SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211
  • im.: im. Janusza Korczaka
  • Adres: 00 - 029 Warszawa, Nowy Świat 21a (Klasy 0-6), Warszawa, Smolna 30 (Klasy 7 i Oddziały Gimnazjalne)
  • Telefon: 22 826 47 85 / ul. Nowy Świat 21a
  • Telefon 2: 22 827 89 47 /ul. Smolna 30
  • Fax: 22 826 47 85 / ul. Nowy Świat 21a ; 22 827 89 47 / ul. Smolna 30
  • E-mail: ekwiecien@edu.um.warszawa.pl; g44@um.warszawa.pl

Strona www

www.sp211.edupage.org ; www.gim44.edu.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła (w obu budynkach)znajduje się w centrum Warszawy, blisko stacji metra, w dogodnym punkcie komunikacyjnym. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, opiekę świetlicy w oddziałach 0 - 6, biblioteki i czytelnie multimedialne z bezpiecznym dostępem do Internetu. Dysponujemy nowoczesnym kompleksem boisk szkolnych i placem zabaw, stołówki szkolne serwują pyszne posiłki. Mamy dobrze wykształconą, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną oraz specjalistów – pedagogów, logopedów, psychologów, socjoterapeutów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów SI i innych.

Rejon szkoły

zobacz na mapie

Oferta edukacyjna

Zapewniamy wysoki poziom nauczania dostosowany do indywidualnego rozwoju każdego ucznia, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań w poczuciu bezpieczeństwa, w miłej i serdecznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.
Ofertę edukacyjną wzbogacamy między innymi poprzez:
* wycieczki krajoznawcze
* lekcje muzealne m.in. w Muzeum Ziemi, na Zamku Królewskim
* współpracę z bibliotekami publicznymi
* edukację teatralną i filmową
* naukę języków obcych (oddziały I – VI – język angielski, drugi język obcy od klasy IV
* począwszy od klasy VII prowadzimy oddziały dwujęzyczne
Współpracujemy z blisko 50 instytucjami wspomagającymi naszą placówkę.

Typy oddziałów

Integracyjne
Ogólnodostępne

Liczba klas 1

2

Języki obce

język angielski w klasach I - VIII
język hiszpański w klasach IV - VI (dodatkowy)
W oddziałach dwujęzycznych uczymy języka: niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego
W/w językach prowadzimy wybrane zajęcia edukacyjne (matematyka, biologia, geografia i inne)

Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

Proponujemy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m. in.:
* koła zainteresowań
* koła sportowe
* naukę gry w szachy
* \"Od zabawy do sportu\"
* chór szkolny
* zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów uzdolnionych w klasach I - VIII
* programy profilaktyczne według autorskich programów
* więcej informacji na stronach www szkoły

Świetlica

Świetlica zaprasza dzieci w godzinach 7.00 - 18.00
Otaczamy opieką uczniów klas 0 - 6. Do każdej z grup przypisany jest wychowawca. Świetlica zajmuje 5 pomieszczeń, w tym odrębne sale dla sześciolatków oraz salę telewizyjną.
Korzysta z bogatej bazy szkoły:
- sal gimnastycznych
- nowoczesnych boisk
- placu zabaw
- czytelni multimedialnej
Wychowawcy świetlicy otaczają troskliwą opieką każde dziecko uwzględniając jego indywidualne potrzeby.
Szczególną popularnością cieszą się:
- zajęcia: plastyczne, czytelnicze, techniczne, umuzykalniające, taneczne...
- gry i zabawy ruchowe

Opieka specjalistyczna

Logopeda
Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
Pedagog
Psycholog
Gimnastyka korekcyjna
Pielęgniarka
Nowy Świat 21a Poniedziałek-Czwartek 9.00 - 13.00 Piątek 12.00 - 15.30
Inne
Socjoterapia,Integracja sensoryczna Pedagodzy specjalni

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

* Turnieje szachowe: szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie
* Kiermasze wolontariatowe
* \"Akcja Sprzątanie Świata\"
* Uroczyste ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej
* Święto Odzyskania Niepodległości
* Mikołajki
* Jasełka szkolne
* Wigilie klasowe
* Bal karnawałowy
* Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty
* Święto Szkoły
* Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja
* \"Dzień Ziemi\"
* \"Dzień Dziecka - rodzinny Dzień Sportu\"

Osiągnięcia

Jesteśmy szkołą, która może poszczycić się wieloma sukcesami. Zainteresowanych pełną informacją zapraszamy na szkolne strony www do zakładek \"sukcesy\".

Informacje dodatkowe

Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych na przykład \"Ogarnij inżynierię\" Program logopedyczny dla dzieci oddziału przedszkolnego usprawniający aparat artykulacyjny i narządy mowy w formie ćwiczeń logorytmicznych. Efekty działań szkoły poświadczają liczne certyfikaty a wśród nich: \"Miejsce przyjazne książce\", \"Bezpieczna placówka oświatowa\", \"Świetlica szkolna przyjazna uczniowi\", \"Wybieram wodę - Wiślana szkoła\", \"Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją\", \"Nasza szkoła uczy myśleć\", \"Szkoła z energią\".

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon