PRZEDSZKOLE NR 82

PRZEDSZKOLE NR 82

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.30

Posiłki

Przedszkole przygotowuje posiłki na miejscu we własnej kuchni z zachowaniem zasad zdrowego racjonalnegoo odżywiania dzieci w nłodszym wieku. Dzienne wyżywienie obejmuje TRZY główne posiłki : 9.00 śniadanie 10.30 - woda, sok naturalny, owoce 12.00 obiad z dań 14.40 podwieczorek, 15.30 , suszone i świeże owoce. dzieci w ciągu całego dnia mają nieograniczony dostęp do wody pitnej

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek mieszkalny

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • PLAC ZABAW wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw terenowych i dwie piaskownice. Dzieci wychodzą na plac zabaw przez taras przylegający do budynku przedszkola. Nasz przedszkolny plac zabaw ma wiele miejsca do wielorakiej, różnorodnej aktywności- gry w piłkę nożną, koszykówkę, trasę do jazdy na rowerze,sprzyja bezpiecznemu i wszechstronnemu rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci, a każda pora roku stwarza inne możliwości poznawcze i badawcze.
 • ogródek przedszkolny

 • Duży, ogrodzony teren wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw terenowych i dwie piaskownice. dzieci wychodzą do ogrodu przez taras przylegający do budynku przedszkola. Nasz ogród przedszkolny sprzyja bezpiecznemu i wszechstronnemu rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci, a każda pora roku stwarza inne możliwości poznawcze.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Mieścimy się w budynku mieszkalnym, pomiędzy ulicami Mokotowską Wyzwolenia i Koszykową, w pobliżu PL. Zbawiciela, Pl.Konstytucji i Pl. Na Rozdrożu. Jesteśmy w bardzo bliskim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego. Zajmujemy parter i I piętro. Jesteśmy przedszkolem cztero - oddziałowym gotowym na przyjęcie 100 dzieci, w grupach wiekowych: 3- latków, 3-4 latków, 4-latków i 5-latków. W przedszkolu są 4 duże sale zabaw dla dzieci, mała salka gimnastyczna i gabinet logopedyczny. Posiłki przygotowywane są na miejscu - przedszkole ma własna kuchnię.

  Historia

  Nasze Przedszkole istnieje od 1958 roku. Znajduje się w centrum Warszawy i położone jest przy cichej, spokojnej ulicy w otoczeniu pięknych, starych drzew, w pobliżu Parku Ujazdowskiego i Łazienek.

  Oddziały przedszkolne

  GRUPA I MISIE Liczba miejsc 25
  Opis oddziału ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY dla dzieci najmłodszych opiekę nad dziecmi sprawuje nauczyciel wychowania przedszkolnego , w opiece wspiera go pomoc nauczyciela oraz pani woźna
  GRUPA II -PSZCZÓŁKI Liczba miejsc 25
  Opis oddziału ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY dla dzieci 4 i 5 letnch; opiekę nad dziecmi sprawuje 2 nauczyciel wychowania przedszkolnego pełnych empatii i zrozumienia dla potrzeb dzeci oraz rodziców, w opiece wspiera ich pani woźna
  GRUPA III- ŚREDNIAKI Liczba miejsc 25
  Opis oddziału ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY dla dzieci 5 letnch; opiekę nad dziecmi sprawuje 2 nauczyciel wychowania przedszkolnego z bogatym doświadczeniem zawodowych ,w opiece nad ddziećmi wspiera ich pani woźna
  GRUPA IV - STARSZAKI Liczba miejsc 25
  Opis oddziału ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY dla dzieci 6 letnch objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego; opiekę nad dziećmi sprawuje 2 nauczyciel wychowania przedszkolnego o wysokich kwalifikcjach zawodowych, dobrą znajomością cech rozwojowych i możliwiści psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym; każdego dnia przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkol; w opiece nad ddziećmi wspiera ich pani woźna

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele przygotowują bogatą ofertę zajęć edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości wychowanków. Dzieci nabywają umiejętności w toku zabawy. Szczególną zwracamy uwagę na zajęcia rozwijające aktywność twórczą oraz promujące zdrowie i bezpieczeństwo. Stosujemy aktywizujące metody pracy. W przedszkolu istnieją programy opracowane przez nauczycielki, wzbogacające ofertę edukacyjną.

  Kadra

  Dyrektorem Przedszkola jest pani mgr Iwona Nidecka. Przedszkole zatrudnia 10 nauczycieli. Jeden z nich jest logopedą , jeden pełni funkcje doradcy metodycznego. Jest to, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe i posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Przedszkole zapewnia na terenie placówki kontakt z psychologiem. W naszej placówce pracuje kierownik gospodarczy, który dba o prawidłowo układany jadłospis, wysokiej jakości produktu oraz sferę drobnej księgowości. Zatrudnia także pomoc nauczyciela do pracy z dziećmi 3-letnimi, 4 panie woźne, kucharkę i 2 pomoce kuchenne. Nad porządkiem czuwają dwaj panowie.

  Opieka specjalistyczna

  Dzieci korzystają z opieki logopedy i psychologa.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Języki

 • angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Osiągnięcia

  Przedszkole organizuje konkursy, festyny, wystawy dla okolicznych placówek. Dzieci biorą również udział w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych, teatralnych. Przedszkole wielokrotnie otrzymywało nagrody i wyróżnienia za organizację doskonalenia nauczycieli warszawskich przedszkoli.

  Formy współpracy z rodzicami

  W przedszkolu cyklicznie organizowane są uroczystości, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, festyny rodzinne i wyjazdy integracyjne. Rodzice mają możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielami podczas dni otwartych. Organizujemy zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.

  Informacje dodatkowe

  W przedszkolu panuje ciepła atmosfera. Wszyscy pracownicy dbają o stwarzanie warunków do harmonijego rozwoju wszystkich dzieci.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon