SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Terminy spotkań informacyjnych dla rodziców 6 i 7 latków

28 lutego 2018 godz. 17.30 Dzień PREZENTACJI SZKOŁY NR 203 oraz spotkanie z kandydatami do klas pierwszych, oddziału przedszkolnego i ich rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa Nr 203 planuje utworzenie:
2 klas pierwszych ogólnodostępnych dla 7-latków i 6-latków oraz 1 oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 6-latków.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła położona jest w samym centrum Warszawy, w dogodnym punkcie komunikacyjnym ze wszystkimi dzielnicami Warszawy Jednocześnie usytuowana jest w miejscu cichym, z dala od najruchliwszych ulic Śródmieścia Nasza szkoła jest miejscem kameralnym, przyjaznym, bezpiecznym, a przede wszystkim lubianym przez dzieci. Cieszymy się pozytywną opinią rodziców, nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły i dostają się do wybranych szkół.

Jesteśmy placówką z tradycjami, jednocześnie systematycznie modernizujemy szkołę, wprowadzamy udogodnienia, nowe technologie, realizujemy nowe projekty, innowacje.

Rok szkolny 2017/18: oddano do użytku nowe pracownie z kompletnie nowym wyposażeniem: drugą pracownię komputerową, pracownie chemiczną i przyrodniczą; wykonano generalny remont holu na II piętrze; wyremontowano sale lekcyjne dla uczniów klas pierwszych oraz gabinety psychologa i terapeuty pedagogicznego; niektóre sale wyposażono w nowe meble, odnowiono elewację szkoły oraz zmodernizowano system monitorujący szkołę. Szkoła otrzymała: certyfikat „Szkoła z klasą 2,0”.

Rok szkolny 2016/17: każdą salę lekcyjną wyposażono w tablice interaktywne i komputery, oddano do użytku całkowicie wyremontowaną i nowocześnie urządzoną szatnię, nową salę gier i zabaw , zamontowano nowe skrzydła drzwiowe w wszystkich salach na II piętrze, wyremontowano dwie sale językowe, salę historyczną, świetlicę szkolną składającą się z trzech przestronnych sal, zakupiono nowe meble. Szkoła otrzymała: certyfikat „Szkoła równego traktowania”, certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, certyfikat „Szkoła z Energią”.

Rok szkolny 2015/16: wymieniono wszystkie skrzydła drzwiowe na parterze szkoły i pierwszym piętrze, wyremontowano cały system instalacji cieplnej, przeprowadzono remont kuchni szkolnej, zakupiono nowe meble do sal. Szkoła otrzymała Certyfikat „Wars i Sawa grają w szachy”

Rok szkolny 2014/15: zamontowano w szkole kablową sieć internetową, we współpracy z Radą Rodziców wyposażono w nowe komputery salę komputerową, zmodernizowano placyk zabaw edukacji przedszkolnej, wyposażono w nowe atrakcje do zabawy, wyremontowano salę edukacji przedszkolnej, przedsionek szkoły, korytarz obok sali gimnastycznej, sekretariat, zakupiono nowe meble do sal; zamontowano w szkole nowe wideodomofony. Szkoła otrzymała Certyfikat „Wars i Sawa” - szkoły wspierającej uzdolnienia i zainteresowania, Certyfikat „Bezpieczna Szkoła, bezpieczny uczeń”, Certyfikat „WF z klasą”.

Rok szkolny 2013/14: oddano do użytku nowoczesną bibliotekę, zmodernizowano sieć wideo domofonów w świetlicy i klubiku, zaaranżowano nowy wystrój korytarzy szkolnych,, na pierwszym piętrze zamontowano ekspozycje dotyczące życia szkoły, wyremontowano pokój nauczycielski i wyposażono go w nowe meble. Szkoła znalazła się w „Klubie Młodego Odkrywcy”. W „Klubie Szkół Unicef”(szkoła wspierająca prawa dziecka na świecie).

Mamy:

 1. • Cieple, kolorowe, przyjazne sale klas I-III wyposażone w nowe meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz projektory, tablice multimedialne, multimedialne oprogramowania,
 2. • Oddzielny plac zabaw dla najmłodszych,
 3. • Nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz dwie zmodernizowane sale komputerowe,
 4. • Nową bibliotekę i szatnię,
 5. • Boisko pokryte sztuczną trawą,
 6. • Siłownię,
 7. • Stołówkę szkolną prowadzoną przez ajenta (posiłki są przygotowywane na miejscu – smaczne, zdrowe). U nas można zjeść śniadanie, obiad i podwieczorek..

Historia

Szkoła Podstawowa nr 203 istnieje od 1958 roku. Początkowo mieściła się przy ulicy Sadowej, której nazwa została zmieniona na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku na Ks. Ignacego Jana Skorupki. W latach sześćdziesiątych na terenie szkoły organizowane były przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne audycje umuzykalniające, a pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z nauczycielami prowadzili eksperyment pedagogiczny, którego celem była korelacja przedmiotów nauczania. W roku 1977 szkoła za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno- wychowawczej została odznaczona medalem pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej.

Rejon szkoły

zobacz rejon

Oferta edukacyjna

Motto szkoły: Nasza szkoła uczy akceptacji siebie i innych , wzajemnego szacunku i zaufania, pobudza do twórczego myślenia i działania, dostarcza możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności , a także stwarza szanse zabawy, przezywania radości i sukcesów.

Działalność szkoły oparta jest na sprawnie współpracującym zespole uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Nasi uczniowie w szkole spędzają czas radośnie, twórczo i bezpiecznie.

Zadania edukacyjne realizujemy między innymi poprzez:

 1. • Profesjonalnie prowadzone lekcje
 2. • Twórczo, radośnie i bezpiecznie spędzany czas w szkole
 3. • Innowacje pedagogiczne (innowacja teatralna, informatyczna), robotyka w ramach zajęć komputerowych
 4. • Drugi język obcy w klasach IV-VI
 5. • Cykliczne programy edukacyjne ( Szkolny program Wspierania Uzdolnionych 2014/ 2019, Program Wars i Sawa grają w szachy 2015/2018, Archiprzygoda 2016/18 Program Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją 2015/2018 Program edukacji ekologicznej „Warszawska Energia”2016/18)
 6. • Licznie realizowane projekty: Międzynarodowy projekt Warszawa Ułan – Ude 2017/18, Projekt Bakcyl 2017/18,Międzynarodowy projekt edukacji ekologicznej „Badacz Wody 2017/18” szkolny projekt „Kosmos” 2015/16, szkolny projekt „Kocha, lubi, szanuje 2016/17 Szkoła równego Traktowania 2015/17
 7. • Warsztaty, lekcje muzealne, koncerty, prelekcje
 8. • Wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne, wyjazdy na zielone szkoły
 9. • Zajęcia edukacyjne w muzeach
 10. • Przedstawienia teatralne
 11. • Festiwale (naukowy, poezji, muzyczny)
 12. • Spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzami, artystami, naukowcami
 13. • Koncerty
 14. • Naukę pływania w klasie II
 15. • Programy edukacyjne w współpracy ze środowiskiem zewnętrznym
 16. • Program edukacji kulturalnej
 17. • Uroczystości, imprezy klasowe i szkolne
 18. • Wyjazdy do zielonych szkól
 19. • Wspieranie uzdolnień uczniów, jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dzieci
 20. • Udział w licznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych
 21. • Od wielu lat nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego


Wspólnie cieszymy się i dzielimy radością z sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, informatycznych, literackich, sportowych, plastycznych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych. Ukoronowaniem sukcesów odnoszonych przez uczniów na forum Śródmieścia było otrzymanie w czerwcu 2016r. Super Weny w X jubileuszowej edycji Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz” - wśród 30 wyróżnionych szkół Szkoła Podstawowa nr 203 zajęła 3 miejsce.

Typy oddziałów

Ogólnodostępne

Języki obce

 1. angielski w klasach I-VII
 2. hiszpański w klasach IV-VII

Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

Zajęcia przedmiotowe - poszerzające wiedzę. rozwijające zainteresowania np. teatralne, muzyczno-wokalne, plastyczne, sportowe, informatyczne i inne. Korygujące wady postawy i wymowy, pomagające pokonywać trudności w nauce. Nauka języka angielskiego. Nauka pływania w klasie II.

Zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III:
 1. • Zajęcia kulinarne „Gotowanki z ciocią Asią”
 2. • Kreatywna plastyka: zajęcia z orgiami, „Potrafię wszystko”
 3. • Zajęcia taneczne, rytmika
 4. • Zajęcia umuzykalniające, instrumentalne
 5. • Piłka nożna dla najmłodszych
 6. • Od zabawy do sporu
 7. • Muzyka, słowo, ruch
 8. • Zabawa w teatr,
 9. • Odyseja umysłu
 10. • Rusz głową
 11. • Drewutnia
 12. • Chór szkolny
 13. • Zaczarowany świat książek
 14. • Trzy kwadranse z literaturą
 15. • Zaczarowany ołówek, zabawy graficzne
 16. • Zajęcia języka angielskiego English is fun
 17. • Szachy
 18. • Zajęcia ekologiczne Ziemia Nasza Planeta
 19. • Ratujemy i uczymy ratować
 20. • Odrabianie lekcji

Zajęcia pozalekcyjne w klasach IV-VII
 1. • Koło matematyczne
 2. • Koło przyrodnicze „Badacze przyrody”
 3. • Koło historyczno - plastyczne
 4. • Koło dziennikarskie „Gazetka szkolna”
 5. • Koło polonistyczne
 6. • Koło fotograficzne
 7. • Koło „Mały programista”
 8. • Wolontariat
 9. • Zajęcia kulinarne „Gotowanki z ciocią Asią”
 10. • Zajęcia teatralne
 11. • Zajęcia taneczne „Dance ma sens”
 12. • Zajęcia z języka angielskiego Extra English
 13. • Chór
 14. • Zespół instrumentalny
 15. • Klub majsterkowicza
 16. • Szkolny Klub Sportowy
 17. • Warsztaty decoupage
 18. • Koło „Klub Młodego Odkrywcy”
 19. • Odyseja umysłu
 20. • Koło biblijne „Mały Misjonarz”
 21. • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 22. • Zajęcia wyrównawcze matematyki
 23. • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 24. • Gry i zabawy edukacyjne
 25. • Ratujemy i uczymy ratować
 26. • Odrabianie lekcji
 27. • Logopedia

Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

 • • Nauka gry na instrumencie elektronicznym.
 • • Indywidualna nauka gry na gitarze.
 • • Zajęcia z karate.
 • • Zajęcia z Judo - klub \"Lemur\".

Świetlica

To miejsce, w którym dzieci miło i w przyjaznej atmosferze spędzają czas od 7.00-18.00. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w warcaby i szachy, gry planszowe. Każda klasa ma swojego wychowawcę oraz salę, dzięki temu nasze dzieci czują się bezpieczne i mają zapewnioną wszechstronną opiekę wychowawczą. W ramach klubiku szkolnego, zapewniamy również opiekę uczniom klas 4-7. Uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach: plastycznych, teatralnych, grach umysłowych, origami, treningach twórczości, zajęciach psychoedukacyjnych. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszą się okolicznościowe imprezy: Otrzęsiny, 11 listopada, Andrzejki, Mikołajki, kiermasz świąteczny, Dzień Łasucha, Festiwal Piosenki Turystycznej.
W ramach zajęć świetlicowych i klubikowych, uczniowie mogą odrobić lekcje.

Posiadamy również własną stronę na facebooku: świetlicasp203

Opieka specjalistyczna

Logopeda
Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
Pedagog
Psycholog
Pielęgniarka

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

 1. • Spotkania z Powstańcami Warszawskimi
 2. • Szkolny Festiwal Nauki
 3. • Festiwale muzyczne, taneczne
 4. • Festyn sportowo-integracyjny
 5. • Liczne spotkania okolicznościowe np. Święto Niepodległości, Jasełka i koncert kolęd w kościele Świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży, Dzień Ziemi
 6. • Kiermasze świąteczne.
 7. • Konkurs kolęd, pastorałek i piosenek o zimie.
 8. • Szkolna impreza „Wiem, umiem, potrafię” prezentująca talenty i zainteresowania uczniowskie
 9. • Konkursy muzyczne, taneczne i instrumentalne.
 10. • Wystawy prac uczniów prezentujące dorobek szkoły, uzdolnienia i zainteresowania uczniów
 11. • Imprezy kulturalne organizowane przez aktywnie działający Samorząd Szkolny

Osiągnięcia

Sukcesy 2016/2017

Konkursy pozaszkolne

Sukcesy naukowe

  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
  1. • wyróżnienie - Hanna Girdwoyń Hanna 3b
  2. • wyróżnienie - Lestek Dostatni 4b
  3. • wyróżnienie - Michał kościelecki 4a
  4. • wyróżnienie - Maurycy Kurczyński 5b
  Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
  1. • wyróżnienie - Michał Kościelecki 4a
  2. • wyróżnienie - Aleksandra Bartoszewska 3c
  3. • wyróżnienie - Damian Dąbkowski 3b
  4. • wyróżnienie - Nina Zdyb 3a
  Ogólnopolski Konkurs „Orzeł z Języka Angielskiego”
  1. • wyróżnienie – Maurycy Kurczyński 5b
  Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English Ace”
  1. • wyróżnienie - Lena Kaliszewska 4 c
  2. • wyróżnienie - Stanisław Julke 4 c
  3. • wyróżnienie - Adrianna Strzelecka 4a
  4. • wyróżnienie - Maurycy Kurczyński 5b
  5. • wyróżnienie - Bartosz Głażewski 6 b
  II ETAP Przedmiotowy Konkurs z Matematyki MKO
  1. • I miejsce - Bartosz Głażewski 6b
  II ETAP Przedmiotowy Konkurs z Języka Polskiego, MKO
  1. • I miejsce – Alicja Wykowska 6a
  Konkurs literacki w ramach ŚFMT, MDK „Muranów”
  1. • III miejsce - Magdalena Rutkowska
  Dzielnicowy Konkurs ortograficzny, WCIES
  1. • I miejsce – Maurycy Kurczyński 5b
  Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego
  1. • wyróżnienie - Maciej Szczeczko 6b
  2. • wyróżnienie - Maurycy Kurczyński 5b
  3. • wyróżnienie - Kornel Detka 6b
  4. • wyróżnienie - Bartosz Głażewski 6b
  Konkurs Ortograficzny „Szkół przyjaznych Uczniom z Dysleksją” WCIES
  1. • III miejsce – Nina Balcerak 5b
  Konkurs Techniki czytania dla klas II, WCIES
  1. • wyróżnienie – Daniel Wierzbicki 2c
  2. • wyróżnienie – Sandra Krzyżewska 2b
  Mazowiecki Konkurs Ortograficzny, SNaP
  1. • I miejsce - Maurycy Kurczyński 5b
  Międzyszkolny Konkurs Literacki „ Ja zwierzę”
  1. • I miejsce – Magdalena Rutkowska 5b
  Śródmiejski Konkurs „Mistrz Ortografii”
  1. • II miejsce – Nina Salwa 3c
  XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „ Z ortografią za pan brat”
  1. • III miejsce – Nina Salwa 3c
Sukcesy artystyczne
  Śródmiejskie Święto Latawca
  1. • I miejsce - Karolina Linkiewicz 5a
  2. • II miejsce – Roksana Wojcieszak 5b
  3. • III miejsce – Paweł Kasoń 5b
  Śródmiejski Konkurs Muzyczny Młodych Talentów
  1. • I miejsce – Jagoda Rubach 4c
  2. • I miejsce – Anastazja Sakolska 3a
  3. • II miejsce - Hanna Janas 6a
  Konkurs Fotograficzny – Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów
  1. • II miejsce – Zofia Tomaszewska 6a
  2. • wyróżnienie – Kornelia Dąbrowska 6a
  3. • wyróżnienie – Hanna Janas 6a
  Konkurs Teatralny w ramach ŚFMT
  1. • III miejsce – Grupa teatralna „Skorupki w masce”
  Przegląd Twórczości Zespołów Teatralnych o Statuetkę Złotego Tespisa
  1. • II miejsce – grupa teatralna „Skorupki w masce”
  Archidiecezja Konkurs Santo Subito
  1. • I miejsce – Wiktoria Pietraczyk 2a
  Czystym Powietrzem oddychamy – śmieci nie spalamy
  1. • I miejsce – Marianna Janas 3a
  2. • I miejsce – Zuzanna Pietrzak 4 a
Sukcesy sportowe
  Turniej Minisiatkówki „Varsowia cup”
  1. • III miejsce – Karolina Al.-Jundi, Maja Orzeszyna, Kamila Kirkor, Kaja Kryst, Oliwia Napłoszek 5a
  Dzielnicowe Biegi Przełajowe WOM
  1. • I miejsce - Julia Meyer 6a
  2. • wyróżnienie – Piotr Markowicz 6b
  3. • wyróżnienie – Dominik Szadkowski 6b
Konkursy szkolne

Sukcesy naukowe
  Konkurs na wykonanie własnej Chmury Słów w języku angielskim
  1. • I miejsce – Karolina Linkiewicz 5a
  2. • I miejsce – Julia Halko 5 a
  3. • I miejsce - Martyna Wieczorek 2a
  4. • II miejsce - Zuzanna Oniszk 2a
  5. • II miejsce - Maksymilian Wojtkowski 4 b
  6. • II miejsce – Krystian Rataj 4b
  7. • III miejsce – Aleksandra Biedrzycka 1a
  8. • III miejsce - Paweł Kasoń 5b
  9. • III miejsce - Olivier Mistewicz 5b
  10. • III miejsce - Joanna Kupras 6a
  11. • III miejsce – Magdalena Halko 6a
  Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla kl 2-6
  1. • I miejsce – Michał Girdwoyń 2c
  2. • I miejsce – Antosia Burkacka 2c
  3. • I miejsce - Hania Girdwoyń 3b
  4. • I miejsce – Lena Kaliszewska 4c
  5. • I miejsce – Maurycy Kuczyński 5b
  6. • I miejsce - Maciej Szczeczko 6b
  7. • II miejsce – Filip Tokaj 2c
  8. • II miejsce - Martyna Wieczorek 2 a
  9. • II miejsce - Maria Zalewska 3a
  10. • II miejsce – Michał Kościelecki 4a
  11. • II miejsce – Adrianna Strzelecka 4a
  12. • II miejsce - Paweł Kasoń 5b
  13. • II miejsce - Jan Walenta – Cala 6a
  14. • III miejsce - Maciej Rozmysł 2c
  15. • III miejsce - Natalia Gumieniczek 2B
  16. • III miejsce - Mateusz Abdi 2c
  17. • III miejsce - Natasza Norman 3c
  18. • III miejsce - Jagoda Miklewicz 3b
  19. • III miejsce - Maja Adamczyk 3a
  20. • III miejsce - Michał Karaskiewicz 4a
  21. • III miejsce - Maciej Ptasiewicz 4a
  22. • III miejsce- Stanisław Szymczykowski 5a
  23. • III miejsce - Wojciech Zieliński 6b
  Konkurs ortograficzny
  1. • I miejsce Maurycy Kurczyński 5b
  2. • II miejsce Barbara Postek 6b
  Konkurs aktywności w języku angielskim na portalu www.edmodo.com
  1. • I miejsce – Barbara Postek 6b
  2. • II miejsce – Zofia Tomaszewska 6a
  3. • III miejsce - Stanisław Szymczykowski 5a
  Czy znasz baśnie H.C.Andersena?
  1. • I miejsce - Julia Reluga 3c
  2. • II miejsce - Maja Sternik 2c
  3. • III miejsce – Wiktoria Pietraczyk 2a
  4. • III miejsce – Jagoda Miklewicz 3b
  Konkurs matematyczny dla klas IV „Główka Pracuje”
  1. • I miejsce – Michał Kościelecki 4a
  2. • II miejsce – Adrianna Strzelecka 4a
  3. • III miejsce – Stanisław Julke 4c
  Konkurs matematyczny dla klas V „Mistrz liczenia”
  1. • I miejsce – Paweł Kasoń 5b
  2. • II miejsce – Maurycy Kurczyński 5b
  3. • II miejsce - Łukasz Tański 5a
  4. • II miejsce - Julia Wojno 5a
  5. • III miejsce Joanna Garbacz 5a
  Konkurs matematyczny dla klas trzecich
  1. • I miejsce - Hanna Girdwoyń 3b
  2. • I miejsce – Anika Gajowniczek 3b
  3. • II miejsce – Maja Adamczyk 3a
  4. • II miejsce - Maria Zalewska 3a
  5. • III miejsce – Nina Zdyb 3a
  Konkurs pięknego czytania dla kl I-III
  1. • I miejsce – Rafał Karaś – Dąbrowski 1a
  2. • I miejsce – Maciej Rozmysł 2c
  3. • I miejsce – Nina Salwa 3c
  4. • II miejsce - Lena Tomczak 1a
  5. • II miejsce – Zuzanna Roskosz 1a
  6. • II miejsce – Wiktoria Pietraczyk 2a
  7. • II miejsce – Aleksander Duranowski 2a
  8. • II miejsce - Gabriela Wrzosek 2a
  9. • II miejsce - Jagoda Miklewicz 3b
  10. • II miejsce - Maria Mokrosińska 3a
  11. • II miejsce – Maja Adamczyk 3a
  12. • III miejsce – Zofia Ptasiewicz 1a
  13. • III miejsce – Pola Kacprzak 1a
  14. • III miejsce – Marta Puczyńska 2a
  15. • III miejsce - Natalia Gumieniczek 2b
  16. • III miejsce – Antonina Ćwil 2b
  17. • III miejsce – Aleksandra Bartoszewska 3c
  18. • III miejsce - Marianna Janas 3a
  19. • III miejsce – Hanna Girdwoyń 3b
  Konkurs wiedzy historycznej „Mity greckie”
  1. • I miejsce Karolina Linkiewicz 5a
  2. • I miejsce – Joanna Garbacz 5a
  3. • I miejsce Stanisław Szymczykowski 5a
  4. • I miejsce – Julia Wojno 5a
  5. • I miejsce - Łukasz Tański 5a
  6. • II miejsce – Karolina Siekierzyńska 5b
  7. • II miejsce - Maurycy Kurczyński 5b
  8. • II miejsce – Julia Halko 5a
  9. • III miejsce – Jakub Kaczanowski 5b
  10. • III miejsce - Paweł Kasoń 5b
  Konkurs wiedzy historycznej „Harcerska Poczta Polowa”
  1. • I miejsce – Zofia Walenciak 6b
  2. • I miejsce – Julia Daniłowska 6b
  3. • I miejsce – Kornelia Dąbrowska 6a
  4. • II miejsce – Szymon Gago 6b
  5. • II miejsce - Barbara Postek 6a
  6. • Wyróżnienie – Kinga Milaniuk 6a
  Konkurs ortograficzny dla kl. III
  1. • I miejsce - Emilia Cieślak 3a
  2. • I miejsce – Maria Mokrosińska 3a
  3. • I miejsce – Maria Zalewska 3a
  4. • II miejsce – Maja Adamczyk 3a
  5. • III miejsce – Nina Salwa 3c
  Konkurs pisania z pamięci dla kl II
  1. • I miejsce – Antonina Burkacka 2c
  2. • I miejsce - Michał Girdwoyń 2c
  3. • I miejsce – Stanisław Modzelewski 2b
  4. • I miejsce – Gabriela Wrzosek 2a
  5. • II miejsce - Natalia Gumieniczek 2b
  6. • II miejsce - Wiktoria Pietraczyk 2a
  7. • III miejsce – Wojciech Łukaszewski 2b
  8. • III miejsce – Maria Waleszkiewicz 2a
  9. • III miejsce - Wiktoria Żukowska 2c
Sukcesy artystyczne
  Konkurs recytatorski „Ortograficzne wierszyki”
  1. • I miejsce – Aleksandra Biedrzycka 1a
  2. • II miejsce – Antonina Burkacka 2c
  3. • II miejsce – Gabriela Wrzosek 2a
  4. • III miejsce – Julia Reluga 3c
  5. • III miejsce – Anastazja Sakolska 3a
  Konkurs krasomówczy „ Moja ulubiona baśń”
  1. • I miejsce Jagoda Miklewicz 3b
  2. • I miejsce – Paulina Piwowarczyk 2b
  3. • II miejsce - Damian Dąbkowski 3b
  4. • III miejsce – Izabela Krzywosz 1a
  5. • III miejsce Laura Pezda 3a
  Konkurs różańcowy
  1. • I miejsce – Marta Bogusz 3c
  2. • I miejsce – Nina Salwa 3c
  3. • II miejsce – Kuba Krasuski 3c
  4. • II miejsce – Aleksandra Biedrzycka 1a
  5. • III miejsce – Hanna Kasoń 2a
  6. • III miejsce – Paweł Kasoń 5b
  Szopka Bożonarodzeniowa
  1. • I miejsce - Julia Dudek 1a
  2. • II miejsce – Ola Zacharczuk „0”
  3. • II miejsce - Aleksandra Biedrzycka 1a
  4. • III miejsce – Marta Siudzińska 6a
  Konkurs Kolęd i Pastorałek kl. 1-3 wokalny
  1. • I miejsce - Nina Salwa 3c
  2. • I miejsce – Julia Reluga 3c
  3. • II miejsce – Anastazja Sakolska 3a
  4. • III miejsce - Hanna Kasoń 2a
  5. • III miejsce – Miklewicz Jagoda 3b
  6. • III miejsce - Miklewicz Helena „0”
  Konkurs Kolęd i Pastorałek kl. 4-6 wokalny
  1. • I miejsce – Wojcieszak Roksana 5b
  2. • I miejsce - Zofia Ogiegło 5a
  3. • I miejsce – Natalia Kupras 4a
  4. • II miejsce - Pakuła Julia 5b
  5. • II miejsce - Michał Kościelecki 4a
  6. • III miejsce - Julia Mayer 6a
  7. • III miejsce - Maria Sobieska 4b
  8. • III miejsce - Anna Piekarek 4a
  Konkurs Kolęd i Pastorałek kl. 1-3 instrumentalny
  1. • I miejsce - Anika Gajowniczek 3b
  2. • I miejsce – Wiktoria Pietraczyk 2a
  3. • I miejsce - Jagoda Miklewicz 3b
  4. • II miejsce - Natalia Gumieniczek 2b
  5. • II miejsce - Nina Jeneralska 3b
  6. • II miejsce - Martyna Adamczyk 3 b
  7. • III miejsce – Marta Puczyńska 2a
  8. • III miejsce – Pola Stolarska 3c
  Konkurs Kolęd i Pastorałek kl. 4- 6 instrumentalny
  1. • I miejsce – Paweł Kasoń 5b
  2. • I miejsce - Karolina Linkiewicz 5a
  3. • I miejsce - Jagoda Rubach 4c
  4. • I miejsce – Roksana Wojcieszak 5b
  5. • I miejsce - Aleksandra Proć 5b
  6. • I miejsce - Magdalena Rutkowska 5b
  7. • I miejsce - Aniela Pollok 5b
  8. • II miejsce - Karolina Kryst 5a
  9. • II miejsce - Barbara Postek 6b
  10. • II miejsce - Karolina Siekierzyńska 5b
  11. • II miejsce - Marta Siudzińska 6b
  12. • II miejsce - Matylda Gwiazdowska 6a
  13. • III miejsce - Maksymilian Gumieniczek 4a
  14. • III miejsce - Julia Halko 5a
  15. • III miejsce - Aleksandra Słowik 4a
  16. • III miejsce - Adrianna Strzelaecka 4a
  17. • III miejsce - Jaśmina Trochimko 6a
  18. • III miejsce - Antonina Wallewei 4c
  19. • III miejsce - Bianka Dzido 6b
  20. • III miejsce - Julia Sułek 6b
  Konkurs na kartkę świąteczną wykonaną w programie komputerowym
  1. • I miejsce - Helena i Jagoda Miklewicz 3b
  2. • I miejsce - Szymon Julke „0”
  3. • I miejsce - Maksymilian Broszkiewicz – Krzyżanowski 3c
  4. • II miejsce - Damian Dąbkowski 3b
  5. • II miejsce - Hanna Radziszewska 3b
  6. • II miejsce - Jan Szymański 3b
  7. • II miejsce - Wiktoria Pietraczyk 2a
  8. • III miejsce - Aleksandra Biedrzycka 1a
  9. • III miejsce - Jan Radziszewski 1a
  10. • III miejsce - Blanka Jankowska 1a
  11. • III miejsce - Zuzanna Rozkosz 1a
  Konkurs literacki „Mikołajek to ja”
  1. • I miejsce – Łukasz Tański 5a
  2. • II miejsce - Bartosz Rozmysł 6b
  3. • II miejsce – Maciej Łukaszewski 6b
  Konkurs literacji „ Opowiem Ci bajkę”
  1. • I miejsce – Marie Roskoszny 3a
  2. • II miejsce – Julia Reluga 3c
  3. • II miejsce - Wiktoria Pietraczyk 2a
  4. • III miejsce - Nina Salwa 3c
  5. • III miejsce - Marianna Janas 3a
  Konkurs „Jestem bezpieczny w internecie”
  1. • I miejsce – Zuzanna Oniszk 2a
  2. • I miejsce – Kacper Strojecki 4 a
  3. • I miejsce – Julia Halko 5a
  4. • I miejsce – Zofia Walenciak 6b
  5. • II miejsce – Jagoda Miklewicz 3b
  6. • II miejsce – Stanisław Plichta 3b
  7. • II miejsce – Zuzanna Pietrzak 4a
  8. • II miejsce - Stanisław Szymczykowski 5a
  9. • II miejsce – Magdalena Halko 6a
  10. • III miejsce – Maksymilian Broszkiewicz – Krzyżanowski 3c
  11. • III miejsce – Hanna Girdwoyń 3b
  12. • III miejsce – Anna Piekarek 4a
  13. • III miejsce – Michał Karaskiewicz 4a
  14. • III miejsce – Karolina Linkiewicz 5a
  Szkolny Konkurs Muzyczny – instrumentalny dla kl. 4-6
  1. • I miejsce - Jagoda Rubach 4c
  2. • I miejsce - Wojno Julia 5a
  3. • I miejsce - Hanna Janas 6a
  4. • I miejsce - Matylda Gwiazdowska 6a
  5. • I miejsce - Marta Siudzińska 6b
  6. • II miejsce - Roksana Wojcieszak 5b
  7. • II miejsce - Bianka Dzido 6b
  8. • II miejsce - Adrianna Strzelecka 4a
  9. • III miejsce - Ola Proć 5b
  10. • III miejsce - Paweł Kasoń 5b
  11. • III miejsce - Kinga Frej 6a
  12. • III miejsce - Jaśmina Trochimko 6a
  13. • III miejsce - Karolina Siekierzyńska 5b
  14. • III miejsce - Julia Halko 5a
  15. • III miejsce - Mikołaj Gryber 6a
  16. • III miejsce - Karolina Linkiewicz 5a
  Szkolny Konkurs muzyczny – instrumentalny kl. 1-3
  1. • I miejsce - Nina Salwa 3c
  2. • I miejsce – Anika Gajowniczek 3b
  3. • II miejsce – Nina Jeneralska 3B
  4. • II miejsce – Martyna Adamczyk 3b
  5. • III miejsce – Natalia Gumieniczek 2b
  6. • III miejsce – Wiktoria Pietraczyk 2a
  7. • III miejsce - Marta Puczyńska 2a
  Szkolny Konkurs Piosenki kl. 1-6
  1. • I miejsce – Natalia Kupras 4a
  2. • I miejsce – Julia Pakuła 5b
  3. • I miejsce – Anastazja Sakolska 3a
  4. • II miejsce -Julia Meyer 6a
  5. • III miejsce –Anna Piekarek 4a
  Konkurs wielkanocny
  1. • I miejsce – Zuzanna Oniszk 2a
  2. • I miejsce – Gabriela Wrzosek 2a
  3. • II miejsce – Aleksandra Biedrzycka 1a
  4. • II miejsce – Maria Zalewska 3a
  5. • III miejsce – Marta Siudzińska 6b
  6. • III miejsce – Julia Halko 5a
  7. • III miejsce – Julia Wojno 5a
Sukcesy sportowe
  Dwa ognie usportowione
  1. • I miejsce – 4a Franciszek Pollok, Bruno Nowak-Far, Aleksandra Słowik, Stefan, Jarymowicz Maksymilian Gumieniczek, Robert Małaczyński, Wiktoria Godlewska, Stefania Sural, Natalia Kupras, Dominik Grzelak, Antonina Bok, Kacper Strojecki.
  2. • I miejsce – 4b Krystian Rataj, Wiktor Misztal, Andrzej Więckowski, Cyprian Kaczmarek, Hubert Długosz, Dominik Wyszyński, Michał Tarczyluk, Natan Panek, Rafał Robaczewski, Wiktoria Sułek, Małgorzata Gawryś, Maria Sobieska
  3. • I miejsce – 4c Tomasz Wyszogrodzki, Franciszek Lis, Maciej Orłowski, Łukasz Nowik, Olaf Prasowski, Mateusz Daczka, Pola Olasek, Jagoda Rubach, Antonina Wallewein, Agata Roszkowska, Zofia Lis, Roksana Wróblewska
  Minisiatkówka dziewcząt
  1. • I miejsce – 5b Roksana Wojcieszak, Magdalena Grabowska, Aleksandra Proć, Wiktoria Pisarek, Aniella Pollok, Karolina Siekierzyńska, Nina  Balcerak, Zuzanna Urlińska
  2. • II miejsce -5a Kaja Kryst, Karolina Al.-Jundi, Oliwia Napłoszek, Maja Orzeszyna, Wiktoria Horbacz, Julia Wojno, Maria Sobocińska, Inez Szumigaj
  Ringo
  1. • I miejsce – Karolina Siekierzyńska 5b
  2. • I miejsce – Kaja Kryst 5a
  3. • I miejsce – Maja Orzeszyna 5a
  4. • I miejsce Roksana Wojcieszak 5b
  5. • II miejsce – Magdalena Rutkowska 5b
  6. • II miejsce- Ola Proć 5b
  7. • II miejsce -Maria Sobocińska 5a
  8. • II miejsce -Zofia Ogiegło 5a
  9. • III miejsce -Joanna Garbacz 5a
  10. • III miejsce -Kamila Kirkor 5a
  11. • III miejsce -Julia Wojno 5a
  12. • III miejsce -Amelia Mazurkiewicz 5b
  Piłka koszykowa
  1. • I miejsce – Bianka Dzido 6b
  2. • I miejsce- Julia Sułek 5b
  3. • I miejsce – Julia Daniłowska 5b
  4. • I miejsce- Emilia Piekarniak 6b
  5. • I miejsce – Matylda Gwiazdowska 6a
  6. • II miejsce Hanna Janas 6a
  7. • II miejsce- Alicja Wykowska 6a
  8. • II miejsce – Magdalena Halko 6a
  9. • II miejsce – Jaśmina Trochimko Kloch 6a
  10. • II miejsce – Julia Meyer 6a
  11. • II miejsce – Zofia Tomaszewska 6a
  Konkurs taneczny „Dance ma sens” klasy I-III
  1. • I miejsce – Hanna Kasoń 2a
  2. • I miejsce – Jagoda Miklewicz 3b
  3. • I miejsce – Helena Miklewicz „0”
  4. • II miejsce- Gabriela Wrzosek 2a
  5. • II miejsce – Laura Pezda 3a
  6. • III miejsce- Maria Mokrosińska3a
  7. • III miejsce- Marie Roskoszny 3a
  Konkurs Taneczny „Dance ma sens” klasa IV-VI
  1. • I miejsce – Michał Karaskiewicz 4a
  2. • I miejsce – Joanna Kupras 6a
  3. • I miejsce – Wiktoria Stankiewicz 6a
  4. • II miejsce – Magdalena Rutkowska 5b
  5. • II miejsce -Aniela Pollok 5b
  6. • II miejsce – Roksana Wojcieszak 5b
  7. • III miejsce -Kinga Milaniuk 6a
  8. • III miejsce -Jaśmina Trochimko-Kloch 6a
  9. • III miejsce -Hanna Janas 6a
  Piłkarzyki
  1. • I miejsce – Łukasz Pepel 5b
  2. • I miejsce – Karolina Kryst 5a
  3. • I miejsce- Mateusz Daczka 4c
  4. • I miejsce – Franciszek Lis 4 c
  5. • I miejsce – Julia Sułek 6b
  6. • I miejsce – Bianka Dzido 6b
  7. • I miejsce – Bartosz Rozmysł 6b
  8. • II miejsce- Wojciech Zieliński 6b
  9. • II miejsce- Jakub Kaczanowski 5b
  10. • II miejsce- Agata Roszkowska 4c
  11. • II miejsce- Zofia Lis 4c
  12. • II miejsce- Jakub Kaczanowski 5b
  13. • III miejsce- Mikołaj Penzioł-Bartz 6b
  14. • III miejsce – Karolina Siekierzyńska 5b
  15. • III miejsce- Roksana Wojcieszak 5b
  16. • III miejsce – Kamila Kirkor 5a
  17. • III miejsce – Wsewołod Sakolski 5a
Realizowane Projekty
 1. • Certyfikat „ Szkoła z klasą 2.0”
 2. • Projekt „Apollo”
 3. • „Wars i Sawa” – warszawski system wspierania uzdolnionych
 4. • „Archi-przygody”
 5. • „Szkoła równego traktowania”
 6. • „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” III Ogólnopolski Konkurs
 7. • „Code Week”
 8. • „Klub Młodego Odkrywcy”
 9. • „Wf z klasą”
 10. • „W biegu po zdrowie bis”
 11. • „Peace Education on the move”
 12. • “Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
 13. • „Klub Szkół Unicef”
 14. • „Mistrzowie kodowania”
 15. • „Pączki w programowaniu”
 16. • „Odyseja Umysłu”

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon