PPP NR 1

PPP NR 1

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 8   do: 19

Godziny pracy w sobotę

od: 9   do: 13

Rejon działania poradni

Przedszkola

Przedszkole Nr 1 ( ul. Grzybowska 12/14)
Przedszkole Nr 3 ( ul. Grzybowska 7)
Przedszkole Nr 5 ( ul. Okrąg 6 b)
Przedszkole Nr 6 ( ul.Śniegockiej 4/6)
Przedszkole Nr 7 ( ul. Sowia 4) Przedszkole Nr 16 ( ul. Górskiego 5)
Przedszkole Nr 17 ( pl. Dąbrowskiego 10)
Przedszkole Nr 24 ( ul. Drewniana 14/16)
Przedszkole Nr 30 ( ul. Rozbrat 14)
Przedszkole Nr 35 ( ul. Górskiego 1)
Przedszkole Nr 36 ( ul. Nowy Świat 41 A)
Przedszkole Nr 41 ( ul. Kruczkowskiego 12 b ) Przedszkole Nr 44 (ul. Ludna 8)
Przedszkole Nr 122 ( ul. Solec 37)
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego im. Św. U. Ledóchowskiej ( ul. Wiślana 2)
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Centrum (ul. Rondo ONZ 1) Przedszkole Trzy Języki (ul. Karowa 14/16) Prozdrowotne Przedszkole Niepubliczne Panda (ul. Sienkiewicza 4/8) ____________________________________________________________________________________________
Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. G. Garibaldiego ( ul. Fabryczna 19)
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. S. Dubois ( ul. Kruczkowskiego 12 b )
Szkoła Podstawowa Nr 41 im. S. Staszica ( ul. Drewniana 8)
Szkoła Podstawowa Nr 75 im. M. Konopnickiej ( ul. Niecała 14)
Szkoła Podstawowa Nr 211 im. J. Korczaka ( ul. Nowy Świat 21 a)
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I º im. M. Młynarskiego ( ul. Miodowa 22 d)
Szkoła Podstawowa przy Szpitalu Dziecięcym ( ul. Kopernika 43) ____________________________________________________________________________________________
Gimnazja

Gimnazjum Nr 38 ( ul. Świętokrzyska 18 A)
Gimnazjum Nr 40 ( ul. Drewniana 8)
Gimnazjum Nr 44 ( ul. Smolna 30)
Ogólnokształcąca Eksperymentalna Zintegrowana Szkoła Muzyczna II º ( ul. Miodowa 22 c) ____________________________________________________________________________________________
Szkoły ponadgimnazjalne
XI LIceum Ogólnokształcące im. M.Reja (Plac Stanisława Małachowskiego 1)
XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego ( ul. Elektoralna 5/7)
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego ( ul. Smolna 30) XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego (ul. Świętokrzyska 1)
LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. Baczyńskiego ( ul. Górnośląska 31)
LXXXIII Liceum Ogólnokształcące ( ul. Konopczyńskiego 4) CLVII Liceum Ogólnokształcące (ul. Świętokrzyska 18a)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II º im. Z. Brzeskiego ( ul. Miodowa 22 c)
Technikum Budownictwa i Arcitektury Nr 1 im. Z. Mączeńskiego ( ul. Górnośląska 31)
Technikum Elektryczno – Elektroniczne Nr 1 ( ul. Konopczyńskiego 4) _____________________________________________________________________

Ogólne informacje o poradni

Poradnia istnieje od ponad 30 lat. Znajduje się przy ul. Złotej 9 w lokalu nr 3. Udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom w wieku od 0 - 3 roku życia, ich rodzicom i opiekunom, mieszkającym w rejonie działania Poradni nie uczęszczającym do placówek oraz dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom z placówek rejonowych. Wszystkie usługi Poradnia świadczy nieodpłatnie.

Kadra - specjaliści

psycholodzy, pedagodzy, logopeda, neurologopeda, doradcy zawodowi, specjalista integracji sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Oferta

Dla dzieci w wieku 0 - 3
wstępna diagnoza( psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna) wczesnych trudności rozwojowych, porady dla rodziców i opiekunów, zajęcia terapeutyczne ( terapia logopedyczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej).
Dla dzieci w wieku przedszkolnym
Diagnoza ( psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), profilaktyka, wspieranie rozwoju, zajęcia terapeutyczne ( terapia logopedyczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej), opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Dla uczniów szkół podstawowych
Diagnoza ( psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), profilaktyka, konsultacje, zajęcia terapeutyczne, wspieranie rozwoju, zajęcia warsztatowe, orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego.
Dla uczniów szkół gimnazjalnych
Diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), profilaktyka, konsultacje, wspieranie rozwoju, zajęcia warsztatowe, doradztwo zawodowe, orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego.
Dla uczniów szkoł ponadgimnazjalnych
Diagnoza ( psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), profilaktyka, konsultacje, wspieranie rozwoju, zajęcia warsztatowe, doradztwo zawodowe, orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego.
Dla nauczycieli
konsultacje, psychoedukacja, zajęcia warsztatowe
Dla rodziców
konsultacje, warsztaty, terapia rodzinna, grupy wsparcia.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon