PRZEDSZKOLE NR 8

PRZEDSZKOLE NR 8

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.30

Posiłki

Dzieci otrzymują smaczne i urozmaicone posiłki przygotowywane w naszej kuchni: śniadanie o godz.8.30, obiad o godz.12, podwieczorek o godz.15. Dzieci mają ciągły dostęp do wody Dar Natury.

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • plac zabaw

 • ogródek przedszkolny

 • Bezpośrednio do budynku przylega duży ogród z wyremontowanym właśnie placem zabaw. Nowoczesny sprzęt ogrodowy dostosowany do poszczególnych grup wiekowych umieszczony jest na bezpiecznej nawierzchni.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole znajduje się na Muranowie. Położone jest pomiędzy budynkami mieszkalnymi, wśród zieleni, w cichej i spokojnej okolicy. Budynek po generalnym remoncie - termomodernizacji. Sale zabaw są przestronne, wyposażone w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci. Do każdej sali przylega łazienka. Duża sala gimnastyczna, świetnie wyposażona w sprzęt do ćwiczeń integracji sensorycznej, w której odbywa się rytmika i inne zajęcia dodatkowe. Gabinet ortoptyczny z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń zleconych przez lekarza okulistę. Gabinet psychologa i logopedy. 20-osobowe grupy są jednorodne wiekowo. W każdej jest maksymalnie 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Historia

  12 maja 1952 r. na ul. Karmelickiej 3b rozpoczęło działalność Przedszkole Nr 122. Od 1992 r. działało jako Przedszkole Nr 8. W 1965 r. z inicjatywy lekarza okulisty dr Danuty Tymińskiej - Dąbrowskiej na ul. Mokotowskiej 55 powstało Przedszkole Specjalne Nr 204 dla dzieci z zezem i niedowidzeniem jednoocznym. W 1987 r. przedszkole to przeniesiono do budynku Przedszkola Nr 231 przy ul. Hożej 13. Przez 5 lat w budynku funkcjonowały oba przedszkola. W 1992 r. w wyniku ich połączenia powstało Przedszkole Nr 18, które działało do roku 2001, kiedy to ze względu na stan techniczny budynku zostało zlikwidowane. Uczęszczające do niego dzieci z wadami wzroku oraz gabinet ortoptyczny wraz z personelem znalazły przyjazne miejsce w budynku przedszkola na Karmelickiej, które uchwałą Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r. zostało przemianowane na Przedszkole Integracyjne Nr 8.

  Oddziały przedszkolne

  Oddział I - dzieci 3 - letnie - Liczba miejsc 20
  Opis oddziału
  Oddział II - dzieci 3 - letnie - Liczba miejsc 20
  Opis oddziału
  Oddział III - dzieci 4 - letnie - Liczba miejsc 20
  Opis oddziału
  Oddział IV - dzieci 5 - letnie - Liczba miejsc 20
  Opis oddziału

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole realizuje podstawę programową zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystywane są nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dziećmi: "Dziecięca matematyka" prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej, integracja sensoryczna, pedagogika zabawy, ruch rozwijający W. Sherborne, zabawy rytmiczno - ruchowe K. Orffa, muzykoterapia, pantomima. Realizowany jest autorski program wspomagania rozwoju dzieci 3-6 letnich z obniżoną sprawnością widzenia. Przedszkole włączone jest do "Programu edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym." Treści programowe przekazywane są również poprzez teatrzyki i koncerty oraz wycieczki na terenie Warszawy i poza miasto a także spotkania z policją, strażą miejską itp. Ciekawym doświadczeniem i przeżyciem dla dzieci jest udział w przedstawieniach teatralnych i uroczystościach przedszkolnych.

  Kadra

  Kadra pedagogiczna to nauczycielki z wyższym wykształceniem i wieloletnim stażem, zaangażowane w pracy, nieustająco podnoszące swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Pracownicy administracji i obsługi również posiadają duże doświadczenie w pracy w przedszkolu. Wszyscy starają się stworzyć dzieciom i rodzicom miłą, rodzinną atmosferę.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole dysponuje nowocześnie wyposażonym gabinetem ortoptycznym oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą (ortoptystka i lekarz okulista), co pozwala zapewnić optymalne warunki rozwoju dzieciom z wadami wzroku. Dzieci otoczone są również opieką innych specjalistów: logopedy, psychologa, dwóch terapeutów integracji sensorycznej oraz muzykoterapeuty. 2 razy w miesiącu przyjmuje lekarz - pediatra.

  Zajęcia dodatkowe - płatne

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Nauka tańca

 • Inne
  pantomima

 • Języki
  język angielski

 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Dzieci biorą udział w wielu konkursach plastycznych, imprezach sportowych organizowanych w najbliższej okolicy (Bieg Muranowski w Parku Krasińskich, Muranowski Turniej Zdrowia Przedszkolaków) oraz corocznym przeglądzie teatralnym "Lalka i ja". Niewątpliwym osiągnięciem Dyrekcji przedszkola jest pozyskanie w roku 2008 środków z Unii Europejskiej na wykonanie termomodernizacji budynku, dzięki czemu jest on nie tylko ładniejszy, ale przede wszystkim cieplejszy.

  Formy współpracy z rodzicami

  Podczas spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych rodzice mogą dowiedzieć się jak przygotować swoje pociechy do nowej roli. Zebrania z rodzicami służą nie tylko przekazywaniu ważnych informacji ale też podejmowaniu trapiących problemów. Specjaliści organizują dla rodziców Dni Otwarte, ale też spotykają się z nimi w ciągu całego roku szkolnego w miarę indywidualnych potrzeb. Rodzice za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców mają wgląd do wszystkich dokumentów przedszkola, uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji. Podczas zajęć otwartych rodzice nie tylko mogą obserwować swoje dzieci na tle całej grupy, ale także często są zapraszani do wspólnych z nimi działań i zabaw. Ogromnym przeżyciem dla rodziców i dziadków są zawsze uroczystości przedszkolne, którym towarzyszą uśmiech, radość ale również wzruszenie. Z okazji Dnia Dziecka dzieci z rodzicami bawią się na festynach rodzinnych. Chętni rodzice biorą też udział w corocznych wycieczkach autokarowych za miasto.

  Informacje dodatkowe

  W celu zapewnienia zarówno dzieciom jak i rodzicom łatwiejszego startu w przedszkolnym życiu opracowany został Przedszkolny program adaptacyjny, który z powodzeniem realizujemy od kilku lat.

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon