PRZEDSZKOLE NR 24

PRZEDSZKOLE NR 24

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7   do: 17

Liczba miejsc

75

Posiłki

Przedszkole posiada własną kuchnię. Proponujemy 3 smaczne, zdrowe, estetycznie podawane posiłki:I i II śniadanie, obiad oraz podwieczorek.W ciagu dnia dzieci otrzymują - na życzenie - napoje oraz owoc lub kanapkę.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • - duży,otoczony zielenią, wyposażony w estetyczne urzadzenia- każda grupa wiekowa ma wyznaczony teren oraz dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci -sprzęt terenowy, piaskownicę, drobne zabawki,stoliki, ławki.Tu odbywają się festyny i olimpiady sportowe.
 • ogródek przedszkolny

 • - bogaty w różnego rodzaju drzewa, krzewy i rośliny ozdobne - zmieniające swój wygląd zależnie od aktualnej pory roku.Doskonale miejsce do podglądania przyrody. Dzieci pielęgnują działkę hodowlaną - sieją i sadzą rośliny, obserwują ich rozwój w naturlnych warunkach.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole mieści się w Dzielnicy Śródmieście - na tonącym w zieleni Powiślu.Każda grupa posiada własną salę zabaw - dobrze wyposażoną w zabawki, gry,książki, pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji dzieci posiadamy ponadto: pomieszcenia łazienkowe, dużą salę gimnastyczną oraz gabinet, w którym dzieci spotykają się z lagopedą i psychologiem.Leżakowanie tylko w grupie dzieci najmłodszych - w pozostalych grupach, możliwość leżakowania -"na życzenie".Promujemy zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.

  Historia

  Cieszymy się ponad 60-letnim doświadczeniem.Przedszkole funkcjonuje od września 1950r.Posiadamy tradycje, wśród których największą popularnością cieszą się:festyny rodzinne, spotkania wigilijne,bale karnawałowe, spektakle teatru dziecięcego.Absolwenci mają do nas zaufanie, dla swoich dzieci i wnuków wybierają nasze przedszkole.

  Oddziały przedszkolne

  3-latki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Dzieci najmłodsze otaczamy szczególną opieką i troską - dbamy o bezstresowe zaadaptowanie się maluchów do nowych warunków.W grupie pracują dwie nauczycielki i pomoc nauczyciela Nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków czuwa ponadto pracownik obsługi.Chętnie zapraszamy rodziców do uczestniczenia w życiu przedszkola.Po obiedzie dzieci leżakują.
  4-latki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Praca w grupie przebiega pod kierunkiem dwóch nauczycielek, z którymi współpracujejedna osoba personelu obsługowego.Po obiedzie - proponujemy zajęcia relaksacyjne przy muzyce lub inne pozwalajace odpocząć.Możliwe jest leżakowanie.W miare potrzeb i za zgodą rodziców, dzieci objęte są terapią logopedyczną i psychologiczną.
  5-latki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna - pod kierunkiem dwóch nauczycielek pracujacych z dziećmi w poprzednich latach.Bezpieczne i higieniczne warunki zapewnia pracownik obslugi.W celu dobrego przygotowania dzieci do podjęcia obowiazku szkolnego - przedszkole współpracuje ze szkołą podstawową.Rodzice mają wiele okazji do obserwowania osiągnięć i sukcesów dzieci.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Działania proekologiczne i prozdrowotne.Obserwacja dziecka jest podstawą do planowania procesów - opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego.Propagujemy swobodną ekspresję twórczą poprzez działalność plastyczną, muzyczną, ruchową, formy teatralne.łączymy oddziaływania przedszkola, domu rodzinnego, szkoly i innych środowisk.Organizujemy teatrzyki, koncerty muzyczne,wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania i festyny rodzinne.Rodziców zapraszamy na zajęcia otwarte.Dbamy o rozwój zainteresowań i uzdolnień.Prowadzimy pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi wsparcia.Realizowane programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

  Kadra

  W przedszkolu - funkcjonującym pod kierunkiem p. Iwony Pomianowskiej - nauczyciela dyplomowanego, zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna sześć nauczycielek - w tym logopeda - absolwentki wyższych uczelni oraz miły, oddany dzieciom personel administracji - 2 osoby i obsługi - 9 osób.

  Opieka specjalistyczna

  Zapewniamy opiekę specjalistów (logopeda,psycholog)wrażliwych na dziecięce potrzeby.W miarę potrzeb współpracujemy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Zajęcia muzyczne

 • Inne

  Osiągnięcia

  Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w szkole,są laureatami konkursów i festiwali.Wdrażany program adaptacyjny pozwala dzieciom pokonać stres i łatwiej zaakceptować przedszkole.

  Formy współpracy z rodzicami

  Współpraca z Radą Rodziców, spotkania informacyjne z dyrektorem, nauczycielkami poszczególnych grup i specjalistami, zajęcia otwarte, warsztaty, wspólne imprezy i wycieczki, badanie opinii rodziców, wspólne prace na rzecz dzieci i przedszkola.

  Informacje dodatkowe

  W ciągu całego dnia dbamy o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy czasem na zabawę, edukację, pobyt na powietrzu oraz odpoczynek. W okresie- maj - czerwiec organizujemy dni adaptacji dzieci do przedszkola.

 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon