TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE NR 1

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE NR 1

Rekrutacja

W rekrutacji brane są pod uwagę następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydata obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
1) LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego 2) Technikum Elektryczno- Elektroniczne Nr 1

Historia

Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 tradycją sięga do 1968 r.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła mieści się w pięknie odnowionym, zabytkowym budynku, który powstał w 1913 r. dla uczczenia pamięci wybitnego warszawskiego pedagoga Emiliana Konopczyńskiego. Szkoła usytuowana jest w Śródmieściu, na skrzyżowaniu ulicy Kopernika z Tamką, co zapewnia uczniom znakomity dojazd zarówno koleją, jak i komunikacją miejską (autobus, tramwaj, metro). Szkoła dysponuje 22 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami elektryczno-elektronicznymi, 2 pracowniami komputerowymi wyposażonymi w 30 stanowisk z dostępem do internetu oraz czytelnią multimedialną i biblioteką. Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię i salę do ćwiczeń oraz korzysta z boiska osiedlowego. Na terenie budynku znajduje się bufet.

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy otworzyć 1 oddział klasy pierwszej o zawodzie technik elektronik, liczący 31 uczniów.

Szkoła kształci na kierunkach

technik elektronik Opis - ogólne informacje o szkole Szkoła ma długoletnią tradycję w przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu. Posiada dobrze wyposażone pracownie zawodowe.
Przedmioty zawodowe i rozszerzone przedmioty zawodowe: eksploatacja urządzeń elektronicznych, pomiary elektryczne i elektroniczne, elektrotechnika i elektronika, urządzenia elektroniczne, instalacje urządzeń elektronicznych, język angielski zawodowy w branży elektronicznej. przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, informatyka
Zawody, specjalizacja technik elektronik 311408
Języki obce 1) język angielski 2) język niemiecki
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik elektronik
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe

Praktyczna nauka zawodu

CKP Warszawa

Teoretyczna nauka zawodu

szkoła

Warsztaty szkolne

Centrum Kształcenia Praktycznego

Zajęcia pozalekcyjne

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala na rozwój zainteresowań.

Współpraca zagraniczna

Wymiana zagraniczna ze szkołą niemiecką Georg-Simon-Ohm Schule z Kolonii, warsztaty językowe w Londynie

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Festiwal Kultury Emilian, Dzień Sportu, wyjazdy integracyjne, rajdy historyczne

Osiągnięcia

Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Zapewniamy pracę na stanowiskach technicznych o szerokim spektrum zawodów elektronicznych.

Informacje dodatkowe

W 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu WARS i SAWA. Rok później otrzymaliśmy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez naszą szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów. Tym samym dołączyliśmy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon