PRZEDSZKOLE NR 26

PRZEDSZKOLE NR 26

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 6.45   do: 17.45

Posiłki

Przedszkole oferuje trzy posiłki: śniadanie, obiad z godzinną przerwą między zupą a drugim daniem, podwieczorek. Między posiłkami dzieci maja dostęp do wody, dodatkowo dostają herbatki owocowe lub soki oraz surowe warzywa i owoce.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek mieszkalny

  Przedszkole posiada

 • ogródek przedszkolny

 • Przedszkole posiada ogródek przedszkolny o pow. 600 m2. Jest on wyposażony w drewniany sprzęt do zabaw ruchowych, drobne zabawki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia obserwacji przyrodniczych i zabaw badawczych.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole nr 26 jest placówką 3-oddziałową (3,4,5-latki). Mieści się w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy stacji Metro Politechnika. Posiada duży taras i dobrze zagospodarowany ogród. Pomieszczenia w przedszkolu i ogród są bezpieczne. Wyposażone w system monitorowania, wideo domofon, nowoczesne meble, sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne. Dzieci mogą podejmować różnorodną aktywność, rozwijać zainteresowania.

  Historia

  Budynek, w którym mieści się przedszkole od pół wieku związany jest z oświatą i opieką. Początkowo mieścił się w nim żłobek, a w latach 60-tych powstało przedszkole. Od roku 1978 posiada własny ogród.

  Oddziały przedszkolne

  Grupa I: dzieci 3-letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa I nazywana "Misiakami" zajmuje szczególne miejsce w przedszkolu. Maluch uczestniczą w programie adaptacyjnym "Trzylatki nie płaczą". Korzystają z odpoczynku - na materacach słuchaja bajek lub spokojnej muzyki. W grupie tworzone są warunki do jak najlepszego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi mozliwościami. Bawimy się ucząc i uczymy sie bawiąc.
  Grupa II: dzieci 4-letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału W pracy z dziećmi nauczycielki korzystaja z różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz kart pracy. Rozbudzaja zainteresowanie światem pisma , doskonalą umiejętności w zakresie samoobsługi, umożliwiają dziecku poznawanie świata różnymi zmysłami. zapewniają poczucie bezpieczeństwa i życzliwa atmosferę.
  Grupa III - 5-latki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału W grupie prowadzone są zajęcia zgodne z ofertą programową. W sali zorganizowane są kąciki zainteresowań . Bogate wyposażenie o różnorodnym stopniu trudności umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój, wzbogaca wiedzę, zachęca do aktywności. Głównym założeniem nauczycieli pracujących w tej grupie jest dostosowanie zadań do potrzeb, mozliwości i zainteresowań wychowanków. Wyposażenie w umiejętności i wiadomości potrzebne do dalszej edukacji

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się.Pracuje w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową MEN oraz realizuje program autorski J. Stanosz \"Program wspierający rozwój dziecka oraz motywację do samodzielnego czytania i kreślenia symboli graficznych\", programy własne: wychowawczy, adaptacyjny, profilaktyki logopedycznej, rozwoju twórczego grupy teatralnej pantomimy, profilaktyczny. Stosuje twórcze metody pracy np.: Integracji Sensorycznej, Ireny Majchrzak, Ruchu Rozwijającego, pedagogikę zabawy \"Klanza\", kinezjologię rozwojowa Dennisona. Tworzy warunki do rozwijania i zdobywania przez dziecko wiedzy w atmosferze swobodnej zabawy, twórczych zachowań i aktywnego działania poprzez organizowane gry i zabawy ruchowe, gimnastykę, zajęcia plastyczne, techniczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia pantomimy, dramy, zabawy przy muzyce, teatrzyki, lekcje muzealne, wyjścia do teatru, kina, wycieczki poznawcze (w tym autokarowe).

  Kadra

  Przedszkole zatrudnia nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje zgodne z wykonywanym zawodem. Do prac administracyjno-obsługowych zatrudnionych jest dziewięć osób. Personel tworzy w przedszkolu rodzinną atmosferę.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Aleje Jerozolimskie nr 32. Raz w tygodniu w przedszkolu psycholog wspomaga pracę nauczycieli, jest do dyspozycji dzieci i rodziców. W placówce zatrudniony jest logopeda, który dwa razy w tygodniu prowadzi z dziećmi bezpłatne zajęcia logopedyczne.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Inne
  Integracja Sensoryczna
 • Języki

 • angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Nasi wychowankowie biorą udział w wielu konkursach plastycznych,fotograficznych, wystawach, przeglądach teatralnych \"Lalka i ja\" na terenie Warszawy. Otrzymują wyróżnienia.

  Formy współpracy z rodzicami

  W przedszkolu organizujemy w ramach współpracy z rodzicami zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców, imprezy okolicznościowe, pikniki

  Informacje dodatkowe

  Raz w tygodniu dzieci biorą udział w bezpłatnych zajęciach z Integracji Sensorycznej. W ramach opłaty na Radę Rodziców uatrakcyjnieniem naszej oferty są koncerty, teatrzyki oraz wycieczki autokarowe. Dla nowo przyjętych dzieci organizujemy w miesiącu sierpniu zajęcia adaptacyjne.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon