LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

Zasady i harmonogram rekrutacji są dostępne na naszej stronie. http://jezioranski.edu.pl/

Liczba miejsc w klasach 1

120

Minimalny próg punktowy

164 pkt (w roku 2017). 140 (w roku 2016), 155 pkt (w roku 2014), 160 pkt (w roku 2013), 142 pkt (w roku 2012)

Historia

LXVII LO powstało w 1991 r kontynuując tradycję Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII. Początkowo szkoła nosiła nazwę \"przy Wydziale Pedagogicznym UW\". Od 2006 r. szkoła nosi imię Jana Nowaka Jeziorańskiego W 2015 r szkoła przeprowadziła się do budynku przy ulicy Hożej 11/15

Ogólne informacje o szkole - opis

1 września 2015 r szkoła przeprowadziła się na ul. Hożą 11/15

Oferta edukacyjna

Misją szkoły jest przygotowanie absolwentów do studiów wyższych na renomowanych uczelniach. Szkoła jest nastawiona na uczniów ambitnych, zdolnych i umotywowanych do pracy. Szkoła umożliwia kształcenie na poziomie rozszerzonym z czterech przedmiotów. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w grupach międzyklasowych co pozwala każdemu uczniowi na indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych.

Oddziały LO

IA MB przedmioty wiodące: matematyka i biologia Liczba miejsc 15
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: matematyka biologia główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: chemia, fizyka, geografia, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy Klasa medyczno-przyrodnicza
Informacje dodatkowe
IA MC przedmioty wiodące: matematyka i chemia Liczba miejsc 15
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: matematyka chemia główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: biologia, fizyka, geografia, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy klasa medyczno przyrodnicza
Informacje dodatkowe
IB MF przedmioty wiodące matematyka i fizyka Liczba miejsc 30
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: matematyka fizyka główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: biologia, chemia, geografia, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy klasa politechniczna
Informacje dodatkowe
IC MG przedmioty wiodące matematyka i geografia Liczba miejsc 15
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: matematyka geografia główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy klasa ekonomiczna
Informacje dodatkowe
IC MH przedmioty wiodące matematyka i historia Liczba miejsc 15
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: matematyka historia główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: geografia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy klasa ekonomiczna
Informacje dodatkowe
ID PG predmioty wiodące język polski i geografia Liczba miejsc 15
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: język polski geografia główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy klasa humanistyczno-prawnicza
Informacje dodatkowe
ID PH przedmioty wiodące język polski i historia Liczba miejsc 15
Języki obce Główny język obcy: do wyboru angielski lub niemiecki. Drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub angielski Języki są nauczane w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie
Przedmioty rozszerzone Łącznie cztery: język polski geografia główny język obcy jeden przedmiot wybrany z listy: historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy
Przedmioty punktowane 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy 4. najlepsza ocena: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia
Opis klasy klasa humanistyczno-prawnicza
Informacje dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne są organizowane z przedmiotów dostępnych jako możliwe do rozszerzania. Zajęcie te umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Współpraca zagraniczna

Uczniowie szkoły uczestniczą w wymianie ze szkołami w Niemczech, a także w wakacyjnych obozach dla młodzieży wybitnie uzdolnionej w Niemczech.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Tradycyjnie pod koniec sierpnia organizowane są obozy integracyjne dla nowoprzyjętych uczniów klas I - w obozach tych biorą także udział uczniowie klas starszych i absolwenci szkoły. W ramach przedmiotu przedsiębiorczość uczniowie realizują tak zwane \"projekty\". Są to przedsięwzięcia nastawione na wypracowanie rzeczywistego dochodu, który jest przeznaczany na wybrane przez uczniów cele społeczne i charytatywne.

Osiągnięcia

Od roku 1999 szkołą nieprzerwanie jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce Rankingu Liceów Warszawskich, w tym trzykrotnie na pierwszym miejscu: w latach 2000, 2002 i 2009. W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym nasza szkołą należy do ścisłej czołówki. W roku 2002 byliśmy jedyną szkołą w Polsce, której wszyscy uczniowie wybrali nową maturę i ją zdali. Wyniki egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego uzyskiwane przez naszych absolwentów należą do najwyższych w Warszawie. Praktycznie wszyscy absolwenci podejmują studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim (głównie prawo, zarządzanie, ekonomia, stosunki międzynarodowe, lingwistyka, różne filologie) i w Szkole Głównej Handlowej. Zdecydowana większość absolwentów kończy szkołę posiadając certyfikat językowy z języka angielskiego (najlepsi CPE, pozostali CAE i FCE). Dodatkowo około połowy absolwentów ma jeszcze certyfikat z języka niemieckiego (ZD, ZMP). 126 uczniów naszej szkoły zostało olimpijczykami (laureatami i finalistami), w tym 54 z języka angielskiego, 20 z historii, 14 z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, 8 z matematyki, 7 z języka polskiego.

Informacje dodatkowe

Przy szkole funkcjonuje Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa (SOWa), którego członkami są (na zasadzie dobrowolności) rodzice uczniów. Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon