SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 • im.: Gustawa Morcinka
 • Adres: Wilcza 53, 00-679 Warszawa
 • Telefon: 22 628 86 88
 • Telefon 2: 22 621 14 47
 • Fax: 22 628 86 88
 • E-mail: sp1jedynka@op.pl

Strona www

www.jedynka.edu.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Terminy spotkań informacyjnych dla rodziców 6 i 7 latków

Spotkanie z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 - 14 lutego 2019 r. o godz. 17.00

Ogólne informacje o szkole - opis

Nasze motto brzmi:
*Gruntowne wykształcenie w przyjaznej atmosferze to gwarancja sukcesu dziecka w dorosłym życiu.*

Jesteśmy *Szkołą z klasą*, w której uczą *Nauczyciele z klasą*.
Dążymy do tego, aby nasz absolwent:

 • Znał swoje możliwości, był świadomy własnej wartości.
 • Posiadał wiedzę i potrafił ją wykorzystać, był samodzielny.
 • Odczuwał potrzebę doskonalenia się i dalszego kształcenia.
 • Był otwarty, twórczy i ciekawy świata.
 • Akceptował siebie i poglądy innych.
 • Potrafił komunikować się z otoczeniem.
 • Dbał o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Był odpowiedzialny i prawy.
 • Stawiał sobie cele, planował i podejmował działania, pokonywał trudności.

  W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie:
  trzech klas pierwszych ogólnodostępnych dla 6- i 7-latków
  oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 6-latków i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

  Szkoła Podstawowa nr 1 położona jest w samym centrum Warszawy. Pozwala to na szybkie dotarcie do niej z każdego miejsca dowolnym środkiem transportu.
  Usytuowanie budynku naszej szkoły między dwiema spokojnymi uliczkami w centrum miasta umożliwia bezpieczne dotarcie dzieci na zajęcia.
  W szkole i jej otoczeniu zainstalowany jest monitoring, a przy wejściu używane są karty magnetyczne.
  Budynek szkoły jest przestronny, z dużymi, jasnymi salami i korytarzami. Jako nieliczni w Śródmieściu posiadamy wiele sal świetlicowych, co pozwala każdej grupie świetlicowej na bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, pod fachową opieką wysoko wykwalifikowanej kadry. Swoim przyszłym podopiecznym oferujemy nowoczesne, kolorowe, dostosowane do potrzeb i oczekiwań 6- i 7-latków sale zajęć, a w nich zabawki i gry dydaktyczne, kolorowe przytulanki, kąciki zabaw tematycznych, itp. Biblioteka szkolna, niedawno wyremontowana, jest bardzo kolorowa, nowoczesna i wyposażona w stanowiska komputerowe. Można w niej, oprócz wypożyczenia książek i audiobooków, spędzić wolny czas i odpocząć w ciszy na wygodnych pufach. Posiadamy profesjonalnie wyposażoną salę rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, z odpowiednim nagłośnieniem i lustrzaną ścianą. Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych z atestowanym wyposażeniem. Szatnie i łazienki są również dostosowane do potrzeb dzieci. Dysponujemy ogrodzonym, bez możliwości wstępu osób niepowołanych, boiskiem szkolnym ze sztuczną murawą. Mogą z niego korzystać tylko i wyłącznie uczniowie naszej placówki, pod opieką nauczycieli. Na terenie boiska znajduje się także bezpieczny, specjalnie wydzielony plac zabaw dla najmłodszych dzieci.
  Pracujemy w systemie jednozmianowym, zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 18.00. Polecamy również smaczne obiady w stołówce szkolnej oraz zapewniamy możliwość zjedzenia drugiego śniadania i podwieczorku dla dzieci 6- i 7-letnich. W szatni znajdują się indywidualne szafki dla każdego dziecka.
  Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach. Uczniowie klas IV-VIII mogą uczyć się nieodpłatnie drugiego języka, którym jest język hiszpański.
  Od stycznia 2019 poszerzyliśmy ofertę szkoły o zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego *Szkoła badaczy*. Przyszłoroczne klasy pierwsze uczestniczyć będą w zajęciach matematycznych *Rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości*. Dzięki realizacji tego projektu wzrośnie atrakcyjności atrakcyjność nauki języka obcego w nowocześnie wyposażonej pracowni językowej (indywidualne stanowiska pracy z bogatym oprogramowaniem multimedialnym).
  Naszym uczniom zapewniamy wszechstronny rozwój, gwarantując między innymi opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych, instruktora gimnastyki korekcyjnej, terapeutów integracji sensorycznej, terapeuty psychomotoryki, a także pielęgniarki.
  Dogodna lokalizacja szkoły sprawia, że nasi wychowankowie czynnie i systematycznie uczestniczą w życiu kulturalnym stolicy. Biorą udział w lekcjach muzealnych, warsztatach w Domach Kultury, spektaklach teatralnych i kinowych, wystawach. Organizujemy wycieczki i zielone szkoły.
  Nasza szkoła to bezpieczna i przyjazna dzieciom placówka oświatowa.
  Jesteśmy zawsze otwarci na propozycje i sugestie Rodziców. Liczymy na współpracę.
  Dziękujemy za poświęconą nam uwagę i zapraszamy serdecznie do SP 1 przy Wilczej i na naszą stronę internetową www.jedynka.edu.pl

  Historia

  Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Warszawie powstała w 1916 r. i początkowo mieściła się przy ulicy Nowy Świat 57.
  W 1927 r. nadano jej imię Tadeusza Kościuszki.
  W 1932 r. przeniesiona została do budynku przy ulicy Królewskiej 18, w którym funkcjonowała do wojny.
  W 1945 r. rozpoczęto naukę w nowym lokalu, przy ulicy Marszałkowskiej 95.
  Kolejnego przeniesienia dokonano w 1952 r.- wtedy szkoła zaczęła mieścić się w jednym budynku ze Szkołą Podstawową nr 45.
  Swoją dzisiejszą siedzibę, przy Wilczej 53, szkoła otrzymała w 1955 r.
  Obecnie organem prowadzącym jest Zarząd Dzielnicy Śródmieście, budynek szkoły jest ciągle unowocześniany, wzbogacany o nowe pracownie, a naszą szczególną chlubą jest obszerne boisko oraz dobrze wyposażone pracownie, biblioteka z czytelnią multimedialną.

  Rejon szkoły

  zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna

  Szkoła nasza stwarza warunki do indywidualnego rozwoju każdego ucznia - zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
  Pracujemy nad ukształtowaniem w uczniu poczucia odpowiedzialności za własną zaplanowaną karierę.
  Dążymy, aby każdy z naszych podopiecznych posiadł umiejętność swobodnego porozumiewania się w zakresie podstawowej znajomości języków obcych.
  Uatrakcyjniamy metody nauczania poprzez upowszechnianie metod aktywizujących, nabycie przez uczniów skutecznych technik szybkiego uczenia się, powszechne korzystanie z internetu.
  Zadania edukacyjne realizujemy również między innymi poprzez:

  • lekcje muzealne,
  • wycieczki przedmiotowe,
  • wycieczki krajoznawcze,
  • zielone szkoły,
  • koncerty szkolne i pozaszkolne,
  • przedstawienia teatralne,
  • seanse filmowe,
  • autorskie cykle edukacyjne we współpracy z Młodzieżowymi Domami Kultury, Bibliotekami Publicznymi dla Dzieci itp.
  • uczniowie klas drugich uczestniczą w bezpłatnych zajęciach nauki pływania.
  Ze szczególną troską pracujemy nad kształtowaniem zdolności spostrzegania, umiejętności obserwacji, koncentracji, pamięci, kojarzenia, wnioskowania, uogólniania.

  Typy oddziałów

  Ogólnodostępne

  Liczba klas 1

  2

  Języki obce

  • język angielski obowiązkowy (0-VIII)
  • język hiszpański (IV-VI)
  • język hiszpański obowiązkowy (VII-VIII)

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia wyrównawcze
  • terapia integracji sensorycznej
  • repetytorium z języka polskiego i matematyki dla klas starszych
  • zajęcia sportowe *Od zabawy do sportu* dla klas I-III
  • SKS
  • zajęcia matematyczne dla klas IV-VIII
  • karate
  • zajęcia szachowe w klasach I-III
  • zajęcia literacko-czytelnicze dla klas I-III
  • chór szkolny dla klas IV-VIII
  • gry i zabawy dla klas 0-III
  • zajęcia informatyczne dla klas 0-III
  • origami-koło plastyczne dla klas I-III
  • koło plastyczne dla klas I-III
  • *Piosenki i zabawy z językiem angielskim* dla klas 0-III
  • zajęcia z pierwszej pomocy *Ratujemy i uczymy ratować* dla klas III
  • zajęcia informatyczne dla klas IV-VIII

  Pełna aktualna oferta zajęć dodatkowych dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

  • język angielski Early Stage

  Świetlica

  Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-18.00. Opieką objęte są dzieci poczynając od oddziałów przedszkolnych, aż po klasy VIII.
  Każdej z grup przypisany jest na stałe wychowawca oraz oddzielna sala.
  W świetlicy szkolnej, oprócz działań opiekuńczych, realizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania naszych podopiecznych.
  Szczególną popularnością cieszą się takie koła jak:

  • plastyczne
  • sportowe,
  • taneczne,
  • informatyczne.
  Realizując ich cele korzystamy z bogatej bazy szkoły - dwóch sal gimnastycznych, sali gimnastyki korekcyjnej, boiska i placu zabaw, pracowni komputerowej, biblioteki i czytelni multimedialnej.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka
  Terapeuci Integracji Sensorycznej
  Terapeuta terapii psychomotorycznej

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

  • udział w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów
  • Dzień Otwarty z okazji dorocznego Święta Szkoły
  • Święto Rodziny
  • Dzień Sportu-zawody sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły
  • ślubowanie klas I
  • pasowanie na Świetliczaka
  • szkolne koncerty muzyczne, Jasełka i bale karnawałowe
  • dni obchodów Święta Ziemi
  • stałe cykle zajęć edukacyjnych w MDK Muranów i bibliotekach dzielnicowych, kinie Muranów
  • lekcje muzealne w Zamku Królewskim i innych warszawskich placówkach muzealnych
  • udział klas I-VIII w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym *Kangur*, *Meridian* i *Torus*
  • udział klas I-VIII w Przyrodniczym *Świetlik* oraz konkursach *Alfik* i *Zuch*
  • udział w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych
  • integracyjne wyjazdy na zielone szkoły oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne

  • Nowatorskie programy edukacyjne

   Program edukacji finansowej *Myślę, decyduję, działam* dla uczniów obu klas trzecich, realizowany przez trzy kolejne lata (I-III).

   Projekty edukacyjne *Scenariusze lekcji* realizowane w klasach młodszych - *Matematyka z klasą*, *Technologie z klasą*, *Przyroda z klasą*.

   Dwuletni projekt unijny (realizacja 1.01.2019-31.12.2020) *Szkoła badaczy* obejmujący zajęcia
   dla klas I-III:*Z angielskim za pan brat - klasy III*, *Rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości - kl. I-III*, *Matematyczne laboratorium*
   oraz dla klas IV-VIII: *Język angielski*, *Matematyka 3D*, *Mistrz rachunku - klasy IV-V*, *Logiczny świat-klasy IV-VIII*.

   Osiągnięcia

   Zapraszamy do śledzenia osiągnięć naszych uczniów na bieżąco, na stronie internetowej szkoły: www.jedynka.edu.pl

   Informacje dodatkowe

   Szkoła uczestniczy w akcjach prozdrowotnych.Dzięki nim nasi uczniowie bezpłatnie piją mleko (klasy I-V) oraz jedzą warzywa i owoce (klasy I-V).



 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon