PRZEDSZKOLE NR 3

PRZEDSZKOLE NR 3

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.00

Liczba miejsc

50

Posiłki

Przedszkole posiada własną kuchnię, w której są przygotowywane wszystkie posiłki. Dzieci otrzymują 3 posiłki- śniadanie, obiad i podwieczorek. Ponadto świeże owoce i soki. w upalne dni zapewniamy dzieciom niegazowaną wodę źródlaną.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Przedszkole posiada własny ogród dla dzieci podzielony na dwie części. Jedną część stanowi plac zabaw wyposażona w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych, kosz do gry w piłkę koszykowa, zabawki ogrodowe oraz olbrzymia piaskownicę zabezpieczaną na czas nieobecności dzieci pokrowcem. Plac zabaw gwarantuje dzieciom aktywne spędzanie czasu.
 • ogródek przedszkolny

 • Druga część ogrodu - „zielony ogród , z hodowlą kwiatów ” przeznaczona na wypoczynek i relaks dla dzieci oraz prowadzenie obserwacji i doświadczeń.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Nr 3 usytuowane przy ul. Grzybowskiej 7, mieści się w piętrowym, wolno stojącym budynku należącym do Żłobka Nr 23.W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci budynek jest wyposażony w system monitoringu przemysłowego. Zamontowane domofony oraz kamery przed wejściem do przedszkola, pozwalają kontrolować nauczycielkom w grupach i dyrektorowi osoby wchodzące i wychodzące. Sale dla dzieci są przestronne, funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone, wyposażone w dużą ilość zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu do gier i zabaw. W sali grupy II (tj. dzieci starszych 5 letnich) znajduje się również komputer wykorzystywany w czasie zajęć dydaktycznych lub w pracy indywidualnej z dziećmi.

  Historia

  Przedszkole prowadzi swoją działalność od 1 września 1970r. Mieściło się wówczas w budynku przy ul. Siennej1/39. Z dniem 1 września 1997r. przedszkole zostało przeniesione do pomieszczeń przy ul. Grzybowskiej 7, znajdujących się w nieruchomości komunalnej powierzonej w administrowanie Żłobkowi nr 91.

  Oddziały przedszkolne

  grupa I dzieci 3-4 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Do tej grupy uczęszczaja dzieci po raz pierwszy zapisane do przedszkola. W zajęciach i zabawach wykorzystujemy metodę pedagogiki zabawy i elementy metody Labana. Wiele uwagi poświecamy pracy indywidualnej oraz zespołowej, wyrównując w ten sposób braki, pobudzamy zainteresowania dzieci, ich wyobraźnię. Szczegolnie preferujemy zajęcia plastyczne i techniczne, rozwijające dziecko manualnie.
  grupa II dzieci 5-6 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Do tej grupy uczęszczają dzieci kontynuujące edukację w naszym przedszkolu. Realizujemy program w kontekście możliwości rozwojowych naszych wychowanków i odpowiednio dobieramy do nich materiał edukacyjny. Duże znaczenie przywiązujemy do rozwijania umiejętności poznawczych i społeczno- emocjonalych, które umożliwiają dzieciom poznanie świata, sprawne funkcjonowanie wśród rówieśników i dorosłych.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nauczycielki realizują zadania, które umożliwiają dzieciom ćwiczenie pamięci, umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do nauki, wiarę we własne siły i możliwości, adekwatną samoocenę.Do kształtowania pojęć matematycznych wykorzystujemy propozycje scenariuszy zajęć z programu E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „ Dziecięca matematyka”. W pracy z wszystkimi dziećmi wykorzystujemy również dramę, metodę Dennisona, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,metodę dobrego startu M. Bogdanowicz oraz elementy gimnastyki twórczej Labana. Praca edukacyjna prowadzona jest zgodnie z programem wychowania przedszkolnego. Realizujemy program w kontekście możliwości rozwojowych naszych wychowanków i odpowiednio dobieramy do nich materiał edukacyjny.Współpracujemy ze Żłobkiem nr 23, szkołami podstawowymi, bibliotekami dla dzieci, uczelniami wyższymi, Komendą Stołeczna Policji, Referatem Straży Miejskiej, wolontariatem PCK, Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i wieloma innymi instytucjami działającymi dla dzieci i na rzecz dzieci.

  Kadra

  Dyrektorem przedszkola jest Alina Lidia Tarapata. W przedszkolu zatrudnione są cztery nauczycielki. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz doskonalą swoje umiejętności na kursach,szkoleniach, warsztatach, konferencjach.Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podmiotowo traktująca swoich wychowanków, prowadzi bardzo ciekawe zajęcia dydaktyczne, stosując nowoczesne metody, które przede wszystkim pobudzają i rozwijają twórcze myślenie i kształtują twórczy stosunek dzieci do otaczającej je rzeczywistości.

  Opieka specjalistyczna

  Nasze działania wychowawcze wspierają zatrudnieni w placówce specjaliści: logopeda oraz psycholog. Ściśle współpracujemy z rodzicami pomagając im w rozwiązywaniu problemów, nie tylko wychowawczych.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Języki

 • angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Dzieci zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, recytatorskich. Biorą udział w plenerach malarskich, wystawach.

  Formy współpracy z rodzicami

  W przedszkolu działa Rada Rodziców, która bardzo aktywnie uczestniczy w organizacji pracy przedszkola. Współpraca z rodzicami to nie tylko zebrania z rodzicami. Dla rodziców proponujemy warsztaty i seminaria prowadzone przez nauczycielki, specjalistów oraz gości zapraszanych z zewnątrz. Organizujemy imprezy okolicznościowe i uroczystości np. Mikołajki, Wigilię, Jasełka,bal karnawałowy dla dzieci, Śniadanie Wielkanocne, Dziń Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Pikniki Rodzinne, imprezy integracyjne dla dzieci i ich rodziców.

  Informacje dodatkowe

  Przedszkole organizuje dni adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców, dni \"otwartych drzwi\", zajęcia otwarte dla rodziców. Organizujemy dla dzieci raz w miesiącu koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, lekcje biblioteczne. Ponadto organizujemy lekcje zoologii na żywo, przedstawienia cyrkowe w przedszkolu, wyjścia do teatru, filharmonii, muzeum, wycieczki.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon