SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 • im.: im. Powstańców Śląskich
 • Adres: 00-458 Warszawa, ul. Górnośląska 45
 • Telefon: 0 22 628 11 41
 • Telefon 2: 0 22 621 96 84
 • Fax: 0 22 628 11 41
 • E-mail: sp12@sp12w.edu.pl

Strona www

http://sp12w.edu.pl/

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Terminy spotkań informacyjnych dla rodziców 6 i 7 latków

13 lutego 2019 r., godz. 17:00
SPOTKANIE Z KANDYDATAMI DO KLAS I i ich rodzicami


23.05.2019 r., godz. 17:30
SPOTKANIE Z KANDYDATAMI DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ i ich rodzicami

Dodatkowe informacje o zapisach do szkoły

Więcej informacji na stronie http://sp12w.edu.pl/

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła położona jest w historycznej części Jazdowa, w otoczeniu pięknych terenów zielonych: Łazienki Królewskie, kompleks sportowy Agrykola, park Ujazdowski. Jednopiętrowy budynek składa się z dwóch części połączonych łącznikami. W części zasadniczej mieszczą się sale dydaktyczne: na parterze dla dzieci młodszych, na piętrze dla starszych. Z parteru prowadzi również wejście do sali gimnastycznej. W łączniku znajduje się biblioteka i czytelnia, pracownie techniki. W części zwanej pawilonem znajdują się dwie sale dydaktyczne (przyroda i sztuka), mała salka do nauczania w grupach, gabinet pielęgniarki, stołówka i świetlica.

Historia

Wrzesień 1946 r.
Na terenie dawnego Szpitala Ujazdowskiego, gdzie mieściły się biura BOS-u, zostały zorganizowane w dwóch niewielkich salach budynku nr 8, komplety dla dzieci pracowników BOS-u, mieszkających na Górnym Ujazdowie. Początkowo zgłosiło się 22 dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy. Zostały utworzone dwie klasy łączone (I z II i III z IV), które były prowadzone przez Panie Zofię Baumową i Jadwigę Berkanową.

 • Wrzesień 1947 r.
 • Kierownictwo szkoły objęła Pani Maria Siemaszko, która rozpoczęła starania o powiększenie lokalu i zatwierdzenie kompletów jako szkoły rozwojowej na terenie Górnego Jazdowa. Przydzielono wówczas dwie następne sale w budynku nr 8. Pani M.Siemaszko sprowadziła część sprzętu z i urządziła małe klasy, rozdzielając klasy łączone.
 • Wrzesień 1948 r.
 • Inspektorat Oświaty m.st. Warszawy oficjalnie mianuje samodzielną Szkołę Podstawową nr 12 liczącą już 157 dzieci, uczących się w 4 salach lekcyjnych.
 • Wrzesień 1958 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 zostaje czasowo przeniesiona do jednego skrzydła budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, gdyż 600 dzieci nie mieściło się już w 7 salach lekcyjnych. W tym czasie z inicjatywy kierownika szkoły Pani Ireny Grochowskiej i Komitetu Rodzicielskiego, zostaje zawiązany Społeczny Komitet Budowy Szkoły.
 • Wrzesień 1963 r.
 • W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły - Pomnika Tysiąclecia i nadanie Szkole Podstawowej nr 12 imienia Powstańców Śląskich. Obecna na uroczystości delegacja Powstańców Śląskich przekazała młodzieży sztandar.
 • Wrzesień 1999 r.
 • Wprowadzenie reformy oświaty. Szkoła przechodzi na 6-letni cykl kształcenia.
 • Październik 2003 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 uzyskała tytuł \"Szkoła z klasą\".
 • Czerwiec 2006 r.
 • Szkoła obchodziła swoje 60 lecie.
 • Sierpień 2008 r.
 • Z dniem 31 sierpnia 2008 r. zakończył pracę zawodową wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Pan Marian Kobza. Sprawował tę funkcję ponad 30 lat. Pod Jego kierownictwem Szkoła zyskała znaczącą pozycję w środowisku. Wśród placówek warszawskich szkoła jest w czołówce pod względem uzyskiwanych wyników nauczania. Corocznie dzieci osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 • Wrzesień 2008

 • Dyrektorem szkoły została Pani mgr Iwona Stępniak.
 • W maju 2009 r. rozpoczęto prace adaptacyjne i remontowe przygotowujące placówkę na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Rozbudowano także wejście do szkoły oraz pomieszczenie szatni uczniowskich. Przybył łącznik pomiędzy szkołą a „pawilonem”.
 • W październiku 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci oraz wielofunkcyjnego boiska szkolnego.
 • Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2009/2010 uczniowie otrzymali nową szatnię szkolną wyposażoną w szafki oraz wielofunkcyjne boisko szkolne z placem zabaw.
 • 2011/2012

 • Wrzesień 2010 r.

 • Szkole przyznano Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA - dla szkół wspierających uczniów zdolnych.
 • Sierpień/wrzesień 2011 r.
 • Pani Jadwiga Ramza - Chadaj ustąpiła z funkcji wicedyrektora, którą pełniła od wielu lat. Stanowisko to przejęła pani Agnieszka Bomba.
 • Sierpień/wrzesień 2012 r.
 • Pani Agnieszka Bomba ustąpiła z funkcji wicedyrektora. Stanowisko to przejęła pani Katarzyna Cichońska.
 • Przeprowadzono kapitalny remont kuchni i zaplecza.
 • Odnowiono korytarz i klatki schodowe.<
 • 2012/2013
 • Przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
  Przeprowadzono remont tarasu.
  Zmodernizowano sieć komputerową.
  Dzięki wsparciu Rady Rodziców wszystkie sale zostały wyposażone w komputery.
  Co roku baza szkoły powiększa się o nowe rzutniki i tablice multimedialne.
 • 2013-2014
 • Przeprowadzono kapitalny remont łazienek.
 • Wymieniono wykładzinę korytarzową przy świetlicy i stołówce.
 • 2014/2015
 • Zmodernizowano dwie sale komputerowe.
 • Capituła programu Wars i Sawa przyznała bezterminowo naszej szkole Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia.
 • Staliśmy się ośrodkiem egzaminacyjnym DELF Prim oraz szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francji.
 • Z roku na rok wzrasta liczba osób zdających egzamin DELF. W tym roku wszyscy uczniowie klas VI zdali międzynarodowy egzamin z języka francuskiego DELF A1 i A2. Otrzymali certyfikat wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji.
 • Uczniowie klas VI osiągają najwyższy wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej.
 • 2015/2016

 • Wyremontowano korytarz górny. Zastosowano nowatorskie rozwiązania montując akustyczny sufit i materiał dźwiękoszczelny na ścianach.
 • Zmieniono wykładzinę na korytarzu górnym.
 • Zbudowano i oddano do użytku serwerownię, zamontowano nowy system dźwiękowy \"elektroniczna woźna\".
 • Przybyło nam stojaków rowerowych.
 • Dzięki inicjatywy rodziców, do istniejącego zestawu stojaków, dołączono nowe stanowiska.
 • Zamontowano nowy system monitorujący korytarze.
 • Obchodziliśmy 70-lecie istnienia szkoły.
 • 2016/2017

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkoły, Rada Rodziców zadbała o poszerzenie zakresu monitoringu wizyjnego.
 • Przygotowując się do realizacji nowych wyzwań, utworzono pracownię fizyczno-chemiczną na miarę czasów.
 • Zmodernizowano bibliotekę szkolną. Utworzono nowoczesną składnicę książek jak i miłą przyjazną uczniom, czytelnię.
 • Zamontowano nowoczesne skrzydła drzwiowe w salach lekcyjnych.
 • Przeprowadzono generalny remont sekretariatu i gabinetu dyrektora.
 • Zamontowano stojaki rowerowe.

  Rejon szkoły

  zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna

  Zapewniamy naszym dzieciom wysoki poziom nauczania dostosowany do indywidualnego rozwoju każdego ucznia, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Umożliwiamy uczniom rozwijanie własnych zainteresowań w miłej i serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.
  Zadania edukacyjne realizujemy między innymi poprzez: - lekcje muzealne we współpracy z Muzeum Zamku Królewskiego, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Ziemi itp.; - wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne; - wyjazdy na zielone szkoły; - cykle edukacyjne we współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury, Bibliotekami Publicznymi dla Dzieci itp.; - przedstawienia teatralne i seanse filmowe; - koncerty muzyczne; - naukę pływania i naukę jazdy na łyżwach;
  Współpracujemy z wieloma instytucjami wzbogacającymi ofertę edukacyjną naszej placówki.

  Typy oddziałów

  Ogólnodostępne

  Liczba klas 1

  2

  Języki obce

  Język francuski (od klas I do VIII)
  Język angielski (klasy VII i VIII)
  Klasy dwujęzyczne (elementy treści z matematyki i biologii prowadzone w języku francuskim)

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

  - Koło przyrodnicze
  - Koło informatyczne
  - Koło matematyczne
  - Koło historyczne
  - Koło chemiczne
  - Koło rozwijające kompetencje językowe
  - Koło teatralne
  - Koło muzyczne
  - Koło języka francuskiego(DELF)
  - Spotkania filozoficzno-komunikacyjne
  - Koło wolontariatu
  - Koło biblioteczne Kraina książek
  - Zajęcia wyrównawcze z biologii
  - Trening Umiejętności Społecznych
  - Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
  - Zajęcia wyrównawcze z przyrody
  - Zajęcia wyrównawcze z biologii
  - Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  - Zajęcia wyrównawcze z geografii
  - Zajęcia wyrównawcze j. francuskiego
  - Odrabianie lekcji
  - Zajęcia taneczne
  - Zajęcia teatralne
  - Terapia pedagogiczna
  - Wspomaganie rozwoju mowy
  - Logopedia
  - „Tabliczka mnożenia”
  - Zajęcia sportowe
  - Gry i zabawy
  - SKS
  - Korektywa
  - Zespół \"Dwunastka\" - tańce
  - Rytmika dla klas \"0\"

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

  Język angielski dla klas I - VI
  Judo
  Szachy
  Taniec
  Barwy muzyki

  Świetlica

  Nasza świetlica czynna jest od 7:00 – 18:00. Dziecko zapisane do świetlicy możecie Państwo przyprowadzić o dowolnej godzinie, doprowadzając je osobiście do świetlicy.
  Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych, jak również umożliwienie dzieciom wzbogacania swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.
  Oprócz zajęć programowych dydaktyczno – wychowawczych wynikających z planu pracy świetlicy, zostały wprowadzone dla dzieci chętnych i posiadających określone zdolności i predyspozycje dodatkowe zajęcia o rozszerzonym profilu. Zajęcia te są prowadzone w ramach godzin świetlicowych i mają na celu wspieranie i rozwijanie twórczej kreatywności dziecka.
  Proponowane zajęcia to:
   Zajęcia plastyczne
   Zajęcia teatralne
   Scrable i gry planszowe
   SKS świetlicowy
   Zajęcia taneczne przy współpracy z MDK
  Dużą rolę integrującą dzieci, nauczycieli i rodziców odgrywają spotkania wigilijne, wielkanocne, okolicznościowe programy artystyczne ( Pasowanie na Świetliczka, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Mikołajki, Dzień babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Turnieje Sportowe, Dzień Rodziny).

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka
  Opieka pięć dni w tygodniu w godzinach: - poniedziałek 8.00-12.00, - wtorek 10.00 - 14.00, - środa 9.00-13.00, - czwartek 11.00-15.00, - piątek 10.00 - 15.00.

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

  Uroczystości i imprezy szkolne:

 • Sprzątanie świata
 • Dzień Edukacji Narodowej - Ślubowanie klas I
 • Święto Niepodległości
 • Choinka na Jazdowie
 • Bal karnawałowy
 • Walentynki
 • Świetlicowe jasełka
 • Świetlicowy Dzień Rodziny
 • Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego - Dzień Francuski
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Prezentacji-Święto Szkoły oraz spotkanie z kandydatami do klas I i ich rodziców
 • Spotkanie z kandydatami do klasy VII dwujęzycznej i ich rodziców
 • Współzawodnictwo sportowe klas I - VI
 • Konkursy szkolne:
 • Konkurs informatyczny V - VI
 • Konkurs szopek klasy I – VI
 • Konkurs ortograficzny klas II – III
 • Konkurs czytelniczy klasy I - VI
 • Konkursy recytatorskie klas I – III i IV - VI
 • Konkursy matematyczne
 • klas I – III klas IV - VI
 • Konkursy polonistyczne
 • Konkursy przyrodnicze
 • i ekologiczny klasy II - VI
 • Konkurs prozy i poezji frankofońskiej
 • Konkursy plastyczne
 • Konkursy historyczne klas IV - VI
 • Współzawodnictwo sportowe klas I - VI
 • Akcje charytatywne
 • Góra grosza
 • I ja umiem się dzielić
 • Wsparcie dla schroniska „Na Paluchu”
 • Zbiórka zużytych baterii
 • Zbiórka znaczków pocztowych
 • Zbiórka nakrętek
 • Segregowanie śmieci – korytarze szkolne.

  Nowatorskie programy edukacyjne

  Nauczamy języka francuskiego od klasy I. Od klasy IV uczymy w oparciu o autorski program nauczania tego języka realizowany w ramach innowacji pedagogicznych. Podział na grupy umożliwia zróżnicowanie wymagań i tempa nauczania. Uczniowie realizujący program metodą DELF mają możliwość zdobywania certyfikatu (jednostka A-1, A-2).
  Program
  Program logopedyczny dla wszystkich uczniów klas I usprawniający aparat artykulacyjny i narządy mowy w formie ćwiczeń logorytmicznych.

  Osiągnięcia

  2017/2018

 • KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
 • Warszawski Konkurs Mitologiczny- etap II
 • Szkoła uzyskała 9 miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs „Krąg przyszły w tym semestrze już”
 • Uczeń z klasy 7c został wyróżniony i osiągnął najlepszy wynik w szkole
 • Jestem cząstka przyrody
 • Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II a
 • Kraina Wolnego Czasu
 • II miejsca zajęła uczennica z kasy I b i wyróżniony został uczeń klasy 7c
 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko - Planeta
 • Wynik bardzo dobry uzyskała uczennica z klasy 4b i 6a. Siedmioro uczniów zostało wyróżnionych
 • Konkurs fotograficzny \"WARSZAWA – MIASTO KLIMATYCZNE\"
 • III miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy 4b
 • Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez zespół szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie
 • W kategorii klasy 7 i gimnazjum, III miejsce zajęła uczennica z klasy 7c
 • W kategorii klasy 1-3, I miejsce zajęła uczennica z klasy 3a
 • Międzyszkolny Quiz Realioznawczy -Geografia Francji organizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 47 Primus
 • I miejsce zajęła uczennica z klasy 7c, II miejsce – uczeń z klasy 6b i III miejsce – uczennica z klasy 7c
 • Uczennica z klasy 7c wzięła udział w II etapie
 • Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej organizowany przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Warszawie
 • I miejsce uzyskała uczennica z klasy 6a i uczeń z klasy 5b
 • Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego, 23 edycja konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12
 • W kategorii klas I - III
 • I miejsce – klasa 2a (Szkoła Podstawowa nr 12)
 • II miejsce – klasa 1b (Szkoła Podstawowa nr 12)
 • III miejsce – grupa z klasy 1a (Szkoła im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie)
 • Wyróżnienie – klasa 2b (Szkoła Podstawowa nr 12)
 • W kategorii klas IV - VII
 • I miejsce – klasa 6b (Szkoła Podstawowa nr 12)
 • II miejsce – klasa 5c (Szkoła Podstawowa nr 12)
 • III miejsce – klasa 4bc gr.2 (Szkoła Podstawowa nr 12)
 • Wyróżnienie – uczennica klasy 6b (Szkoła im. Cecylii Plater- Zyberkówny w Warszawie)
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 2017/2018 „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”- konkurs teatralny
 • Grupa teatralna otrzymała wyróżnienie
 • III Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „I TAKI I OWAKI”
 • Grupa teatralna otrzymała wyróżnienie
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 2017/2018 „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz” - konkurs muzyczny
 • Brązową Wenę otrzymała uczennica z klasy 3a
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 2017/2018 „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz” - konkurs taneczny
 • W kategorii 4-6 grupa taneczna ”Dwunastka” otrzymała Brązową Wenę
 • W kategorii 1-3 grupa taneczna ”Dwunastka” otrzymała Srebrną Wenę
 • Srebrną Wenę otrzymała uczennica z klasy 2a
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”
 • Wyróżniono: troje uczniów z klasy II, sześcioro uczniów z klasy III, jeden z klasy IV, V i VI
 • Dzielnicowy konkurs „Wzorowy matematyk”
 • I miejsce zajął uczeń z klasy III b, II miejsce – uczennica z klasy 3c
 • Ogólnopolski konkurs j. polskiego „EDI -Pingwin”
 • III miejsce w kraju zajęły uczennice z klasy 4b i 4a a IX miejsce w kraju – uczeń z klasy 4a
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – gimnastyka sportowa dziewcząt
 • Drużyna zajęła II miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – pływanie dziewcząt
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – pływanie chłopców
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – łyżwiarstwo chłopców ,,Złoty krążek”
 • Drużyna zajęła II miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – łyżwiarstwo dziewcząt „Błękitna sztafeta”
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży- szachy
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • ŚOM w piłce nożnej dziewcząt
 • Drużyna zajęła IV miejsce
 • ŚOM lekkoatletyka dziewcząt – „młodzież”
 • Uczennica z klasy VII otrzymała awans do WOM
 • Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt
 • Drużyna otrzymała III miejsce
 • ŚOM badminton chłopców
 • Drużyna awansowała do WOM
 • ŚOM badminton dziewcząt
 • Drużyna uczniów z 6b awansowała do WOM
 • ŚOM piłka siatkowa dziewcząt
 • Drużyna uczennic z klasy 6a i 6b zajęła IV miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny \"Alfik\"
 • II miejsce zajęła uczennica z klasy 3c, i III miejsce – uczennica z klasy 3c. Dziewięcioro uczniów z klas trzecich otrzymało wyróżnienie
 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny \"Omnibus\"
 • Wyróżnienie otrzymało w klasie drugiej – jedna uczennica i w klasie trzeciej - jedenaścioro uczniów
 • 2016/2017
 • KONKURSY SZKOLNE
 • Mistrz ortografii
 • I miejsce - Schab Maciej (3a)
 • II miejsce - Witecki Mikołaj (3b)
 • II miejsce - Malec Jakub(3a)
 • III miejsce - Preda Radu (3b)
 • III miejsce - Misiura Nikola (3b)
 • I miejsce - Piaskowski Kajetan (2a)
 • I miejsce - Skidan Maja (2a)
 • II miejsce - Olkowska Lena (2c)
 • III miejsce - Nowoszewska Lena (2c)
 • Szkolny Konkurs matematyczny
 • I miejsce - Dawid Piekarski (3c)
 • II miejsce - Katarzyna Kmieciak (3a)
 • III miejsce - Lena Bronicka (3a)
 • „Najpiękniejsze miejsce, gdzie szukać piękna”
 • I miejsce: Demidowicz Matylda, Wróblewska Nikola, Małachowska Hania, Zbrzeźniak Tosia, Nowoszewska Lena
 • II miejsce: Giderewicz Dobrochna, Bartold Łucja, Laskus Marysia
 • Wyróżnienie: Galbarczyk Lila
 • „Wisła – jak spędzamy nad nią czas, jak ją widzę
 • I miejsce: Bajońska Józefina, Nowoszewska Lena, Sanajczyk Emilia, Pawłowska Nina, Ferguson Stella
 • II miejsce: Arkuszewska Wanda, Krzywik Nina
 • Wyróżnienia: Klukowska Pola, Grochowski Aleks, Borzęcka Ania, Schefner Natalia, Laskus Marysia, Giderewicz Dobrochna
 • Najpiękniejsze miejsce, w którym byłem
 • I miejsce: Eibel Marysia, Picewicz Małgosia
 • II miejsce: Kozłowska Alinka, Ciechomska Basia
 • Wyróżnienia: Jastrzębska Klaudia, Radomska Natalia, Nieścierowicz Helena, Sawczuk Karolina, Korczyńska Zosia
 • Szkolny konkurs „Dawno, dawno temu..”
 • I miejsce: Muranowicz Małgorzata
 • II miejsce: Czarnowski Igor
 • III miejsce: Kondrat Xawery
 • Wyróżnienie: Sawczuk Karolina, Nowak Marianna, Kozakiewicz Alina
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy „Dla każdego coś miłego – książki naszych marzeń”
 • I miejsce: Zuzanna Kuźniewska (5a)
 • II miejsce: Karolina Pszczółkowska (5a)
 • III miejsce: Mikołaj Saliński (4b)
 • Wyróżnienie: Magdalena Boryś (5a), Jakub Malec (3a)
 • „Bezpieczeństwo na drodze”
 • I miejsce: Lila Galbarczyk, Antonina Zbrzeźniak
 • II miejsce: Dominka Lorenc
 • „ Obraz Matematyczny\"
 • I miejsce: Marianna Guźniczak, Lena Bronicka
 • II miejsce: Leon Bielecki, Maciej Baczyński
 • III miejsce: Jagoda Gaczyńska, Katarzyna Kmieciak, Antonina Porazińska
 • Szkolny Konkurs Przyrodniczy „Tajemnice Przyrody”
 • I miejsce: Adam Przybył (5b)
 • II miejsce: Krzysztof Bukowski (6b)
 • III miejsce: Aleksandra Adamska (5b)
 • XXII edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego
 • Klasy I-III
 • I miejsce – klasa 2d
 • II miejsce – klasa 3a gr.2
 • III miejsce – klasa 3a gr.1 oraz 3b (cała klasa)
 • Wyróżnienia:
 • 2b gr.1
 • 1a gr.1
 • 2c gr.1
 • 3c gr.2
 • Wyróżnienia indywidualne:
 • Paweł Kupisz 2c
 • Hania Kopeć „0”
 • Banio Tabor 2d
 • Maciek Zieliński 3a
 • Daniel Żebrowski 2b
 • Hanna Khadir 2d
 • Klasy IV-VI
 • I miejsce – klasa 4b
 • II miejsce – kl.6 gr.2
 • III miejsce – klasa 4c
 • Wyróżnienia:
 • 4a cała klasa
 • Klasa 6 grupa 3
 • Klasa 5a grupa 2
 • Klasa 5b grupa 2
 • Wyróżnienia indywidualne:
 • Jan Staniszewski kl.4b
 • Andrzej Khouri kl.5a
 • Piotr Puczyński kl.5b
 • Lucie de Halleux kl.5a
 • Pola Siemoniak kl.5b
 • Matylda Betlejewska kl.5b
 • Alicja Bukowska kl.5a
 • Matylda Boryczka kl.4a
 • Bartłomiej Janicki kl.4b
 • Gabriela Decewicz kl. 5a
 • Aleksandra Adamska kl.5a
 • Oliwia Perczyńska kl.5a
 • V edycja Festiwalu Piosenki Francuskiej FrankoFonia
 • W przesłuchaniach finałowych szkołę reprezentowała Maja Skidan (2a)
 • Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej
 • I miejsce - Aleksandra Sobczak (6c)
 • II miejsce - Bartłomiej Janicki (4b)
 • III miejsce -Lena Nowoszewska (2c)
 • Wyróżnienia:
 • Matylda Boryczka (4a)
 • Antoni Delatour (3b)
 • Lucie de Halleux (5a)
 • Maciej Kulig (4a)
 • Jakub Malec (3a)
 • Karolina Pszczółkow
 • Konkurs Piosenki Patriotycznej
 • I miejsce: kl. 4c
 • II miejsce: kl. 6a
 • III miejsce: kl. 4a
 • KONKURY MIĘDZYSZKOLNE

 • Konkurs kuratoryjny z języka polskiego
 • Iga Ratajczak - awans do etapu wojewódzkiego
 • Ogólnopolski konkurs „Alfik humanistyczny”
 • Wynik bardzo dobry: Witold Giwont(4b), Jan Staniszewski (4b), Jakub Dobrosielski (4a), Antoni Apkarian (4b), Maciej Kulig (4a), Krystian Garbarczyk (4a), Aleksandra Adamska (5a), Iga Ratajczak (6c), Aleksandra Sobczak (6c), Zofia Konopna (6c)
 • Konkurs ortograficzny „Ortografia na medal”
 • II miejsce w Śródmieściu, awans do etapu wojewódzkiego: Aleksandra Adamska (5a)
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – Piłka ręczna dziewcząt
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – Piłka ręczna chłopców
 • Drużyna zajęła miejsce VII - VIII
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – Tenis stołowy dziewcząt
 • V miejsce: Konstancja Król, Gabriela Balska
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – Tenis stołowy chłopców
 • IV miejsce: Jakub Wojdyga (6a), Mateusz Helsztyński (5a), Mikołaj Łojek (5a)
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – Koszykówka dziewcząt
 • Drużyna zajęła IV miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – unihokej dziewcząt
 • Drużyna zajęła V-VII miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – unihokej chłopców
 • Drużyna zajęła miejsce VIII - XI
 • Od zabawy do sportu
 • Przedstawiciele klas zajęli IV miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ALFIK”
 • Klasy II
 • Bardzo dobry wynik: Szymon Maryl, Natalia Scheffner, Bronisław Pogański, Maja Skidan
 • Dobry wynik: Lena Nowoszewska, Antoni Kupniewski, Tymon Wasiluk
 • Klasa III
 • Bardzo dobry wynik: Radu Preda
 • Klasa IV
 • Dobry wynik: Hanna Kopeć
 • Klasa V
 • Bardzo dobry wynik: Adam Przybył
 • Alfik humanistyczny Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny edycja XX
 • Klasy III
 • Bardzo dobre wyniki: Maja Pączkowska, Eunika Mucha, Jakub Boryś, Magdalena Jasielska, Maks Przybyłowski
 • Dobre wyniki: Maciej Schab, Katarzyna Kmieciak, Lila Maćkowiak, Joanna Hereśniak, Lena Bronicka, Michalina Nowak
 • Ogólnopolski konkurs „Alfik Humanistyczny\"
 • Wynik bardzo dobry: Witold Gintowt (4b), Jan Staniszewski (4b), Jakub Dobrosielski (4a), Iga Ratajczak (6c), Aleksandra Sobczak (6c)
 • Wynik dobry: Antoni Apkarian (4b), Maciej Kulig (4a), Krystian Garbarczyk (4a), Zofia Konopna (6c)
 • Konkurs kuratoryjny z języka polskiego
 • Iga Ratajczak (6c) - laureatka konkursu
 • Ogólnopolski konkurs z języka polskiego „Galileo”
 • Wyróżnienie: Aleksandra Adamska (5a), Zuzanna Kuźniewska (5a)
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny \"W świecie baśni i bajek\" organizowany przez SP nr 158
 • I miejsce – Karolina Sawczuk (1a)
 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy MULTITEST
 • Laureaci:
 • VIII miejsce: Jan Siekieżyński (4a)
 • X miejsce: Hanna Kopeć (4A)
 • Wyróżnienia: Michał Kulig (5a), Krzysztof Dmitruk (5b), Hanna Surma (5b)
 • Ogólnopolska Olimpiada z przyrody PIONIER
 • Wyróżnienia: Zuzanna Czechowicz (4a), Izabela Skowrońska (4b),Jan Siekierzyński (4a), Hanna Kopeć (4c)
 • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy GALILEO
 • Laureat: Aleksandra Adamska (5a)
 • Wyróżnienia: Jan Siekierzyński (4a), Mikołaj Ochab (6b),Gabriela Jamka (6a), Gabriela Decewicz (5a), Hanna Surma (5b), Helena Jaworska (4b)
 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta dla klas 4 - 6
 • Wynik bardzo dobry:
 • Aleksandra Adamska (5a)
 • Antoni Apkarian (4b)
 • Wyróżnienia:
 • Zuzanna Czechowicz (4a)
 • Jakub Dobrosielski (4a)
 • Krystian Garbarczyk (4a)
 • Oliwia Perczyńska (5a)
 • Alicja Bukowska (5a)
 • Magdalena Boryś (5a)
 • Mikołaj Schab (6b)
 • Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus
 • Klasy II
 • Wyniki bardzo dobre:
 • Paweł Pindara
 • Lena Nowoszewska
 • Wyniki dobre:
 • Nikola Wróblewska
 • Lena Olowska
 • Kajetan Piaskowski
 • Natalia Scheffner
 • Amelia Sowłowiec
 • Maksymilian Zaorki- Rheindorf
 • Anna Wilczyńska
 • Klasy III
 • Wyniki bardzo dobre:
 • Maciej Schab
 • Lena Bronicka
 • Katarzyna Kmieciak
 • Karolina Zdun
 • Eunika Mucha
 • Magdalena Jasiewska
 • Michalina Nowak
 • Maciej Zieliński
 • Wyniki dobre:
 • Julia Stolarzewicz
 • Jagoda Gaczyńska
 • Anatol Makówka
 • Lila Maćkowiak
 • Marysia Kowalik
 • Konkurs Poezji Prozy Frankofońskiej – etap regionalny
 • Aleksandra Sobczak (6c), Bartek Janicki (4b) –zakwalifikowali się do Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej w Nidzicy
 • Quiz Realioznawczy organizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 47 Primus
 • I miejsce – Janek Staniszewski
 • FrankoFonia 2017 – 5 edycja Festiwalu Piosenki Frankofońskiej organizowana przez Gimnazjum nr 83 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Konstancji Markiewicz
 • Maja Skidan (2a) - reprezentowała SP 12 podczas przesłuchań finałowych
 • Dis-moi dix mots – konkurs plastyczno-językowy organizowany przez Instytut Francuski
 • Laureaci (Kasia Durka, Józef Guczek, Alicja Bukowska, Oliwia Perczyńska, Maja Michalska, Zuzanna Kuźniewska, Jeremi Zawieska, Gabriela Balska) reprezentowali SP 12 na uroczystym wernisażu w Szkole Amerykańskiej w Konstancinie-Jeziornej
 • XXII edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 – finał
 • I miejsce w kategorii klasy 1-3 zajęła klasa 2d
 • I miesjce w kategorii klasy 4-6 zajęła klasa 4b
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – gimnastyka sportowa dziewcząt
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – pływanie dziewcząt
 • Drużyna zajęła II miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – pływanie chłopców
 • Drużyna zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – łyżwiarstwo chłopców ,,Złoty krążek”
 • Drużyna, w składzie: Lew Topolewski, Mikołaj Topolewski, Aleksander Kowalski, Stanisław Czarne, Krzysztof Dmitruk, Franciszek Giderewicz - zajęła II miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży – łyżwiarstwo dziewcząt „Błękitna sztafeta”
 • Drużyna, w składzie: Lena Bronicka, Antonina Porazińska, Gabriela Balska, Aleksandra Jastrzębska, Amelia Podgórska, Jagoda Gaczyńska, Hanna Kopeć - zajęła III miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży- szachy
 • Drużyna, w składzie: Antonina Zbrzeźniak, Mikołaj Gil, Mikołaj Saliński, Witold Gintoft -Dziewałtowski - zajęła IV miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży- siatkówka chłopców
 • Drużyna szóstoklasistów (Bartosiak Jakub, Morawski Mateusz,Kamiński Konrad, Nowacki Eryk, Dziura Antoni, Gilarski Franciszek) i piątoklasistów (Aleksander Kowalski, Topolewski Lew, Topolewski Mikołaj, Gratkowski Mateusz, Przybył Adam) zajęła IX miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży- siatkówka dziewcząt
 • Drużyna, w składzie: Balska Gabriela, Pogorzelska Pola, Król Konstancja, Świderska Lena, Kuczyńska Karolina, Gorycka-Kochanek Karolina, Dziedzic Maja, Wieczorek Natalia, Deredas Ewa, Podsiadło Maria, Grudziecka Pola, Grudziecka Lena, Sobczak Aleksandra - zajęła VII miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży- piłka nożna chłopców
 • Drużyna, w składzie:Bartosiak Jakub, Morawski Mateusz, Kamiński Konrad, Topolewski Lew, Topolewski Mikołaj, Kowalski Aleksander, Gratkowski Mateusz, Helsztyński Mateusz, Widy-Wirski Antoni, Wojdyga Jakub, Grochowski Marcin, Brzozowy Rafał, Jagielski Jan - zajęła IV miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży-piłka nożna dziewcząt
 • Drużyna, w składzie: Balska Gabriela, Pogorzelska Pola, Król Konstancja, Świderska Lena, Kuczyńska Karolina, Gorycka-Kochanek Karolina, Dziedzic Maja, Wieczorek Natalia, Podsiadło Maria, Grudziecka Pola, Grudziecka Lena - zajęła II miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży- Badminton chłopców
 • Kowalski Aleksander i Harenża Kajetan zajęli I miejsce
 • Śródmiejska Olimpiada Młodzieży-badminton dziewcząt
 • Dziedzic Maja i Grabczan Nika zajęły I miejsce
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
 • Klasy II - kategoria Żaczek
 • Wyróżnienie:
 • Rheindorf – Zaorski Maksymilian
 • Polański Bronisław
 • Wróblewska Nikola
 • Wasiluk Tymon
 • Piaskowski Kajetan
 • Skidan Maja
 • Klasy III - kategoria Maluch
 • Wyróżnienie: Gaczyńska Jagoda
 • Klasy V - kategoria Beniamin
 • Wyróżnienie: Przybył Adam
 • Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
 • Nikola Wróblewska, Magdalena Jasiewska, Mateusz Gil - laureaci eliminacji szkolnych


 • 2015/2016

 • KONKURSY SZKOLNE
 • Szkolny Konkurs Wiedzy „Cogito ergo sum” – edycja V – „Nasza Dwunastka ma 70 lat”
 • 8 uczniom z klas 4a, 6a,b i c przyznano nagrody równorzędne
 • Szkolny Konkurs Plastyczny „Wspaniały świat poezji”
 • I miejsce zajął uczeń klasy 1b
 • II i III miejsce zajęły uczennice z klasy 2b
 • Konkurs Świąteczny „Na najdłuższy łańcuch na choinkę”
 • I miejsce zajął uczeń klasy 1b
 • II miejsce - uczeń klasy 1a
 • III miejsce - uczennica klasy 1c
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy „Z historią w tle”
 • I miejsce zajęła uczennica z klasy 6c, II miejsce - uczennica z klasy 6b, III miejsce - uczennica z 4a
 • Konkurs wiedzy „1 z 10”
 • Konkurs składał się z 10 etapów, w których wystąpiło 95 osób. W etapie finałowym wystąpiło 10 uczniów, z których wyłoniono trójkę laureatów.
 • Konkurs Poezji i Prozy Francuskojęzycznej
 • Uczeń klasy 6a przeszedł etap szkolny.
 • Cztery uczennice przeszły eliminacje szkolne.
 • XXI Konkurs Języka Francuskiego
 • Do międzyszkolnego etapu zakwalifikowały się następujące grupy językowe: 1bF1, 2aF2, 2cF2, 4bF1, 5F4, 6F4, 6F5.
 • 39 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
 • Laureatami etapu szkolnego zostali: dwie uczennice z klasy 2c, uczeń z klasy 1c oraz uczeń z klasy 3a.
 • Konkurs fotograficzny „Warszawa oczami dzieci
 • Z dwunastu uczestników konkursu, sześcioro wzięło udział w wystawie.
 • Konkurs przyrodniczy dla klas 4-6 „Tajemnice przyrody”
 • I miejsce otrzymała uczennica z klasy 4a, uczeń z klasy 5b i uczennica z klasy 6c.
 • Konkurs recytatorski „Wszystkie zwierzęta duże i małe”
 • Z dwudziestu trzech pierwszoklasistów, wyróżnienie otrzymało sześcioro uczniów.
 • Apetyt na zdrowie -świetlicowy konkurs plastyczny
 • I miejsce otrzymały - dwie uczennice z klasy 1a, dwie uczennice z klasy 2a i dwie uczennice z klasy 2b.
 • Wymarzony domek dla lalek lub domek na drzewie - świetlicowy konkurs plastyczny
 • Kl. I-III:
 • I miejsce otrzymały uczennice z klasy 2c i 3c.

 • KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

 • Konkurs kuratoryjny z języka polskiego
 • Dwie uczennice z klasy 6c zostały finalistkami konkursu
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów
 • Uczennica klasy 6c zajęła II miejsce
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Obertyna do Wiednia”
 • Uczennica klasy 6a i uczeń klasy 6c zakwalifikowali się do etapu rejonowego
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Obertyna do Wiednia”
 • Uczennica klasy 6a zakwalifikowała się do etapu dzielnicowego
 • Przedmiotowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 14
 • Uczeń klasy 6c zakwalifikował się do etapu rejonowego
 • Biegi przełajowe dziewcząt
 • Zespół zajął II miejsce, zaś w sztafecie - I miejsce
 • Biegi przełajowe chłopców
 • Zespół zajął III miejsce
 • Piłka ręczna dziewcząt
 • Zespół zajął III miejsce
 • Piłka ręczna chłopców
 • Zespół zajął I miejsce
 • Unihokej chłopców
 • Zespół zajął II miejsce.
 • Koszykówka dziewcząt
 • Zespół zajął I miejsce
 • Tenis stołowy chłopców
 • Zespół zajął III miejsce.
 • Od zabawy do sportu
 • Drużyna zajęła III miejsce>
 • Ogólnopolski konkurs przyrodniczy PINGWIN
 • Uczeń z klasy 6b został laureatem 5 miejsca a czworo uczniów otrzymało wyróżnienia.
 • Ogólnopolski konkursu przyrodniczy „Galileo”
 • Dwóch uczniów z klasy 6a zostało laureatami 7 miejsca.
 • Ogólnopolski Konkurs komiksowy „mój Przyjaciel Miś…” IV edycja
 • Uczeń z klasy 2a zajął I miejsce.
 • Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych MINILOGIA 14
 • Uczeń z klasy 6c został laureatem.
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów (konkurs recytatorski)
 • Uczennica z klasy 6c zajęła II miejsce.
 • 39 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
 • Uczeń z klasy 3c otrzymał wyróżnienie.
 • ”Dzieci, poeci, myśliciele”(konkurs literacko- plastyczny)
 • Wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy 6a
 • ”Z przeszłości w przyszłość”(konkurs literacki)
 • Uczennica z klasy 6a otrzymała wyróżnienie.
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów-Konkurs Teatralny Klasy 1-3
 • Grupa teatralna z klasy 3b otrzymała Złotą Wenę za zajęcie I miejsca.
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów. Konkurs Taneczny Klasy 4-6
 • Zespół taneczny otrzymał Złotą Wenę za zajęcie I miejsca.
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów. Konkurs Taneczny Klasy 1-3
 • Zespół taneczny otrzymał Złotą Wenę za zajęcie I miejsca.
 • Mała Olimpiada Matematyczna
 • Uczeń z klasy 3a otrzymał wyróżnienie w etapie dzielnicowym oraz uczennica z klasy 3c zajęła III miejsce w etapie warszawskim.
 • Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie „Złoty krążek”
 • Zespół zajął II miejsce.
 • Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie „Błękitna sztafeta”
 • Zespół zajął II miejsce.
 • Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w gimnastyce sportowej dziewcząt
 • Zespół zajął III miejsce.
 • Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu chłopców
 • Zespół zajął II miejsce.
 • Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu dziewcząt
 • Zespół zajął III miejsce.
 • Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach
 • Zespół zajął III miejsce.
 • Quiz Realioznawczy
 • Uczeń z klasy 6b zajął III miejsce w etapie międzyszkolnym.
 • Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej
 • Uczennica z klasy 6c zajęła III miejsce.
 • Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego
 • Uczniowie z klasy 3b gr 2 zajęła I miejsce oraz uczniowie z klas 6a,b,c gr 1 zajęła I miejsce.
 • Losy żołnierza i dzieje oręża – etap wojewódzki (konkurs kuratoryjny)
 • Uczennica z klasy 6c została laureatką konkursu.
 • Zawody „Już pływam”
 • Uczniowie z klas trzecich zajęli III miejsce.
 • Piłka nożna dziewcząt ŚOM
 • Drużyna zajęła II miejsce.
 • Badminton dziewcząt ŚOM
 • Drużyna zajęła I miejsce.
 • Badminton chłopców ŚOM
 • Drużyna zajęła I miejsce.
 • Informacje dodatkowe

 • W szkole działa aktywnie 88 WDH harcerzy, harcerek i zuchów Szczepu Rodło.
  Szkoła od początku bierze udział w akcji „Szklanka mleka” dla uczniów klas I – VI oraz w nowej inicjatywie „Owoce i warzywa w szkole” dla uczniów klas I – III.

 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon