PRZEDSZKOLE NR 31

PRZEDSZKOLE NR 31

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.30

Liczba miejsc

100

Posiłki

Przedszkole oferuje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Między posiłkami dzieci dostają kompot, soki oraz surowe warzywa i owoce. We wszystkich grupach dzieci mają stały dostęp do wody źródlanej \"Dar Natury\".

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek mieszkalny

  Przedszkole posiada

 • ogródek przedszkolny

 • Przedszkole posiada ogródek o wielkości 2070 m2 wyposażony w piaskownice, drewniany sprzęt do zabaw ruchowych, pojazdy, drobne zabawki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia obserwacji przyrodniczych i zabaw badawczych.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego jest placówką czterooddziałową położoną w samym centrum Warszawy, na parterze budynku mieszkalnego. Przedszkole dysponuje funkcjonalnymi salami do zabaw i zajęć, salą gimnastyczną oraz zacisznie położonym ogrodem na tyłach budynku, z dala od ulicy.

  Historia

  Przedszkole Nr 31 przy ulicy Kruczej istnieje od 1960r. W swojej codziennej pracy nawiązuje do wieloletnich tradycji placówki. Dzięki kilkuletnim staraniom Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z dniem 1.09. 2008 r. na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy Przedszkole Nr 31 przy ul. Kruczej 19 otrzymało imię Zdzisława Witwickiego - ilustratora książek dla dzieci. Pan Zdzisław Witwicki - znany grafik jest autorem ilustracji do 70 książek dla dzieci i młodzieży, kilkuset ilustracji i okładek do czasopism dziecięcych jak: Miś, Świerszczyk, Płomyk i Płomyczek. Pan Witwicki jest od 1972 roku związany Przedszkolem nr 31. Jego syn i wnuk są absolwentami naszej placówki. Przedszkole zbiera informacje na temat Jego działalności artystycznej, zaprasza na spotkania autorskie z dziećmi. Z pomocą artysty w przedszkolu zorganizowano też stałą ekspozycję Jego prac. Środowisko przedszkola przy ul. Kruczej zawsze będzie pamiętać o artyście plastyku związanym z literaturą dziecięcą. Dziś dorośli i dzieci z Przedszkola nr 31 znają Pana Witwickiego osobiście. Dlatego też chciałoby przypominać innym o ilustratorze klasyki dziecięcej literatury, twórcy obrazu znanych postaci literackich: Krasnala Hałabały, Wróbelka Elemelka itp. Te postacie literackie łączą pokolenia Polaków i nadal kształtują wrażliwość dzieci.

  Oddziały przedszkolne

  Grupa I: dzieci 3 - letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa jednorodna wiekowo. Sala zabaw tej grupy jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci. Po obiedzie w grupie organizowany jest odpoczynek.- leżakowanie. W czerwcu i w ostatnich dniach sierpnia organizowane są spotkania adaptacyjne dla dzieci i rodziców, prowadzone przez nauczycielkę i psychologa.
  Grupa II: dzieci 4 -5 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa mieszana wiekowo. Sala zabaw tej grupy jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci.W grupie organizowany jest poobiedni odpoczynek - leżakowanie. W czerwcu i w ostatnich dniach sierpnia dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców organizowane są spotkania adaptacyjne, prowadzone przez nauczycielkę i psychologa
  Grupa III: dzieci 5 letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa jednorodna wiekowo. Dzieci mają do swojej dyspozycji łazienkę i salę bardzo dobrze wyposażoną w pomoce dydaktyczne,zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci. Dodatkową atrakcją jest kącik komputerowy z dwoma stanowiskami, bogato wyposażony w dydaktyczne gry multimedialne.
  Grupa IV: dzieci 6 - letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa jednorodna wiekowo. Dzieci mają do swojej dyspozycji łazienkę i salę bardzo dobrze wyposażoną w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci. Dodatkową atrakcją jest kącik komputerowy z dwoma stanowiskami, bogato wyposażony w dydaktyczne gry multimedialne

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, zapewnia mu bezpieczeństwo i fachową opiekę, wpaja zasady zdrowego stylu życia, właściwych zachowań społecznych i patriotycznych oraz edukacji na najwyższym poziomie. Oferujemy bogatą ofertę zajęć, warsztatów, imprez i uroczystości integrujących społeczność przedszkolną i lokalną. Bierzemy aktywny udział w różnorodnych akcjach, konkursach Upowszechniamy wśród dzieci wiedzę o kulturze, tradycjach naszego miasta i kraju. Podejmujemy działania na skalę dzielnicy, miasta, kraju a nawet Europy. Główne założenia programu przedszkola to wielopłaszczynowy profil artystyczny w powiązaniu zróżnorodnymi technikami twórczego wyrazu oraz edukacja daltońska jako wiodąca pedagogika w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki. Od 2011 r. przedszkole realizuje autorski program \"Szacunek-Nauka-Samodzielność - pedagogika daltońska w przedszkolu\". Realizowany w placówce plan daltoński dobrze przygotowuje dzieci do życia społecznego, wyposaża je w umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z różnymi problemami na kolejnych etapach edukacji oraz w życiu dorosłym. Absolwenci przedszkola wyróżniają się wśród swoich rówieśników otwartą postawą i zaangażowaniem. Systematycznie prowadzona diagnoza przedszkolna potwierdziła, że dzięki innowacji dzieci uczą się szybciej i efektywniej: samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, swobody w decydowaniu o podstawowych potrzebach dziecka. W placówce organizowane są przez nauczycieli nieodpłane zającia dodatkowe w ramch cyklu. \"Umiem ja - Umiesz Ty\". Przedszkole współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą. Od 2013 r. we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP organizuje dzielnicowe i ogólnowarszawskie projekty z okazji \"Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka\". Placówka uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych tj: E Twinning i Erasmus+.

  Kadra

  Przedszkole zatrudnia doświadczoną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 11 al.Jerozolimskie 30/6. Raz w tygodniu w przedszkolu psycholog jest do dyspozycji dzieci, rodziców i nauczycieli. W placówce zatrudniony jest logopeda, który dwa razy w tygodniu prowadzi bezpłatne zajęcia logopedyczne.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Języki

 • angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Osiągnięcia

  Przedszkole bierze aktywny udział w konkursach i wystawach organizowanych na terenie dzielnicy, Warszawy i całej Polski. Nawiązując do naszego profilu i artystycznych osiągnięć naszego patrona Zdzisława Witwickiego od kilku lat bierzemy udział Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, gdzie kilkakrotnie nasze dzieci otrzymały wyróżnienia. Od wielu lat uczestniczymy w przeglądach teatralnych Lalka i Ja”, podczas których spektakle przygotowane przez nasz zespół są wysoko oceniane przez jurorów. Przedszkole od 2009 roku promuje edukację daltońską w Polsce. Placówka należy do Międzynarodowej Fundacji Daltoninternational oraz do Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Przedszkole jest jedną z trzech pierwszych placówek w Polsce posiadającą Międzynarodowy Certyfikat INTERNATIONAL DALTON SCHOOL. Placówka współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i w 2017 roku otrzymała certyfikat \"Varsavianistycznej Szkoły\"

  Formy współpracy z rodzicami

  W ramach wspólpracy z rodzicami organizowane są zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców, imprezy okolicznościowe, zajęcia w prowadzone wspólnie z rodzicami. Zachęcamy rodziców do włączania się w proces dydaktyczny placówki poprzez pełnienie roli ekspertów. Kontakty z rodzicami opieramy na wzajemnym zrozumieniu i ujednoliceniu form oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Przedszkole Nr 31 przy ulicy Kruczej istnieje od 1960 r. W swojej codziennej pracy nawiązuje do wieloletnich tradycji placówki. Dzięki kilkuletnim staraniom Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z dniem 1.09.2008 r., na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy Przedszkole Nr 31 przy ul. Kruczej 19 otrzymało imię Zdzisława Witwickiego - ilustratora książek dla dzieci. Pan Zdzisław Witwicki - znany grafik jest autorem ilustracji do 70 książek dla dzieci i młodzieży, kilkuset ilustracji i okładek do czasopism dziecięcych jak: Miś, Świerszczyk, Płomyk i Płomyczek. Pan Witwicki jest od 1972 roku związany Przedszkolem Nr 31. Jego syn i wnuk są absolwentami naszej placówki. Przedszkole zbiera informacje na temat Jego działalności artystycznej, zaprasza na spotkania autorskie z dziećmi. Z pomocą artysty w przedszkolu zorganizowano też stałą ekspozycję Jego prac. Dziś dorośli i dzieci z Przedszkola Nr 31 znają Pana Witwickiego osobiście. Środowisko przedszkola przy ul. Kruczej zawsze będzie pamiętać o artyście plastyku związanym z literaturą dziecięcą. Dlatego też chciałoby przypominać innym o ilustratorze klasyki dziecięcej literatury, twórcy obrazu znanych postaci literackich: Krasnala Hałabały, Wróbelka Elemelka itp. Te postacie literackie łączą pokolenia Polaków i nadal kształtują wrażliwość dzieci. Od listopada 2009 r. przy przedszkolu działa \"Klub Przyjaciół Twórczości Zdzisława Witwickiego\" zrzeszający przedszkola z całej Polski zainteresowane twórczością artysty

  Informacje dodatkowe

  Przedszkole prowadzi \"Klub przyjaciół twórczości Zdzisława Witwickiego\".

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon