MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY MURANÓW

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY MURANÓW
  • im.: im. Cypriana Kamila Norwida
  • Adres: 00-178 Warszawa, ul. Stawki 10
  • Telefon: sekretariat: (22) 635-82-85, +48 723 244 930
  • Telefon 2: centrala: (22) 635-01-40, administracja: +48 723 240 513
  • Fax: (22) 635-82-85
  • E-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

Strona www

www.mdk-muranow.waw.pl

Historia

*** 1952 r. - powstaje Dom Harcerza na ulicy Nowolipki 6 A. *** 1957 r. - Dom Harcerza przekształca się w Dom Kultury Dziecka i zajmuje odbudowany Pałac Działyńskich w Alei Solidarności 74 A (dawniej ul. Gen. Świerczewskiego). *** 1959 r. - integralną częścią placówki staje się Ogród Jordanowski przy Pałacu Mostowskich i wówczas placówka otrzymuje oficjalną nazwę Dom Kultury Dziecka i Młodzieży \"Muranów\". *** 1962 r. - placówka zostaje zreorganizowana i przekształcoona w Młodzieżowy Dom Kultury \"Muranów\". *** 1974 r. - początek działalności galerii przy ul. Świętojańkiej 5, która w 1990 roku przyjmuje nazwę Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży MDK \"Muranów\". *** 1989 r. - placówka przyjmuje imię Cypriana Kamila Norwida. *** 1997 r. - utrata bazy w Al. Solidarności na rzecz Kościoła Reformowano-Ewangelickiego *** 1998 r. - przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Długiej 18/20 *** 2000 r. - utrata filii MDK-u przy ul. Nowolipki 6 A *** 2009 r. - przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Stawki 10.

Informacje ogólne

MDK \"Muranów\" jest jedną z pierwszych placówek zajęć pozaszkolnych w powojennej stolicy. Od 1952 roku z zaangażowaniem i zapałem służymy dzieciom i młodzieży, przygotowując i dostosowując program działalności edukacyjnej i wychowawczej do ich potrzeb, psychiki i zmieniających się czasów. Z pasją rozwijamy placówkę, dbając o to, by atmosfera w niej panująca twórczo i pozytywnie wpływała na kształtowanie osobowości dziecka oraz jego wychowanie. Od początku naszej działalności proponujemy dzieciom i młodzieży szeroki wachlarz alternatywnych form rozwijania zainteresowań. Nasza praca zawsze była i jest ukierunkowana na edukację kulturalną i na zajęcia o profilu artystycznym. Jesteśmy placówką wielopokoleniową, kultywującą historię i tradycję. \"Wędrowaliśmy\" przez 57 lat po Śródmieściu w Warszawie i w końcu wróciliśmy w 2009 roku na nasz Muranów.

Oferta zajęć dla uczestników indywidualnych

Plastyczne
Muzyczne
Informatyczne
Taneczne
Czytelnicze
Teatralne
Inne
- Rysunek i malarstwo dla młodzieży; - Plastyka dla dzieci i młodzieży: - Grafika komputerowa; - Programowanie komputerowe; - Język polski - zajęcia humanistyczne; - Język angielski, - Rytmika; - Ceramika i rzeźba, - Taniec nowoczesny, - Taniec z elementami baletu, - Zajęcia teatralne, - Warsztaty tematyczne dla zorganizowanych grup szkolnych.

Oferta zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych

W godzinach przedpołudniowych dla grup szkolnych (klas) prowadzimy zajęcia warsztatowe w ramach \"Spotkań z kulturą\". Co roku dostosowujemy tematykę zajęć do oczekiwań współpracujących z nami nauczycieli, którzy najlepiej znają potrzeby edukacyjne swoich uczniów. Warsztaty łączą różne dziedziny wiedzy i umiejętności, dzięki czemu wzbogacają i uzupełniają programy szkolne, a przede wszystkim otwierają uczniów na odbiór sztuki i kreują twórcze postawy. Proponujemy zajęcia warsztatowe z zakresu: plastyki, muzyki, teatru, tańca, tradycji i obyczajów, języka polskiego i animacji czytelnictwa.

Imprezy i konkursy

Imprezy: * Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, w ramach którego współorganizujemy konkursy: plastyczny, literacki, recytatorski i teatralny; * Zajęcia specjalistyczne w ramach akcji: \"Lato w mieście\" i \"Zima w mieście\". dla zorganizowanych grup uczniów. Konkursy: * Konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim \"Wydajemy własną książkę\" (XXV edycja); * Konkurs plastyczny o zasięgu warszawskim \"Po sąsiedzku-zachwyceni krajobrazem Niemiec\" (VIII edycja); * Konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim \"Jesteśmy cząstką przyrody\"; * Konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim \"Młody ilustrator\"; * Konkurs multimedialny o zasięgu wojewódzkim: \"Cudze chwalicie, swego nie znacie\"; * Konkurs literacki: \"Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane\".

Współpraca

Współpracujemy z wieloma instytucjami oświaty i kultury: * szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami; * szkołami muzycznymi; * Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN; * Wolskim Centrum Kultury; * młodzieżowymi domami kultury i innymi placówkami wychowania pozaszkolnego; * Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15; * Zamkiem Królewskim w Warszawie; * Łazienkami Królewskimi; * fundacją \"Stacja Muranów\"; * muzeami i innymi instytucjami kultury.

Informacje dodatkowe

*** Zapisy na zajęcia popołudniowe dla uczestników indywidualnych trwają przez cały rok szkolny poprzez ogólno warszawski system elektronicznej rekrutacji: www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl *** Zapisy na zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych odbywają się podczas wrześniowej Giełdy Ofert Programowych (przygotowanej dla nauczycieli ze szkół) lub indywidualnie u naszych nauczycieli już od ostatniego tygodnia sierpnia. *** Atutami naszej placówki są bez wątpienia: profesjonalizm kadry pedagogicznej, kameralność, przyjazna dla uczestników i opiekunów atmosfera oraz nowoczesna baza i wyposażenie. *** Placówka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. *** Szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności znajdują się na naszej stronie www.mdk-muranow.waw.pl

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon