PPP NR 11 (D.POLNA)

PPP NR 11 (D.POLNA)

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 8.00   do: 19.00

Godziny pracy w sobotę

od: 9.00   do: 14.00

Rejon działania poradni

Przedszkola
Przedszkole nr 19 Warszawa, ul. Śniadeckich 12
Przedszkole nr 20 Warszawa, ul. Sempołowskiej 4
Przedszkole nr 21 Warszawa, ul. Marszałkowska 27
Przedszkole nr 23 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
Przedszkole nr 25 Warszawa, ul. Boya Żeleńskiego 4a
Przedszkole nr 26 Warszawa, ul. Nowowiejska 1/3
Przedszkole nr 31 Warszawa, ul. Krucza 19
Przedszkole nr 32 Warszawa, ul. Nowogrodzka 17
Przedszkole nr 33 Warszawa, ul. Wilcza 63
Przedszkole nr 34 Warszawa, ul. Emilii Plater 25
Przedszkole nr 42 Warszawa, ul. Agrykola 9
Przedszkole nr 82 Warszawa, ul. Natolińska 2
Przedszkole nr 129 Warszawa, ul. Jazdów 10bSzkoły Podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 1 Warszawa, ul. Wilcza 53
Szkoła Podstawowa nr 12 Warszawa, ul. Górnośląska 45
Szkoła Podstawowa nr 40 Warszawa, ul. Hoża 11/15
Szkoła Podstawowa nr 48 Warszawa, ul. Sempołowskiej 4
Szkoła Podstawowa nr 203 Warszawa, ul. ks. Skorupki 8
Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater- Zyberkówny Warszawa, ul. Piękna 24
Szkoła Podstawowa Montessori Warszawa, ul. Szwoleżerów 4
Szkoła Podstawowa TP I SLO Bednarska, ul. Kawalerii 5

Szkoły ponadgimnazjalne
Liceum nr II im. St. Batorego Warszawa, ul. Myśliwiecka 6
Liceum nr V im. J. Poniatowskiego Warszawa, ul. Nowolipie 8
Liceum nr IX im. K.Hoffmanowej, ul. Hoża 88
Liceum nr XXVII im. T. Czackiego Warszawa, ul. Polna 5
Liceum nr LXVII im. J. Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa, ul. Mokotowska 16/20
Liceum nr LXX im. J. Sobieskiego Warszawa, ul. Czerniakowska 128
Prywatne Żeńskie Liceum im. Cecylii Plater- Zyberkówny Warszawa, ul. Piękna 24
Społeczne LO nr 2 STO Warszawa, ul. Nowowiejska 5
Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa, ul. Noakowskiego 6
Zespół Szkół Gastronomicznych Warszawa, ul. Poznańska 6
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe ul. Polna 7

Ogólne informacje o poradni

Naszą ofertę realizujemy na terenie poradni, niektóre zajęcia prowadzimy bezpośrednio w przedszkolach i szkołach.

Naszą poradnię charakteryzuje:

Bliski kontakt ze szkołami i przedszkolami Wysokie kwalifikacje kadry, wysoka motywacja zadaniowa
Otwartość na otoczenie społeczne – zaangażowanie psychologów poradni w wiele projektów psychospołecznych i edukacyjnych
Spójność zespołu, umiejętność pracy zespołowej
Duża różnorodność oferty diagnostycznej i postdiagnostycznej.

Nasz zespól składa się z psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedów oraz doradcy zawodowego. Wszyscy posiadamy wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz różne specjalistyczne studia podyplomowe, kursy i szkolenia zakończone certyfikatami. Mamy kwalifikacje do prowadzenia pełnej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, diagnozy dysleksji rozwojowej, diagnozy matematycznej, diagnozy integracji sensorycznej i biofeedbacku, diagnozy logopedycznej i neurologopedycznej. Diagnozujemy również klasy pod kątem klimatu społecznego, motywacji szkolnej.

Kadra - specjaliści

Katarzyna Mazur – psycholog, dyrektor poradni
Agnieszka Ogórkiewicz – psycholog, wicedyrektor poradni

Joanna Celmer - psycholog
Joanna Frątczak-Garbowicz – psycholog
Olga Graf – psycholog
Beata Kubalska - psycholog
Jadwiga Kucińska – psycholog
Paulina Kwaśniewska - psycholog
Joanna Łojko - psycholog
Ewa Maksymowska - psycholog
Małgorzata Rudnicka – psycholog
Marzena Skrocka - psycholog
Milena Smułkowska
Joanna Tokarska – psycholog
Agnieszka Topolewska – psycholog, doradca zawodowy
Mariola Wargacka – psycholog
Monika Werwicka - psycholog
Agata Wojna – psycholog
Joanna Zapalska-Brud – psycholog
Joanna Żewakowska – psycholog

Ewa Bombol - neurologopeda
Magdalena Fiutowska – logopeda
Ewa Marchwiak – neurologopeda

Joanna Basaj – pedagog
Anna Korczyńska - pedagog
Agnieszka Kreczunowicz - pedagog
Ewa Kujawa – pedagog
Agnieszka Uszyńska – pedagog

Oferta

Dla dzieci w wieku 0 - 3
• konsultacje dla rodziców, informacje o specjalistycznej pomocy.
• zajęcia adaptacyjne „Zanim zacznie się przedszkole” – na terenie przyszłego przedszkola
• konsultacje logopedyczne

Dla dzieci w wieku przedszkolnym
• zajęcia wspierające rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
• zajęcia rozwijające zdolności twórcze dzieci
• zajęcia psychoedukacyjne wspierające rozwój poznawczy
• diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
• diagnoza i terapia matematyczna
• diagnoza i terapia integracji sensorycznej
• diagnoza i terapia biofeedback
• psychologiczna diagnoza rozwoju poznawczego, gotowości szkolnej, obszarów trudności emocjonalnych, społecznych

Dla uczniów szkół podstawowych
• zajęcia wspierające rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
• spotkania terapeutyczne
• diagnoza i terapia integracji sensorycznej
• diagnoza pedagogiczna i terapia dla dyslektyków
• diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
• zajęcia psychoedukacyjne poprawiające relacje z rówieśnikami
• psychoterapia indywidualna
• diagnoza i terapia matematyczna
• diagnoza psychologiczna pod kątem problemów emocjonalnych i społecznych
• diagnoza psychologiczna pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się
• diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
• diagnoza i terapia biofeedback

Dla uczniów szkoł ponadgimnazjalnych
• diagnoza psychologiczna pod kątem problemów wieku dorastania
• diagnoza psychologiczna pod kątem trudności w uczeniu się, niepowodzeń szkolnych
• diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
• diagnoza i terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna
• indywidualne spotkania terapeutyczne
• zajęcia dla młodzieży z autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem z elementami emisji głosu
• zajęcia psychoedukacyjne poprawiające relacje z rówieśnikami
• psychoterapia indywidualna
• terapia indywidualna dla uczniów z zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami
• doradztwo szkolne i zawodowe

Dla nauczycieli
• stałe dyżury psychologów w szkołach i przedszkolach, indywidualne konsultacje
• indywidualne konsultacje na terenie poradni
• grupa wsparcia dla nauczycieli na terenie poradni
• sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
• udział w radach pedagogicznych w szkołach psychologów poradni

Dla rodziców
• indywidualne konsultacje w sprawach wychowawczych, relacji ze szkołą, wychowania w zaufaniu i innych wskazań do pracy z dziećmi
• wspólne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców
• wspólne spotkania terapeutyczne dla młodzieży i rodziców
• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• spotkania psychoedukacyjne w szkołach i przedszkolach w ramach dni otwartych

Informacje dodatkowe

Wszystkie zajęcia w poradni są bezpłatne.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon