XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • im.: Narcyzy Żmichowskiej
  • Adres: Warszawa, ul. Klonowa 16
  • Telefon: (22)8493734
  • Telefon 2: (22)8488808
  • Fax: (22)6464952
  • E-mail: liceum15@zmichowska.pl

Strona www

www.zmichowska.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Liczba miejsc w klasach 1

180

Minimalny próg punktowy

-

Historia

Nasze liceum istnieje od 1919 roku i od wielu lat realizuje własny program edukacyjny. Nasza szkoła specjalizuje się w nauczaniu języka francuskiego i w promocji kultury francuskiej.

Ogólne informacje o szkole - opis

Nasza szkoła specjalizuje się w nauczaniu języka francuskiego i w promocji kultury francuskiej. Osoby zainteresowane nauką języka francuskiego znajdą w naszej szkole wyśmienite warunki do nauki.W klasach dwujęzycznych przez trzy lata uczą się przedmiotów po francusku, wyjeżdżają na wymiany do Francji i Belgii oraz zdają dwujęzyczną maturę, która uprawnia do studiowania na francuskich uczelniach. Uczniowie uczą się dodatkowo języka angielskiego, hiszpańskiego i łaciny. Organizowane są też liczne wycieczki, Dni Literatury,Dzień Nauk Ścisłych,Szkoła Radości- rekolekcje wielkopostne, festiwal teatralny-TFAŻ, uczniowie przygotowują przedstawienia i zapraszają do szkoły ciekawych gości. Program nauczania wzbogacany jest przez realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem języka francuskiego: projekty matematyczne, biologiczne, interkulturowe, częste wyjazdy Francji, wymiany ze szkołami we Francji lub szkołami w innych krajach, w których nauczanie odbywa się w języku francuskim. Baza szkoły: pracownie językowe i przedmiotów humanistycznych wyposażone są w komplet urządzeń audio-video, posiadamy również tablice interaktywne, bogato wyposażone pracownie przedmiotów przyrodniczych, dwie pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne i siłownię, bibliotekę z czytelnią i salą multimedialną, aulę ze sceną, bufet (obiady abonamentowe), gabinet medyczny (codzienne dyżury pielęgniarki,) w szatni indywidualne szafki dla uczniów.

Oferta edukacyjna

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 IA – klasa humanistyczna z edukacją literacko-teatralną Przygotowuje do studiów prawniczych, humanistycznych i artystycznych w kraju lub za granicą. Rozszerzone języki angielski lub francuski (do wyboru) dla średniozaawansowanych. Drugi język angielski lub francuski à (dla początkujących). Rozszerzona historia i WOS. Przedmiot uzupełniający „Literatura i sztuka” umożliwia zdawanie matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowe, organizowane przez Radę Rodziców, zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Rozmaitości. IB – klasa politechniczna Przygotowuje do studiów politechnicznych, przyrodniczych lub ekonomicznych w kraju lub za granicą. Rozszerzone dwa języki obce angielski lub francuski. Rozszerzona matematyka lub biologia oraz do wyboru geografia lub fizyka lub chemia. Dodatkowe, organizowane przez Radę Rodziców, zajęcia z rysunku architektonicznego prowadzone przez pracownika Wydziału Architektury PW. IC – klasa dwujęzyczna z językiem francuskim i rozszerzoną edukacją matematyczno-przyrodniczą Przygotowuje do studiów politechnicznych lub przyrodniczych w kraju lub za granicą. Rozszerzona matematyka, biologia lub geografia oraz chemia lub fizyka. Język francuski na poziomie dwujęzycznym. Drugi język angielski lub hiszpański (od podstaw). Dodatkowe zasady przyjęć – sprawdzian umiejętności językowych z języka francuskiego. IL – klasa dwujęzyczna z językiem francuskim i rozszerzoną edukacją humanistyczną Przygotowuje do studiów prawniczych, lingwistycznych i z nauk społecznych w kraju i za granicą. Rozszerzony j. polski, historia lub geografia oraz j. łaciński lub historia sztuki lub WOS. Język francuski na poziomie dwujęzycznym. Drugi język angielski lub hiszpański (od podstaw). Dodatkowe zasady przyjęć – sprawdzian umiejętności językowych z języka francuskiego. 1D – klasa humanistyczna z edukacją literacko-teatralną Przygotowuje do studiów prawniczych, humanistycznych i artystycznych w kraju lub za granicą. Rozszerzone języki angielski lub francuski (do wyboru) dla średniozaawansowanych. Drugi język angielski lub francuski wzmocniony (również dla początkujących). Rozszerzona historia, język polski lub wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki. Dodatkowe, organizowane przez Radę Rodziców, zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Rozmaitości. IE – klasa biologiczno -chemiczna. Uczniowie po ukończeniu klasy pierwszej mogą wybrać proponowane w tym oddziale rozszerzenia i zindywidualizować ścieżkę rozwoju. Klasa przygotuje do studiów medycznych lub politechnicznych albo ekonomicznych.

Oddziały LO

1A Liczba miejsc 30
Języki obce j.angielski,j. francuski,
Przedmioty rozszerzone historia,j. angielski lub francuski, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane j. polski, historia, matematyka, j. obcy obowiązkowy
Opis klasy Rozszerzony program języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego lub języka francuskiego. Podstawy edukacji teatralnej
Informacje dodatkowe Do grup zaawansowanych wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub języka francuskiego na poziomie A2
1B Liczba miejsc 30
Języki obce j. angielski, j. francuski
Przedmioty rozszerzone Rozszerzony program matematyki, fizyki lub geografii,języka angielskiego i języka francuskiego.
Przedmioty punktowane j. polski, geografia lub fizyka, matematyka, j.obcy obowiązkowy
Opis klasy Rozszerzona edukacja matematyczno-fizyczna. Rozszerzony program nauczania języka angielskiego i francuskiego
Informacje dodatkowe Podstawy rysunku architektonicznego.
1C Liczba miejsc 30
Języki obce j. francuski, dodatkowo do wyboru języki : j. angielski lub j. hiszpański
Przedmioty rozszerzone biologia, matematyka, fizyka lub chemia,
Przedmioty punktowane polski, matematyka, biologia, język obcy obowiązkowy
Opis klasy Klasa dwujęzyczna z rozszerzoną edukacją przyrodniczo-matematyczną dla kandydatów znających język francuski w stopniu zaawansowanym (odpowiadającym poziomowi ok. 600 godz. lub posiadających DELF 1er degré lub DELF B1).
Informacje dodatkowe Dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym: uzyskanie z tego egzaminu co najmniej 50% punktów. Dla kandydatów, którzy nie przystąpili do tego egzaminu:uzyskanie co najmniej 50% punktów z końcowego egzaminu dla klas dwujęzycznych, tj.sprawdzianu umiejętności językowych.
1L Liczba miejsc 30
Języki obce j. francuski, j. łaciński, dodatkowo do wyboru języki : j. angielski lub j. hiszpański
Przedmioty rozszerzone j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub j.łaciński i kultura antyczna
Przedmioty punktowane polski, matematyka, historia, język obcy obowiązkowy
Opis klasy Klasa dwujęzyczna z rozszerzoną edukacją humanistyczno-językową dla kandydatów znających język francuski w stopniu zaawansowanym (odpowiadającym poziomowi ok. 600 godz. lub posiadających DELF 1er degré lub DELF B1).
Informacje dodatkowe Dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym: uzyskanie z tego egzaminu co najmniej 50% punktów. dla kandydatów, którzy nie przystąpili do tego egzaminu:uzyskanie co najmniej 50%punktów z końcowego egzaminu dla klas dwujęzycznych, tj. sprawdzianu umiejętności językowych.
1E Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski język francuski
Przedmioty rozszerzone biologia lub matematyka chemia lub fizyka lub geografia
Przedmioty punktowane język polski matematyka język obcy (ten, z którego kandydat miał wyższą ocenę) biologia lub chemia
Opis klasy Jest to klasa biologiczno -chemiczna. Uczeń po ukończeniu pierwszej klasy może wybrać zaproponowane w ofercie przedmioty i zindywidualizować ścieżkę rozwoju. Klasa pozwoli przygotować się na studia medyczne lub politechniczne albo ekonomiczne.
Informacje dodatkowe
1D Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski język francuski
Przedmioty rozszerzone pierwszy przedmiot rozszerzony: historia lub geografia drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język polski lub język łaciński kultura antyczna trzeci przedmiot rozszerzony języki: angielski lub francuski
Przedmioty punktowane język polski matematyka język obcy ten, z którego uczeń ma wyższą ocenę historia
Opis klasy Rozszerzony program historii,języka polskiego lub wiedzy o społeczeństwie lub historii sztuki i języka angielskiego lub języka francuskiego. Podstawy edukacji teatralnej
Informacje dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne

koło teatralne, koło matematyczno-informatyczne, biblijne, koła przedmiotowe,zajęcia sportowe,koło \"Przyjaciół biblioteki\", koła przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych

Współpraca zagraniczna

Coroczne wymiany uczniów ze szkołami w Belgii i we Francji

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Dni Literatury; Szkoła Radości; Festiwal teatralny \"TFAŻ\"; Dzień Nauk Ścisłych; Dni Frankofonii; projekt edukacyjno-wychowawczy Żmichowska Śpiewa; Zdrowy Żmichowiak; Przegląd piosenek Jacka Kaczmarskiego

Osiągnięcia

Laureaci i Finaliści Olimpiady Języka Francuskiego, Angielskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,Finalistka Olimpiady Historycznej,Finalista Olimpiady Filozoficznej, Złota Wena w Konkursie recytatorskim Festiwalu Młodych Talentów,Srebrna Wena w Konkursie Małych Form Teatralnych Festiwalu Młodych Talentów, Konkurs recytatorski Festiwalu Młodych Talentów- wyróżnienie,Turniej Jednego Wiersza (konkurs literacki)-III miejsce, Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Laureat Olimpiady Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”, Brązowy Wilk w kategorii najlepsza reklama społeczna w Polsce i najlepszy projekt w szkole za \"Rzuć okiem\" w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Społecznej, Laureatka (1 miejsce) Śródmiejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Budżecie Partycypacyjnym

Informacje dodatkowe

Termin Dnia otwartego dla kandydatów zostanie podany na przełomie stycznia/lutego

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon