CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1

Szkoły wchodzące w skład CKU

LIII Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty rozszerzone i zawodowe
 • system stacjonarny (rozszerzenia)
 • j.polski - biologia
 • j. polski - historia
 • j. angielski - biologia
 • historia - geografia
 • system zaoczny (rozszerzenia)
 • historia - geografia
 • informatyka - biologia
 • geografia - j. angielski
 • j. angielski - wos
 • j. angielski - historia
 • Języki obce język angielski, język rosyjski w szkole zaocznej
  Perspektywy po ukończeniu szkoły Możliwość rozpoczęcia dalszego kształcenia w różnych formach, w tym na studiach wyższych. Pozytywny wpływ na rozwój osobowości (rozbudzenie zainteresowań, zachęta do korzystania z dóbr kultury i wiedzy, umiejętność samokształcenia, w tym korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych).
  Informacje dodatkowe O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych(starego typu).
  Cykl kształcenia 3-letni
  Rekrutacja Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym (w sesji zimowej i wiosennej). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Opis - ogólne informacje o szkole Szkoła znajduje się w centrum Warszawy, przy Politechnice Warszawskiej(dogodne połączenia metrem, komunikacją autobusową i tramwajową). Szkoła dysponuje osiemnastoma,nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi( w większości sale multimedialne),jedną pracownię językową (16 stanowisk komputerowych- współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dwie pracownie komputerowe - jedna współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny(50 stanowisk komputerowych). Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Mieści się na I piętrze szkoły. Składa się z wypożyczalni i czytelni. W lutym 2005 roku została zmodernizowana. Obecnie czytelnia wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu)oraz urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka). Zajęcia w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 odbywają się w systemie stacjonarnym (wt-śr-czw. w godz. 8.00 - 15.00) oraz w systemie zaocznym (wt- czw w godz. 15.10 - 20.35;sb-ndz w godz. 8.00 - 16.35 co dwa tygodnie)
  Szkoła Policealna Nr 3 (technik administracji) Przedmioty rozszerzone i zawodowe
 • pracownia prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego, pracy, administracyjnego
 • Pracownia organizacji i technik prac biurowych
 • Pracownia dokumentacji biurowej
 • Języki obce język angielski zawodowy
  Perspektywy po ukończeniu szkoły Po ukończeniu Szkoły Policealnej o kierunku technik administracji absolwent może pracować w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w sekretariatach firm.
  Informacje dodatkowe Technik administracji organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi działami w firmie, sporządza protokoły i sprawozdania z zebrań i posiedzeń. Przygotowuje zebrania, redaguje korespondencję oraz prowadzi korespondencje w firmie.
  Cykl kształcenia 2-letni
  Rekrutacja Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym (w sesji zimowej i wiosennej). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Opis - ogólne informacje o szkole Szkoła znajduje się w centrum Warszawy, przy Politechnice Warszawskiej(dogodne połączenia metrem, komunikacją autobusową i tramwajową). Szkoła dysponuje osiemnastoma,nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi( w większości sale multimedialne),jedną pracownię językową (16 stanowisk komputerowych- współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dwie pracownie komputerowe - jedna współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny(50 stanowisk komputerowych). Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Mieści się na I piętrze szkoły. Składa się z wypożyczalni i czytelni. W lutym 2005 roku została zmodernizowana. Obecnie czytelnia wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu)oraz urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka). Zajęcia w Szkole Policealnej odbywają się w systemie zaocznym sb-ndz w godz. 8.00 - 16.35 co dwa tygodnie)
  Szkoła Policealna Nr 3 (technik informatyk) Przedmioty rozszerzone i zawodowe systemy operacyjne witryny i aplikacje internetowe bazy danych laboratorium urządzeń techniki komputerowej
  Języki obce język angielski zawodowy
  Perspektywy po ukończeniu szkoły Po ukończeniu Szkoły Policealnej o kierunku technik informatyk absolwent może być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.
  Informacje dodatkowe Technik informatyk opracowuje, uruchamia, obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe do potrzeb zakładu pracy. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
  Cykl kształcenia 2-letni
  Rekrutacja Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym (w sesji zimowej i wiosennej). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Opis - ogólne informacje o szkole Szkoła znajduje się w centrum Warszawy, przy Politechnice Warszawskiej(dogodne połączenia metrem, komunikacją autobusową i tramwajową). Szkoła dysponuje osiemnastoma,nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi( w większości sale multimedialne),jedną pracownię językową (16 stanowisk komputerowych- współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dwie pracownie komputerowe - jedna współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny(50 stanowisk komputerowych). Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Mieści się na I piętrze szkoły. Składa się z wypożyczalni i czytelni. W lutym 2005 roku została zmodernizowana. Obecnie czytelnia wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu)oraz urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka). Zajęcia w Szkole Policealnej odbywają się w systemie zaocznym sb-ndz w godz. 8.00 - 16.35 co dwa tygodnie)

  Historia

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie powstało w 1976 roku na podstawie zarządzenia nr 42 z dnia 2 kwietnia 1976 roku Kuratora Oświaty i Wychowania. Swoją działalność rozpoczęło 1 września 1976r. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 jest Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  Misja szkoły

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie to szkoła mądrej akceptacji. Poprzez integracje procesów dydaktycznych i wychowawczych zmierzamy do wykształcenia absolwenta twórczego, tolerancyjnego, asertywnego, przygotowanego do samodzielnego działania, umiejącego \"żyć z innymi i dla innych\". Naszą misję wypełniamy realizując cele z zakresu nauczania, kształcenia umiejętności wychowania, modelując sylwetkę naszego absolwenta jako tolerancyjnego, twórczego, rozumiejącego potrzebę permanentnego kształcenia człowieka, pragnącego w sposób godny podejmować nowe wyzwania, odpowiedzialne decyzje i wypełniać role społeczne, kierującego się maksymą A. de Saint-Exupery - \"W życiu trzeba uczestniczyć\"

  Ogólne informacje o szkole - opis

  Szkoła znajduje się w centrum Warszawy, przy Politechnice Warszawskiej(dogodne połączenia metrem, komunikacją autobusową i tramwajową). Szkoła dysponuje osiemnastoma,nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi( w większości sale multimedialne),jedną pracownię językową (16 stanowisk komputerowych- współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, dwie pracownie komputerowe - jedna współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny(50 stanowisk komputerowych). Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Mieści się na I piętrze szkoły. Składa się z wypożyczalni i czytelni. W lutym 2005 roku została zmodernizowana. Obecnie czytelnia wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu)oraz urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka). Zajęcia w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 odbywają się w systemie stacjonarnym (wt-śr-czw w godz. 8.00 - 15.00) oraz w systemie zaocznym (wt- czw w godz. 15.10 - 20.35;sb-ndz w godz. 8.00 - 16.35 co dwa tygodnie)

  Oferta edukacyjna

  W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 wchodzą licea ogólnokształcące (27 oddziałów)i szkoły policealne (4 oddziały). W w/w szkołach uczy się 1034 słuchaczy. Kadra dydaktyczna naszej szkoły, licząca czterdziestu dwóch nauczycieli, to zespół kompetentnych pedagogów, którzy są inspiratorami, opiekunami, doradcami i przewodnikami słuchaczy, co umożliwia naszym absolwentom potencjalny sukces w dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

  Osiągnięcia

  W roku szkolnym 2008/2009 słuchacze Centrum otrzymali nagrody i wyróżnienia w

 • Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów (I miejsce w konkursie plastycznym, III miejsce i wyróżnienie w konkursie literackim);
 • konkursie recytatorskim im. Zbigniewa Herberta (II miejsce i wyróżnienie).

 • Słuchacze klas stacjonarnych brali również udział w projekcie \"Porozmawiajmy o wartościach\"
  W roku szkolnym 2009/2010 słuchacze Centrum otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
 • Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w XVII Samorządowym Konkursie Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych” za zaangażowanie w działalność prospołeczną i wolontariacką słuchacza CKU Nr 1.
 • III miejsce i wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Pół żartem, pół serio o Polakach”
 • Nagroda Prezydenta miasta Torunia i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Fotografa Amatora z CKU pt. „Różne Oblicza kobiet XXI wieku”.
 • I miejsce - Złota Wena - w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów - konkursie recytatorskim.
 • II miejsce w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów – konkurs recytatorski – Srebrna Wena.
 • I miejsce – Złota Wena – w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów – konkurs muzyczny.
 • II miejsce – Srebrna Wena – w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów – konkurs muzyczny.
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza.
 • I miejsce w Mazowieckim Konkursie Poezji Śpiewanej pt. ”Złota Lira”
 • Nagroda Specjalna dla Kamila Banasiaka w mazowieckim Konkursie Recytatorskim
 • I , II, III miejsce w Mazowieckim Konkursie Fotograficznym pt. „Warszawa CHOPINA”
 • Nagrody i wyróżnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Wyróżnieni w ogólnopolskim projekcie ”Szkoła Myślenia”.
  W roku szkolnym 2010/2011 słuchacze Centrum otrzymali nagrodę i wyróżnienie w
 • Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów Srebrna Wena (II miejsce i wyróżnienie w konkursie muzycznym).
  W roku szkolnym 2011/2012 słuchacze Centrum otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
 • I. 1 miejsce - w I Warszawskim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznejorganizowanym przez Dom Kultury Włochy i Wszechnicę Polską -Adrian Kowalski
 • II. 1 miejsce w konkursie plastycznym ,, Szczęście to piórko na dłoni” organizowanym przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej – Agnieszka Szarska.
 • III. 2 miejsce w konkursie plastycznym ,, Szczęście to piórko na dłoni” organizowanym przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej – Judyta Kowol
 • ŚRÓDMIEJSKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW 2011/2012
 • Wyniki konkursu muzycznego; „Urok polskiej piosenki lat 60-tych i 70-tych”ZŁOTA WENA
 • I miejsce - Złota Wena - Maciej Walewski
 • II miejsce SREBRNA WENA - Magdalena Milarska
 • Warszawski Konkurs Poezji pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pt. „Młoda poezja warszawska 2012”promujący twórczość młodych poetów Laureatami konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie
 • I miejsce - Bianka Ossowska klasa 2b
 • wyróżnienie - Grzegorz Smektała klasa 2b

 • W roku szkolnym 2012/2013 słuchacze Centrum otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
  Magda Milarska otrzymała wyróżnienie w kategorii 16-19 lat za udział w II Warszawskim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej
  II i III miejsce dla słuchaczek CKU Nr 1 w konkursie \"Granice\"
  Słuchaczki CKU Nr1 w Warszawie Saskia Hellmann, Agnieszka Szarska oraz Bianka Ossowska wzięły udział w kolejnej edycji wojewódzkiego interdyscyplinarnego konkursu organizowanego przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. Na konkurs napłynęło, , setki prac, z których po burzliwych dyskusjach wyłoniono laureatów. Wśród nich znalazły się nasze słuchaczki. Praca plastyczna Agnieszki Szarskiej pod tytułem : „Dla nas nie ma granic” nagrodzona została II nagrodą, natomiast w kategorii literatura Bianka Ossowska zdobyła III nagrodę.
  Słuchaczka CKU nr 1 laureatką w V Konkursie Malarskim \"Zadra\"2012 Słuchaczka CKU Nr1 Agnieszka Szarska wzięła udział w V edycji prestiżowego konkursu malarskiego organizowanego przez Galerię Malarstwa ”Zadra”. Celem konkursu jest stworzenie kolekcji współczesnej sztuki polskiej poprzez tworzenie wystaw o różnych kluczach tematycznych.Po latach stworzony będzie zbiór prac reprezentujący artystów z różnych kręgów, ukazujący bogactwo ludzkiej egzystencji. Do konkursu przystąpili zarówno artyści profesjonalni, jak i amatorzy z całego kraju, a także z zagranicy. Obraz Agnieszki zatytułowany : „Pasja” został umieszczony w pokonkursowym albumie pośród 290 innych prac, które napłynęły na konkurs.
  Wyróżnienie w V Międzynarodowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej \" Ulotne chwile\" Słuchaczka naszej szkoły Judyta Kowol otrzymała wyróżnienie w V Międzynarodowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej „Ulotne chwile” za pracę ”Ptasia rodzina”. Konkurs zorganizowany został przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012.
  UDZIAŁ CKU NR1 W XII WARSZAWSKIM FESTIWALU DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ASTERIADA Nasza słuchaczka Agnieszka Szarska otrzymała wyróżnienie za udział w konkursie plastycznym: ROK 2013 ROKIEM... MARII PAWLIKOWSKIEJ JASNORZEWSKIEJ zorganizowanym w ramach XII Warszawskiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymało WYRÓŻNIENIE W II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU IT SZKOŁA 2013 w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT).

 • W roku szkolnym 2013/2014 słuchacze Centrum otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
  Wyróżnienie w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów słuchacze naszej szkoły otrzymali w kategorii: Poezja oraz plastyka.
  W festiwalu piosenki anglojęzycznej słuchacz naszej szkoły otrzymał wyróżnienie
  Z trzech osób biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dwie za

 • W roku szkolnym 2014/2015 słuchacze Centrum otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
  Wyróżnienie w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów słuchaczka naszej szkoły Paulina Witowska otrzymała w konkursie plastycznym: \"Czy to była kula synku, czy to serce pękło?\" K. K. Baczyńskiego

  Perspektywy po ukończeniu szkoły

  Możliwość rozpoczęcia dalszego kształcenia w różnych formach, w tym na studiach wyższych.
  Po ukończeniu kierunków zawodowych dalsze doskonalenie umiejętności w tym zakresie (studia kierunkowe).
  Otwarcie się dróg awansu zawodowego oraz znalezienia zatrudnienia na rynku pracy.
  Pozytywny wpływ na rozwój osobowości (rozbudzenie zainteresowań, zachęta do korzystania z dóbr kultury i wiedzy, umiejętność samokształcenia, w tym korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych).

  Informacje dodatkowe

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 prowadzi naukę w formach kursowych.
  Oferujemy miedzy innymi:

 • kurs przygotowujący do \"nowej\" matury
 • oferta kursu maturalnego z języka polskiego
 • oferta kursu maturalnego z języka angielskiego
 • oferta kursu maturalnego z matematyki
 • oferta kursu maturalnego z jezyka rosyjskiego
 • kursy informatyczne
 • arkusz kalkulacyjny excel
 • obsługa programu finansowo - księgowego \"Symfonia\"
 • podstawy wykorzystania internetu
 • power point
 • zastosowanie edytora tesktu MS WORD
 • oraz inne:
 • kadry i płace
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • praktyczne aspekty prawa pracy
 • zakładam firmę i co dalej?
 • Kursy organizowane są w terminach i porach dnia dogodnych dla klientów - w systemie rannym, wieczorowym lub weekendowym. Zajęcia odbywają się w samym centrum Warszawy - w budynku CKU Nr 1 w Warszawie przy ul. Noakowskiego 6 (przy placu Politechniki).

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon