PPP NR 12

PPP NR 12

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 8.00   do: 19.00

Godziny pracy w sobotę

od: 9.00   do: 14.00

Rejon działania poradni

Przedszkola

Numer 2,4,8,9,10,11,12,13,14,38,72,206,208 _____________________________________________________________________________________________
Szkoły Podstawowe

Numer 32, 158, 210, 220; Szkoły specjalne nr 213 i 243; 16 STO, Niepubliczna nr 41, ____________________________________________________________________________________________
Gimnazja

Numer 34 Klonowa 16;
Nr 35 Konwiktorska 5/7;
Nr 37 Niska 5;
Nr 62 i 146 Elektoralna 12/14;
Społeczne Nr 16 STO Al. Solidarności 113 C i 55 STO ul. Karmelicka 26 i Nr 32 Al. Solidarności 101 D. ____________________________________________________________________________________________
Szkoły ponadgimnazjalne

LO 15 im. N. Żmichowskiej;
Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego;
LO 62 ul. Konwiktorska 5/7;
LO 81 im. A. Fredry;
Społeczne LO nr 21 ul. Jana Pawła II 36 c;
S LO nr 25 Al. Solidarności 101 d;
Niepubliczne LO nr 30 Podwale 13/15;
Zespól Szkół Ekonomicznych ul. Stawki 4;
Zespół szkół Poligraficznych Stawki 14:
Zespół Szkół Specjalnych Długa 9/11;
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 Elektoralna 12/14;
Technikum Niepubliczne Usługowe ZDZ Podwale 13/15;
SLO nr 7 ul. Karmelicka 26 ___________________________________________________________________________________________
Inne Placówki:

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Moliera 2/4;
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1ul. Świętojerska 24;
Zespół Ognisk Wychowawczych:
Ognisko \"Starówka\" ul. Stara 4 i
Ognisko Stara Prochownia ul. Boleść 2;
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 5 \"Dom przy Rynku\" Rynek Nowego Miasta 4;
Dom Dziecka nr 16 ul. Międzyparkowa 5.

Ogólne informacje o poradni

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom z terenu północnego Śródmieścia, (tj. obszaru ograniczonego ulicami/alejami: Stawki, Andersa - Marszałkowską, Jerozolimskimi, Jana Pawła II oraz Starego i Nowego Miasta) oraz prowadzi Zespół Orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z rejonu całej Dzielnicy Śródmieście. Poradnia znajduje się w podwórku, w skrzydle budynku Przedszkola Specjalnego nr 208. Dojście schodkami od strony ul. Dzielnej lub Nowolipek. Dojazd uliczką osiedlową od strony Karmelickiej (róg Nowolipek).

Kadra - specjaliści

Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, logopedzi,neurologopeda, psychoterapeuci, socjoterapeuta, terapeuci integracji sensorycznej (SI), doradca zawodowy.

Oferta

Dla dzieci w wieku 0 - 3

1. Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż. Psycholog konsultujący dzieci do 3 r.ż przyjmuje w Poradni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży, Al. Wyzwolenia 6, tel. 830 54 94, 628 80 02, 628 20 80.
2. Terapia logopedyczna. Logopeda przyjmuje w gabinecie znajdującym się w SP 210 ul. Karmelicka 13. Tel. 501541825
3. Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych w rejonie.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym

1. Badania diagnostyczne (psychologiczne, logopedyczne).
2. Ocena przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.
3. Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych w rejonie.
4. Zajęcia ogólnorozwojowe.
5. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjetych do przedszkoli. Psychologowie przedszkolni pracują na terenie przedszkoli.
Dla uczniów szkół podstawowych

1. Badania diagnostyczne dzieci : psychologiczne, pedagogiczne, lgopedyczne.
2. Orzecznictwo: badanie i konsultowanie dzieci podejrzanych o niedorozwój umysłowy, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją.
4. Terapia logopedyczna.
5. Psychoterapia indywidualna dzieci problemami emocjonalnymi.
6. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci: trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne.
7. Pomoc uczniom w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej (doradztwo zawodowe).
Dla uczniów szkół gimnazjalnych

1. Badania diagnostyczne : psychologiczne, pedagogiczne.
2. Orzecznictwo: badanie i konsultowanie dzieci podejrzanych o niedorozwój umysłowy, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją.
4. Psychoterapia indywidualna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi.
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne.
6. Pomoc uczniom w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej (doradztwo zawodowe).
Dla uczniów szkoł ponadgimnazjalnych

1. Badania diagnostyczne : psychologiczne, pedagogiczne.
2. Orzecznictwo: orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją.
4. Psychoterapia indywidualna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi.
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się.
6. Pomoc uczniom w planowaniu kariery zawodowej (doradztwo zawodowe).
Dla nauczycieli

1. Indywidualne porady i konsultacje
2. Dyżury w szkołach. Udział w posiedzeniach RP
3. Zajęcia psychoedukacyjne(warsztaty, pogadanki) np. .trening umiejętności wychowawczych, efektywne komunikowanie się.
4. Szkolenia praktykantów - przyszłych nauczycieli.
Dla rodziców
Wsparcie i pomoc w pełnieniu funkcji wychowawczej:
1. Porady.
2. Zajęcia psychoedukacyjne (warsztaty, pogadanki) np. trening umiejętności wychowawczych, efektywne komunikowanie się, warsztaty dla rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon