LVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • im.: Krzysztof Kamil Baczyński
  • Adres: 00-432 Warszawa ul. Górnośląska 31
  • Telefon: Sekretariat 22 628 68 03
  • Telefon 2: Sekretariat uczniowski 22 621 13 50
  • Fax: 22 628 09 23
  • E-mail: liceum@zs23.edu.pl

Strona www

baczynski.edu.pl strona BIP http://zs23.bip.um.warszawa.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Technikum Budowlane Nr 1 im. Z. Mączeńskiego

Rekrutacja

Elektroniczny System Wspomagania rekrutacji więcej informacji na stronie szkoły

Liczba miejsc w klasach 1

32

Historia

HISTORIA SZKOŁY · 29 sierpnia 1990 – na skutek zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania Włodzimierza Paszyńskiego z dniem 1 września 1990 r. powołane zostało do życia LVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 31 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1. · 3 września 1990 r. naukę w liceum rozpoczęły dwie klasy pierwsze o profilu ogólnym – 64 uczniów. · 4 marca 1991 r. zmarł inż. Kazimierz Kawecki, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Od 1 lipca 1991 r. nowym dyrektorem została p. Teresa Dondziłło, a wicedyrektorem zajmującym się LVIII LO od 1 września 1991 r. została p. Mariola Strzelczyk-Bukowska. · W czerwcu 1991 r. odbyły się po raz pierwszy egzaminy wstępne do liceum. Od września naukę w szkole rozpoczęły cztery klasy pierwsze. · We wrześniu 1992 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy klasy pierwsze. · W roku szkolnym 1992/93 nawiązana została współpraca LVIII Liceum Ogólnokształcącego z Technikum Geometrycznym w Avezzano we Włoszech. W ramach wymiany w dniach 22-30 kwietnia 1993 r. uczniowie i nauczyciele liceum gościli u swych włoskich przyjaciół. · W dniach 25-31 lipca 1993 r. w ramach programu „Młodzież Europy poznaje Wiedeń” odbyła się wycieczka uczniów LVIII LO i ich opiekunów do stolicy Austrii. · We wrześniu 1993 r. naukę w szkole rozpoczęły kolejne trzy klasy pierwsze. Cała szkoła liczyła już 12 klas. · 28 stycznia 1994 r. odbył się pierwszy w historii szkoły bal studniówkowy. ·Pismem z dnia 16 lutego 1994 r. Kurator Oświaty w Warszawie p. Włodzimierz Paszyński wyraził zgodę na nadanie LVIII Liceum Ogólnokształcącemu imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uroczystość w szkole z udziałem władz oświatowych oraz rodziny patrona odbyła się 15 kwietnia 1994 r. · W dniach 24 kwietnia-1 maja 1994 r. w Warszawie gościła delegacja z zaprzyjaźnionej włoskiej szkoły Avezzano. · 10 maja 1994 r. rozpoczęły się pierwsze w dziejach szkoły egzaminy dojrzałości. Spośród 44 abiturientów do egzaminu przystąpiły 43 osoby, z czego 35 otrzymało świadectwo maturalne. ·1 września 1994 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy klasy pierwsze. Po raz pierwszy utworzona została klasa o profilu humanistycznym. · Dnia 4 października 1994 r. społeczność szkolna LVIII LO gościła grupę młodzieży z Izraela. ·Dnia 22 XI 1994 w ramach XXIII Warszawskiej Jesieni Poezji odbyło się w szkole spotkanie młodzieży z poetami greckimi Eleni Koniarelli – Siaki i Nikodem Chadzinikolau. Podobne spotkania z poetami z całego świata organizowane były również w kolejnych latach. ·Z dniem 1 września 1995 r. wprowadzona została nowa organizacja szkół mieszczących się w budynku przy ulicy Górnośląskiej 31. Odtąd wszystkie szkoły, a wraz z nimi również LVIII LO, tworzyły Zespół Szkół nr 23. ·W dniach 19-20 X 1995 r. odbyła się wyjazdowa sesja Samorządu Uczniowskiego w Kozienicach. Podobne wyjazdy odbywały się również w kolejnych latach, także do Kazimierza nad Wisłą. - W dniach 23-29 września 1996 r. odbył się po raz pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych w Gdańsku. Gdańsk – Wrzeszcz gościł uczniów klas pierwszych w kolejnych latach, aż do roku 2006. ·7 kwietnia 2001 r. odbyły się obchody jubileuszowe 10-lecia istnienia LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Oprócz oficjalnych przemówień Dyrekcji i zaproszonych gości w programie znalazł się również program poetycki „Dwa portrety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, absolwenci zaprezentowali „Wspomnień czar”, a po uroczystości oficjalnej nastąpiło spotkanie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Przez kilka dni uczniowie i goście oglądać mogli okolicznościową wystawę poświęconą historii szkoły i jej wychowanków. Z okazji obchodów wydane zostały dwie jubileuszowe publikacje: „10 lat LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego” oraz „Antologia twórczości uczniów”. ·2 września 2002 r. naukę w zreformowanym 3-letnim liceum rozpoczęli uczniowie 8 klas pierwszych – absolwenci gimnazjów. -W roku szkolnym 2003/2004 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i w wyniku licznych działań podjętych przez nauczycieli i uczniów szkoły otrzymała upragniony certyfikat. ·W maju 2005 r. odbyły się w szkole po raz pierwszy egzaminy maturalne w nowej formule, zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. ·W roku szkolnym 2004/2005 szkoła przystąpiła do współpracy z wieloma krajami Europy w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Sokrates. Tematem współpracy było: „Teraźniejszość a przeszłość. Poznajemy tradycje, historie i kulturę nowych krajów”. W ramach tej współpracy uczniowie i nauczyciele szkoły uczestniczyli w licznych spotkaniach na terenie Portugalii, Hiszpanii Czech, Słowacji, Islandii i Włoch. W marcu 2006 r. odbyło się spotkanie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół w naszej szkole. Współpraca trwała przez trzy kolejne lata. ·Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 czterokrotnie odbyły się obozy sportowo-językowe do Klepacova w Czechach, gdzie pod okiem czeskich instruktorów uczniowie doskonalili swoje umiejętności narciarskie i snowbordowe, a także umiejętności w zakresie komunikacji językowej. ·19 stycznia 2007 r. miała miejsce szczególnie podniosła uroczystość przekazania społeczności szkolnej ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły. Rozpoczęła się ona od Mszy św., w trakcie której dokonano poświęcenia sztandaru. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność część artystyczną, liczne były również wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Barbary Wachowicz. · Dnia 1 września 2007 r., po odejściu na emeryturę p. dyrektor Teresy Dondziłło, pełniącym obowiązki dyrektora, a następnie dyrektorem Zespołu Szkół Nr 23 została p. Barbara Krakós. Od 1 września 2008 r. funkcję wicedyrektora pełni p. Lidia Bierzniewska. ·W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci gen. Władysława Andersa: „Generał Władysław Anders – dowódca i człowiek wielkiego czynu” zorganizowana z okazji zakończenia roku upamiętniającego tego wybitnego Polaka. Na uroczystości przybyli liczni goście reprezentujący władze państwowe, samorządowe i oświatowe. Uczniowie w swych wystąpieniach zaprezentowali sylwetkę generała i jego zasługi, na tę okazję przygotowana została również okolicznościowa wystawa tematyczna. Elementem, który szczególnie zapadł uczestnikom w pamięci był natomiast występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zatytułowany „ Golgota Wschodu”. · Od roku szkolnego 2008/2009 corocznie organizowane są dni patrona – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w trakcie których organizowane są liczne spotkania, (np. z Barbarą Wachowicz, Wiesławem Budzyńskim), prelekcje, konkursy historyczne, literackie i plastyczne poświęcone patronowi. ·W roku szkolnym 2008/2009 Uczeń klasy III EL Artem Graban został laureatem Olimpiady Języka Rosyjskiego. ·Od wielu lat na terenie szkoły odbywają się cykliczne imprezy organizowane przez samorząd uczniowski (np.: Dzień Edukacji Narodowej, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sejmik samorządowy, Dzień Wiosny, Walentynki) oraz liczne spotkania ze znanymi osobistościami świata nauki i kultury (np.: Kazimierzem Kutzem, Antonim Dudkiem, Grzegorzem Miecugowem, Bogdanem Rymanowskim, Dariuszem Michalczewskim).

Oferta edukacyjna

Kadra pedagogiczna dobre przygotowanie metodyczne, umiejętność tworzenia miłej i przyjaznej atmosfery w szkole, zawsze można liczyć na pomoc psychologa szkolnego.

Oddziały LO

1.Klasa dziennikarstwa i filmu /KL/ rok szkolny 2015/2016 Liczba miejsc 30
Języki obce j.angielski j. włoski j.niemiecki
Przedmioty rozszerzone język polski historia język angielski
Przedmioty punktowane W rekrutacji do szkoły zgodnie z zarzšdzeniem Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty ustala się zajęcia edukacyjne, których oceny sš przeliczane na punkty. Oprócz języka polskiego sš to trzy obowišzkowe zajęcia edukacyjne: Klasa dziennikarstwa i filmu /KL/ informatyka, język obcy nowożytny i zajęcia artystyczne; przy jednakowej iloœci punktów decyduje: ocena z informatyki oraz ocena z języka obcego nowożytnego na œwiadectwie;
Opis klasy W ramach trzyletniej nauki oferujemy: •rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii oraz języka angielskiego Ofertę uzupełniajš przedmioty: ► warsztaty filmowe,które umożliwiš: -tworzenie własnych filmów i materiałów audiowizualnych, -poznanie różnych możliwoœci pracy przy produkcji filmowej, -naukę podstaw języka filmu i montażu filmowego, -ćwiczenia warsztatowe i konsultacje własnych pomysłów z reżyserem, -ciekawe wykłady, spotkania z ludŸmi z branży filmowej, -udział w projektach filmowych, -wycieczki tematyczne np. na plan filmowy, na lekcje w kinie ► warsztaty dziennikarskie, w ramach, których m. in.: -poznasz współczesny rynek prasowy -nauczysz się zbierać informacje -zredagujesz swój (być może pierwszy) artykuł informacyjny, felieton, reportaż -poznasz tajniki przeprowadzania wywiadu -odwiedzisz studio radiowe i telewizyjne i poznasz warsztat pracy zawodowego dziennikarza ► podstawy PR-u i kształtowania wizerunku -dowiesz się, czym jest PR i jak jest wykorzystywany -nauczysz się jak zaprezentować siebie i twoje mocne strony -dowiesz się więcej o komunikacji niewerbalnej -nauczysz się jak rozwišzywać konflikty i prowadzić negocjacje - poznasz podstawowe techniki PR - co wspólnego ma PR z mediami i prawem prasowym ► przyroda Dzięki nauce w tej klasie masz szansę stać się konkurencjš dla najwybitniejszych reżyserów i sprawić, że w Hollywood dla ciebie rozwinš czerwony dywan! Nauka w tej klasie daje możliwoœci zdobycia wielu cennych umiejętnoœci i kompetencji przydatnych w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. Daje doskonałe przygotowanie do kontynuowania edukacji na takich kierunkach jak: filologia polska, dziennikarstwo, nauki polityczne, administracja, studia w zakresie Public Relations, w wyższych szkołach filmowych ( reżyseria, montaż, produkcja filmowa, scenopisarstwo), filologia angielska, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, historia i wielu innych.
Informacje dodatkowe W przypadku dużej liczby kandydatów istnieje możliwoœć utworzenia dwóch oddzielnych oddziałów: a) klasy filmowo – medialnej dla wszystkich chętnych zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego i rosyjskiego z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim, historiš oraz przedmiotami uzupełniajšcymi – warsztaty filmowo-medialne i przyroda b) klasy dziennikarstwo i komunikacja społeczna z rozszerzonym językiem polskim, WOS-em, historiš oraz przedmiotami uzupełniajšcymi – warsztaty dziennikarskie, podstawy PR-u i kształtowania wizerunku oraz przyrody.
2. klasa turystyczno-językowa /Al/- rok szkolny 2015/2016 Liczba miejsc 30
Języki obce j.angielski j.włoski j.niemiecki
Przedmioty rozszerzone geografia,j.angielski, j.niemiecki lub włoski
Przedmioty punktowane W rekrutacji do szkoły zgodnie z zarzšdzeniem Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty ustala się zajęcia edukacyjne, których oceny sš przeliczane na punkty. Oprócz języka polskiego sš to trzy obowišzkowe zajęcia edukacyjne: Klasa turystyczno-językowa /AL/ geografia, język obcy nowożytny i informatyka; przy jednakowej iloœci punktów decyduje: ocena z geografii oraz ocena z języka obcego nowożytnego na œwiadectwie;
Opis klasy Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów ciekawych œwiata, zainteresowanych poznawaniem kultur, pragnšcych uczyć się języków obcych. W ramach trzyletniej nauki oferujemy: •rozszerzony program nauczania geografii oraz języka angielskiego i do wyboru języka włoskiego lub niemieckiego •możliwoœć uczestniczenia w różnorodnych wycieczkach krajoznawczych • rzetelne i systematyczne przygotowanie do matury. Ofertę uzupełniajš przedmioty: ► krajoznawstwo i turystyka, w ramach, którego odbędš się: - zajęcia terenowe i wycieczki tematyczne; -spotkania z podróżnikami i ciekawymi ludŸmi (m. in. pracownikami renomowanych biur podróży, reporterami czasopism podróżniczych); - praktyczna nauka organizacji wypraw turystycznych; - zajęcia w ramach wykładów otwartych na wyższych uczelniach; - spacery po znanych i nieznanych zakštkach Warszawy i Mazowsza. ► język angielski w turystyce - nauka słownictwa, które ułatwi Ci pracę w biurze turystycznym, w liniach lotniczych, jako przewodnik; - wycieczki, w trakcie, których praktycznie spróbujesz swoich umiejętnoœci - samodzielna praca nad ulotkš, przewodnikiem, reklamš turystycznš ► historia i społeczeństwo Staniesz się konkurencjš dla znanych podróżników, rozwiniesz pasję fotografowania, odczujesz radoœć z bycia obywatelem œwiata, w czym pomogš różnorodne zajęcia językowe. Realizowany program nauczania daje ogromne możliwoœci kształcenia na poziomie akademickim zarówno w Polsce, jak i za granicš. Otwiera drzwi wielu uczelni i kierunków, np.: turystyka, zarzšdzanie turystykš, obsługa turystyczna, kulturoznawstwo, filologia polska i filologie obce, gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, obsługa turystyczna, stosunki międzynarodowe i wiele innych.
Informacje dodatkowe dla wszystkich chętnych zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego i rosyjskiego
3. Klasa menadżersko-prawna /CL/ rok szkolny 2015/2016 Liczba miejsc 30
Języki obce j. angielski j.włoski j.niemiecki
Przedmioty rozszerzone WOS j.angielski historia
Przedmioty punktowane W rekrutacji do szkoły zgodnie z zarzšdzeniem Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty ustala się zajęcia edukacyjne, których oceny sš przeliczane na punkty. Oprócz języka polskiego sš to trzy obowišzkowe zajęcia edukacyjne:WOS, język obcy nowożytny i informatyka; przy jednakowej iloœci punktów decyduje: ocena z WOS-u oraz ocena z języka obcego nowożytnego na œwiadectwie;
Opis klasy Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy sš zainteresowani historiš, naukami społecznymi, prawem i gospodarkš. W ramach trzyletniej nauki oferujemy: • rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka angielskiego • możliwoœć uczestniczenia w różnorodnych zajęciach praktycznych kształtujšcych wiedzę i umiejętnoœci uczniów • rzetelne i systematyczne przygotowanie do matury. Ofertę uzupełniajš przedmioty: ► biznes w praktyce - zajęcia prowadzone przede wszystkim metodš projektu w ramach, których nauczysz się: - pisać biznesplan - pisać biznesplan - jak założyć swojš firmę -prowadzić działalnoœć gospodarczš (wykorzystanie programów prowadzonych w Internecie) - grać na giełdzie papierów wartoœciowych ► podstawy prawa, zajęcia w ramach, których: - zapoznasz się z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu różnych gałęzi prawa - wysłuchasz ciekawych wykładów prowadzonych przez prawników - nauczysz się przy pomocy zawodowych prawników rozwišzywania kazusów prawnych. ► przyroda Realizowany program daje solidne podstawy do kształcenia się na wyższych uczelniach, otwierajšc drzwi na wiele kierunków np.: prawo, administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, zarzšdzanie, finanse i bankowoœć.
Informacje dodatkowe dla wszystkich chętnych zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego i rosyjskiego
4. klasa ratownictwa medycznego /kl. GL/ rok szkolny 2015/2016 Liczba miejsc 32
Języki obce j.angielski j.niemiecki j.hiszpański
Przedmioty rozszerzone •rozszerzony program nauczania biologii, chemii języka angielskiego
Przedmioty punktowane
Opis klasy ►podstawy ratownictwa medycznego - zajęcia, w ramach których: • opanujesz wiedzę teoretycznš i zdobędziesz praktyczne umiejętnoœci w zakresie czynnoœci ratunkowych • zapoznasz się z praktycznym wymiarem kształcenia i symulowaniem zdarzeń medycznych (urazów, ran, wypadków) • odbędziesz dodatkowe szkolenia w celu uzyskania przydatnych umiejętnoœci (pierwsza pomoc z użyciem AED) i certyfikatów • będziesz uczestniczyć w zajęciach z przedstawicielami służb obronnych i ratowniczych (PCK, Policji, Państwowej Straży Pożarnej) • dowiesz się, jak aktywnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym œwiecie
Informacje dodatkowe Nauka w klasie ratownictwa medycznego daje możliwoœci zdobycia wielu cennych umiejętnoœci i kompetencji przydatnych w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. Nasi uczniowie stopniowo będš poznawać tajniki wiedzy przedmedycznej i kształtować opanowanie w działaniu. Chcemy uwrażliwiać na krzywdę ludzkš i potrzebę niesienia pomocy!

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe koła zainteresowań, SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa). dla wszystkich chętnych zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego i rosyjskiego

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

IMPREZY CYKLICZNE: 1.RUCH-FITNESS-ZABAWA 2.Dzień św. Patryka 3. Anglojęzyczny Festiwal Krótkich Form Teatralnych 4. WOŚP 5. Halloween 6. Koncert Wigilijny 7. Spotkania ze znanymi osobistościami: SZYMON MAJEWSKI KAZIMIERZ KUTZ ANTONI DUDEK GRZEGORZ MIECUGOW DARIUSZ MICHALCZESKI KRZYSZTOF ZANUSSI DOROTA WARAKOMSKA JANINA OCHOJSKA ILONA ŁEBKOWSKA MAREK SIERODZKI MAJA KOMOROWSKA Początki wolontariatu w naszej szkole sięgają roku 2002, kiedy to powstał \" Klub Ośmiu\", współpracujący z fundacją \"Świat na Tak\". Opiekunką tej akcji została p. prof. Agnieszka Michałowska - pedagog szkolny, którą w pracy od kilku lat wspierają p.p. prof. M. Wasilewska i A. Liberek-Mączka. Nie byłoby jednak wolontariatu, gdyby nie udział w nim młodziaży, która, wybierając LO im. K. K. Baczyńskiego, chce realizować się nie tylko w nauce, ale także poprzez aktywną pracę charytatywną na rzecz innych ludzi. W ramach wolontariatu szkoła nawiązała współpracę z: •fundacją \"Świat na Tak\" •Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście •Zespołem Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji •Szkołą dla Ociemniałych w Laskach •Ośrodkiem Opieki Społecznej w Międzylesiu •Szkołą Podstawową Nr 12 w Warszawie •Bankiem Żywności •Polską Fundacją Pomocy Dzieciom. Sukcesy, nagrody, wyróżnienia... Działalność naszych wolontariuszy jest zauważana i doceniana przez organizatorów akcji, w których biorą oni udział.W 2004 r. gospodyni szkolnego \"Klubu Ośmiu\" została wyróżniona przez panią prezez fundacji \"Świat na Tak\". W 2006 r. wspomniany wyżej \"Klub Ośmiu\" zdobył wyróżnienie w stołecznym etapie XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków \"Ośmiu Wspaniałych\". Z kolei w 2008 r. siedmioro wolontariuszy otrzymało od Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy podziękowania w formie dyplomów za zaangażowanie w pracę. 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zebraliśmy kwotę 5 246,16 pln która zasiliła fundację Jurka Owsiaka. LVIII LIceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego i Młodzieżowy Dom Kultury \"Łazienkowska\" 12 stycznia 2014 r. zorganizowały \"wielkie granie\" w 22 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki tej współpracy mogliśmy zaproponować wiele atrakcji. „Ruch – Fitness – Zabawa” 29 listopada odbyła się kolejna edycja imprezy sportowej „Ruch – Fitness – Zabawa”. Na dużej sali gimnastycznej bawiło się około 80 osób – uczniów z różnych szkół ponadgimnazjalnych. Profesjonalna instruktorka Małgorzata Albin zadbała o to, aby zajęcia ZUMBY były pełne pozytywnej energii i na długo pozostały w pamięci uczestników. Koszulki z logo imprezy i zdrowy owoc uzupełniały fantastyczną zabawę. „Arsenał Warszawa” W tradycję naszego liceum wpisał się udział młodzieży w konkursie „Arsenał Warszawa”, organizowanym pod patronatem pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz oraz Stowarzyszenia KARAN. Przewodniczącą Rady Programowej jest pani Barbara Wachowicz, Honorowa Obywatelka Warszawy, autorka książek, wystaw i spektakli o Wielkich Polakach. W tym roku odbyła się już siódma edycja tego konkursu. „Być” przed kamerą 7 stycznia 2013 r. klasy o profilu dziennikarsko – medialnym, tzn. 1 KL oraz 2 ML wybrały się do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na warsztaty filmowe prowadzone przez Jarosława Kuźniara - polskiego dziennikarza telewizyjnego i radiowego, związanego obecnie z TVN24. Spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem 28 lutego odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z panem Bartoszem Węglarczykiem – dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. Nasz gość studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach dziewięćdziesiątych był korespondentem zagranicznym Gazety Wyborczej i pracował w Moskwie oraz w Brukseli, a w latach 1998 – 2004 – w Waszyngtonie. Prowadził swój program telewizyjny – Świat według Węglarczyka. Od listopada 2012r. jest zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia W naszej szkole już od ośmiu lat tuż przed feriami świątecznymi organizowany jest Koncert Wigilijny. W tym roku motywem przewodnim widowiska, które odbyło się w piątek 20 grudnia, były zwyczaje świąteczne z kilku państw europejskich: Anglii, Włoch, Niemiec, Rosji i Polski. W zabawnych scenkach odgrywanych w różnych językach, mogliśmy poznać ciekawe tradycje Bożonarodzeniowe. Sąsiedzki Festiwal Śródmieścia- Powiślenia Akcja miała z jednej strony integrować społeczność lokalną, z drugiej- pokazać piękno dzielnicy, w której znajduje się nasze liceum. Po raz pierwszy brała w niej udział młodzież z naszej szkoły, byli to uczniowie II klasy o profilu dziennikarsko- medialnym Wizyta p. premiera Józefa Oleksego 15 października gościem naszej szkoły był pan Józef Oleksy - były premier i marszałek Sejmu. My wśród laureatów Pokojowej Nagrody Nobla 22 października klasa 3KL wraz z klasą 3GL miały przyjemność uczestniczyć w XIII Światowym Szczycie Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla Spotkanie z Danielem Passentem 12 listopada 2013 r. naszą szkołę odwiedził p. Daniel Passent - dziennikarz i dyplomata, wieloletni felietonista tygodnika społeczno-politycznego Polityka i były ambasador RP w Chile, a także tłumacz, satyryk i autor książek Gościliśmy radiową „Dwójkę” 30 listopada nasza szkoła była gospodarzem emitowanej na żywo audycji radiowej „Te wstrętne lektury”. Bohaterem programu był Joseph Conrad i jego opowiadanie Jądro ciemności. Prowadząca program pani redaktor Hanna Giza z 2 Programu Polskiego Radia zaprosiła do udziału gości: profesora Zdzisława Najdera, pana Karola Samsela, uczniów naszego liceum, liceum im. Władysława IV, Józefa Piłsudskiego i Aleksandra Fredry. Halloween 2013 Konkursy z nagrodami, ciasto z dyni, przebrani nauczyciele i uczniowie, przerażające dekoracje w całej szkole. Tak w tym roku bawiliśmy się w Halloween. Główną atrakcją tegorocznych obchodów Halloween w naszej szkole było przedstawienie w języku angielskim pt. „My First Hundredth Halloween” przygotowane przez uczniów klasy II CL pod kierunkiem pani prof. Ewy Karolak. W rolach głównych wystąpili Monika Zalewska (June), Wojtek Czajkowski (Esmeralda Spotkanie z Markiem Sierockim Dnia 14 grudnia w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć jednego z najpopularniejszych polskich prezenterów muzycznych - Marka Sierockiego, który w połowie lat 80-tych rozpoczął prowadzenie muzycznego kącika w jednym z telewizyjnych programów informacyjnych – „Teleexpress”. Spotkanie z Mają Komorowską spotkanie z wybitną aktorką, p. Mają Komorowską. Nauczyciele poloniści starali się młodzież do niego przygotować, organizując pokazy filmów \"Cwał\" i \"Życie rodzinne\", a także przypominając inne kreacje filmowe i teatralne naszego znakomitego Gościa. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem spotkanie z p. Grzegorzem Miecugowem, popularnym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Znamy go m.in. z radiowej \"Trójki\", z \"Wiadomości\" w TVP1 i \"Faktów\" w stacji TVN. Obecnie jest szefem zespołu wydawców w stacji TVN24. Turniej Piłkarski Trzech Szkół Powiśla – 26 czerwca 2013r. Pomysł zorganizowania turnieju piłki nożnej trzech sąsiadujących ze sobą szkół z Powiśla (LO im. Sobieskiego, LO im. Batorego i ZS 23 Górnośląska) zrodził się w zeszłym roku. Ponieważ impreza ta była bardzo udana, zorganizowanie jej drugiej edycji był sprawą oczywistą. Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich tych szkół, dla uatrakcyjnienia turnieju, postanowili zgłosić własną – wspólną drużynę do zawodów i stawić czoła młodzieży w sportowej rywalizacji

Osiągnięcia

OLIMPADY I KONKURSY Lata 1990 – 2000 · Olimpiada języka angielskiego – Rafał Sikorski, Agnieszka Mierzejewska · Olimpiada matematyczna – Marcin Sobczyński · Wiedza o Społeczeństwie – Jerzy Jędrzejewski, Monika Jurkowska · Język niemiecki – Ewa Juraszczyk, Julia Kulczycka, Jacek Kulczycki · VII miejsce w III międzyszkolnym konkursie wiedzy o kulturze antycznej · 2 wyróżnienia za udział w konkursie poezji Artura Rimbaud’a · III miejsce w turnieju „O Laur Posła Prawdy” – Agnieszka Gryncewicz · Ogólnopolska olimpiada ekologiczna – finalista Andrzej Gogacz · I nagroda konkursu recytatorskiego dla szkół średnich zorganizowanego przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie · Nagroda Prezydenta Warszawy – Andrzej Gogacz · I miejsce w konkursie :Jeśli nie Oxford to co?” – Wojciech Konferowicz · II miejsce w konkursie recytatorskim – Karolina Kępka · Olimpiada z języka łacińskiego – w II etapie IV i XVII miejsce · Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Marcin Jarząbkowski, Tomasz Krajewski, Patryk Rokicki · Wyróżnienie w konkursie historycznym „Niepodległość” – Maciej Wójcicki · Finał wojewódzkiego konkursu recytatorskiego organizowanego przy udziale Ministerstwa i Sztuki – Wiktoria Kępska · Rozważania Anny Skwarskiej na temat poezji ks. J. Twardowskiego zostały wydrukowane w miesięczniku „Poezja dzisiaj” · Interpretacja wiersza Karola Wojtyły w „Poezji” nr 9/10 – Patryk Rokicki, Anna Skwarska Lata 2001-2010 · XXX ogólnopolska olimpiada historyczna – finalistka Beata Farion · I miejsce w ogólnopolskim konkursie na esej o Irlandii – Marek Kasprzak · I miejsce w ogólnopolskim konkursie na tłumaczenie poezji K. K. Baczyńskiego na język angielski – Marcin Kaczorowski · II miejsce w warszawskim konkursie poezji niemieckojęzycznej organizowanym przez Goethe Institut i Liceum Ogólnokształcące im. Goethego – Karolina Jabłońska · Udział w akcji prowadzonej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego ukończony uzyskaniem tytułu „Szkoła z klasą – Czytam – Myślę – Działam” · Udział w programie Socrates – Commeenius: w ramach projektu współpraca ze szkołą w Czechach w Bystrzycy i organizacja obozów językowo – narciarskich · „Świat na tak” – wyróżnienie dla Klubu Ośmiu za pomoc potrzebującym, pracę na rzecz innych, promocję dobra · Awans do II etapu olimpiady języka angielskiego – A. Gruszczyński, K. Rybnik, I. Soból · I miejsce i nagroda publiczności w warszawskim konkursie recytacji poezji angielskiej – Justyna Janicka · II miejsce w warszawskim konkursie recytacji poezji angielskiej – Ola Dybkowska · IV miejsce w warszawskim konkursie recytacji poezji angielskiej – K. Rybnik · Laureat Olimpiady języka rosyjskiego – Artem Graban · Podziękowania od dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej M. Jarzeckiej za wkład w rozwój i propagowanie wolontariatu · Skulnius – gazetka szkolna redagowana od 2009 roku pod opieką redaktora Wiesława Łuki · Warszawski konkurs wiedzy o USA – II miejsce Anna Adamiuk, IV miejsce Aleksandra Szałkowska, wyróżnienie – Piotr Pakuła, Michał Lewandowski, Kamil Floriańczyk · XVI stołeczna edycja konkursu „Ośmiu wspaniałych” – laureatka Wioletta Kamińska – nagroda wycieczka do Rzymu i spotkanie z papieżem · Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Ewelina Olszewska · Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – Bartłomiej Struss OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Lata 1990-2000 · I miejsce w koszykówce dziewcząt w dzielnicy Śródmieście · III miejsce w siatkówce dziewcząt w dzielnicy Śródmieście · III miejsce w koszykówce chłopców w dzielnicy Śródmieście · I miejsce w piłce nożnej w dzielnicy Śródmieście · III miejsce w piłce nożnej w województwie stołecznym · I miejsce w piłce ręcznej chłopców w dzielnicy Śródmieście · II miejsce w piłce ręcznej chłopców w województwie stołecznym Lata 2000-2010 · I miejsce w piłce ręcznej chłopców w finałach XXXIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży · I miejsce w piłce ręcznej chłopców w dzielnicy Śródmieście w ramach WOM · I miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców w dzielnicy Śródmieście · III miejsce we współzawodnictwie sportowym dziewcząt w dzielnicy Śródmieście · III miejsce w biegach przełajowych dziewcząt w dzielnicy Śródmieście · II miejsce w biegach przełajowych chłopców w dzielnicy Śródmieście · II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście w piłce ręcznej dziewcząt · I miejsce w biegach przełajowych w dzielnicy Śródmieście i IX w Warszawie · IV miejsce drużynowo w tenisie stołowym chłopców w I Grand Prix Dzielnicy Śródmieście · III miejsce w tenisie stołowym chłopców w II Grand Prix Dzielnicy Śródmieście · I miejsce w tenisie stołowym chłopców w II Grand Prix Dzielnicy Śródmieście · I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej SPRING-CUP · I miejsce na Festiwalu Młodych Talentów w konkursie tanecznym – Złota Wena · II miejsce na Festiwalu Młodych Talentów w konkursie tanecznym – Srebrna Wena · III miejsce na Festiwalu Młodych Talentów w konkursie tanecznym – Brązowa Wena · III miejsce w Towarzyskim Wiosennym Turnieju Licealistów w piłce siatkowej dziewcząt WYDARZENIA MEDIALNE Osiągnięciem i zaszczytem są spotkania młodzieży z dziennikarzami, reżyserami, aktorami, sportowcami, działaczami i naukowcami organizowane przez pana redaktora W. Łukę na terenie naszej szkoły. Odbywają się one sukcesywnie i cieszą się uznaniem wśród naszych uczniów. Wśród zaproszonych znaleźli się: Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Jacek Fedorowicz, Maja Komorowska, Ilona Łepkowska, Dorota Warakomska, Bogdan Rymanowski, Marek Sierocki, Marcin Szczepański, Marek Goliszewski, Jerzy Jachowicz, Mariusz Szczygieł, Grzegorz Miecugow, prof. Antoni Dudek, prof. Antoni Kamiński, Dariusz Michalczewski, prezes PKOL Piotr Nurowski.

Informacje dodatkowe

strona BIP http://zs23.bip.um.warszawa.pl http://www.baczynski.edu.pl/pages/glos-baczynskiego.php

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon