PRZEDSZKOLE NR 34

PRZEDSZKOLE NR 34

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.45

Posiłki

śniadanie obiad, podwiedwieczorek

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek mieszkalny

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Plac zabaw jest oddalony o 100 metrów od budynku, w którym mieści się przedszkole. Na placu zabaw jest dużo drzew i krzewów ozdobnych, dających schronienie przed upalnym słońcem. Jest tez dużo sprzętu ogrodowego, służącego rekreacji i rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci. Plac zabaw to także laboratorium doświadczalne dla naszych dzieci, gdzie prowadzone są obserwacje badawcze i przyrodnicze.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole znajduje się w Warszawie przy ul. E. Plater 25, w budynku wolno stojącym objętym ochroną przez konserwatora zabytków. Zajmuje pierwsze piętro kamienicy, a układ sal i pomieszczeń, kojarzy się z domem i jego ciepłem, a nie publiczną placówką. Topografia pomieszczeń przedszkolnych sprzyja zarówno integracji, jak i tworzeniu domowej rodzinnej atmosfery i nastroju. W przedszkolu znajdują się 4 sale dydaktyczne wyposażone w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne, uatrakcyjniające pobyt dzieci z dala od rodziców i pomagające w zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności. Placówka posiada duży zadrzewiony i ukwiecony ogród, wyposażony w nowoczesny sprzęt

  Historia

  Przedszkole powstało w 1984 roku jako placówka przeznaczona na potrzeby pracowników Banku Handlowego S.A. i nosiło nazwę Przedszkole Państwowe Nr 386 Banku Handlowego S.A. Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zmieniono nazwę na Przedszkole Nr 34 Warszawa – Śródmieście i tak jest do dzisiaj. Przedszkole mieści się w zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Plater 25.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Zapewniamy realizację treści programowych dla poszczególnych grup wiekowych zgodnie z Podstawą programową. W obecnym roku szkolnym pracujemy w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy \"Zanim będę uczniem\" Tokarskiej i Kopały oraz program wychowawczy opracowany przez radę pedagogiczną i radę rodziców \"Wychowanie ku wartościom\". W realizacji programu wykorzystujemy aktywne metody wspomagające takie jak: -„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, jako jedną z dróg rozwoju intelektualnego dzieci oraz szansy zmniejszenia czy wręcz zminimalizowania niepowodzeń edukacyjnych. -„Odimienna metoda nauki czytania” I. Majchrzak, by czytanie zamienić we wspaniałą zabawę i to już od najmłodszej grupy. Realizujemy program „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”, jako podstawy kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i budzenia w nich postawy uważnego obserwatora i strażnika przyrody: 1.czujemy się odpowiedzialni za otaczający świat, 2.wszyscy dbamy o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 3.dostrzegamy i rozwiązujemy problemy życia codziennego w najbliższym otoczeniu społecznym i przyrodniczym;

  Kadra

  W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz kompetentny i otwarty na potrzeby dzieci personel pomocniczy. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i wyższe wykształcenie. Mamy 3 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych,2 kontraktowych i 1 stażystę. Ponadto ciągle podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalących. W codziennej pracy z dziećmi wspomagają nas i rodziców nauczyciele specjaliści: logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda Psycholog

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Inne
  zabawy artystyczno- muzyczno-ruchowe
 • Języki

 • angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Wyróżnienia i podziękowania za organizowanie spotkań teatralnych. Wszystkie dzieci osiągnęły dojrzałość szkolną.

  Formy współpracy z rodzicami

  Zebrania z rodzicami Zajęcia otwarte Dni otwarte Kontakt telefoniczny Strona internetowa Facebook

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon