SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29
  • im.: im. Giuseppe Garibaldiego
  • Adres: 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 19
  • Telefon: (022) 628-79-92
  • Telefon 2: (022) 629-75-83
  • Fax: (022) 628-79-92
  • E-mail: sekretariat@sp29.asi.pl

Strona www

www.sp29.asi.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Terminy spotkań informacyjnych dla rodziców 6 i 7 latków

10 marzec 2018 r. Czas trwania około dwóch godzin. Dzieciom zapewniamy zajęcia muzyczno-plastyczne i inne atrakcje.

Dodatkowe informacje o zapisach do szkoły

http://www.sp29.asi.pl

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. W szkole uczy się 420 uczniów w 20 oddziałach. Zatrudnionych jest 49 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Szkoła dysponuje pracownią komputerową, salą multimedialną, biblioteką, salą gimnastyczną i do ćwiczeń korekcyjnych. Ponadto funkcjonuje gabinet logopedyczny i do terapii pedagogicznej, świetlica, stołówka oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Na terenie przyszkolnym znajdują się cztery boiska sportowe (do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki) oraz plac zabaw.

Historia

Szkoła rozpoczęła działalność w 1918 roku jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Warszawie przy ul. Zagórnej 9.W lutym 1945 r. wznowiła przerwaną przez wojnę naukę. We wrześniu 1961 r. szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Fabrycznej 19, a w 1963 r. patronem szkoły został Giuseppe Garibaldi. Uroczyste wręczenie szkole sztandaru przez Komitet Rodzicielski i Komitet Opiekuńczy nastąpiło w 1968 r. W 2008 r. obchodziliśmy uroczystość 90-lecia szkoły. Tradycje szkoły: obchody świąt narodowych „pasowanie na ucznia”, \"pasowanie na czytelnika\" i „Świetliczaka”, „Dzień Samorządności”, Tydzień Ziemi, projekty międzyprzedmiotowe, „Majówka w 29”, „Talenty 29”, koncerty środowiskowe i inne. W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy tytuł \"Szkoły Odkrywców Talentów\". W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 29 będzie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.

Rejon szkoły

zobacz na mapie

Oferta edukacyjna

Przygotowanie ucznia do dalszej nauki i stworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez realizację treści zawartych w podstawie programowej. W klasie 5c realizujemy program \"Edukacja szachowa w drugim poziomie edukacyjnym\", w klasach 7 realizujemy program \"Matematyka może być łatwa i przyjemna\". Dzieci uczą się języka angielskiego w klasach 1-7 oraz hiszpańskiego od klasy 4. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 7.45 i 11.30 – 18.00 dla wszystkich dzieci potrzebujących opieki. Zajęcia organizowane są według zainteresowań dzieci: koła przedmiotowe, muzyczno-ruchowe, plastyczne, sportowe, manualne, szachowe, małe formy artystyczne. Stołówka wydaje obiady w godz. 11.30–15.00. Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny codziennie w godz. 9.30-15.30.

Typy oddziałów

Ogólnodostępne

Liczba klas 1

2

Języki obce

Obowiązkowy język angielski w klasach 1-7 i język hiszpański od klasy 4.

Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

Koła zainteresowań: teatralne, matematyczne, informatyczne, plastyczne, techniczne, języka angielskiego, muzyczne, szachowe, tańca indyjskiego, taekwondo, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze, z terapii pedagogicznej i logopedyczne. Realizujemy programy profilaktyki \"SKS\", \"Od zabawy do spotu\", \"Od małego na całego\", \"Żyj zdrowo\", warsztaty dla rodziców „Pierwsze kroki z dzieckiem w szkole”, program wczesnej interwencji i inne. W szkole działa gromada zuchowa i drużyna harcerska.

Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

Język hiszpański - koszt zajęć zależy od liczebności grupy.

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 7.45 i 11.30 – 18.00 dla wszystkich dzieci potrzebujących opieki. Do dyspozycji są 3 sale świetlicowe w pełni wyposażone. Zajęcia organizowane są według zainteresowań dzieci: łamigłówki dla każdej główki, szachowe, języka angielskiego, języka rosyjskiego, muzyczno-ruchowe, taekwondo, plastyczne, sportowe, manualne, małe formy artystyczne.

Opieka specjalistyczna

Logopeda
Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
Pedagog
Gimnastyka korekcyjna
Pielęgniarka
Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny codziennie w godz. 9.30-15.30.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

• Olimpiada sportowa klas 1-3 • Zajęcia \"Od zabawy do sportu\" • Pasowanie na Świetliczaka • Ślubowanie klas pierwszych • Przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników biblioteki szkolnej • Dzień Warzywno - Owocowy • Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia • Dni Ziemi • Dzień Samorządności • Koncerty Rodzinne • Andrzejki • Jasełka • Spotkania wigilijne w klasach • Mikołajki na sportowo • Mikołaj w świetlicy • Koncerty bożonarodzeniowe w domach opieki społecznej • Bal karnawałowy • Turniej matematyczny dla klas 2, 3 i 4 • Dzień liczby \"Pi\" • Turniej matematyczno-przyrodniczy dla klas 6 • Pokaz Talentów 29-ej • Dzień Dziecka w świetlicy na sportowo • Majówka w 29-ej - impreza środowiskowa • Apele okolicznościowe z okazji rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, odzyskania niepodległości przez Polskę, uchwalenia Konstytucji 3 Maja i inne.

Nowatorskie programy edukacyjne

Autorski program zajęć koła plastycznego, lekcji etyki, zajęć twórczości artystycznych \"Każde dziecko to potrafi\", Koło Młodego Patrioty, Koło Młodego Szachisty, \"W krainie ciekawych książek\".

Osiągnięcia

Rok szkolny 2016/2017 Alfik humanistyczny Bardzo dobry wynik – 3 uczniów, Dobry wynik – 6 uczniów. English High Flier 6 miejsce w kraju, 4 w województwie zajął uczeń z kl.5; bardzo dobry wynik – 2 uczniów. Konkurs poezji religijnej 3 uczniów zakwalifikowało się do półfinału. Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów konkurs plastyczny: Z biegiem Wisły Złota Wena – uczennica kl. 6, konkurs muzyczny: Złota Wena – uczennica kl. 6, konkurs teatralny: Brązowa Wena – 8 uczniów kl. 4-6. XVIII Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny OMNIBUS 2017 Bardzo dobry wynik – 7 uczniów, Dobry wynik uzyskali – 2 uczniów. „Ekoplaneta” 2 wyniki bardzo dobre, 2 wyróżnienia. „Świetlik” 1 wyróżnienie, tytuł „Przyrodnika roku” otrzymał uczeń kl. 4. „Maks Matematyczny” Wynik bardzo dobry – 2 uczniów, wynik dobry – 4 uczniów. „Kangur Matematyczny” Wynik bardzo dobry – 1 uczeń, wyróżnienie – 3 uczniów. „Multimedialna Matematyka” Uczeń z klasy 5 został zgłoszony do finału. SPORT • I miejsce drużynowo w indywidualnych biegach przełajowych w ŚOM i V w WOM • Złoty medal w ŚOM, brązowy w WOM i 12 miejsce w MIMS- Karolina Hebda • I w Unihokeju w ŚOM i VII w WOM • I miejsce w Błękitnej Sztafecie ŚOM i I miejsce w WOM • I miejsce w czwórboju LA w ŚOM i II miejsce w WOM i IV w MIMS • III miejsce w mini siatkówce • III miejsce w mini koszykówce • IV miejsce w mini piłce ręcznej, nożnej i tenisie stołowym • III miejsce w mini koszykówce • łyżwiarze z naszej szkoły zajęli w tym roku I miejsce w Złotym Krążku w ŚOM i V miejsce w WOM ROK SZKOLNY 2015/2016 OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK MATEMATYCZNY 2015/2016 Za uzyskanie bardzo dobrego wyniku dyplomy otrzymało 5 uczniów. Za uzyskanie dobrego wyniku dyplomy uznania otrzymało 2 uczniów. Ogólnopolski Konkurs ALFIK HUMANISTYCZNY 2015/2016 • Bardzo dobry wynik uzyskało 11 uczniów. • Dobry wynik uzyskało 10 uczniów. • Uczennica z kl. 5b otrzymała dyplom za najlepszy wynik wśród uczniów klas piątych KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH HIGH FLIER 2015/2016 Bardzo dobry wynik uzyskała uczennica kl. 5 (49 miejsce w województwie, 112 w kraju – 81,67% pkt.). Dobry wynik uzyskali: - uczeń z kl. 5 (131 miejsce w województwie, 308 w kraju – 72,5% pkt.), - uczeń z kl. 5 (151 miejsce w województwie, 362 w kraju – 70% pkt.). ŚRÓDMIEJSKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW KONKURS PLASTYCZNY Brązowa Wena w kategorii klas I-III - uczennica z kl. 2; 3 Wyróżnienia: uczennica i uczeń z kl. 3 oraz uczennica z kl. 4. KONKURS RECYTATORSKI Brązowa Wena w kategorii klas I-III uczennica z kl. 2; Specjalne podziękowanie dla osób zauważonych i docenionych: dwie uczennice z kl. 3. Konkurs plastyczny organizowany przez Biuro Funduszy Europejskich Rozwoju Gospodarczego Wyróżnienie dla uczennicy z kl. 4 Ogólnopolski konkurs plastyczny PRZYRODA POLSKA „Na górskim szlaku” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni Wyróżnienie dla uczennicy z kl. 6. SPORT MISTRZOSTWA DZIELNICY III miejsce w Warszawskim Międzyszkolnym Turnieju Szachowym „Wars i Sawa grają w szachy” II miejsce w unihokeju dziewcząt I miejsce w mini piłce siatkowej chłopców I miejsce w śródmiejskim turnieju „Od zabawy do sportu 2015” dla szkół podstawowych

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon