PRZEDSZKOLE NR 30

PRZEDSZKOLE NR 30
 • im.: Zielona Łódeczka
 • Adres: 00-451 Warszawa ul.Rozbrat 10/14
 • Telefon: (0 22) 629 - 38 -10
 • Telefon 2: 506652953
 • Fax: (0 22) 629 - 38 - 10
 • E-mail: p30@edu.um.warszawa.pl

mapa

zobacz

Strona www

www.zielonalodeczka30.pl

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.00

Liczba miejsc

70

Posiłki

Oferujemy trzy posiłki dziennie - śniadanie godz.8.30, obiad I danie godz.12.00, obiad II danie godz. 14.00, podwieczorek 15.00. Między posiłkami dzieci otrzymują przekąski warzywno - owocowe. Dzieci mają stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej. Stosujemy diety eliminacyjne i akceptujemy preferencje pokarmowe. Jadłospisy układane są zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek mieszkalny

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Plac zabaw oddalony jest od przedszkola o ok.350 metrów. Jest atrakcyjnym, nowoczesnym i bezpiecznym miejscem zabaw przedszkolaków. Całość obiektu wyłożona jest matą amortyzującą upadki co zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci podczas zabawy. Dzieci mogą tu korzystać z piaskownicy, karuzeli, dwóch kompleksów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, przeplotnią i drabinkami o zróżnicowanym stopniu trudności. Są huśtawki dla maluszków i starszych dzieci. Tablice do rysowania kredą , różnorodne przybory do zabaw na świeżym powietrzu oraz wiata z ławeczkami uzupełniają całość wyposażenia. Dzieci korzystają z placu zabaw codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. O czystość i sprawność wyposażenia dba pracownik gospodarczy przedszkola.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole mieści się na parterze budynku mieszkalnym. Posiada trzy (200m.kw.) sale zabaw dla poszczególnych grup, kuchnię i zaplecze administracyjno - gospodarcze. Sale dzieci wyposażone są w system monitoringu i domofony, dzięki którym nauczyciele mają możliwość obserwować, kto odbiera dziecko z przedszkola. Warunki lokalowe i rozkład pomieszczeń pozwoliły stworzyć tzw. \"domowe przedszkole\" z grupami otwartymi – dzieci korzystają z różnych sal w zależności od potrzeby i rodzaju prowadzonych zajęć. Pomieszczenia urządzone są funkcjonalnie, przytulnie i bezpiecznie. Każda z sal dziecięcych posiada bogatą ofertę zabawek, gier, pomocy dydaktycznych (wzbogacaną w miarę możliwości finansowych przedszkola). Są kąciki tematyczne, biblioteczki, instrumenty muzyczne i przybory gimnastyczne. W każdej sali jest komputer wykorzystywany do zajęć edukacyjnych. Wyposażenie i sprzęt przedszkolny dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

  Historia

  Z ustnych relacji pierwszych absolwentów przedszkola oraz dokumentacji w postaci fotografii i osobistych pamiątek wynika,że przedszkole rozpoczęło swoją działalność już w 1946 roku. Jest więc jednym z pierwszych i dotychczas działających przedszkoli we powojennej Warszawie. W 2016 roku odbyły się bardzo uroczyste obchody 70-lecia istnienia przedszkola. Wśród zaproszonych gości byli dziadkowie i rodzice naszych obecnych wychowanków. Można więc uznać,że przedszkole ma wielopokoleniową tradycję a jego klimat jest autentycznie rodzinny. Początkowo przedszkole było tzw. zakładowe. Służyło dzieciom pracowników Banku Polskiego. Dopiero w latach sześćdziesiątych przeszło pod kuratelę miasta.Przez te kilkadziesiąt lat wielokrotnie zmieniało swoje oblicze. Z zachowanych najstarszych zdjęć wynika,że było miejscem wyjątkowo skromnym. Z czasem nabierało barw i wzbogacała się jego baza dydaktyczna. Ale jeszcze w 1990 posiłki dotowane były na kuchni węglowej! Obecny wygląd sal przedszkola w niczym nie przypomina tego ze starych fotografii. Ale jest coś co pozostało do dziś. Na wszystkich zdjęciach - tych dawnych i robionych dziś widać uśmiech na twarzach i radość w oczach dzieci.

  Oddziały przedszkolne

  grupa I - maluszki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Sala maluszków (2.5 - 3- latków) jest przestronna i funkcjonalna. Wystrój wnętrza zaaranżowany jest tak, aby dzieci miały możliwość swobodnego ruchu i spontanicznej zabawy. W tej grupie staramy się ułatwić dzieciom adaptację przedszkolną. Poprzez inicjowanie różnorodnych zabaw tematycznych nauczycielka stara się kształtować w dzieciach umiejętność zgodnej zabawy. Jednocześnie nacisk kładzie się na rozwój funkcji samoobsługowych, ćwiczenie mowy, zabawy manualne, oddechowe i gimnastyczne. W tej grupie - po obiedzie dzieci odpoczywają na leżaczkach - słuchają bajek, piosenek, śpią. Oprócz nauczycielki pracuje również pomoc nauczyciela i woźna.
  grupa II - średniaki Liczba miejsc 20
  Opis oddziału W grupie średniaków przebywają czterolatki. Pozostają one pod opieką nauczycielki i woźnej. Sala, w której się bawią, jest przytulna i posiada bardzo szeroki wybór zabawek ze szczególnym uwzględnieniem gier i układanek. Tu dzieci mają okazję uczyć się wierszy i piosenek . Zaczynają też liczyć. W rozwoju ich talentów i zainteresowań pomagają różnorodne zajęcia tematyczne organizowane przez nauczycielkę oraz kąciki zabaw. Po obiedzie dzieci mogą chwilę odpocząć podczas słuchania muzyki, lektury bądź opowiadania nauczycielki.
  grupa III - starszaki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału W grupie starszaków oprócz spontanicznych lub inspirowanych przez nauczycielkę zabaw dużą rolę stanowią zajęcia dydaktyczne. Sala w której przebywają dzieci różni się od sal dzieci młodszych. Tu, oprócz zabawek, znajduje się cała gama pomocy naukowych do ćwiczeń . Dzieci mogą korzystać z podręczników i zeszytów ćwiczeń, Komputer jest tu też narzędziem edukacyjnym. Zajęcia programowe trwają do 30 min. i wymagają od dzieci skupienia uwagi. Dzięki bogatej i dostosowanej do indywidualnych możliwości dzieci ofercie edukacyjnej ułatwiamy wychowankom rozpoczęcie nauki w szkole.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole opiera swoją pracę na programach wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową MEN: • Program wychowania przedszkolnego „Zbieram,poszukuję, badam” D. Dziamska, M. Buchnat. •\" New English Adventure\" M.Bogucka, D.łoś. • Pracujemy w/g programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. • Stosujemy elementy metod: Gimnastyki Mózgu-Denissona, Pedagogika Zabawy - Klanza, - rozwijanie percepcji wzrokowo- ruchowej – M. Froestig, ruch rozwijający – W. Sherborne i inne. • Realizujemy dwufazowy program adaptacyjny (czerwiec i sierpień), • Uczestniczymy w kampanii \"Cała Polska czyta dzieciom\". • Wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną o własne projekty i działania edukacyjne poszerzające różnorodne formy aktywności tj. zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, zabawy ruchowe, prace plastyczne, wycieczki autokarowe, spacery, wyjścia do muzeum, teatru, biblioteki, galerii. • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka jednocześnie zapewniając mu opiekę i bezpieczeństwo, uwzględniając zasady zdrowego stylu życia, właściwych zachowań społecznych. • Dbamy o to, aby zachowane były właściwe proporcje czasu edukacji i zabawy - mając na uwadze fakt, że podstawową formą aktywności dzieci jest swobodna zabawa. • Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na szeroko rozumiane dobro dziecka, jego podmiotowość, radość i poczucie własnej niepowtarzalności i wartości.

  Kadra

  Dziećmi opiekują się nauczycielki z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi i dużym doświadczeniem. Wszystkie nauczycielki stale podnoszą kwalifikacje na różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Jednocześnie rokrocznie prezentują swoje umiejętności na zajęciach organizowanych przez metodyków dla nauczycieli z całej Warszawy.

  Opieka specjalistyczna

  Działania nauczycieli wspierają specjaliści: psycholog, neurologopeda. Za zgodą rodziców specjaliści prowadzą obserwacje, badania, zajęcia indywidualne z dziećmi.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Inne
  • Zabawy logopedyczne w grupie I i II. • Rytmika • Zajęcia tańca integracyjnego • Zajęcia ruchowe prowadzone metodą Sherborne * Gromada zuchowa \\\\\\\"Mali Indianie\\\\\\\"
 • Języki

 • • Język angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie

 • Zajęcia plastyczne

 • Zajęcia teatralne
 • Osiągnięcia

  Dzięki aktywności nauczycieli i zapałowi przedszkolaków przedszkole posiada galerię dyplomów, pucharów i nagród za udział i wygrane dzieci w różnorodnych konkursach, prezentacjach i pokazach. Staramy się nie obciążać maluchów stresem rywalizacji dlatego bierzemy udział w tych imprezach, które dają możliwość zaistnienia każdemu dziecku, rozwijają jego potencjał fizyczny, intelektualny i twórczy.

  Formy współpracy z rodzicami

  W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspiera pracę przedszkola i jest praktycznym łącznikiem Rady Pedagogicznej z Rodzicami. Najczęstszą i najbardziej praktyczną formą współpracy są kontakty indywidualne z rodzicami oraz zebrania grupowe. Rodzice uczestniczą we wszystkich uroczystościach okazjonalnych i proponowanych przez nauczycieli formach integracyjnych ( zajęcia plastyczne, bale, uroczystości, warsztaty). Zapraszamy chętnych do uczestnictwa we wszystkich wycieczkach i pracach \"społecznych\" na rzecz przedszkola.

  Informacje dodatkowe

  Przedszkole swoją działalność poszerza o współpracę z instytucjami wspomagającymi realizację zadań statutowych. Należą do nich: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Łazienkowska, OPS, Straż Miejska,Policja, Parafia, Szkoła Podstawowa Nr 29,Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1, WCIES, Fundacja Sztuka Ciała, Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola, Fundacja Edukacji Małego Widza

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon