V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej liceum http://www.vlo.edu.pl/

Liczba miejsc w klasach 1

154

Historia

Szkoła rozpoczęła w Warszawie działalność w 1918 jako \"Królewsko-polska Szkoła dla b. Wojskowych\". Przyjmowano do niej uczniów, niedawnych żołnierzy zwolnionych ze służby wojskowej po walkach o wolność Polski w Pierwszej Wojnie Światowej (1914-1918), chcących kontynuować naukę szkolną, przerwaną w czasie wojny.

Ogólne informacje o szkole - opis

V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie to nowoczesna szkoła o bogatych tradycjach, która została założona w 1918 roku. Poniatówka od wielu lat utrzymuje się w czołówce warszawskich liceów i uzyskała III miejsce w Rankingu XX-lecia Liceów Warszawskich. W szkole panuje przyjazna atmosfera, która sprzyja osiąganiu dobrych wyników w nauce. Od wielu lat działa wolontariat szkolny, który organizuje ważne wydarzenia kulturalno-społeczne – Festiwal DUCH, czyli Doroczny Uczynek Charytatywny.

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2016/2017 zostaną otwarte klasy o następujących profilach: klasa A społeczna, klasa B matematyczno-fizyczna, klasa C chemiczno-fizyczna, klasa D biologiczno-chemiczna i klasa E matematyczno-geograficzna. Poniżej prezentujemy opisy tych klas. Języki obce Nauka języka angielskiego jest kontynuowana we wszystkich profilach. Po przyjęciu do szkoły uczniowie wszystkich klas dokonują wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego i języka rosyjskiego.

Oddziały LO

społeczny Liczba miejsc 31
Języki obce Angielski (kontynuacja). Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: • języka niemieckiego, • języka francuskiego, • języka rosyjskiego.
Przedmioty rozszerzone Dwa obowiązkowe rozszerzenia – język polski i geografia. Rozszerzenie geografii rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tego przedmiotu w zakresie podstawowym). Język polski realizowany jest w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym. Trzecie rozszerzenie do wyboru przez ucznia od drugiej klasy: historia (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia) lub matematyka (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia dodanych do obowiązkowych 300 godzin w zakresie podstawowym w cyklu kształcenia). Decyzję o wyborze trzeciego rozszerzenia uczeń podejmuje w klasie pierwszej (styczeń–luty). Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanymi od klasy drugiej, są historia i społeczeństwo oraz elementy filozofii społecznej (przedmiot szkolny).
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
Opis klasy Klasa przygotowująca do studiów społecznych i ekonomicznych.
Informacje dodatkowe Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz elementy filozofii społecznej (przedmiot szkolny).
matematyczno- fizyczny Liczba miejsc 31
Języki obce Angielski (kontynuacja). Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: • języka niemieckiego, • języka francuskiego, • języka rosyjskiego.
Przedmioty rozszerzone Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka. Rozszerzenie fizyki rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tego przedmiotu w zakresie podstawowym). Matematyka realizowana jest w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym. Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanymi od klasy drugiej, są historia i społeczeństwo oraz elementy programowania (przedmiot szkolny).
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, chemia
Opis klasy Klasa przygotowująca do studiów na politechnikach i wydziałach ścisłych uniwersytetów. Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej
Informacje dodatkowe Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanymi od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz elementy programowania (przedmiot szkolny).
biologiczno-chemiczny Liczba miejsc 30
Języki obce Angielski (kontynuacja). Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: • języka niemieckiego, • języka francuskiego, • języka rosyjskiego.
Przedmioty rozszerzone Dwa obowiązkowe rozszerzenia – biologia i chemia. Rozszerzenia rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tych przedmiotów w zakresie podstawowym). Trzecie rozszerzenie od drugiej klasy: matematyka (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia dodanych do obowiązkowych 300 godzin w zakresie podstawowym w cyklu kształcenia) Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanymi od klasy drugiej, są historia i społeczeństwo oraz języki klasyczne w medycynie (przedmiot szkolny).
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia
Opis klasy Klasa przygotowująca do studiów na uniwersytetach medycznych i kierunkach przyrodniczych na uniwersytetach.
Informacje dodatkowe Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo oraz języki klasyczne w naukach medycznych.
matematyczno-geograficzny Liczba miejsc 30
Języki obce Angielski (kontynuacja). Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: • języka niemieckiego, • języka francuskiego, • języka rosyjskiego.
Przedmioty rozszerzone Dwa obowiązkowe rozszerzenia – matematyka i geografia. Rozszerzenie geografii rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tego przedmiotu w zakresie podstawowym). Matematyka realizowana jest w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym. Trzecie rozszerzenie do wyboru przez ucznia od drugiej klasy: fizyka lub wiedza o społeczeństwie (obydwa przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia). Decyzję o wyborze trzeciego rozszerzenia uczeń podejmuje w klasie pierwszej (styczeń–luty). Obowiązkowymi przedmiotami uzupełniającymi w tym typie klasy, realizowanymi od klasy drugiej, są historia i społeczeństwo oraz język angielski w biznesie (przedmiot szkolny).
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, fizyka
Opis klasy Klasa przygotowująca do studiów ekonomicznych (zarządzanie, marketing, bankowość, finanse) na uczelniach ekonomicznych i uniwersytetach.
Informacje dodatkowe Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od drugiej klasy jest Historia i Społeczeństwo. W zależności od wyboru trzeciego rozszerzenia (liczby godzin przeznaczonych na realizacje przedmiotu) uczeń może być zobowiązany do realizowania dodatkowych przedmiotów uzupełniających, z listy zaproponowanej przez szkołę, tak by dopełnić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. Proponowanym możliwym, dodatkowym przedmiotem uzupełniającym w tej klasie jest Ekonomia w Praktyce.
chemiczno-fizyczny Liczba miejsc 31
Języki obce Angielski (kontynuacja). Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: • języka niemieckiego, • języka francuskiego, • języka rosyjskiego.
Przedmioty rozszerzone Trzy obowiązkowe rozszerzenia – chemia, fizyka i matematyka. Rozszerzenia rozpoczynamy od drugiego półrocza klasy pierwszej (po zrealizowaniu w pierwszym półroczu tych przedmiotów w zakresie podstawowym). Trzecie rozszerzenie od drugiej klasy: matematyka (w zakresie rozszerzonym realizowana jest w wymiarze 240 godzin w cyklu kształcenia dodanych do obowiązkowych 300 godzin w zakresie podstawowym w cyklu kształcenia) Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo.
Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, chemia, fizyka
Opis klasy Klasa przygotowująca do studiów na wydziałach chemii i innych kierunkach ścisłych na politechnikach i uniwersytetach.
Informacje dodatkowe Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w tym typie klasy, realizowanym od klasy drugiej, jest historia i społeczeństwo.

Zajęcia pozalekcyjne

przedmiotowe, sportowe, olimpijskie, hobbystyczne.

Współpraca zagraniczna

Współpraca z Carl von Ossietzky Gimnasium w Bonn, współpraca z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Davida Elazara w Rishon LeZion (Izrael).

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Doroczny Uczynek Charytatywny, Kółko Kryminalistyczne, Festiwal Nauki, Festiwal Czytelnictwa.

Osiągnięcia

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych z różnych przedmiotów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon