SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Terminy spotkań informacyjnych dla rodziców 6 i 7 latków

Zapraszamy rodziców z dziećmi 24 lutego 2016r. godzina 17.30

Ogólne informacje o szkole - opis

Od 2002r. jesteśmy \"Szkołą z Klasą\".

 • Nasza szkoła:
 • - dobrze uczy każdego ucznia
 • - ocenia sprawiedliwie
 • - rozwija społecznie, uczy wrażliwości
 • - pomaga uwierzyć w siebie i tworzy dobry klimat
 • - przygotowuje do przyszłości
 • Szkoła znajduje się blisko centrum Warszawy przy ul. Lewartowskiego 2, w dwupiętrowym budynku. Każda sala wyposażona jest w sprzęt medialny, nowoczesne ławki i szafki. Każdy uczeń klas 4 - 6 posiada w szatni swoją szafkę zamykaną na kluczyk. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, nauczyciele cały czas doskonalą swój warsztat pedagogiczny, poprzez kursy dokształcające jak i studia podyplomowe. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a dzieci z ubogich rodzin otrzymują darmowe obiady. Każdemu dziecku zapewniamy pomoc pedagoga, psychologa i logopedy. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pielęgniarka, w dobrze wyposażonym gabinecie. Prowadzone są zajęcia reedukacyjne przez nauczycieli naszej szkoły z odpowiednim przygotowaniem. Posiadamy multimedialną czytelnię oraz pracownię komputerową, z której korzystają również najmlodsi uczniowie podczas zajęć edukacyjnych. Zapewniamy bezpieczny dostęp do internetu. Posiadamy nowy kompleks boisk oraz plac zabaw. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, poczucie bezpieczeństwa. W codziennej pracy zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby dzieci oraz ich bezpieczeństwo. Konsekwentnie wymagamy przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. Wykazując dużo cierpliwości i zrozumienia kształcimy w uczniach wrażliwość, tolerancję, poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i innych osób oraz odpowiedzialność. Jesteśmy Kadra pedagogiczną wymagającą od dzieci ale i od siebie. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr52 im.Małego Powstańca w Częstochowie.

  Historia

  Szkoła istnieje od 1956 roku. Jej siedziba mieści się przy ul. Lewartowskiego 2. W latach 60 szkoła nosiła imię Ludwika Waryńskiego. Następnie przez dłuższy czas nie miała swojego patrona. Dnia 12 września 2005 roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę w sprawie nadania Naszej Szkole imienia Małego Powstańca. To uczniowie sami wybrali imię. Mały Powstaniec to symbol dzieci , które z wielkim poświęceniem walczyły w obronie Ojczyzny , nierzadko w ofierze składając swoje życie.Jest uosobieniem idei i patriotyzmu.

  Rejon szkoły

  zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna

 • korektywa
 • ekologia
 • pływalnia kl. 2
 • zajęcia umuzykalniające
 • lekcje muzealne (Muzeum Etnograficzne, Powstania Warszawskiego, Archeologiczne, Zachęta)
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki ekologiczne - Instytut Leśnictwa w Sękocinie
 • Zielone szkoły - Maróz, Sromowce, Serwy
 • przedstawienia teatralne - Rampa, Guliwer, Bajka, Lalka
 • zajęcia pozaszkolne MDK Muranów, Łazienkowska, Biblioteka przy ul. Dzielnej
 • Typy oddziałów

  Integracyjne
  Ogólnodostępne
  Sportowe
  koszykówka

  Liczba klas 1

  4

  Języki obce

  angielski,hiszpański

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia stepowania
 • zajęcia przyrodnicze
 • jazda konna
 • koło j. angielskiego
 • ekologiczne
 • mini - siatki
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne
 • repetytorium z j. polskiego i matematyki dla kl 6
 • od zabawy do sportu kl 0-3
 • SKS kl 4 - 6
 • teatralne dla kl 4-6
 • zespół muzyczny
 • katechetyczno - informatyczno - poznawcze
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

  angielski jazda konna judo szachy

  Świetlica

  Nasza świetlica wyróżnia się w Śródmieściu. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 - 18.00. To jedna z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym. W naszej szkole to szczególne miejsce - przyjazne i bezpieczne. Pracują tu kompetentni i zaangażowani w swoją pracę wychowawcy. Szczególną troską otaczamy pierwszoklasistów, staramy się by płynnie i bezstresowo odnajdowali się w szkolnej rzeczywistości. Świetlica szkolna znajduje się na drugim piętrze. Zajmuje trzy sale. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, gry planszowe, sprzęt sportowy dla dzieci młodszych, przybory do zajęć plastycznych, zabawki, kasety video, książki z bajkami, wierszykami i popularno - naukowe na poziom I - III. Do świetlicy uczęszczają dzieci klas I - III, w wyjątkowych sytuacjach dzieci klas starszych. Wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy różnorodne formy pracy, które sprzyjają angażowaniu się w działania całej osobowości dziecka, wyzwalają jego twórcze myślenie i działanie oraz umożliwiają rozwój własnych zainteresowań i umiejętności. Dzieci uczestniczą w zajęciach na pływalni.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka
  poniedziałek-piątek 9.00-13.30
  Inne
  biofeedback Thomatis Terapia ręki SI

  Współpraca zagraniczna

  -realizacja programu e - twinning - współpraca w poszczególnych latach z Italią , Hiszpanią , Słowacją -obecnie realizacja projektu Comenius współpraca z Italią , Turcją , Anglią , Irlandią i Hiszpanią

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

  - Muranowskie Dni Integracji - Pikniki Rodzinne - Współpraca z Fundacją Integracja - Akademie i apele okolicznościowe - Dni Patrona Szkoły - Współpraca z Teatrem Guliwer - Wernisaże prac plastycznych najmłodszych uczniów w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży - \"Szkołolandia\" - Targi Edukacyjne - prezentacja szkoły - Dni Promocji Szkoły

  Osiągnięcia

  W roku 2012 dwoje uczniów naszej szkoły uzyskało maksymalną ilość 40 punktów w sprawdzianie po klasie 6a w 2015 roku uczeń klasy szóstej uzyskał maksymalna ilość punktów w obu częściach sprawdziany 2009r- I miejsce w Dzielnicy, w Unihokeju. - Laureaci w śródmiejskim konkursie młodych talentów 2009/2010! W konkursie literackim I miejsce – kl. VI Dwa wyróżnienia – z kl. IV i VI W konkursie plastycznym III miejsce –kl. III Wyróżnienie – kl. IV W konkursie recytatorskim Dwa wyróżnienia – z kl. IV - Mamy laureata konkursu \"Bezpieczna droga do szkoły\" W dniu 22 października 2009 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Wydziału Prewencji KSP zorganizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Z naszej szkoły II mieisce zajęła uczennica kl. III Dnia 22.04.09 w konkursie recytatorskim Kamila Krzysztofa Baczyńskiego wzięło udział troje uczniów z naszej szkoły, Konkurs odbył się w gimnazjum nr. 37 przy ulicy Niskiej, gdzie jury wyłoniło zwycięzców. Wyniki konkursu oznajmiły iż wygrała uczennica naszej szkoły zajmując 1 miejsce. Wszyscy uczestnicy mieli stawić się na rozdaniu nagród dnia 12.05.09, w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie młodzi recytatorzy mogli zaprezentować wybrany utwór K.K Baczyńskiego.

  Informacje dodatkowe

  W roku 2012 i 2014 uzyskaliśmy Certyfikat \"Szkoły Przyjaznej Uczniowi z Dysleksją\" W roku 2013 otrzymaliśmy Wyróżnienie w XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego \"Przyjaźni Środowisku\" -od 2002r. jesteśmy \"Szkołą z klasą\" -Od 2005r jesteśmy \"czytającą szkołą \"w ramach akcji \"Cała Polska Czyta Dzieciom\" - 2011r. dyplom uznania za zdobycie wyróżnienia w Konkursie za najlepiej prowadzoną kampanię społeczną \"Cała Polska Czyta Dzieciom \"w roku szk.2009/2010 -II miejsce w Konkursie \"Aktywnie po zdrowie\"w edycji wiosennej - IV miejsce W Konkursie \"Aktywnie po zdrowie\" etap ogólnopolski - uwrażliwiamy dzieci na kulturę wysoką poprzez systematyczną edukację teatralną

  Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon