Przydatne strony:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Śródmieście
m. st. WarszawyNowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Adresy, godziny pracy »
Centrala: 22 443 91 00
Informacja: 22 443 91 07
22 443 91 08

srodmiescie.poczta@um.warszawa.pl
Wejdź na stronę
Biuro Edukacji
Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji
Wejdź na stronę
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wejdź na stronę
Warszawskie Centrum Innowacji i Szkoleń
Warszawskie Centrum Innowacji i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Starej 4. Głównymi celami działania placówki jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.
Wejdź na stronę
  
Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon