PRZEDSZKOLE NR 44

PRZEDSZKOLE NR 44

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.30

Posiłki

śniadanie obiad podwieczorek

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Wyposażenie placu zabaw umożliwia dzieciom organizowanie różnorodnej aktywności ruchowej.
 • ogródek przedszkolny

 • Ogród wyposażony w ekologiczny sprzęt terenowy, usytuowany wśród zieleni Parku Janiny Porazińskiej. Jest wydzielona część dla dzieci starszych i druga część dla dzieci młodszych. W ogrodzie znajdują się zjeżdżalnie, wieżyczki, mostki, domki, huśtawki, sprężynki, ścianka wspinaczkowa.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Marzeń 44 położone jest w centrum Warszawy, w sąsiedztwie Parku Janiny Porazińskiej. Funkcjonuje w nim 5 oddziałów: 4 ogólnodostępne i 1 specjalny dla dzieci autystycznych. Istnieje jadalnia i sala gimnastyczna do aktywności muzyczno-ruchowej. Budynek nie ma barier architektonicznych.

  Historia

  Przedszkole istnieje od 1989 roku.

  Oddziały przedszkolne

  Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Oddział I TELETUBISIE - dla dzieci 3 letnich
  Oddział I - TELETUBISIE, dla dzieci 3-letnich Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Czynny od godz.8:00-16:00. Grupowy rozkład dnia opracowany przez nauczycieli, przewiduje zajęcia programowe oraz zabawy dowolne kierowane przez nauczyciela zarówno w sali jak i ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia artystyczne dominują w zorganizowanej aktywności dzieci.
  Oddział II - KRASNALE, dla dzieci 3-4 letnich Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Czynny od godz. 8:00-16:00. Grupowy rozkład dnia opracowany przez nauczycielki, przewiduje zajęcia programowe i zabawy dowolne kierowane przez nauczyciela zarówno w sali jak i w ogrodzie. Zajęcia artystyczne dominują w zorganizowanej aktywności dzieci.
  Oddział III - MISIE, dla dzieci 4-5 letnich Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Czynny od godz 7.00-17.00. Grupowy rozkład dnia opracowany przez nauczycieli, przewiduje zajęcia programowe oraz zabawy dowolne kierowane przez nauczyciela zarówno w sali jak i w ogrodzie. Zajęcia artystyczne dominują w zorganizowanej aktywności dzieci.
  Oddział IV - BULINKI, dla dzieci 5-6 letnich Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Czynny od godz. 7:30-17:30. Grupowy rozkład dnia opracowany przez nauczycielki, przewiduje zajęcia programowe oraz zabawy dowolne kierowane przez nauczyciela zarówno w sali jak i w ogrodzie. Zajęcia artystyczne dominują w zorganizowanej aktywności dzieci.
  Oddział V - Smerfy, dla dzieci 3-8 lat. Jest to grupa specjalna. Liczba miejsc 6
  Opis oddziału Do grupy uczęszczają dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Są to dzieci autystyczne oraz z zaburzeniami emocjonalnymi. W grupie pracują wykwalifikowani terapeuci, każde dziecko jest prowadzone wg indywidualnego programu terapeutycznego. Priorytetem w pracy z dziećmi jest artterapia.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Głównym priorytetem pracy przedszkola jest rozwijanie zdolności artystycznych (wychowanie przez sztukę). Posiadamy logo i nazwę placówki - Przedszkole Marzeń. Rozszerzona oferta edukacyjna obejmuje realizacje programów własnych nauczycieli. Są to: \"Bezpieczny przedszkolak\" \"Przyjazna adaptacja dziecka do przedszkola\" \"Wszystkie dzieci nasze są\". Współpracujemy aktywnie z warszawskimi teatrami i muzeami oraz ze Strażą Miejską i Policją.

  Kadra

  Dyrektor - Barbara Strąk. Kadra pedagogiczna liczy 14 pedagogów. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie integracji sensorycznej, reedukacji i terapii pedagogicznej. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

  Opieka specjalistyczna

  Zapewniamy dzieciom opiekę specjalistyczną tj. psychologiczną, logopedyczną, i terapeutyczną z elementami integracji sensorycznej. Opieka specjalistyczna organizowana jest w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Języki

 • języka angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Zajęcia dodatkowe - płatne

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Nauka tańca


 • Języki
  Angielski

  Osiągnięcia

  Przedszkole od początku swojego powstania, cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Świadczy o tym duża liczba kandydatów, którzy są corocznie zapisywani do naszej placówki. Wychowankowie z naszego przedszkola bardzo aktywnie prezentują swoje talenty artystyczne na festiwalach i konkursach, organizowanych przez placówki oświatowe i instytucje kulturalne w Warszawie. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy szkolne w okolicznych szkołach podstawowych. Miła i serdeczna atmosfera, nacechowana szacunkiem i życzliwością dla każdego (małego i dużego), są naszym atutem.

  Formy współpracy z rodzicami

  Dobra współpraca z rodzicami jest dla nas bardzo ważna. Staramy się włączać rodziców w życie przedszkola, liczymy się z ich opinią o pracy placówki. Organizujemy zebrania informacyjne, szkolenia, konsultacje i zajęcia otwarte, których celem jest informowanie o podstępach i trudnościach dzieci oraz o sprawach przedszkola. Integrujemy się z rodzicami podczas imprez integracyjno - rekreacyjnych i sportowych w plenerze oraz ogrodzie przedszkolnym. Tradycją stały się nasze uroczystości : Pasowanie na Żaczka - Przedszkolaczka, Urodziny Przedszkola, Wigilia z rodzicami, Święto Rodziny.

  Informacje dodatkowe

  Skład osobowy oddziałów jest ustalany co roku po zakończonej rekrutacji do przedszkola.Grupy są mieszane wiekowo wg kryterium zbliżonego wieku (2,5-3; 3-4; 4-5). Jeżeli wiek zapisanych do przedszkola dzieci pozwala na zorganizowanie grup jednorodnych wiekowo, to są one wówczas tworzone. Opłata 2,81 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej (7:00 - 13:00). Zapraszamy na naszą stronę internetową www.p44.przedszkola.net.pl

 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon