PRZEDSZKOLE NR 10

PRZEDSZKOLE NR 10

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.00

Posiłki

Przedszkole przygotowuje trzy posiłki dla dzieci:
śniadanie godzina 9.00;
obiad godzina 12.00;
podwieczorek godzina 14.30

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Nowoczesny, bezpieczny pięknie zmodernizowany plac zabaw.
 • ogródek przedszkolny

 • Bezpośrednio do budynku przylega ogród przedszkolny otoczony bujną zielenią, różnorodnymi drzewami i krzewami, latem kwitnącymi roślinami. Ogródek przedszkolny służy nie tylko do zabaw ruchowo-sportowych ale także do podejmowania zabaw badawczych organizowanych przez nauczycieli z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecznej zabawy.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Nr 10 znajduje się w Śródmieściu Warszawy w wolno stojącym budynku na Muranowie, ciekawym architektonicznie, wyremontowanym i funkcjonalnym. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Sale zabaw i zajęć są jasne, przestronne, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, nowoczesne meble dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

  Historia

  Przedszkole funkcjonuje od 1953 roku, ciągle modernizowane, cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Tu nasi absolwenci przyprowadzają swoje dzieci, pamiętają życzliwość i otwartość pracowników oraz wysoki poziom opieki i edukacji w placówce.

  Oddziały przedszkolne

  Oddzial I; dzieci 3-letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala zabaw i zajęć, łazienka, dostosowana do wieku dzieci pod względem urządzenia i zagospodarowania. Sala wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne. Po obiedzie organizowany jest odpoczynek.
  Oddział II; dzieci 4 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala zabaw i zajęć, łazienka, dostosowana do wieku dzieci pod względem urządzenia i zagospodarowania. Sala zajęć wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne. Po obiedzie organizowany jest odpoczynek- leżakowanie.
  Oddział III: dzieci 5-letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Dzieci mają swoją salę zabaw i zajęć, łazienkę, dostosowaną do wieku dzieci pod względem urządzenia i zagospodarowania. Wyposażona sala w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne, ciekawe kąciki zainteresowań. Po obiedzie możliwe jest zorganizowanie odpoczynku.
  Oddział IV: dzieci 5- 6 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala zabaw i zajęć, łazienka, dostosowana do wieku dzieci pod względem urządzenia i zagospodarowania. Sala wyposażona w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne, gry , układanki logiczne, kącik plastczny, kącik przyrody, plastyczny , teatralny.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  W \"Przedszkolu przyjaznym dzieciom i rodzinie\" dążymy do tego, by każdy wychowanek miał dobrą opiekę, dobre przygotowanie do dalszej edukacji, szansę rozwoju. Wdrażamy atrakcyjne rozwiązania metodyczne wykorzystując w pacy wychowawczo- dydaktycznej nowoczesne metody pracy z dzieckiem: edukację matematyczną prof.E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogikę zabawy, zajęcia ruchowe wzbogacone o zabawy zgodne z koncepcją W.Sherborne, C.Orffa i R.Labana oraz A.M.Kniessów. Realizujemy zadania z zakresu wychowania zdrowotnego i ekologicznego. Włączamy przedszkole do \"Programu edukacji ekologicznej m.st. Warszawy\". Tworzymy warunki do rozwijania umiejętności i zdolności dzieci. Wspieramy ich zainteresowania i aktywność poznawczą. Wiele treści programowych przybliżamy wychowankom poprzez zabawy w teatr organizując teatrzyki w wykonaniu dzieci, nauczycieli i aktorów. Każdego roku przygotowujemy wystawę prac plastycznych dzieci. Efektem realizacji tych zadań jest wysoka efektywność pracy oraz dobra i przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi dzieci.

  Kadra

  Tworzymy warunki do zespołowego działania zmierzając do realizacji zamierzonych celów. Jesteśmy personelem nie obok dzieci, nie nad dziećmi ale razem z dziećmi. Kadra pedagogiczna, to nauczyciele wykwalifikowani z wieloletnim stażem pracy, dbający o swój rozwój zawodowy.

  Opieka specjalistyczna


  - Zapewniamy pomoc logopedy i psychologa.
  - Umożliwiamy konsultacje indywidualne ze specjalistami.
  - Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Warszawie.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Inne
  Religia
 • Języki

 • Język angielski.
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Promujemy osiągnięcia przedszkola i umiejętności dzieci w środowisku społecznym. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych, sportowych, wokalno-tanecznych oraz teatralnych \"Lalka i ja\". Uczestniczą w imprezach sportowo-edukacyjnych- Muranowski Turniej Zdrowia Przedszkolaków. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, umożliwiamy sudentom odbywanie praktyk i prowadzenie obserwacji. Prowadzimy zajęcia otwarte dla nauczycieli z innych placówek. Dyplomy i wyróżnienia zdobią hol przedszkola i zachwycają rodziców.

  Formy współpracy z rodzicami

  Wspieramy rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Włączamy rodziców w działania przedszkola w organizacji festynów i uroczystości przedszkolnych. Zapraszamy rodziców na zebrania ogólne, grupowe, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne, warsztaty i prelekcje z udziałem specjalistów.

  Informacje dodatkowe

  Ułatwiamy adaptację dzieciom , organizujemy spotkania i zajęcia adaptacyjne.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon