SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211
  • im.: Janusza Korczaka
  • Adres: 00 - 029 Warszawa, Nowy Świat 21a (Klasy 0-6)
    00 - 375 Warszawa, Smolna 30 (Klasy 7 i Oddziały Gimnazjalne)
  • Telefon: 22 826 47 85 - ul. Nowy Świat 21a
  • Telefon 2: 22 827 89 47 - ul. Smolna 30
  • Fax: 22 826 47 85 - ul. Nowy Świat 21a
    22 827 89 47 - ul. Smolna 30
  • E-mail: sp211@edu.um.warszawa.pl

Strona www

www.sp211.edupage.org http://gim44.edu.pl/nowa/

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła mieści się w dwóch budynkach, w ścisłym centrum Warszawy, blisko stacji metra, w dogodnym punkcie komunikacyjnym.
Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, opiekę świetlicy w oddziałach 0 - 6, biblioteki i czytelnie multimedialne z bezpiecznym dostępem do Internetu. Dysponujemy nowoczesnym kompleksem boisk szkolnych i placem zabaw, stołówki szkolne serwują pyszne posiłki. Mamy dobrze wykształconą, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną oraz specjalistów – pedagogów, logopedów, psychologów, socjoterapeutów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów SI i innych.

Rejon szkoły

zobacz na mapie

Oferta edukacyjna

Zapewniamy wysoki poziom nauczania dostosowany do indywidualnego rozwoju każdego ucznia, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań w poczuciu bezpieczeństwa, w miłej i serdecznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.
Ofertę edukacyjną wzbogacamy między innymi poprzez:
* wycieczki krajoznawcze
* lekcje muzealne m.in. w Muzeum Ziemi, na Zamku Królewskim
* współpracę z bibliotekami publicznymi
* edukację teatralną i filmową
* naukę języków obcych (oddziały I – VI – język angielski, drugi język obcy od klasy IV
* począwszy od klasy VII prowadzimy oddziały dwujęzyczne
Współpracujemy z blisko 50 instytucjami wspomagającymi naszą placówkę.

Typy oddziałów

Integracyjne
Ogólnodostępne

Liczba klas 1

2

Języki obce

język angielski w klasach I - VIII
język hiszpański w klasach IV - VI (dodatkowy)
W oddziałach dwujęzycznych uczymy języka: niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego
W wymienionych językach prowadzimy wybrane zajęcia edukacyjne (matematyka, biologia, geografia i inne)

Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

Proponujemy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m. in.:
* koła zainteresowań
* koła sportowe
* naukę gry w szachy
* zajęcia dla uczniów młodszych \"Od zabawy do sportu\"
* chór szkolny
* zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów uzdolnionych w klasach I - VIII
* programy profilaktyczne według autorskich programów
* więcej informacji na stronach www szkoły

Świetlica

Świetlica zaprasza dzieci w godzinach 7.00 - 18.00
Otaczamy opieką uczniów klas 0 - 6. Do każdej z grup przypisany jest wychowawca. Świetlica zajmuje 5 pomieszczeń, w tym odrębne sale dla sześciolatków oraz salę telewizyjną.
Korzysta z bogatej bazy szkoły:
- sal gimnastycznych
- nowoczesnych boisk
- placu zabaw
- czytelni multimedialnej
Wychowawcy świetlicy otaczają troskliwą opieką każde dziecko uwzględniając jego indywidualne potrzeby.
Szczególną popularnością cieszą się zajęcia: plastyczne, czytelnicze, techniczne, umuzykalniające, taneczne a także gry i zabawy ruchowe

Opieka specjalistyczna

Logopeda
Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
Pedagog
Psycholog
Gimnastyka korekcyjna
Pielęgniarka
Nowy Świat 21a Poniedziałek-Czwartek 9.00 - 13.00 Piątek 12.00 - 15.30 Smolna 30 Poniedziałek-Piątek 9.00 - 14.00
Inne
Socjoterapia Integracja sensoryczna Pedagodzy specjalni

Współpraca zagraniczna

Projekt edukacyjny „Growing up in the modern world” Od marca 2017 grupa uczniów z oddziału gimnazjalnego uczestniczy ze szkołą Gymnasium z Telfs z Austrii w projekcie edukacyjnym „Growing up in the modern world”, którego celem jest poznanie problemów społecznych takich jak bieda, brak edukacji czy bezdomność, zwiększenie tolerancji wobec innych kultur oraz zastanowienie się nad wpływem różnorodnych zjawisk społeczno-gospodarczych na dorastanie i życiowe wybory. W trakcie realizacji projektu część działań projektowych jest prowadzonych na wspólnej platformie OneNote, jednak działania podsumowujące planujemy przeprowadzić podczas dwóch spotkań: w Austrii w lutym 2018 i w Polsce w maju lub czerwcu 2018. Mamy nadzieję, że projekt stanie się także motywacją do nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego i pomoże uczniom w nabyciu umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. Współpraca międzynarodowa nie tylko działa motywująco, ale poszerza horyzonty, zmienia punkt widzenia i pozwala uczniom poczuć się pełnoprawnymi obywatelami Europy i świata.
Global Scholars Część uczniów klas siódmych uczestniczy w projekcie programu Global Scholars \"Feeding Our Cities\". Uczniowie podczas realizacji zadań projektowych zbadają globalne systemy żywienia i ich wpływ na miasta na świecie. Dzięki kontaktom z rówieśnikami z wielu państw będą mogli zapoznać się ze zwyczajami i kulturą innych krajów, zobaczyć podobieństwa i różnice w codziennym życiu i wykorzystać język angielski do wykonywania zadań przewidzianych w projekcie.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

* Turnieje szachowe: szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie
* Kiermasze wolontariatowe
* \"Akcja Sprzątanie Świata\"
* Uroczyste ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej
* Święto Odzyskania Niepodległości
* Mikołajki
* Jasełka szkolne
* Wigilie klasowe
* Bal karnawałowy
* Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty
* Święto Szkoły
* Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja
* Dzień Ziemi
* Dzień Dziecka - rodzinny Dzień Sportu

Nowatorskie programy edukacyjne

Innowacje pedagogiczne w klasach gimnazjalnych
1.„Przyroda Młodego Odkrywcy”
2.„Nauczanie fizyki poprzez doświadczenia\"
3.„Młody przedsiębiorca czyli nastolatek u progu kariery”

W klasach 7 dwujęzycznych:
„Program autorski nauczania języka angielskiego w klasach dwujęzycznych”.

Osiągnięcia

Jesteśmy szkołą, która może poszczycić się wieloma sukcesami. Zainteresowanych pełną informacją zapraszamy na szkolne strony www do zakładek \"sukcesy\".

Informacje dodatkowe

Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych na przykład:
* \"Ogarnij inżynierię\"
* Program logopedyczny dla dzieci z oddziału przedszkolnego usprawniający aparat artykulacyjny i narządy mowy w formie ćwiczeń logorytmicznych.
Efekty działań szkoły poświadczają liczne certyfikaty a wśród nich:
* \"Miejsce przyjazne książce\" * \"Bezpieczna placówka oświatowa\" * \"Świetlica szkolna przyjazna uczniowi\" * \"Wybieram wodę - Wiślana szkoła\" * \"Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją\" * \"Nasza szkoła uczy myśleć\" * \"Szkoła z energią\".

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon