LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Strona www

anders.edu.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Wygasające oddziały: Gimnazjum Sportowe Nr 35 im.Gen. Broni Wł. Andersa LXII LO im.Władysława Andersa

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły www.anders.edu.pl w sekcji Rekrutacja - kryteria i zasady rekrutacji dla klas I licealnych

Liczba miejsc w klasach 1

150

Minimalny próg punktowy

brak

Historia

Szkoła powstała w 1960 r. jako Szkoła Podstawowa nr 233 przy ulicy Konwiktorskiej 5/7. Nadano jej imię Xawerego Dunikowskiego. Po 23 latach, w sierpniu 1978 r., decyzją Inspektora Oświaty i Wychowania Dzielnicy Warszawa - Śródmieście powstała Sportowa Szkoła Podstawowa nr 233. Dyrektorem został p. Jan Dorosiewicz, zastępcami dyrektora zostali: p. Barbara Szabłowska oraz p. Andrzej Gilarski. W maju 1985 r. Kurator Oświaty i Wychowania powołał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, w skład którego weszły: istniejąca Szkoła Podstawowa Sportowa oraz nowe Liceum Ogólnokształcące nr LXII. W sierpniu 1987 r. Minister Oświaty i Wychowania oraz Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki powołali do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego, czyli ciąg klas SMS w LXII Liceum Ogólnokształcącym. Dyrektorem był nadal p. Jan Dorosiewicz, a zastępcami dyrektora: p. B. Szabłowska oraz p. A. Gilarski. W związku z przejściem na emeryturę p. Barbary Szabłowskiej, od września 1988 roku, wicedyrektorem została p. Eryka Foks. 5 maja 1991 r. Liceum Ogólnokształcące przyjęło imię Gen. Broni Władysława Andersa. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było rozpoczęcie roku szkolnego 1996/1997, w którym uczestniczyli premier Włodzimierz Cimoszewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Stefan Paszczyk i prezydent Warszawy p. Marcin Święcicki. W związku z sukcesami naszych uczniów na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie szkole obiecano pełnowymiarową halę sportową. W 1998 r. została ona oddana do użytku. W wyniku reformy oświaty w 1999 r. powołano do życia gimnazja. Wówczas powstało Gimnazjum nr 35 i weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Warszawie. Szkoła Podstawowa nr 233 przestała istnieć w 2002 r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład z dniem 16 września 2004 r. Zespół Szkół otrzymał nazwę w brzmieniu: Zespół Szkół Sportowych Nr 72 w Warszawie, ul. Konwiktorska 5/7, w skład którego wchodziły: Gimnazjum Sportowe Nr 35 w Warszawie, ul. Konwiktorska 5/7 LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie, ul. Konwiktorska 5/7 Dyrekcja: p. Jan Dorosiewicz, wicedyrekcja: p. Eryka Foks oraz p. Andrzej Gilarski. Uczniowie naszej szkoły trenują pływanie, koszykówkę, siatkówkę, lekkoatletykę czy piłkę nożną. Mamy również uczniów trenujących żeglarstwo, akrobatykę, wioślarstwo, curling, wszechstronny konkurs konia wierzchowego i inne dyscypliny sportowe. Uczniowie należą do różnych klubów sportowych. Wśród naszych absolwentów mamy Mistrzów Olimpijskich, Mistrzów Świata i Europy. W grupie młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły znajdują się również aktualni Mistrzowie Świata i Europy. We wszystkich kategoriach wiekowych sięgamy po najwyższe laury krajowe i zagraniczne. W latach 2006-2011 dyrektorem szkoły był p. Henryk Liszewski, zaś stanowiska wicedyrektorów nadal zajmowali: p. Eryka Foks i p. Andrzej Gilarski. W 2011 roku dyrektorem szkoły została p. mgr inż. Anna Szymczyk. Stanowiska wicedyrektorów objęli: p. Anna Szuba i p. Tadeusz Branicki. Od 2012 r. wicedyrektorami szkoły byli: p. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak i p. Piotr Stasiewicz. W roku szkolnym 2012/2013 uchwałą Rady Warszawy nr 38/978/2012 Gimnazjum Sportowemu nr 35 zostało nadane imię Generała Broni Władysława Andersa. Od roku 2016 wicedyrektorami szkoły są: p. Dorota Rutkowska-Zając oraz p. Artur Wójcik. Pani Anna Szymczyk nadal pozostaje Dyrektorem szkoły. Od 1.09.2017 r. - w związku z kolejną reformą oświaty - nasz zespół szkół został przekształcony w LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa. W ramach naszej placówki znajdują się też wygasające oddziały dotychczasowego gimnazjum.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła położona jest na obrzeżach Starego Miasta w bliskiej odległości od linii metra (stacja Ratusz lub Dworzec Gdański), komunikacji tramwajowej i autobusowej. Nasza szkoła ma nie tylko dobre zaplecze sportowe w postaci nowoczesnej hali sportowej, sali gimnastycznej i siłowni, ale także dydaktyczne: 25 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych (w tym również w tablice interaktywne), pracownię informatyczną oraz czytelnię z centrum multimedialnym. W chwili obecnej powstaje nowa hala sportowa z pełnym zapleczem rekreacyjnym. Szkolna biblioteka dysponuje bogatymi zbiorami czytelniczo-multimedialnymi. W szkole działają również: stołówka (serwująca śniadania i obiady), sklepik oraz automaty z napojami i słodyczami dla potrzebujących energii sportowców.

Oferta edukacyjna

W liceum jest 11 oddziałów i wszystkie mają profil sportowy. Ponadto - od drugiej klasy - uczniowie wybierają profile rozszerzeń przedmiotowych. Zajęcia sportowe umieszczone są w planie lekcyjnym. Zajęcia pozalekcyjne i indywidualne konsultacje z nauczycielami dają możliwość dodatkowej nauki i nadrobienia zaległości uczniom wyjeżdżającym na zawody sportowe i biorącym udział w obozach treningowych. Organizowane są również dodatkowe godziny wyrównawcze. Rada Pedagogiczna to wykwalifikowani nauczyciele, egzaminatorzy oraz trenerzy kadry Polski oraz województwa mazowieckiego.

Oddziały LO

IA humanistyczny Liczba miejsc 30
Języki obce Język rosyjski (2 godziny tygodniowo) oraz język angielski(4/6/5 godzin tygodniowo)
Przedmioty rozszerzone Język angielski (międzyoddziałowy), język polski, historia
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia i historia
Opis klasy
Informacje dodatkowe
IB przyrodniczy Liczba miejsc 30
Języki obce Język rosyjski (2 godziny tygodniowo) oraz język angielski(4/6/5 godzin tygodniowo)
Przedmioty rozszerzone Język angielski (międzyoddziałowy), biologia, chemia
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia i historia
Opis klasy Preferowane dyscypliny: Koszykówka żeńska, sporty interdyscyplinarne, piłka ręczna żeńska
Informacje dodatkowe
IC matematyczno-geograficzny Liczba miejsc 30
Języki obce Język rosyjski (2 godziny tygodniowo) oraz język angielski(4/6/5 godzin tygodniowo)
Przedmioty rozszerzone Język angielski (międzyoddziałowy), matematyka, geografia
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia i historia
Opis klasy Preferowane dyscypliny: Lekkoatletyka, piłka nożna
Informacje dodatkowe
ID Liczba miejsc 30
Języki obce Język rosyjski (2 godziny tygodniowo) oraz język angielski (4/6/5 godzin tygodniowo)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, biologia i historia
Opis klasy Preferowane dyscypliny: siatkówka męska, siatkówka żeńska, sporty indywidualne
Informacje dodatkowe
IE Liczba miejsc 30
Języki obce Język rosyjski (2 godziny tygodniowo) oraz język angielski (4/6/5 godzin tygodniowo)
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, biologia i historia
Opis klasy Preferowana dyscyplina to piłka nożna chłopców.
Informacje dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne

przedmiotowe i sportowe, wolontariat

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Wydarzenia kulturalne: Szkoła organizuje wyjścia do kina na filmy o tematyce historyczno-patriotycznej. W ramach zajęć uczniowie uczestniczą w pokazach filmowych z cyklu Nowe Horyzonty, lekcjach muzealnych, warsztatach na uczelniach wyższych i w innych instytucjach. Delegacja Pocztu Sztandarowego stara się uczestniczyć we wszystkich ważniejszych uroczystościach rocznicowych na terenie Warszawy. Szkoła bierze również udział w projektach edukacyjnych: \"Jesteśmy razem\" \"Tego nie można zapomnieć” oraz „Wars i Sawa” Młodzież angażuje się w przygotowanie szkolnych apeli okolicznościowych. Uroczyście obchodzony jest dzień Patrona Szkoły (spotkania z kombatantami i córką Patrona Szkoły - p. Anną Marią Anders, konkurs wiedzy historycznej, koncerty z udziałem orkiestr wojskowych). Szkoła organizuje wycieczki do Sejmu i Senatu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowego, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz miejsc byłych obozów zagłady. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w szkolnych i dzielnicowych konkursach plastycznych oraz recytatorskich. Wydarzenia sportowe i integracyjne: Udział młodzieży szkolnej w pokazach akrobatycznych i artystycznych z okazji Dnia Sportu. Spotkania z wybitnymi sportowcami organizowane przez Polski Komitet Olimpijski. Cykliczne spotkania z olimpijczykami i absolwentami szkoły integrują społeczność szkolną i dają możliwość konfrontacji wyobrażeń i planów młodzieży z doświadczeniami starszych kolegów-sportowców. Udział w zawodach w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i Igrzyskach Mazowieckich, rozgrywkach szczebla centralnego WOZKosz oraz ogólnopolskiego PZKosz. W szkole odbywają się ogólnopolskie turnieje i zawody z różnych dyscyplin zespołowych. Wolontariat: Uczniowie liceum pracują jako wolontariusze: Maraton Warszawski (wrzesień); zbiórka w ramach akcji Szlachetna Paczka; zbiórka żywności dla Azylu pod Psim Aniołem (listopad); Świąteczna Zbiórka Banku Żywności SOS (grudzień); „Góra Grosza\" (grudzień); półmaraton warszawski (marzec); Akcja \"Jajo\" Banku Żywności SOS (marzec/kwiecień). Przez cały rok szkolny uczniowie zbierają plastikowe nakrętki oraz opiekują się psami z Azylu pod Psim Aniołem.

Informacje dodatkowe

Uczniowie profilu humanistycznego mają dodatkowo zajęcia z edukacji medialnej, a pozostałe profile - ekonomię.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon