PRZEDSZKOLE NR 1

PRZEDSZKOLE NR 1

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 07.00   do: 18.00

Posiłki

Przedszkole przygotowuje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Między posiłkami dzieci dostają surowe warzywa i owoce. Dzieci ze wszystkich grup mają stały dostęp do picia zdrowej wody.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w nowoczesny sprzęt do zajęć ruchowych z wydzielonym terenem dla dzieci najmłodszych, cztery sale dydaktyczne bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, salę widowiskową do zabaw muzyczno-ruchowych i własną kuchnię, w której są przygotowywane zdrowe i smaczne posiłki.
 • ogródek przedszkolny

 • Przedszkole posiada zazieleniony teren ozdobiony stałymi ekspozycjami plastycznymi wykonanymi przez dzieci i rodziców.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Nr 1 w Warszawie zlokalizowane jest w centrum miasta. Otulone zielenią Parku Mirowskiego z dala od ulicy daje wiele powodów do obserwacji przyrody we wszystkich porach roku. Podążanie za dzieckiem, nowatorskie metody, badanie świata poprzez doświadczanie i aktywne poszukiwanie, indywidualizacja w podejściu do naszych wychowanków i szeroko pojęte bezpieczeństwo to priorytety w naszej codziennej pracy.

  Historia

  Przedszkole funkcjonuje od 1969 roku kształtując kolejne pokolenia Warszawiaków. Nasi absolwenci wracają do nas przyprowadzając tu swoje dzieci.

  Oddziały przedszkolne

  Oddział I - Planeta Marzycieli - Dzieci 3 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne znajduje się na parterze. Łazienka dostosowana do wieku i potrzeb dzieci. Poobiednia relaksacja.
  Oddział II - Planeta Przygód - Dzieci 3-4 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne znajduje się na parterze. Łazienka dostosowana do wieku i potrzeb dzieci. Poobiednia relaksacja.
  Oddział III - Planeta Pytalskich - Dzieci 4-5 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala mieści się na I piętrze, sąsiaduje z salą gimnastyczną. Jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne. Po obiedzie możliwe jest zorganizowanie odpoczynku.
  Oddział IV - Planeta Odkrywców - Dzieci 5-6 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala mieści się na I piętrze i jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne. Istnieje dla dzieci mini pracownia komputerowa.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkole realizuje koncepcję pracy skierowaną na aktywność dzieci i badanie świata poprzez poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania. Współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik, pod którego patronatem działa nasz Klub Młodych Odkrywców „Jedyneczka”. Pracujemy także metodą projektów badawczych, podążając za dzieckiem. W starszych grupach wprowadzamy grę w szachy, która rozwija szereg umiejętności u naszych Przedszkolaków. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych, dzięki którym dzieci chętniej i bardziej świadomie uczą się języka angielskiego. Nowatorskie metody i projekty, badanie świata, doświadczanie, eksperymentowanie, to przygotowanie do nauki przedmiotów ścisłych i zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka.

  Kadra

  Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe i posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi. W procesie edukacji, wychowania i opieki tworzą dla dzieci przyjazną przestrzeń do kształtowania umiejętności sprawnego poruszania się w świecie informacji, rozumienia otaczającego świata i przygotowania do życia w przyszłości.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole zatrudnia logopedę i zapewnia pomoc psychologa. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 mieszczącą się przy ul. Złotej 9 lok. 3 w Warszawie.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Inne
  W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz rytmiki.
 • Języki

 • Jak wyżej.
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Przedszkole w każdym roku wzbogaca ofertę edukacyjną poprzez tworzenie programów własnych i stosowanie innowacyjnych form pracy. Wszyscy pracownicy przedszkola wykazują się odpowiedzialnością i zaangażowaniem w działaniach na rzecz rozwoju własnego i jakościowego rozwoju przedszkola. Rodzice i dziadkowie autentycznie i aktywnie uczestniczą w realizacji nowatorskich form współpracy. Przedszkole stale współdziała z wieloma instytucjami powołanymi do opieki, rozwoju, bezpieczeństwa i wychowania. Wychowankowie przedszkola osiągają sukcesy w konkursach i akcjach zewnętrznych. Absolwenci przedszkola zaliczani są do grupy uczniów zdolnych i kreatywnych i osiągają wysokie wyniki w nauczaniu (coroczne diagnozowanie losów absolwentów w Szkole Podstawowej Nr 220). Nauczyciele, rodzice i dzieci wspólnie i wielokierunkowo promują przedszkole.

  Formy współpracy z rodzicami

  Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola tworząc: 1. Teatr Rodziców; 2. Akcje: czytelnicze, plastyczne, charytatywne, edukacyjne; 3. Coroczne zajęcia otwarte dla śródmiejskich nauczycieli. Przedszkole organizuje dla rodziców zebrania ogólne, grupowe, zajęcia otwarte, dni otwarte, uroczystości przedszkolne, warsztaty z udziałem specjalistów i spotkania adaptacyjne.

  Informacje dodatkowe

  W przedszkolu raz w miesiącu organizowany jest teatrzyk dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Również raz w miesiącu organizowane są zajęcia integracyjne z udziałem wszystkich dzieci i zainteresowanych rodziców. Dla dzieci nowoprzyjętych, w czerwcu organizowany jest tydzień adaptacyjny, dla dzieci uczęszczających - tydzień obchodów dnia dziecka.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon