XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • im.: Mikołaja Reja
  • Adres: Pl. S. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa
  • Telefon: 022-828-63-15
  • Telefon 2: 022-827-69-08
  • Fax: 022-827-69-08
  • E-mail: liceum@rej.edu.pl

Strona www

www.rej.edu.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

http://www.rej.edu.pl/dla_gimnazjalistow/

Liczba miejsc w klasach 1

180

Historia

Szkoła imienia Mikołaja Reja w Warszawie istnieje od 1906 roku. Po przeszło stu latach, mimo licznych zmian historycznych i ustrojowych w Polsce, zachowuje swoje tradycje i pozostaje wierna wartościom, które przekazują sobie kolejne pokolenia Rejaków. Dewiza Liceum, umieszczona na fasadzie budynku, brzmi: Macte Animo! Symbolem Szkoły jest błękitny sztandar z popiersiem Mikołaja Reja na awersie z napisem w otoku \"stałość z prawdą społu z sobą rostą\", na rewersie monogram (godło) z napisem od góry: \"XI Liceum im. Mikołaja Reja oraz z datą otwarcia szkoły - 1906\". Godłem-monogramem Szkoły są splecione na błękitnym tle trzy litery: S, M, R - Szkoła Mikołaja Reja.

Ogólne informacje o szkole - opis

XI Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Reja jest spadkobiercą tradycji Szkoły im. Mikołaja Reja powstałej w 1906 r. z inicjatywy Kolegium Kościelnego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, upaństwowionej w 1952 r. W liceum aktualnie uczy się 570 uczniów w 19 klasach. Szkoła dysponuje wyposażeniem, które jest stale unowocześniane i wzbogacane. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują do realizacji programu dydaktycznego: - sale lekcyjne (matematyczne, językowe, geograficzną, fizyczną i kultury antycznej), - 2 pracownie komputerowe, - salę gimnastyczną dużą i małą, siłownię oraz boisko, - bibliotekę szkolną będącą multimedialnym centrum informacji. W salach lekcyjnych znajduje się wiele nowoczesnych pomocy naukowych, co daje możliwość prowadzenia lekcji przy użyciu różnorodnych technik informacji. Podczas zajęć wykorzystuje się Internet, pokazy audio – wideo, prezentacje multimedialne. W bieżącym roku szkolnym zorganizowane zostały następujące koła zainteresowań: brydżowe, fotograficzne, dziennikarskie, etyki, klasyczne, polonistyczne, chemiczne, historyczne, rusycystyczne, geograficzne, biologiczne oraz sportowe. Ważną rolę edukacyjną w naszej szkole pełni sala tradycji szkoły. Zgromadzone w niej pamiątki pokazują historię szkoły oraz osiągnięcia jej wychowanków.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

http://www.rej.edu.pl/news/

Osiągnięcia

http://www.rej.edu.pl/olimpijczycy/

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon