TECHNIKUM POLIGRAFICZNE

TECHNIKUM POLIGRAFICZNE
 • Adres: ul. Stawki 14 ; 00-178 Warszawa
 • Telefon: sekretariat dyrektora - (22) 831-17-12
 • Telefon 2: sekretariat młodzieżowy - (22) 831-95-88
 • E-mail: sekretariat@zspoligraf.pl
 • E-mail 2: sekretariatucznia@zspoligraf.pl
 • Strona www: www.zspoligraf.pl

Rekrutacja

Zgodnie z zasadami Elektronicznego Systemu Wspomagania Rekrutacji - więcej informacji na stronie szkoły.

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego składa sie z dwóch szkół:

 1. Technikum Poligraficzne
 2. Zasadnicza Szkoła Poligraficzna

Liczba miejsc w klasach 1

150

Minimalny próg punktowy

-

Historia

Starania o powołanie do życia szkoły, zwanej początkowo graficzną, następnie poligraficzną rozpoczęły się jeszcze za czasów zaboru.
Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. możliwe było utworzenie zorganizowanego stałego systemu szkolenia kadr dla przemysłu graficznego.
 1. 9 czerwca 1926 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego otrzymało zezwolenie na utworzenie młodzieżowej Szkoły Przemysłu Graficznego, której otwarcie nastąpiło 21 września 1926 roku.
 2. Data 21 września 1926 r. uznawana jest za początek historii i działalności Warszawskiej Szkoły Poligraficznej.
 3. Dnia 20 sierpnia 1931 r. patronem szkoły został Marszałek Józef Piłsudski.
 4. W 1938 szkoła otrzymała status gimnazjum o profilu przemysłowo-artystycznym.
  Z nastaniem okupacji hitlerowskiej Szkoła Przemysłu Graficznego została zamknięta.
 5. W marcu 1940 r. nastąpiło otwarcie szkoły, ale pod zmienioną nazwą: Prywatnej Męskiej Szkoły Graficznej I stopnia. Szkołę pozbawiono imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 6. 1 września 1950 r. decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania powołano Technikum Poligraficzne
 7. W drugiej połowie lat 60-tych rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły przy ul. Stawki. Został on oddany do użytku w 1969 roku. W nim szkoła mieści się do dnia dzisiejszego.
 8. Od 1 września 1975 roku na mocy decyzji Urzędu m.st. Warszawy Technikum Poligraficzne i Zasadnicza Szkoła Poligraficzna noszą nazwę Zespół Szkół Poligraficznych
 9. 22 listopada 1991 r. nastąpiło uroczyste przywrócenie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 10. 10 marca 2006r. szkoła uzyskuje akredytację OKE na przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik poligraf.
 11. W roku 2008 w szkole rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie: technik cyfrowych procesów graficznych.
 12. W roku 2011 w szkole rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie: technik organizacji reklamy,
 13. W roku 2012 szkoła uzyskuje akredytację OKE na przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych,

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła istnieje od ponad 80 lat i jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe.
Współpracuje z wieloma zakładami i instytucjami poligraficznymi m.in z:

 1. Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego,
 2. Polską Izbą Druku,
 3. Instytutem Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 4. Heidelberg Polska.

Praktyki uczniowskie odbywają się w zakładach pracy wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia.

Ucząc się w naszej szkole możesz:
 1. uzyskać świadectwa zdobycia kwalifikacji
 2. otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 3. zdobyć świadectwo dojrzałości
 4. uczestniczyć w projekcie unijnym \"Poligrafia XXI wieku\"

Oferta edukacyjna

Technikum Poligraficzne kształci w zawodach:
 1. Technik Poligraf
 2. Technik Cyfrowych Procesów Graficznych
 3. Technik Procesów Drukowania
 4. Technik Procesów Introligatorskich
 5. Technik Organizacji Reklamy

Praktyczna nauka zawodu

W ramach kształcenia praktycznego prowadzone są zajęcia w:
 1. warsztatach szkolnych
 2. zakładach pracy
Praktyczna nauka zawodu odbywa się:
 1. w warsztatach szkolnych: 735 godzin na przestrzeni 3,5 lat
 2. na praktykach zawodowych: 4-6 tygodni w klasie trzeciej

Kształcenie zawodowe w technikum umożliwia:
 1. otrzymanie świadectw potwierdzających zdobycie 2 lub 3 kwalifikacji (liczba zależy od zawodu)
 2. otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Teoretyczna nauka zawodu

W ramach kształcenia teoretycznego prowadzone są zajęcia w ramach:
 1. kształcenia ogólnozawodowego
 2. kształcenia zawodowego dla danego zawodu
Kształcenie teoretyczne prowadzone jest w salach szkolnych i specjalistycznych pracowniach np:
 1. pracownia komputerowych technik multimedialnych
 2. pracowania multimedialna
 3. pracownia drukowania cyfrowego
 4. pracownia plastyczno-techniczna
 5. pracownia technologii introligatorstwa
 6. pracownia technologii drukowania


Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w wymiarze 735 godzin na przestrzeni 3,5 lat.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe:
 • przygotowujące do egzaminu maturalnego,
 • przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • wyrównawcze dla klas I
 • koła zainteresowań: fotograficzne, muzyczne, językowe, informatyczne, sportowe
 • w ramach projektu \"Poligrafia XXI wieku\"
  • język obcy zawodowy
  • grafika komputerowa
  • symulator offsetowy
  • symulator fleksograficzny

Osiągnięcia

\"\"W Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych zajęliśmy
1 miejsce
(nasi uczniowie najlepiej w Polsce zdają egzaminy zawodowe)

\"\"

W Rankingu Techników Województwa Mazowieckiego
3 miejsce
W Rankingu Ogólnopolskim Techników
41 miejsce
(jesteśmy drugą szkołą z Warszawy !)

\"\"

W Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych - Perspektywy 2015 zajęliśmy 1 miejsce Warszawie 1 miejsce w województwie mazowieckim 6 miejsce w Polsce

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Nasi absolwenci poszukiwani są na rynku pracy na stanowiska: przygotowania produkcji, drukarzy, introligatorów, technologów produkcji. Zatrudnienie znajdują w zakładach poligraficznych, agencja reklamowych, pracowniach projektowych i wydawnictwach. Duży procent absolwentów podejmuje naukę na uczelniach wyższych, najczęściej zaocznych.

Informacje dodatkowe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Kandydatów do szkoły
18 marca 2015 roku o godz. 18.00
10 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.00

w świetlicy szkolnej

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon