II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

http://www.batory.edu.pl/dla-kandydatow/liceum

Liczba miejsc w klasach 1

210

Minimalny próg punktowy

w zależności od profilu: w klasach ogólnych - ok. 170-180; wklasach DJ - ok. 190-200; w klasach z MM - laureaci

Historia

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało założone 1 września 1918 jako Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego. Od 15 września 1924 działa w budynku przy ul. Myśliwieckiej 6. Od 1958 szkoła działała pod nazwą II Liceum im. Stefana Batorego. W 1999 wraz ze zmianą ustroju szkolnego przy liceum ponownie utworzono Gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego, które w 2014 roku zostało przekształcone w Gimnazjum Dwujęzyczne. Od 2005 roku w liceum równolegle do polskiego programu nauczania realizowany jest program Matury Międzynarodowej. W liceum większość klas jest klasami dwujęzycznymi. Od 2016 roku klasy licealne są objęte programem patronackim wyższych uczelni warszawskich, WUM, UW: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Chemii, Zarządzania, PW, SGH. W 2017 roku, w związku ze zmianą ustroju szkolnego szkoła została przekształcona w II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, a oddziały gimnazjalne zostają wygaszane. Dyrektorem szkoły jest Barbara Kordas. W szkole jest trzech wicedyrektorów: Joanna Szcześniak, Krzysztof Ściechowski i Michał Malarski. Przy szkole działa Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. Od 2017 roku przy szkole działa Fundacja Społeczności Liceum Batorego założona przez absolwentów i sympatyków szkoły.

Ogólne informacje o szkole - opis

Liceum im. Stefana Batorego znajduje się w Dzielnicy Śródmieście, w okolicach Sejmu RP i Trasy Łazienkowskiej. Szkoła jako jedna z najlepszych w Warszawie i Polsce, posiada odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej i wymagań edukacyjnych, przygotowuje do egzaminu maturalnego w programie polskim oraz do Matury Międzynarodowej IB. W utrzymaniu wysokich wyników nauczania oraz w realizacji zamierzonych celów pomaga posiadająca wysokie kwalifikacje i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, m.in. z ukończonymi studiami doktoranckimi i studiami podyplomowymi. Szkoła posiada reprezentacyjną aulę, sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, w tym dwie komputerowe - 32 stanowiska, wyposażone w sprzęt multimedialny, komputery, (w 3 salach tablice interaktywne), w Internet WIFI. Szkoła posiada bibliotekę i mediatekę z multimedialnym centrum informacyjnym i bogatym katalogiem bibliotecznym oraz Muzeum Szkolne z uczniowskimi przewodnikami, dbające o historię szkoły. Zaplecze sportowe szkoły to: sala gimnastyczna, siłownia, strzelnica oraz nowoczesne boisko szkolne. W szkole znajduje się kawiarenka oraz stołówka. W szkole działa Samorząd Uczniowski, radio „Stefan FM” oraz wydawana jest przez uczniów gazeta szkolna „Batorak”.

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2017/18 utworzono siedem klas pierwszych: • klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka, klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub geografia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia, klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: chemia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub historia, klasa objęta Programem Patronackim SGH oraz Wydziału Zarządzania UW • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: geografia lub wiedza o społeczeństwie, klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji UW • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka lub fizyka, klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. • dwie klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB Do szkoły uczęszcza 740 uczniów, w tym do Liceum 617 uczniów a do oddziałów gimnazjalnych 123. W Liceum jest siedem klas pierwszych, siedem klas drugich oraz siedem klas trzecich, które w większości są dwujęzyczne są cztery oddziały gimnazjalne, po dwa na każdym poziomie. Od 1.09.2017 r. Zespół Szkół nr 66 został przekształcony w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 33 jest wygaszane i nie prowadzony jest nabór do klas pierwszych. W szkole zatrudnionych jest 87 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi.

Oddziały LO

matematyczno-fizyczny dj Liczba miejsc 30
Języki obce
 • język angielski i jeden do wyboru z:
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język rosyjski
 • Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • fizyka
 • Przedmioty punktowane
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • lepszy z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia
 • Opis klasy
  Informacje dodatkowe
  biologiczno-chemiczny Liczba miejsc 30
  Języki obce
 • język angielski i jeden do wyboru z:
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język rosyjski
 • Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • chemia
 • Przedmioty punktowane
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • lepszy z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia
 • Opis klasy
  Informacje dodatkowe
  humanistyczny dj Liczba miejsc 30
  Języki obce
 • język angielski i jeden do wyboru z:
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język rosyjski
 • Przedmioty rozszerzone
 • język polski
 • historia
 • Przedmioty punktowane
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • lepszy z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia
 • Opis klasy
  Informacje dodatkowe
 • język łaciński
 • z Maturą Międzynarodową Liczba miejsc 30
  Języki obce
 • język angielski (5-6 godz./tydz.) oraz do wyboru:
 • język niemiecki
 • język francuski
 • Przedmioty rozszerzone Przedmioty rozszerzone uczniowie wybierają po I klasie. Na poziomie rozszerzonym należy wybrać trzy przedmioty z następujących:
 • język polski
 • język angielski
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • Przedmioty punktowane
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • lepszy z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia
 • Opis klasy
  Informacje dodatkowe
  matematyczno-geograficzny dj Liczba miejsc 30
  Języki obce
 • język angielski i jeden do wyboru z:
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język rosyjski
 • Przedmioty rozszerzone
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
 • Przedmioty punktowane
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • lepszy z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia
 • Opis klasy
  Informacje dodatkowe
  biologiczno-chemiczny dj Liczba miejsc 30
  Języki obce
 • język angielski i jeden do wyboru z:
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • język rosyjski
 • Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • Przedmioty punktowane
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • lepszy z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia
 • Opis klasy
  Informacje dodatkowe

  Współpraca zagraniczna

  Coroczne wymiany ze szkołami we Włoszech i Niemczech. http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/87/wymiana-jezykowo-kulturowa-warszawa-cologna-veneta http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/120/wymiana-z-krefeld. Współpraca ze szkołami w Singapurze i Istambule : http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/85/miedzynarodowy-sukces-uczniow-liceum-batorego, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/101/international-science-youth-forum, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/110/26-international-research-projects-contest

  Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

 • WawMUN (http://www.wawmun.pl)
 • UFO Open Stage (http://www.ufo-openstage.pl/), http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/104/gimnazjalisci-na-miedzynarodowej-olimpiadzie-kreatywnosci-di, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/97/warsztaty-matematyczne-w-chicago. Rokrocznie, w rocznicę urodzin patrona szkoły obchodzone jest Święto Szkoły. Tradycją są zjazdy absolwentów organizowane co pięć lat, w okrągłą rocznicę. Szkoła organizuje obozy sportowe : siatkarski, narciarski, żeglarski i kajakowy.

  Osiągnięcia

  http://www.batory.edu.pl/o-szkole/sukcesy/rok-szkolny-20162017, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/116/wielki-sukces-maturzystow-ib, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/114/miedzynarodowy-sukces-franka-cudka-w-olimpiadzie-filozoficznej, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/111/licealisci-z-batorego-najlepsi-w-europie,http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/107/sukces-teatru-batorycznego, http://www.batory.edu.pl/wydarzenia/108/zote-skoki-batorakow

  Informacje dodatkowe

  Szkoła brała udział w \"Narodowym Programie Rozwoju czytelnictwa\". Liceum realizuje europejski projekt \"Chwytam zmianę\" http://www.batory.edu.pl/aktualnosci/150/projekt-chwytam-zmiane

 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon