SZKOŁA PODSTAWOWA NR 210

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 210

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Terminy spotkań informacyjnych dla rodziców 6 i 7 latków

11 lutego 2019 r. godz. 17.30

Dodatkowe informacje o zapisach do szkoły

www.sp210.szkolnastrona.pl/rekrutacja " > www.sp210.szkolnastrona.pl/rekrutacja

Ogólne informacje o szkole - opis

Nasz cel to: Wychowywać dziecko tak, aby miało silne poczucie własnej wartości i czuło się potrzebnym człowiekiem, Polakiem, Europejczykiem oraz obywatelem świata.
Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im rzetelną prawdę o otaczającym świecie. Potrzeby uczniów ukierunkowują nasze działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem. Chcemy zdobywać ich przyjaźń i zaufanie. Naszym celem jest dobro dziecka.
To szkoła z długoletnią tradycją. Istniejemy od 61 lat, a od 52 lat nosimy imię, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Staramy się stworzyć wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.
Naszym uczniom oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • fachową opiekę specjalistów na terenie szkoły,
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe,
 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego, niemieckiego, halę i salę sportową,
 • bogaty program imprez i zajęć integrujących w ciągu całego roku szkolnego, zajęcia na basenie.

 • Na co dzień współpracujemy z: Muzeum Pawiaka, Muzeum Powstania Warszawskiego 1944, Domem Kultury Muranów.

  Historia

  Więzienie zbudowane w latach 1829-35 według projektu Henryka Marconiego miedzy ulicami Dzielną a Pawią, od tej ostatniej otrzymało nazwę „Pawiak”. Składało się ono z kilku budynków wśród, których dwa były najważniejsze; oddział męski zwany „Pawiakiem” i żeński zwany „Serbia”. Początkowo przebywali tam tylko przestępcy kryminalni, a od 1863 roku czyli od powstania styczniowego stało się więzieniem politycznym. Najtragiczniejszy okres w jego dziejach przypada na lata okupacji hitlerowskiej (1939-1944). Wtedy to przez cele Pawiaka przeszło około 100 tysięcy więźniów, z których około 37 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. W więzieniu działały polskie organizacje konspiracyjne, do których należeli więźniowie – lekarze i personel pielęgniarski. Dzięki temu udało się uwolnić pewną liczbę więźniów bądź uchronić ich od rozstrzelania. 30 lipca 1944 roku część więźniów ewakuowano a pozostałych rozstrzelano. W czasie powstania warszawskiego 21 sierpnia 1944 roku hitlerowcy wysadzili budynki chcąc zatrzeć ślady zbrodni. Pawiak przestał istnieć. Po wojnie postanowiono upamiętnić miejsce, w którym zginęło wielu naszych rodaków tworząc Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Po zrekonstruowaniu ocalałych fragmentów oddziału więzienia męskiego w 1965 roku powstało Muzeum Pawiaka, a 1966 roku Szkoła Podstawowa numer 210 w Warszawie otrzymała zaszczytne imię Bohaterów Pawiaka.

  Rejon szkoły

  zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna

  Dysponujemy bogatym zapleczem techniczno- sportowym: salą gimnastyczna, halą sportową, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią tartanową oraz placem zabaw Szkoła oferuje również zajęcia na basenie. Do dyspozycji uczniów oddajemy:

 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownię komputerową,
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną,
 • świetlicę szkolną czynną w godz. 7.00-18.00
 • salę do reedukacji i gabinet logopedyczny
 • Stołówkę, (przystosowaną do żywienia dzieci z alergią pokarmową).
 • W edukacji wczesnoszkolnej pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, w zdecydowanej większości nauczyciele dyplomowani, \"Nauczyciele z klasą\" -tytuł przyznawany przez Gazetę Wyborczą. Są wśród nas autorki podręczników \"Już w szkole\",\"Nowe Już w szkole\" i \"Raz, dwa, trzy, teraz my\" w oparciu o które prowadzimy zajęcia. Prowadzimy kółka: matematyczne, plastyczne, informatyczne, ortograficzne, ekologiczne oraz muzyczne. Dzieci z klas I- III biorą udział w konkursach międzyszkolnych i zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Współpracujemy z Miejskim Domem Kultury „Muranów” i innymi instytucjami wspierającymi rozwój naszych uczniów.
  Nauczyciele uczący w klasach IV-VI dbają o to, by uczniowie naszej szkoły byli dobrze przygotowani do kolejnych etapów edukacji. Realizujemy to między innymi poprzez: systematyczne prowadzenie testów kompetencji (w tym zewnętrznych) na poziomie klasy IV, V, VI, zachęcanie uczniów do udziału w szkolnych, zewnętrznych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. Nasi uczniowie zajmują w nich wysokie miejsca, rozwijanie zainteresowań uczniów i wpływanie na pozytywny sposób spędzania czasu wolnego: Liczne koła zainteresowań, organizowanie okolicznościowych akademii, przedstawień teatralnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, zawodów sportowych.

  Typy oddziałów

  Ogólnodostępne
  Sportowe
  klasy sportowe od kl. 4.: piłka nożna ( w ramach współpracy z klubem Varsovia), piłka siatkowa, piłka ręczna, klasy z rozszerzonym językiem angielskim

  Liczba klas 1

  3

  Języki obce

  angielski w klasach 0 - VIII, od klasy VII drugi język - język francuski, język rosyjski jako zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

  Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych, język angielski obowiązkowy, język francuski od kl. 7 język rosyjski w formie zajęć pozalekcyjnych. Proponujemy całą gamę zajęć dodatkowych:

 • plastyczne,
 • matematyczne,
 • muzyczne,
 • przyrodnicze,
 • historyczne,
 • polonistyczno-plastyczne,
 • ekologiczne,
 • informatyczne,
 • teatralne,
 • koła języka angielskiego i rosyjskiego,
 • koło czytelnicze,nauka języka miganego
 • Szkolny Klub Sportowy, zajęcia Od zabawy do sportu dla klas I-III
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

  Dodatkowy j.angielski, zajęcia karate

  Świetlica

  Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.
  Obejmujemy opieką dzieci od godz. 7.00 do godz. 18.00. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności. W ramach szerokiej gamy zajęć organizowane są między innymi:

 • zajęcia rozwijające umiejętności plastyczno manualne
 • zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości,
 • zaspokajające ciekawość świata,
 • zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia rekreacyjno ruchowe,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych.

 • Świetlica mieści się na drugim piętrze i dysponuje dwoma salami, które są dobrze wyposażone w sprzęty, zabawki i pomoce naukowe oraz przystosowane do wypoczynku, zabawy i nauki. Korzystamy również z dodatkowych sal lekcyjnych na tym samym piętrze, gdzie odrabiamy lekcje i realizujemy zaplanowane zajęcia.
  Głównym celem naszej pracy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie komfortowych warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia pracy domowej.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka

  Współpraca zagraniczna

  Uczestniczyliśmy w programie Space Camp w Izmirze w Turcji w Centrum Edukacyjnym(klasy V i VI) oraz eTwining.
  Wspólnie z włoską szkołą Direzione Didattica VI Circolo realizowaliśmy projekt: How do I say ”Thank you”. Uczestnikami byli uczniowie klas I – III.

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

  • Akcja \"Sprzątanie Świata\"
  • Bieg Muranowski
  • Uroczyste ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej
  • Dzień Papieski
  • Święto Odzyskania Niepodległości
  • Mikołajki
  • Jasełka szkolne
  • Wigilie klasowe
  • Bal karnawałowy
  • Zajęcia edukacyjne pozaszkolne (Domy Kultury, Muzea, Biblioteki itp.)
  • kiermasz wielkanocny
  • obchody Dnia Ziemi
  • Dzień Dziecka - dzień sportu
  • Święto Szkoły
  • Festyn Rodzinny
  • międzyszkolny konkurs informatyczno - matematyczny
  • wycieczki i zielone szkoły

  imprezy tematyczne
  • dzień matematyczny
  • dzień literacki
  • dzień językowy
  • przyrodniczy
  • tydzień pomocy zwierzętom

  Nowatorskie programy edukacyjne

  W ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim realizowany jest projekt Dobra praktyka oraz pilotażowe Nauczanie Dwujęzyczne, współdziałanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami języka angielskiego. W gronie pedagogicznym są współautorki podręczników do edukacji wczesnoszkolnej
  p. Krystyna Bielenica i p. Maria Bura:
  „Już w szkole”,
  „Nowe Już w szkole” - dla klas I siedmiolatków
  „Raz, dwa, trzy, teraz my” - dla klas I sześciolatków.
  W roku szk. 2012/2013 uzyskaliśmy certyfikat Warsa i Sawy w ramach programu Biura Edukacji oraz certyfikat Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

  Osiągnięcia

  Nasi uczniowie chętnie i licznie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno konkursy międzyszkolne jak i te organizowane przez nas. Na koncie osiągnięć mamy:

 • laureatów i osoby wyróżnione w konkursach matematycznych : „Alfik matematyczny”, „Kangur”, „ Albus”, w kuratoryjnym konkursie matematycznym oraz w kuratoryjnym konkursie polonistycznym
 • laureatów i osoby wyróżnione w konkursach językowych : międzynarodowym Oxford i ogólnopolskim Jersz
 • laureatów i osoby wyróżnione w konkursach polonistycznych: Alfik humanistyczny, Omnibus
 • laureatów o osoby wyróżnione w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
 • zwycięzców i finalistów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w grach zespołowych na szczeblu dzielnicowym i warszawskim
 • laureata w konkursie historycznym „ Multitest historyczny”
 • laureata w konkursie matematyczno-informatycznym„ Multimedialna matematyka”
 • laureatów i osoby wyróżnione w konkursach plastycznych , w tym w Śródmiejskim Konkursie Młodych Talentów

 • Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcjach Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Europejskiej:

 • „ Nauczyciel z klasą”,
 • „ Uczeń z klasą”,
 • „ Szkoła myślenia”.
 • Informacje dodatkowe

  Przy szkole działa

 • Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ormiańskiego
 • Międzyszkolny Punkt Nauki Religiii Islamu.
 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon