PRZEDSZKOLE NR 129

PRZEDSZKOLE NR 129

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.30

Posiłki

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki sporządzane w naszej kuchni: śniadanie, obiad, podwieczorek.W ciągu całego dnia dzieci mają dostęp do surowych warzyw i owoców, wody pitnej i kanapek. Jadłospis opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywienia uwzględnia tzw. zdrowe żywienie. W ciągu całego dnia dzieci mogą otrzymać napój oraz surowe owoce i warzywa.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • Przedszkole posiada duży, zacisznie położony, teren zabaw, usytuowany w Parku Ujazdowski. Ogród wyposażony jest w nowoczesny sprzęt terenowy, dostosowany do zabaw zręcznościowych małych dzieci . Parkowe otoczenie placówki jest wielkim atutem przedszkola. Bogata i różnorodna roślinność tworzy doskonałe warunki do zabaw, zajęć i odpoczynku. Duże drzewa, gatunkowe bogactwo krzewów oraz kwiatów oprócz walorów estetycznych stanowią wartościowe źródło tlenu, a także materiał poznawczy do zajęć edukacyjnych.Na terenie ogrodu jest wiele nowego sprzętu do zabaw sprawnościowych. Jest także duża zadaszona latem piaskownica. Dysponujemy altaną do zajęć z dziećmi w ogrodzie w czasie ciepłych pogodnych dni. Podczas najbliższych wakacji planowana jest gruntowna modernizacja ogrodu.
 • ogródek przedszkolny

 • Parkowe usytuowanie przedszkola, wieloraka roślinność i duży teren sprzyjają wielogodzinnemu pobytowi dzieci na świeżym powietrzu. Sprzęt i drobne zabawki do zabaw oraz zajęć na powietrzu umożliwiają prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz zajęć badawczych rozwijających wrodzoną ciekawość i aktywność poznawczą dziecka .

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole jest placówką 4-oddziałową usytuowaną w nietypowej enklawie zieleni. Mieści się w budynku wolnostojącym adoptowanym na przedszkole, gdzie sale są w amfiladzie. Umożliwia to dzieciom, pomimo podziału na grupy wiekowe, naturalny kontakt ze sobą bez względu na wiek. Przez cały trzyletni okres edukacji staramy się dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole. W miarę możliwości zapewniamy tę samą obsadę nauczycielek przez 3 lata pobytu dziecka w przedszkolu. Wpływa to na dobre poznanie wychowanków przez nauczycielki oraz prowadzenie rzetelnej diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka. Przedszkole współpracuje z pobliską Szkołą Podstawową Nr 12, gdzie naszych większość wychowanków kontynuuje dalszą edukację. W przedszkolu podajemy dzieciom 3 posiłki, przygotowywane w naszej kuchni na miejscu. Po obiedzie tylko trzylatki ( chętne) odpoczywają . Pozostałe dzieci maja zajęcia wyrównawcze i ogólnorozwojowe prowadzone przez nauczycielki. Każda z sal dziecięcych wyposażona jest w kąciki zainteresowań umożliwiające swobodne działania zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci. Duża ilość zgromadzonych pomocy i zabawek przyciąga dzieci do działań indywidualnych i zespołowych.

  Historia

  Przedszkole posiada wieloletnią historię, istnieje od 1947roku w nietypowym budynku po dawnych pomieszczeniach dla lekarzy Szpitala Ujazdowskiego. Od 1994 roku jest Ośrodkiem Twórczości Pedagogicznej w zakresie Naturalnej Nauki Języka. Przedszkole prowadzi wymianę doświadczeń z nauczycielkami z placówek na terenie całego kraju a także za granicą. Dla podkreślenia panującej w placówce atmosfery i szczególnego usytuowania w 1992roku przedszkole otrzymało nazwę Raj na Skarpie. Wieloletnie starania dyrektora przedszkola o dobra atmosferę w placówce i wysoka jakość pracy z dziećmi, stawiają przedszkole na jednym z wyższych miejsc w Warszawie. Przedszkole gromadzi dzieci z tzw. środowiska elitarnego z racji usytuowania i specyficznej pracy z dzieckiem. Niektórzy rodzice uznają do dobrego tonu posyłanie dziecka do przedszkola na Jazdowie. Obecnie dyrektor przedszkola prowadzi starania o dotacje unijne na program pracy z małym dzieckiem - \"Mały Odkrywca\" Tradycją wieloletnią przedszkola jest prowadzony przez nauczycielkę Teatr Rodziców wystawiający przedstawienia dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej.

  Oddziały przedszkolne

  grupa I : 3-4latki Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa3-4-latków. Oddział posiada dwie sale; zabaw i odpoczynku. Wyposażone sa w meble , sprzęt oraz pomoce i zabawki stosowne do możliwoci wiekowych dzieci.W tej grpie dzieci maja możliwość codziennego odpoczynku po obiedzie. podczas tzw. leżakowania dzieci sluchają czytanej bajki oraz muzyki relaksacyjnej.
  Grupa II ; dzieci 3--4-letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa niejednorodna wiekowo. Sala wyposażona jest w kąciki zaintresowań pozwalające na prowadzenie pracy w malych zespołach stosownie do możliwości dziecka. Duża ilość pomocy i zabawek pozwala dzieciom na róznorodna dzialaność wychowawczo - dydaktyczną.
  Grupa III: dzieci 5-letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Oddział dzieci pięcioletnich posiada salę nowocześnie wyposaoną w kąciki zainteresowań oraz pomoce i zabawki rozwijajace naturalną potrzebę aktywności i zaciekawienia dziecka .Arakcja jest kącik z grafoskopem oraz komputrowy pozwalający na realizacje ciekawszych i nieco trudniejszych działań z dzieckiem.
  Grupa IV; dzieci 5-6letnie Liczba miejsc 25
  Opis oddziału Grupa dziecięca pięcio-sześciolatków. Dzieci przebywaja w dużej oddzielnej sali bogato wyposazonej w zabawki i pomoce dydaktyczne. Praca wychowawczo - dydaktyczno- opiekuńcza skupiona jest przede wszyskim na indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi w zależności od ich możliwości i zaciekawień. Prowadzona jest systematyczna diagnoza rozwoju, opracowywane są karyty indywidualnej pracy z dzieckiem w celu rozwoju zaciekawień bądź usuwania defictów rozojowych i problemów wychowawczych. Oddział prowadzą dwie doświadczone nauczycielki.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole zapewnia fachową opiekę i wychowanie powierzonym dzieciom podczas dziesięciogodzinnego pobytu.Przygotowuje dzieci do życia w szerokiej zbiorowości społecznej,wyrabia zasady zdrowego stylu życia, właściwych zachowań społecznych i patriotycznych. Od 1992roku w związku z realizacją nowego modelu pracy z małym dzieckiem wg autorskiego programu Naturalnej Nauki Języka, stwarza możliwość każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju w jego indywidualnym tempie. Codzienna praca z dzieckiem oparta jest na podążaniu za możliwościami dziecka na podstawie obserwacji i diagnozy rozwoju. Przygotowywane są przez nauczyciela tzw. karty pracy, pozwalające dziecku na rozwiązywanie problemów w miarę jego możliwości. Praca z małym dzieckiem oparta jest na naturalnym zaciekawieniu i zabawie słowem mówionym i pisanym. sale podzielone są na tzw.kąciki zainteresowań bogato wyposażone w pomoce i sprzęt do działań badawczych. Ponadto realizujemy program dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Co roku w czerwcu i w sierpniu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców.

  Kadra

  Przedszkole, kierowane przez Irenę Wojciechowską, zatrudnia przede wszystkim ludzi kochających dzieci. Jest to wyspecjalizowana kadra pedagogiczna: 9 nauczycielek , psycholog, logopeda oraz personel obsługi współpracujący z nauczycielkami. Na terenie przedszkola pracuje doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, Elżbieta Czerwińska Klemke oraz psycholog i logopeda.Kadra systematycznie doskonali swoje umiejętności, wiedzę i wykształcenie podnosi swoje kwalifikacje,a swoje doświadczenia prezentuje na spotkaniach z innymi nauczycielami oraz publikuje na łamach periodyków min. wydawnictwa Raabe.

  Opieka specjalistyczna

  Dyrektor, Irena Wojciechowska, zapewnia kadrę specjalistów - psychologa oraz logopedę. Współpracujemy z Poradnią pedagogiczno - psychologiczną w Warszawie przy al Jerozolimskich 30 a szczególnie z doświadczoną psycholog, Ewą Maksymowską.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Zajęcia muzyczne

 • Inne
  Planujemy codziennie prowadzone warsztaty plastyczne przez nauczycielki oddziałów Teatr rodziców prowadzony przez nauczycielkę - Marzenę Kostyrę oraz zajęcia ruchowe rozwijające prawidłowa postawę dziecka. zajęcia te będą finansowane przez organ prowadzący .
 • Języki

 • W naszym przedszkolu od kilku lat prowadzona jest systematyczna nauka j.angielskiego codziennie w każdej grupie wiekowej. Zabawy z językiem są kontynuacją treści wychowawczo dydaktyczno- opiekuńczych realizowanych przez nauczycielki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. Codzienne osłuchanie się dzieci z językiem przynoszą wymierne efekty.
 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Naszym największym osiągnięciem są szczęśliwe i dobrze przygotowane do szkoły Dzieci.Przedszkole organizuje przede wszystkim imprezy okolicznościowe dla rodziców i dzieci oraz dla społeczności lokalnej Jazdowa. Uczestniczy w wielu organizowanych konkursach i imprezach warszawskich. W placówce organizuje się szereg spotkań dla nauczycieli placówek warszawskich w celu dzielenia się doświadczeniami oraz prezentowania swoich osiągnięć. Tradycją stały się występy teatralne dzieci oraz teatr rodziców pod kierownictwem Marzeny Kostyry. Współpracujemy z Ambasadą Niemiec oraz środowiskiem lokalnym - Towarzystwem Przyjaciół Ujazdowa i Domem Opieki Dziennej dla Osób Starszych. Przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli w ramach Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Przedszkole bierze corocznie udział w przeglądzie Lalka i Ja, uczestniczy w plenerze malarskim, występami dzieci uświetnia imprezy w pobliskiej ambasadzie niemieckiej i Stowarzyszeniu Twórców Ujazdowa. Współpracujemy od roku z Ogrodem Królowej Bony, który powstał na terenie domków fińskich.

  Formy współpracy z rodzicami

  Od 1991roku przedszkole prowadzi różnorodne formy współpracy z rodzicami. Rodzice są partnerami a nie tylko klientami. Poprzez zebrania grupowe, indywidualne rozmowy, spotkania terapeutyczne oraz zajęcia otwarte w grupach, rodzice mogą czuć się współgospodarzami placówki. Udział rodziców licznych przedstawieniach teatralnych, spartakiadach i pracach na rzecz przedszkola wpływa na integrowanie się rodziców z codziennym miejscem pobytu ich pociech.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon