LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
1) LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego 2) Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1

Rekrutacja

W rekrutacji brane są pod uwagę następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Liczba miejsc w klasach 1

150

Historia

LXXXIII Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1992 r. Patronem szkoły jest wybitny pedagog warszawski - Emilian Konopczyński.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła mieści się w pięknie odnowionym, zabytkowym budynku, który powstał w 1913 r. dla uczczenia pamięci wybitnego warszawskiego pedagoga Emiliana Konopczyńskiego. Szkoła usytuowana jest w Śródmieściu, na skrzyżowaniu ulicy Kopernika z Tamką, co zapewnia uczniom znakomity dojazd zarówno koleją, jak i komunikacją miejską (autobus, tramwaj, metro). Szkoła dysponuje 22 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami komputerowymi wyposażonymi w 30 stanowisk z dostępem do internetu oraz czytelnią multimedialną i biblioteką. Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię i salę do ćwiczeń oraz korzysta z boiska osiedlowego. Na terenie budynku znajduje się bufet.

Oferta edukacyjna

Kadra pedagogiczna gwarantuje solidne zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do matury w przyjaznej atmosferze.

Oddziały LO

1 a Liczba miejsc 30
Języki obce 1)język angielski -kontynuacja, 2)do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
Przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, informatyka
Opis klasy
Informacje dodatkowe
1 b Liczba miejsc 30
Języki obce 1)język angielski - kontynuacja, 2)do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
Przedmioty rozszerzone matematyka, geografia, języka angielski
Przedmioty punktowane język polski, język angielski, matematyka, geografia
Opis klasy
Informacje dodatkowe
1 c Liczba miejsc 30
Języki obce 1)język angielski - kontynuacja, 2)do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański,
Przedmioty rozszerzone język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane język polski, matemtyka, historia, wiedza o społeczeństwie
Opis klasy
Informacje dodatkowe
1 d Liczba miejsc 30
Języki obce 1) język angielski - kontynuacja, 2) do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański
Przedmioty rozszerzone język angielski, biologia, język polski
Przedmioty punktowane język polski, język angielski, biologia, matematyka
Opis klasy
Informacje dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozawala na wszechstronny rozwój ucznia.

Współpraca zagraniczna

Wymiana zagraniczna ze szkołą niemiecką Georg-Simon-Ohm Schule z Kolonii, warsztaty językowe w Londynie

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Festiwal Kultury Emilian, rajdy historyczne, wyjazdy integracyjne. Szkoła współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość Obwód Warszawa, Fundacją Ja kobieta

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach oraz projektach edukacyjnych, głownie związanych z najnowszą historią Polski. W szkole działa grupa teatralna Tespis, która od kierunkiem Pani Urszuli Szulepy i Ewy Jędrzowskiej-Marmaj przygotowuje liczne spektakle wystawiane w szkole W szkole działa również grupa taneczna Konop dance pod kierunkiem R. Bocian, która zdobywa liczne nagrody na konkursach krajowych i zagranicznych

Informacje dodatkowe

W 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu WARS i SAWA. Rok później otrzymaliśmy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez naszą szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów. Tym samym dołączyliśmy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon