PRZEDSZKOLE NR 1

PRZEDSZKOLE NR 1

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 07.00   do: 18.00

Posiłki

Przedszkole przygotowuje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Między posiłkami dzieci dostają surowe warzywa i owoce. Dzieci ze wszystkich grup mają stały dostęp do picia zdrowej wody.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Przedszkole posiada nowy plac zabaw z nowoczesnym, bezpiecznym sprzętem do zabaw ruchowych.
 • ogródek przedszkolny

 • Przedszkole posiada zazieleniony teren ozdobiony stałymi ekspozycjami plastycznymi wykonanymi przez dzieci i rodziców.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Nr 1 w Warszawie zlokalizowane jest na terenie Dzielnicy Śródmieście, w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 220, Żłobka, Gimnazjum Nr 42 i strzeżonego parku z placem zabaw dla dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały. Wszyscy pracownicy propagują ideę, by nasze Przedszkole było miejscem, które: 1. zadziwia i dostarcza wielu wzruszeń i wrażeń estetycznych; 2. rozwija i kreuje zainteresowania; 3. przygotowuje dzieci do życia w przyszłości.

  Historia

  Przedszkole funkcjonuje od 1969 roku i cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym.

  Oddziały przedszkolne

  Oddział I - Dzieci 3 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne znajduje się na parterze. Łazienka dostosowana do wieku i potrzeb dzieci. Poobiednia relaksacja.
  Oddział II - Dzieci 3-4 letnie, grupa mieszana wiekowo Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne znajduje się na parterze. Łazienka dostosowana do wieku i potrzeb dzieci. Poobiednia relaksacja.
  Oddział III (Gumisie) - Dzieci 4-5 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala mieści się na I piętrze, sąsiaduje z salą gimnastyczną. Jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne. Po obiedzie możliwe jest zorganizowanie odpoczynku.
  Oddział IV (Muminki) - Dzieci 5 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala mieści się na I piętrze i jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne. Istnieje dla dzieci mini pracownia komputerowa.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane są ciekawe rozwiązania zgodne z nową podstawą programową, koncepcją pracy przedszkola i programami własnymi.
  Ich realizacja przebiega według zaplanowanych obszarów:
  1. \"Jestem warszawskim przedszkolakiem\"
  2. \"Każdy może być artystą i bywać poetą\"
  3. \"Pomagam innym\"
  4. \"Mali geniusze\"
  5. \"Mali ekolodzy\"
  6. \"Jestem bezpieczny\"
  7. \"Każda część jest ważna w całości\"
  8. \"W zdrowym ciele zdrowy duch\"
  9. \"Mam swoje prawa i działam zgodnie z przyjętymi wartościami bo jestem wrażliwy na otaczający świat\"

  Dodatkowo stosowane są aktywne metody pracy z dzieckiem takie jak:
  1. Pedagogika zabawy
  2. Edukacja matematyczna prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
  3. Gimnastyka twórcza W.Sherbone, C.Orffa i R.Labana

  Kadra

  Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe i posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi. W procesie edukacji, wychowania i opieki tworzą dla dzieci przyjazną przestrzeń do kształtowania umiejętności sprawnego poruszania się w świecie informacji, rozumienia otaczającego świata i przygotowania do życia w przyszłości.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole zatrudnia logopedę i zapewnia pomoc psychologa. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 mieszczącą się przy ul. Świętokrzyskiej 18A w Warszawie.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Nauka tańca

 • Inne
  W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec, spotkania ze sztuką.
 • Języki

 • Jak wyżej.
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

 • Przedszkole w każdym roku wzbogaca ofertę edukacyjną poprzez tworzenie programów własnych i stosowanie innowacyjnych form pracy.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola wykazują się odpowiedzialnością i zaangażowaniem w działaniach na rzecz rozwoju własnego i jakościowego rozwoju przedszkola.
 • Rodzice i dziadkowie autentycznie i aktywnie uczestniczą w realizacji nowatorskich form współpracy.
 • Przedszkole stale współdziała z wieloma instytucjami powołanymi do opieki, rozwoju, bezpieczeństwa i wychowania.
 • Wychowankowie przedszkola osiągają sukcesy w konkursach i akcjach zewnętrznych.
 • Absolwenci przedszkola zaliczani są do grupy uczniów zdolnych i kreatywnych i osiągają wysokie wyniki w nauczaniu (coroczne diagnozowanie losów absolwentów w Szkole Podstawowej Nr 220).
 • Nauczyciele, rodzice i dzieci wspólnie i wielokierunkowo promują przedszkole.
 • Formy współpracy z rodzicami

  Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola tworząc:
  1. Teatr Rodziców;
  2. Akcje: czytelnicze, plastyczne, charytatywne, edukacyjne;
  3. Coroczne zajęcia otwarte dla śródmiejskich nauczycieli.

  Przedszkole organizuje dla rodziców zebrania ogólne, grupowe, zajęcia otwarte, dni otwarte, uroczystości przedszkolne, warsztaty z udziałem specjalistów i spotkania adaptacyjne.

  Informacje dodatkowe

  W przedszkolu raz w miesiącu organizowany jest teatrzyk dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Również raz w miesiącu organizowane są zajęcia integracyjne z udziałem wszystkich dzieci i zainteresowanych rodziców. Dla dzieci nowoprzyjętych, w czerwcu organizowany jest tydzień adaptacyjny, dla dzieci uczęszczających tydzień obchodów dnia dziecka.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon