PRZEDSZKOLE NR 11

PRZEDSZKOLE NR 11

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.30

Posiłki

Przedszkole przygotowuje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Między posiłkami dzieci dostają surowe warzywa i owoce, a także różnorodne napoje: soki, miętę, kompot. Dzieci ze wszystkich grup mają stały dostęp do wody źródlanej. Uwzględniane są również diety pokarmowe.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • ogródek przedszkolny

 • W przedszkolu mieści się duży ogród z placem zabaw dla dzieci, wyposażony w bezpieczne urządzenia do zabaw, dający możliwość organizowania różnych zajęć na świeżym powietrzu.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole położone jest na starym Muranowie, w sąsiedztwie Parku Krasińskich. W przedszkolu mieszczą się 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 5-u lat. Każdy oddział liczy 25 dzieci. Sale dziecięce wyposażone są w estetyczne i funkcjonalne meble spełniające standardy przyjęte dla małego dziecka. Różnorodność zgromadzonych pomocy dydaktycznych i zabawek sprzyja zaspokajaniu naturalnych potrzeb poznawczych dzieci. Przedszkole posiada salę do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet Integracji Sensorycznej, gabinet logopedy oraz salkę do zajęć plastycznych. Do dyspozycji dzieci 4,5- letnich są dwa komputery oraz bezpieczne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości małego dziecka, z których korzystają w ramach zajęć dydaktycznych.

  Historia

  Przedszkole powstało w 1960 roku. Od początku istnienia było miejscem przyjaznym dzieciom i sprzyjającym doskonaleniu nauczycieli. W starych kronikach przedszkola znajdują się informacje na temat różnorodnych przedsięwzięć realizowanych w przedszkolu, współpracy z zagranicznymi placówkami i uczelniami oraz instytucjami w odległych regionach kraju. Ogromne znaczenie w tworzeniu klimatu przedszkola mieli rodzice, a ściślej Komitet Rodzicielski, który, z typowym dla tamtych czasów oddaniem, uczestniczył w życiu przedszkola. W okresie ostatnich 15 lat budynek przedszkola wyremontowano: wykonano nową elewację, przebudowano niektóre pomieszczenia, zmodernizowano pomieszczenia sanitarne i kuchenne. Powstały nowe salki tematyczne do zajęć z dziećmi.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystuje się nowoczesne metody pracy z dzieckiem: dziecięcą matematykę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, pedagogikę zabawy, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, zabawy rytmiczno-ruchowe K. Orffa, R. Labana i inne. Realizujemy program „Edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Organizujemy zajęcia teatralne, scenki dramowe, zabawy badawcze, metody projektu oraz elementy muzykoterapii i pantomimy. Realizujemy programy własne, np.: naukę języka angielskiego (w ramach obowiązujących zajęć edukacji językowej), zajęcia badawcze w ramach Przedszkolnego Kółka Naukowego, lekcje dobrego wychowania zgodnie z programami „Wychowanie przez tradycję” i \"Dobre maniery na co dzień\" Organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci. Dzieci najmłodsze leżakują w ciągu dnia, pozostałe dzieci odpoczywają słuchając literatury dziecięcej. Dzieci biorą udział w warsztatach kształtujących wyrażanie emocji oraz umiejętności społeczne.

  Kadra

  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli:
  3 dyplomowanych, 1 mianowanego
  7 kontraktowych,
  1 stażystę.
  Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe i posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi. W procesie edukacji, wychowania i opieki tworzą dla dzieci przyjazną przestrzeń do kształtowania umiejętności sprawnego poruszania się w świecie informacji, rozumienia otaczającego świata i przygotowania do życia w przyszłości.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole zatrudnia logopedę. Dzieci otoczone są również opieką psychologa oraz nauczyciela terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej (SI).

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Języki

 • Język angielski

  Osiągnięcia

  Udział dzieci w różnorodnych konkursach: sportowych, plastycznych, edukacyjnych. Organizowanie corocznej imprezy sportowo-edukacyjnej dla przedszkolaków z Muranowa (\"Muranowski Turniej Zdrowia Przedszkolaków\"). Udział w przeglądach teatralnych \"Lalka i ja\". Przedszkole jest organizatorem Warszawskiego Konkursu Filmu o Przedszkolu oraz I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego \"Malujemy wiersze\".

  Formy współpracy z rodzicami


  - zebrania ogólne i grupowe
  - zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich
  - kontakty indywidualne (angażowanie rodziców w różnorodne formy życia przedszkolnego)
  - warsztaty umiejętności wychowawczych
  - zajęcia otwarte dla rodziców
  - festyny i imprezy cykliczne
  - spotkania grupowe
  - wymiana informacji drogą elektroniczną (e-maile, strona www)
  - kącik dla rodziców

  Informacje dodatkowe

  Zatrudniamy życzliwą, przyjazną dzieciom kadrę pedagogów i pracowników obsługi. Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców. W przedszkolu bardzo często organizowane są teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dla dzieci nowo przyjętych w czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne. W ramach współpracy z policją i strażą miejską organizowane są spotkania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa i prawidłowych zachowań.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon