PRZEDSZKOLE NR 38

PRZEDSZKOLE NR 38

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 7.00   do: 17.00

Posiłki

proponujemy trzy posiłki z możliwością wyboru ilości

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek mieszkalny

  Przedszkole posiada

 • ogródek przedszkolny

 • mamy piękny, aktualnie zmodernizowany plac zabaw z bezpiecznym podłożem, bezpiecznymi kolorowymi zabawkami i czystymi piaskownicami w śródmiejskiej enklawie ciszy i zieleni

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  W samym centrum Warszawy stworzyliśmy miejsce, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie. Możemy zapewnić miejsce dla 50 dzieci, w tym dla 20 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w trzech grupach.

  Historia

  Placówka istnieje od 1964 roku jako przedszkole miejskie, a od 1994 roku jako przedszkole integracyjne.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Realizujemy założenia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową, a także programy wspomagające opracowane przez nauczycieli. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową.

  Kadra

  Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe studia podyplomowe, aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego.

  Opieka specjalistyczna

  Dla wszystkich dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudnieni zostali specjaliści: nauczyciel wspierający, logopeda, rehabilitant, psycholog, specjalista integracji sensorycznej i pedagog terapeuta. Zespół poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne.

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Inne
  zajęcia metodą W. Sherborne, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia w gabinecie doswiadczania swiata, gimnastyka korekcyjna, religia.
 • Języki

 • język angielski
 • Rytmika/ Umuzykalnienie

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Osiągnięcia

  Realizacja idei integracji przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Przedszkole nasze opuściło około 200 dzieci niepełnosprawnych kończąc edukację na różnym poziomie (w tym również na poziomie uniwersyteckim). Nasi pełnosprawni absolwenci są wrażliwi na potrzeby innych,doswiadczyli ciekawych spotkań,uczestniczyli w ciekawym, zindywidualizowanym programie edukacyjnym.

  Formy współpracy z rodzicami

  Spotkania indywidualne, udział w zajęciach dydaktycznych, współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, współpraca z Radą Rodziców, wspólne tworzenie dobrego klimatu pracy i zabawy, wzajemnego szacunku do własnych zainteresowań i możliwosci.

  Informacje dodatkowe

  W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy następujące programy własne i innowacje pedagogiczne: 1. „Trampolina” - program wychowania przedszkolnego z terminarzem, wydawnictwo PWN Wydawnictwo szkolne sp. zo.o. sp.k., autorstwa Małgorzaty Janiak, Kamili Witerska do realizacji w oddziale 1,2,3. 2. „Fabryka bajek” - program wspomagający, autorstwa mgr Anny Gajda do realizacji w oddziale 2. 3. „Poznawanie przez doświadczanie ” - program wspomagający autorstwa mgr Ewy Dunaj-Śliwińskiej do realizacji w oddziale dzieci 5-6-letnich 4. Program „Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego APD wg metody neuroflow – aktywny trening słuchowy”- innowacja pedagogiczna 5. Program CM/4D Children Massaging Children. Dzieci dzieciom – Dar Dotyku -innowacja pedagogiczna

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon