LXXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LXXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na naszej stronie internetowej www.fredro.pl - zakładka \"Rekrutacja\"

Liczba miejsc w klasach 1

120

Historia

Szkoła istnieje od 1992 r. W 2017 r. świętujemy dwudziestopięciolecie powstania naszego Liceum. Jego pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Świętojerskiej 9. W 2004 r. placówka została przeniesiona na ulicę Miłą 7.

Ogólne informacje o szkole - opis

Dysponujemy nowoczesnymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami biologiczno-fizycznymi, chemiczno-fizycznymi i multimedialnymi, w tym językowymi, a także nowoczesnym, funkcjonalnym boiskiem sportowym.

Oferta edukacyjna

Szkoła liczy 14 oddziałów. W rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 zaoferowaliśmy miejsca w 4 klasach pierwszych: dziennikarskiej, językowo-turystycznej, matematycznej i przyrodniczej

Oddziały LO

1A klasa dziennikarska Liczba miejsc 30
Języki obce I język - angielski, II język - do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański,
Przedmioty rozszerzone I język polski, II historia, III /wybór/ wos,język angielski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, historia, język angielski
Opis klasy Edukacja w tej klasie pozwala na podjęcie studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, politologia, historia, polonistyka, filozofia, filologie obce, prawo, pedagogika lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Informacje dodatkowe przedmioty uzupełniające: przyroda, dziennikarstwo, wstęp do filozofii, retoryka
1B - językowo-turystyczna Liczba miejsc 30
Języki obce I język - angielski, II język - do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański
Przedmioty rozszerzone I język angielski, II geografia III /wybór/ wos, język polski, matematyka, język hiszpański
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, język angielski
Opis klasy Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe – integracja europejska, turystyka i rekreacja, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, absolwent może wybrać także kształcenie w Ośrodku Studiów Amerykańskich w Instytucie Ameryk i Europy UW
Informacje dodatkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, kultura Europy
1C klasa matematyczna Liczba miejsc 30
Języki obce I język - angielski, II język - do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański
Przedmioty rozszerzone I matematyka, II geografia, III /wybór/ wos, fizyka, język angielski
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, język angielski
Opis klasy Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, geodezja, telekomunikacja, ekonomia, elektronika, zarządzanie, turystyka lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Informacje dodatkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna
1D klasa przyrodnicza Liczba miejsc 30
Języki obce I język - angielski, II język - do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański
Przedmioty rozszerzone I biologia, II chemia, III /wybór/ fizyka, matematyka, język łaciński i kultura antyczna
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia
Opis klasy Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, medycyna, farmacja, ogrodnictwo, dietetyka, ochrona środowiska lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Informacje dodatkowe przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka dla przyrodników, język łaciński dla przyrodników

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie naszej szkoły korzystają ze zróżnicowanej oferty kół zainteresowań: od artystycznych, po ściśle naukowe. Do najpopularniejszych należą: teatralne, filmowe, liga debatancka, miłośników sztuki i Warszawy, filozoficzne, historyczne, językowe. Na szczególną uwagę zasługuje, realizowany w formie warsztatów, projekt edukacyjny: Rola LXXXI LO w edukacji o getcie warszawskim.

Współpraca zagraniczna

Prowadzimy wymianę zagraniczną z Włochami, Izraelem, Francją,Białorusią i Czechami

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

FOKA Festiwal Obłędnie Kreatywnych Artystów organizowany od 2012 r. przez uczniów Liceum - skupia młodych artystów warszawskich szkół, utalentowanych muzycznie i aktorsko

Osiągnięcia

Chlubę szkole przynoszą laureaci i finaliści olimpiad: literatury i języka polskiego, filozoficznej, historycznej, artystycznej.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o szkole na stronie www.fredro.pl

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon