SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32
 • im.: im. Małego Powstańca
 • Adres: ul. M.Edelmana 2, 00-190 Warszawa klasy 0-5, ul.Niska 5 00-179 Warszawa-klasy 6-7 i 2-3 gimnazjum
 • Telefon: 22 8310823 ul.M.Edelmana 2
 • Telefon 2: 22 8311497 ul.Niska 5
 • Fax: 8310823
 • E-mail: info@sp32.waw.pl sekretariat.niska@sp32.waw.pl

Strona www

www.sp32.waw.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Ogólne informacje o szkole - opis

Od 2002r. jesteśmy \"Szkołą z Klasą\". Od września 2017r mieścimy się w dwóch budynkach:na ul.M.Edelmana 2 i na ul.Niskiej 5

 • Nasza szkoła:
 • - dobrze uczy każdego ucznia
 • - ocenia sprawiedliwie
 • - rozwija społecznie, uczy wrażliwości
 • - pomaga uwierzyć w siebie i tworzy dobry klimat
 • - przygotowuje do przyszłości
 • Szkoła znajduje się blisko centrum Warszawy przy ul. Lewartowskiego 2, i ul.Niskiej 5 w dwupiętrowych budynkach. Sala w większości wyposażone są w sprzęt medialny, nowoczesne ławki i szafki. Każdy uczeń klas 4 - 7 posiada w szatni swoją szafkę zamykaną na kluczyk. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, nauczyciele cały czas doskonalą swój warsztat pedagogiczny, poprzez kursy dokształcające jak i studia podyplomowe. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a dzieci z ubogich rodzin otrzymują darmowe obiady. Każdemu dziecku zapewniamy pomoc pedagoga, psychologa i logopedy. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pielęgniarka, w dobrze wyposażonym gabinecie. Prowadzone są zajęcia reedukacyjne przez nauczycieli naszej szkoły z odpowiednim przygotowaniem. Posiadamy multimedialną czytelnię oraz pracownię komputerową, z której korzystają również najmłodsi uczniowie podczas zajęć edukacyjnych. Zapewniamy bezpieczny dostęp do internetu. Posiadamy nowy kompleks boisk nowy plac zabaw oraz ogród zmysłów. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, poczucie bezpieczeństwa. W codziennej pracy zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby dzieci oraz ich bezpieczeństwo. Konsekwentnie wymagamy przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. Wykazując dużo cierpliwości i zrozumienia kształcimy w uczniach wrażliwość, tolerancję, poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i innych osób oraz odpowiedzialność. Jesteśmy Kadra pedagogiczną wymagającą od dzieci ale i od siebie.Promujemy postawy wolontarystyczne poprzez działania i aktywności w ramach szkolnego Wolontariatu. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr52 im.Małego Powstańca w Częstochowie.

  Historia

  Szkoła istnieje od 1956 roku. Jej siedziba główna mieści się przy ul.M.Edelmana 2.oraz od września 2017 r. w związku z działaniami związanymi z Reformą Oświaty w drugim budynku przy ul.Niskiej 5. W latach 60 szkoła nosiła imię Ludwika Waryńskiego. Następnie przez dłuższy czas nie miała swojego patrona. Dnia 12 września 2005 roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę w sprawie nadania Naszej Szkole imienia Małego Powstańca. To uczniowie sami wybrali imię. Mały Powstaniec to symbol dzieci , które z wielkim poświęceniem walczyły w obronie Ojczyzny , nierzadko w ofierze składając swoje życie.Jest uosobieniem idei i patriotyzmu.

  Rejon szkoły

  zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna

 • korektywa
 • ekologia
 • pływalnia kl. 2
 • zajęcia umuzykalniające
 • lekcje muzealne (Muzeum Etnograficzne, Powstania Warszawskiego, Archeologiczne, Zachęta)
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki ekologiczne - Instytut Leśnictwa w Sękocinie
 • Zielone szkoły - Maróz, Sromowce, Serwy
 • przedstawienia teatralne - Rampa, Guliwer, Bajka, Lalka
 • zajęcia pozaszkolne MDK Muranów, Łazienkowska, Biblioteka przy ul. Dzielnej
 • Typy oddziałów

  Integracyjne
  Ogólnodostępne
  Sportowe
  koszykówka

  Liczba klas 1

  4

  Języki obce

  angielski,hiszpański

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia taneczne
 • koło j. angielskiego
 • ekologiczne
 • mini - siatki
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne
 • repetytorium z j. polskiego i matematyki dla kl 6
 • od zabawy do sportu kl 0-3
 • SKS kl 4 - 6
 • teatralne dla kl 4-6
 • zespół muzyczny
 • katechetyczno - informatyczno - poznawcze
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

  angielski jazda konna judo szachy zapasy

  Świetlica

  Nasza świetlica wyróżnia się w Śródmieściu. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 - 18.00. To jedna z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym. W naszej szkole to szczególne miejsce - przyjazne i bezpieczne. Pracują tu kompetentni i zaangażowani w swoją pracę wychowawcy. Szczególną troską otaczamy pierwszoklasistów, staramy się by płynnie i bezstresowo odnajdywali się w szkolnej rzeczywistości. Świetlica szkolna znajduje się na parterze i na trzecim piętrze. Zajmuje 5 sal. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, gry planszowe, sprzęt sportowy dla dzieci młodszych, przybory do zajęć plastycznych, zabawki, płyty DVD, książki z bajkami, wierszykami i popularno - naukowe na poziom I - III. Do świetlicy uczęszczają głównie dzieci klas I - IV, w wyjątkowych sytuacjach dzieci klas starszych. Wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy różnorodne formy pracy, które sprzyjają angażowaniu się w działania całej osobowości dziecka, wyzwalają jego twórcze myślenie i działanie oraz umożliwiają rozwój własnych zainteresowań i umiejętności.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka
  poniedziałek-piątek 9.00-13.30
  Inne
  Biofeedback Thomatis Terapia ręki SI

  Współpraca zagraniczna

  -realizacja programu e - twinning - współpraca w poszczególnych latach z Italią , Hiszpanią , Słowacją -obecnie realizacja projektu Comenius współpraca z Italią , Turcją , Anglią , Irlandią i Hiszpanią -współpraca z UW - AIESEC

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

  - Muranowskie Dni Integracji - Muranowski Piknik Rodzinny - Współpraca z Fundacją Integracja - Akademie i apele okolicznościowe - Dni Patrona Szkoły - Współpraca z Teatrem Guliwer - Wernisaże prac plastycznych najmłodszych uczniów w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży - \"Szkołolandia\" - Targi Edukacyjne - prezentacja szkoły - Dni Promocji Szkoły

  Osiągnięcia

  W roku 2012 dwoje uczniów naszej szkoły uzyskało maksymalną ilość 40 punktów w sprawdzianie po klasie 6a w 2015 roku uczeń klasy szóstej uzyskał maksymalna ilość punktów w obu częściach sprawdziany 2009r- I miejsce w Dzielnicy, w Unihokeju. - Laureaci w śródmiejskim konkursie młodych talentów 2009/2010! W konkursie literackim I miejsce – kl. VI Dwa wyróżnienia – z kl. IV i VI W konkursie plastycznym III miejsce –kl. III Wyróżnienie – kl. IV W konkursie recytatorskim Dwa wyróżnienia – z kl. IV - Mamy laureata konkursu \"Bezpieczna droga do szkoły\" W dniu 22 października 2009 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Wydziału Prewencji KSP zorganizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Z naszej szkoły II mieisce zajęła uczennica kl. III Dnia 22.04.09 w konkursie recytatorskim Kamila Krzysztofa Baczyńskiego wzięło udział troje uczniów z naszej szkoły, Konkurs odbył się w gimnazjum nr. 37 przy ulicy Niskiej, gdzie jury wyłoniło zwycięzców. Wyniki konkursu oznajmiły iż wygrała uczennica naszej szkoły zajmując 1 miejsce. Wszyscy uczestnicy mieli stawić się na rozdaniu nagród dnia 12.05.09, w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie młodzi recytatorzy mogli zaprezentować wybrany utwór K.K Baczyńskiego.

  Informacje dodatkowe

  W roku 2012 i 2014 uzyskaliśmy Certyfikat \"Szkoły Przyjaznej Uczniowi z Dysleksją\" W roku 2013 otrzymaliśmy Wyróżnienie w XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego \"Przyjaźni Środowisku\" -od 2002r. jesteśmy \"Szkołą z klasą\" -Od 2005r jesteśmy \"czytającą szkołą \"w ramach akcji \"Cała Polska Czyta Dzieciom\" - 2011r. dyplom uznania za zdobycie wyróżnienia w Konkursie za najlepiej prowadzoną kampanię społeczną \"Cała Polska Czyta Dzieciom \"w roku szk.2009/2010 -II miejsce w Konkursie \"Aktywnie po zdrowie\"w edycji wiosennej - IV miejsce W Konkursie \"Aktywnie po zdrowie\" etap ogólnopolski - uwrażliwiamy dzieci na kulturę wysoką poprzez systematyczną edukację teatralną

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon