IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów klasy I na rok szkolny 2017/2018 odbywała się na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Liczba miejsc w klasach 1

288

Minimalny próg punktowy

167,4

Historia

Szkoła szczyci się 143-letnią tradycją. Powstała 1 września 1874r. jako pensja dla panien założona przez p. Smolikowską.W roku 1919 została przekształcona w Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i otrzymała numer IX. Od zakończenia II wojny funkcjonuje jako liceum ogólnokształcące, początkowo żeńskie, a od lat 60-tych koedukacyjne. Od roku szkolnego 2013/14 IX Liceum wraz z Gimnazjum nr 43 tworzyło Zespół Szkół nr 125. Od września 2017 decyzją Rady miasta stołecznego Warszawy przekształcony w IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła zapewnia możliwość korzystania z posiłków w bufecie: WSZYSTKIE DANIA PRZYGOTOWANE SĄ NA MIEJSCU, (MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ABONAMENTU) DANIA ŚNIADANIOWE: kanapki, sałatki warzywne i owocowe, twarożki, jogurty z owocami lub z muesli, drożdżówki. śniadania na ciepło: jajecznica, tosty, naleśniki. DANIA OBIADOWE: serwowane w godzinach 11.30 – 15.00 1. Codziennie do wyboru: dwie zupy, trzy dania główne, dwa dania jarskie, 2. OFERTA DNIA: zupa, jeden rodzaj mięsa + ziemniaki/ryż/makaron + surówka/ciepła jarzynka), w cenie: 7,50 zł

Oferta edukacyjna

Informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.hoffmanowa.pl

Oddziały LO

biol-chem-mat Liczba miejsc 96
Języki obce pierwszy język: angielski drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski
Przedmioty rozszerzone biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane biologia chemia matematyka język polski
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: lekcje j. łacińskiego w klasie pierwszej, zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji
biol-chem-fiz Liczba miejsc 32
Języki obce pierwszy język: angielski drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski
Przedmioty rozszerzone biologia chemia fizyka
Przedmioty punktowane biologia chemia matematyka język polski
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: koło j. łacińskiego w klasie pierwszej, zajęcia doświadczalne z chemii , biologii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji
mat-fiz-inf Liczba miejsc 32
Języki obce pierwszy język: angielski drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski
Przedmioty rozszerzone matematyka fizyka informatyka
Przedmioty punktowane matematyka fizyka informatyka język polski
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: w pierwszej klasie zajęcia ze Statystycznej analizy danych będące uzupełnieniem lekcji fizyki, umożliwiające samodzielne prowadzenie eksperymentów i ich analizy, udział w wykładach na uczelniach informatycznych, dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych
mat-fiz-chem Liczba miejsc 32
Języki obce pierwszy język: angielski drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski
Przedmioty rozszerzone matematyka fizyka chemia
Przedmioty punktowane matematyka fizyka chemia język polski
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: realizowany w pierwszej i drugiej klasie autorski, innowacyjny program informatyki sprawdzony w programie szkoła w pilotażu programowania, w pierwszej klasie zajęcia Statystyczna Analiza Danych, będące uzupełnieniem lekcji fizyki, umożliwiające samodzielne prowadzenie eksperymentów i ich analizy, zajęcia doświadczalne z chemii w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach (w tym w laboratorium)
mat-geo-hist Liczba miejsc 32
Języki obce pierwszy język - angielski drugi język - niemiecki
Przedmioty rozszerzone matematyka geografia historia
Przedmioty punktowane matematyka geografia historia język polski
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zwiększona liczba godzin j. niemieckiego, liczne zajęcia w instytucjach kultury, sztuki i muzeach, spotkania z przedstawicielami zawodów ekonomicznych i społecznych
ang-geo-wos Liczba miejsc 32
Języki obce pierwszy język - angielski drugi język - hiszpański
Przedmioty rozszerzone język angielski geografia wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane polski matematyka język angielski geografia
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie będą uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami i doktorantami WPiA UW oraz będą brali udział w zorganizowanych dla nich zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji UW. Dodatkowo: – zwiększona liczba godzin j. hiszpańskiego, w I klasie zajęcia Logika dla prawników i nie tylko, będące uzupełnieniem tradycyjnych lekcji WOS; – zajęcia w instytucjach kultury i muzeach, spotkania z dziennikarzami, tłumaczami, reportażystami oraz przedstawicielami nauk społecznych.
mat-fiz-ang Liczba miejsc 32
Języki obce pierwszy język: angielski drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski
Przedmioty rozszerzone matematyka fizyka język angielski
Przedmioty punktowane matematyka fizyka język angielski język polski
Opis klasy http://www.hoffmanowa.pl/profile-klas/
Informacje dodatkowe Klasa pod patronatem Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Część godzin matematyki prowadzona będzie przez pracownika Wydziału MIM UW. Dodatkowo: – dla uczniów zajęcia laboratoryjne z fizyki i wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników obu wymienionych wydziałów, uzupełniające program nauczania fizyki i matematyki; zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fizycznej. – realizowany w pierwszej i drugiej klasie autorski, innowacyjny program informatyki sprawdzony w programie szkoła w pilotażu programowania.

Zajęcia pozalekcyjne

koła zainteresowań: teatralne, filmowe, języka łacińskiego, fotograficzne (zajęcia w ciemni), matematyczne, fizyczne, chemiczne, informatyczne, SKS-y

Współpraca zagraniczna

W szkole realizowane są wymiany międzynarodowe ze szkołami w Bolonii i Tuluzie. Często organizujemy wyjazdy na Ukrainę, których elementem jest spotkanie z rówieśnikami w szkole oraz wspólne zwiedzanie Ukrainy. Od 2009 roku regularnie współpracujemy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej przy realizacji projektów edukacyjnych m. in. Polska ścieżka w Berlinie, Polska ścieżka w Dreźnie, 500 lat reformacji w Niemczech i Polsce.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Tradycją szkoły są tygodniowe wyjazdy narciarskie, prowadzone od 1983r. Obecnie uczestniczą w nich uczniowie klas pierwszych i drugich. W okresie od stycznia do marca kolejne klasy wyjeżdżają do Zwardonia i innych miejsc, szkolą się w jeździe na nartach na pobliskich stokach polskich i słowackich (w zależności od umiejętności uczniów i warunków narciarskich). Co roku uczniowie szkoły wypływają w rejs żaglowcem \"Pogoria\". We wrześniu odbywają się wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych. Co roku, w listopadzie obchodzone jest \"Święto Szkoły\", Tradycją szkoły są częste odwiedziny absolwentów.

Osiągnięcia

Liceum rokrocznie znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów warszawskich pod względem wyników egzaminu maturalnego oraz rekrutacji na wyższe uczelnie.

Informacje dodatkowe

W IX LO realizowane są innowacje pedagogiczne: edukacja filmowa, edukacja medialna, statystyczna analiza danych, łacina dla medyków, fizyka medyczna.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon