PRZEDSZKOLE NR 20

PRZEDSZKOLE NR 20

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7   do: 17

Posiłki

W przedszkolu podawane są trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzieci mają również stały dostęp do wody \" Cisowianka\"

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Ogród usytuowany jest w zacisznym miejscu pomiędzy blokami, w pobliżu metra i Trasy Łazienkowskiej. Jest to dosyć rozległy teren upiększony licznymi drzewami liściastymi tj. kasztanowce, lipy, klony. Taras budynku wychodzi na ogród przedszkolny i jest miejscem licznych organizowanych przez naszą placówkę imprez. Plac zabaw wyposażony jest w atrakcyjne sprzęty terenowe dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Ogród przedszkolny przeszedł gruntowny remont, wszystkie sprzęty posiadają wymagane atesty.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole jest placówką 4 oddziałową dobrze wyposażoną w atrakcyjne kąciki zainteresowań i pomoce dydaktyczne. Sale są przytulne, kolorowe które zachęcają dzieci do różnorodnej aktywności. W naszym przedszkolu jest miło, przyjaźnie i rodzinnie. Wobec rodziców pełnimy rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze. W przedszkolu są oddziały integracyjne do których przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki pracy całego personelu przedszkole jest miejscem, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne.

  Historia

  Przedszkole powstało w 1957 r. na gruzach Ministerstwa Spraw Wojskowych budynek przedszkola został zaprojektowany zgodnie z ówczesnymi normami architektonicznymi dla tego typu placówek. W latach 60-tych i 70-tych dzięki dużej popularności placówkę odwiedziło wiele delegacji z innych miast Polski oraz wycieczek zagranicznych. Ukoronowaniem wzorowej i wyróżniającej się pracy było wytypowanie przedszkola na ośrodek ćwiczeń dla nowej kadry pedagogicznej. Niezależnie od przekształceń w polityce oświatowej, personel przedszkola starał się stworzyć optymalne warunki do wychowania i nauczania dzieci.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Stosujemy nowatorskie metody pracy, poprzez, które dzieci stają się samodzielne, otwarte, aktywne i twórcze. (Pedagogika zabawy, Ruch Rozwijający wg. W. Sherborne, Przedszkolaki krok drugi, Gimnastyka mózgu wg. P. Denisona). Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami dając możliwość uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola ( program adaptacji), uroczystościach ( imprezy urodzinowe), festynach, spotkaniach i zajęciach otwartych.

  Kadra

  Nauczycielki z naszej placówki to zespół pedagogów entuzjastów, którzy pracę z dzieckiem traktują jako pasję. Bardzo ważną rolę odgrywa dla nas poczucie bezpieczeństwa przez nawiązanie bliskiego kontaktu emocjonalnego z każdym dzieckiem, danie rodzicom możliwości dowolnie częstego przebywania z dziećmi na terenie przedszkola, otoczenie szczególną opieką każdego wychowanka.

  Opieka specjalistyczna

  Nad rozwojem dzieci czuwają wraz z pedagogami psychologowie, logopedzi i terapeuta integracji sensorycznej. Specjaliści organizują zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci. Organizacja pracy specjalistów uwzględnia dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stymulując ich rozwój oraz stwarzając warunki sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Języki

 • angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Osiągnięcia

  Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w konkursach plastycznych, teatralnych i tanecznych. W nagrodę otrzymują dyplomy, upominki i podziękowania.

  Formy współpracy z rodzicami

  W ramach współpracy z rodzicami odbywają się: zebrania grupowe, zajęcia otwarte, warsztaty, pikniki rodzinne

  Informacje dodatkowe

  Chcąc ułatwić dzieciom 3-letnim przedszkolny start organizujemy program adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci, aby przyszłe przedszkolaki przekroczyły próg naszej placówki z uśmiechem na twarzy.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon