SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Ogólne informacje o szkole - opis

Jesteśmy szkołą publiczną z klasami integracyjnymi.Zapewniamy opiekę i optymalne warunki wszechstronnego rozwoju ucznia zdrowego i niepełnosprawnego. Naszą troską jest zapewnienie równych szans wszystkim dzieciom poprzez uwzględnienie ich indywidualnych potrzeb, dbanie o to, by uzyskiwały maksymalną - na miarę swoich możliwości - samodzielność i niezależność.Stwarzamy warunki do rozwoju osobowości ucznia, ponoszenia przez niego odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie. Mogą osiągać sukcesy, dzielić się radością z innymi. W razie potrzeby zawsze otrzymać konieczne wsparcie. Uzyskać od innych dowody uznania i aprobaty, przez co czują się wartościowi, zdolni, akceptowani. Nabierają wiary we własne siły. Uczą się tolerancji. Ściśle współpracujemy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
W naszej szkole :

 • pielęgnujemy tradycje najstarszej 100-letniej szkoły, wzorcowego budynku bez barier architektonicznych
 • organizujemy wieczory andrzejkowe, mikołajki, wigilie klasowe, Dzień Matki, majowy festyn środowiskowy \"Bawmy się razem\"
 • redagujemy gazetkę szkolną \"Sówka\"
 • sześciolatkom zapewniamy dobrą zabawę połączoną z ciekawą nauką oraz psychologiczną opiekę
 • uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach
 • zamiast tradycyjnej szatni uczniowie mają indywidualne szafki ubraniowe
 • zapewniam rzetelną i odpowiedzialną opiekę uczniom przebywającym w świetlicy szkolnej
 • oferujemy smaczne i tanie obiady
 • dysponujemy fachową i stałą opieką pielęgniarki szkolnej

 • Historia

  „Budynek szkolny „pod mądrą sową” wybudowany w 1906 roku, był na Powiślu pierwszym gmachem mieszczącym szkoły miejskie publiczne. Dla tej przemysłowej dzielnicy było to wielkie wydarzenie. W owym czasie ten rejon Warszawy zamieszkiwała biedota. Powiśle było punktem zbornym całej czeladzi nadwiślańskiej, przewoźników, rybaków, wyrobników i drwali, ludzi o krzepkich barach i silnym zdrowiu a niezmordowanych w pracy, którzy każdej imając się roboty żyli z dnia na dzień, nie myśląc o jutrze”. (Franciszek Kostrzewski)


  W 1905 roku, w czasie strajków, w tym również szkolnych, które ogarnęły wszystkie szkoły warszawskie, domagając się wprowadzenia języka polskiego w szkołach, dr Polak czynił starania, aby zapewnić dzieciom godziwe warunki do nauki. Właśnie dzieciom z biednych, przemysłowych dzielnic. W wyniku wieloletnich starań dr Polaka i inspektora szkolnictwa Sawienkowa wzniesiono w okresie rewolucji dwa pierwsze i wzorowe jak na owe czasy gmachy szkolne ( z szatniami, natryskami, salami gimnastycznymi): jeden w Warszawie lewobrzeżnej, drugi w prawobrzeżnej. W każdym z nich umieszczono po 14 szkół, aż po lata dwudzieste. Jest nią istniejąca do dziś szkoła „pod mądrą sową” przy ul. Drewnianej 8. Ten przedziwny gmach stoi do dziś, przetrwał i wrósł w swoja ulicę i dzielnicę.


  KALENDARIUM

  1906 r. – zostaje wzniesiony gmach szkoły według projektu Henryka Juliana Gaya

  1915 r – Szkoła Miejska tel. 52 – 43

  1920 – 1929 - Szkoła Miejska nr 34 – męska Sawicki Stanisław – kierownik - Szkoła Miejska nr 37 – męska K. Jurlejewiczowa – kierownik - Szkoła Miejska nr 41 – żeńska Pieczyńskówna A. - Szpital Wojskowy

  1957/8 - Szkoła Podstawowa nr 41 tel. 601-25 ul. Bednarska 2

  1973 r.- lipiec, sierpień – przenosiny Szkoły Podstawowej nr 41 z ul. Bednarskiej na Drewnianą 8

  31.05.1983 r. – nadanie szkole imienia Stanisława Staszica

  1996 r. - rusza kapitalny remont szkoły, zniesiono bariery architektoniczne, powstaje szyb do windy, zainstalowano podnośniki, dostosowano wnętrze szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

  1999/2000 r. - powołanie - uchwałą Gminy Centrum - Zespołu Szkół Nr 69/Szkoły Podstawowej Nr 41 i Gimnazjum Nr 40/ z oddziałami integracyjnymi


  2005 r. - powstaje Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych \"Z DREWNIANEJ\" - działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które w maju 2006r. uzyskuje status organizacji pożytku publicznego

  18 maja 2007 r. - wielka uroczystość z okazji 100 lat szkoły

  Rejon szkoły

  Zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna


  W naszej szkole:

 • realizujemy autorskie programy nauczania, wychowania, profilaktyki i pracy w oddziałach integracyjnych
 • oferujemy ciekawe formy zajęć dydaktycznych: lekcje muzealne, teatralne, filmowe, warsztaty zajęciowe
 • prowadzimy edukację muzyczną i obowiązkową naukę j.angielskiego dla wszystkich uczniów
 • mamy bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne pracownie przedmiotowe, sale lekcyjne, gabinety terapeutyczne
 • w czasie prowadzonych zajęć korzystamy z bogatego księgozbioru bibliotecznego, bezpiecznego dostępu do Internetu, zestawów multimedialnych oraz tablic interaktywnych
 • klasy u nas liczą 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych, w których pracuje dwóch pedagogów
 • organizujemy ciekawe wycieczki tematyczne oraz Zielone Szkoły
 • prowadzimy \"Teatr na Drewnianej\"
 • prowadzimy zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: Kolo o kosmosie, Koło Młodego naukowca, Trening kreatywności, Koło czytelnicze

 • Typy oddziałów

  Integracyjne
  Ogólnodostępne

  Liczba klas 1

  1

  Języki obce

  język angielski już od klasy zerowej język niemiecki język hiszpański język rosyjski język francuski

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

  Nasza szkoła oferuje uczniom zarówno zajęcia wspomagające jak i zajęcia rozwijające zainteresowania.
  Są to:

 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami integracji sensorycznej
 • Terapia Biofeedback
 • zajęcia sportowe \"Od zabawy do sportu\" dla klas I-III
 • SKS
 • zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne
 • zajęcia ekologiczne
 • matematyczne
 • zabawy i gry edukacyjne
 • zajęcia młodego naukowca
 • zajęcia praktyczno-techniczne
 • zajęcia z języka angielskiego
 • udział w różnych warsztatach zajęciowych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Świetlica

  Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom w przyjaznej i życzliwej atmosferze.
  Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów klas 0-III, przebywających w szkole przed lekcjami i po lekcjach. Jest czynna w godzinach 7:00 - 17:30.
  Świetlica mieści się na III piętrze i dysponuje trzema pomieszczeniami, z których jedno przeznaczone jest do odrabiania lekcji i cichych zajęć. Korzystamy również z dodatkowej sali lekcyjnej na tym samym piętrze.
  Dzieci przydzielone są do odpowiednich grup: grupa klas pierwszych, drugich, trzecich i poranna, składająca się z uczniów klas 0-III, rozpoczynających lekcje w godzinach późniejszych.
  Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z nauczycielami nauczania zintegrowanego, realizując treści zbliżone do tych, które poznają dzieci na lekcjach w klasie. Zadaniem wychowawcy świetlicy jest także sprowadzenie dzieci na obiad i pełnienie dyżuru. Działalność świetlicy służy głównie zaspokojeniu potrzeb psychicznych dziecka.
  Zajęcia prowadzone w świetlicy mają na celu:

 • inspirowanie zainteresowań dzieci
 • zdobywanie wiadomości, umiejętności,kształtowanie właściwych nawyków
 • kształcenie zdolności poznawczych, i integrację grupy

 • Dzieci biorą udział w zajęciach: plastyczno-praktycznych, czytelniczych, ruchowych, dydaktycznych i wychowawczych.
  Rodzice wychowanków są partnerami w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej poprzez aktywny udział w organizowanych imprezach: np. Andrzejki, Dzień Matki czy Dzień Dziecka.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka
  codziennie od 7.30- 15.00

  Inne
  Rehabilitant oraz specjaliści od:

 • Integracji Sensorycznej
 • terapii matematycznej
 • terapii motoryki ręki
 • terapii Metodą Tomatisa
 • socjoterapii
 • Współpraca zagraniczna

  Jako jedyni w Polsce bierzemy udział w międzynarodowym projekcie \"Micro Global Scope\"

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

  W naszej szkole tradycją jest organizacja imprez integrujących uczniów, rodziców i nauczycieli. Są to:

 • Festyn środowiskowy
 • Wspólne kolędowanie
 • Wieczory poezji
 • Marszobieg terenowy \"Szlakami historii Powiśla\"
 • Warszawski Konkurs Woklany \"Warszawa w Piosence
 • Festiwal Nauki
 • Koncerty muzyczne
 • Nowatorskie programy edukacyjne

  W naszej szkole realizujemy autorskie programy nauczania, wychowania, profilaktyki i pracy w oddziałach integracyjnych. Są to między innymi:

 • \"Edukacja muzyczno-ruchowa\" dla klas I-III SP(autor: B.Ławcewicz-Musialik)
 • \"Razem odkryjmy świat\" - bloki tematyczne do kształcenia zintegrowanego (autor: Katarzyna Kowalska)
 • \"Edukowania poprzez działanie\" - program ekologiczny (autor: Barbara Andrzejczak)
 • Osiągnięcia

  • Srebrne Weny w konkursie fotograficznym ŚFMT
  • I miejsce w konkursie \"Ortografia na medal\"
  • Nagroda specjalna w ogólnopolskim konkursie poetyckim PRO FUTURO
  • I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie \"Ojczyzną moją jest muzyka\"
  • I , II i III miejsce w ogólnopolskim konkursie poetyckim \"Bez granic\"
  • Laureatka konkursu fotograficznego \"Bożonarodzeniowe szopki\"
  • Laureaci Multitestu polonistycznego
  • I miejsce oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkursie poetyckim im. Stefana Gołebiowskiego
  • I miejsce w konkursie literackim \"Barwy jesieni\"
  • I , II oraz wyróżnienie w konkursie recytatorskim ŚFMT
  • I miejsce w ogólnopolskim konkursie kaligrafii

  Informacje dodatkowe

  Naszą pracę często opieramy na metodzie projektów. Projekty jakie zrealizowaliśmy to m.in.:

 • \"My dream house\"
 • \"Żywe obrazy\"
 • \"Wulgaryzmom dziękujemy\"
 • \"Projekt Micro Global Scope\"
 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon