PRZEDSZKOLE NR 208

PRZEDSZKOLE NR 208

mapa

zobacz

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 07.00   do: 17.00

Posiłki

Dzieci mają możliwość skorzystania z 4 posiłków: śniadania o godz. 8:30 II śniadania ok. godz. 10:30 II dania o godz. 12:30 zupy o godz. 14:30

Opłata za ofertę podstawową

0

W jakim budynku mieści się placówka

 • Budynek wolnostojacy

  Przedszkole posiada

 • ogródek przedszkolny

 • Przedszkole od grudnia 2016 r. posiada nowy ogródek z placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Sprzęty i urządzenia zamontowane w ogródku: duża piaskownica, huśtawka, trampolina, karuzela, panele dźwiękowe oraz dotykowe, ścieżki sensoryczne, zjeżdżalnia i bujawki umożliwiają dzieciom aktywne spędzanie w nim czasu.

  Ogólne informacje o przedszkolu - opis

  Przedszkole Specjalne Nr 208 położone jest w zacisznej okolicy na warszawskim Muranowie, blisko stacji metra Ratusz - Arsenał, co umożliwia dogodny dojazd do przedszkola z różnych rejonów miasta. Budynek przedszkola wyposażony jest w windę i podjazd. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami do zajęć dydaktycznych oraz specjalistycznych: z logopedii, z rehabilitacji, Terapii SI, Terapii widzenia, Terapii pedagogicznej i muzykoterapii oraz Salę doświadczania świata i Salę doświadczeń kulinarnych \"Kuchcikowo\". Przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, także dzieci nie poruszające się samodzielnie. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie takie jest wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

  Historia

  Nasze przedszkole powstało w 1966 roku jako pierwsza w Polsce placówka wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Powołanie przedszkola specjalnego dało dzieciom niepełnosprawnym możliwość spędzania czasu w grupach rówieśniczych, nawiązywania kontaktów społecznych oraz uczestniczenia w zajęciach, zabawach i korzystania ze specjalistycznej pomocy. Rodzicom pozwoliło na podjęcie aktywnej pracy zawodowej.

  Oddziały przedszkolne

  Pięć oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną Liczba miejsc 20
  Opis oddziału Oddział dla dzieci posiadających w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoznanie: niepełnosprawnosci sprzężonej, czyli przynajmniej dwóch rodzajów niepełnosprawności wymienionych w Ustawie o systemie oświaty wymagających specjalnej organizacji nauki i odrębnych metod pracy dydaktycznej.
  Trzy oddziały dla dzieci z autyzmem. Liczba miejsc 12
  Opis oddziału Oddział dla dzieci posiadających w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoznanie autyzmu.
  Dwa oddziały Peto dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością Liczba miejsc 8
  Opis oddziału Oddziały pracują w oparciu o metodę Nauczania Kierowanego.

  Oferta dydaktyczno - wychowawcza

  Przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dzieci korzystają z zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych, muzykoterapeutycznych, terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej oraz terapii widzenia i terapii komunikacji.

  Kadra

  Przedszkole zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę. Wszyscy nauczyciele pracujący w oddziałach, jak i specjaliści posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie oligofrenopedagogiki. Dyrektorem przedszkola jest mgr Małgorzata Piechal, wicedyrektorem - mgr Elżbieta Gołoś. W przedszkolu poza nauczycielami oddziałów pracują: neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuta widzenia, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuci komunikacji, psychologowie oraz muzykoterapeuta. W sumie zespół pedagogiczny liczy 34 nauczycieli.

  Opieka specjalistyczna

  Przedszkole organizuje dla dzieci pomoc specjalistyczną zgodną z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 09.08.2017 r., z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dn. 09.08.2017 r.oraz zgodną z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonujemy także wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka starając się jak najpełniej rozpoznać możliwości rozwojowe i potrzeby każdego z wychowanków. Z każdym dzieckiem pracujemy na podstawie Indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego(IPET). W naszej pracy stosujemy najnowsze metody terapii i nauczania dzieci z niepełnosprawnościami oraz alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC).

  Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

 • Rytmika/ Umuzykalnienie
 • Osiągnięcia

  Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w różnych festiwalach i konkursach, zdobywając dyplomy i wyróżnienia. Od wielu lat bierzemy udział w Festiwalach Teatralnych Przedszkolaków \"Lalka i Ja\". Byliśmy pięciokrotnie organizatorem ogólnowarszawskich Wystaw Gazetek Przedszkolnych, które spopularyzowały tę formę kontaktów z rodzicami i ze środowiskiem wśród warszawskich przedszkoli, a także zaowocowały organizacją warsztatów dziennikarskich dla nauczycieli. Ponadto organizowaliśmy wystawy plastyczne \"Moja ulubiona postać z bajki\", a obecnie \" Bajkowa okładka\", które cieszą się dużym zainteresowaniem przedszkoli z całego województwa mazowieckiego. W latach 2013-2014 zorganizowaliśmy 3 edycje seminarium dla nauczycieli pt. \"Dziecko z autyzmem w wychowaniu przedszkolnym\", w których udział wzięło ponad 200 nauczycieli z Warszawy i okolic. Kontynuujemy także działania z zeszłych lat. Bierzemy udział w programie e-Twinning, w akcji \"Cała Polska czyta dzieciom\", \"Mamo, tato wolę wodę\", w Kampanii \"Dzieciństwo bez przemocy\", \"Zły dotyk\", a obecnie także w projektach: \"Wiem, co jem\" i \"Dzieciństwo bez próchnicy\". Regularnie przy współpracy z jednym z przedszkoli na Woli prowadzimy spotkania integracyjne. Utworzyliśmy także Teatr Nauczycielski, w którym udział biorą wszyscy chętni pracownicy przedszkola, przygotowując i przedstawiając naszym wychowankom spektakle reżyserowane w oparciu o literaturę dziecięcą. Korzystamy z programów unijnych doskonaląc w ten sposób swój warsztat pracy i wzbogacając wyposażenie naszego przedszkola.

  Formy współpracy z rodzicami

  Wspieramy naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą. Z myślą o nich od 14 lat wydajemy miesięcznik informacyjno - edukacyjny \"Dzielniaczek\", który cieszy się niesłabnącą poczytnością. Organizujemy dla rodziców szkolenia nt. AAC, SI i karmienia terapeutycznego. Prezentujemy dorobek dzieci oraz zapraszamy na imprezy rodzinne - wycieczki, festyny, uroczystości. Prowadzimy bogatą w treści i stale aktualizowaną stronę internetową.

  Informacje dodatkowe

  W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy projekt unijny \"Wesołe przedszkole\".

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon