TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE

TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE
  • im.: Krzysztofa Kieślowskiego
  • Adres: 00-625 Warszawa ul. Polna 7
  • Telefon: (022) 825 02 52
  • Fax: (022) 825 02 52
  • E-mail: gim36@gim36.pl
  • Strona www: www.gim36.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Ogólne informacje o szkole - opis

Nieduża, kameralna i bezpieczna szkoła. Świetny dojazd. Przyjazna atmosfera. Łącznikiem przechodzimy do OSiR-u na basen i zajęcia w hali sportowej. Nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do internetu. Osobna sala multimedialna (TIK) . Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i szkolna biblioteka.Pielęgniarka 4 dni w tygodniu, codziennie pedagog i 2 razy w tygodniu psycholog. Pyszne obiady w szkolnej stołówce. W szatni indywidualne szafki dla uczniów.Szkoła posiada tytuł SZKOŁY Z KLASĄ.

Oferta edukacyjna

W każdej klasie j. angielski oraz drugi do wyboru : francuski ( konwencjonalny lub metodą Delf), hiszpański, niemiecki . Klasy dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Dla chętnych klas edukacja filmowa w kinie Muranów.Uczniowie zainteresowani teatrem przed spektaklami uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pobliski Teatr Rozmaitości.Grupa uczniów uzdolnionych językowo bierze udział w zajęciach Filmowej Akademii Językowej prowadzonych przez FILMOTEKĘ w PKiN. Wspóldziałamy z organizacjami pozarządowymi np. z Fundacją Schumana, Centrum Informacji Europejskiej, Klubem \"Ośmiu Wspaniałych - Świat na Tak\".

Zajęcia pozalekcyjne

Szczegółowy wykaz podajemy zawsze w połowie września po podsumowaniu wyników ankiety dla uczniów z przedstawioną im ofertą tych zajęć. Zawsze są to zajęcia zarówno rozszerzające wiedzę przedmiotową jak i ją uzupełniające oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego; zajęcia SKS - piłka siatkowa,koszykowa, unihokej; chór szkolny ; szlolny wolontariat;Klub Europejski; Klub Delf; redakcja szkolnej gazetki Pausa.

Współpraca zagraniczna

- po trzyletniej współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Portugalii w ramach programu Socrates Comenius p.t. \"Edukacyjna rola komiksu\" teraz: -wymiana młodzieży ze Szkołą Średnią nr 5 w Użgorodzie na Zakarpaciu ( Ukraina ). -staże językowe ( francuski) w Belgii - gościliśmy ostatnio grupę pedagogów ze Szwecji, pracujących metodą filmu - odwiedziła nas trzydziestoosobowa grupa nauczycieli z Islandii, którzy zwiedzając naszą szkołę poznawali polski system edukacji

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

-krótkie wyjazdy integracyjne dla kl.I we wrześniu - tydzień wycieczkowy dla całej szkoły w maju ( dla tych uczniów, którzy nie wyjeżdżają zajęcia kulturalno-rekreacyjne w szkole i poza szkołą) -obozy narciarskie w Białce Tatrzańskiej i Sromowcach - oraganizujemy zawsze we wrześniu SPRZĄTANIE ŚWIATA z udziałem kilku szkół śródmiejskich -Dzień Językowy na powitanie wiosny połączony z prezentacją szkoły i zebraniem informacyjnym dla kanydatów do gimnazjum - Dzień Patrona i Festiwal Nauki- prezentacja osiągnięć uczniów ,na przełomie maja i czerwca - współpraca z pobliskim Teatrem Rozmaitości pod kątem planowanej realizacji wspólnego projektu środowiskowego \"Wokół Marszałkowskiej\" -współpraca z Teatrem Powszechnym ( m.in. nasze uczennice udzieliły wypowiedzi na temat swoich marzeń do sztuki \"Marzenie Nataszy\") - współpraca ze szkołami im. Krzysztofa Kieślowskiego z całej Polski- udział w szkolnych uroczystościach i imprezach,konkursach, warsztatach; spotkania młodzieży i nauczycieli;wspólne obchody uroczystości związanych z Patronem - w kwietniu szkolna konferencja z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Osiągnięcia

- tomik poezji GADATLIWE DRZEWO - słowo i obraz , zawierający wiersze naszych uczniów , WYDAWNICTWO MINIATURA KRAKÓW 2009 - w egzaminie międzynarodowym z języka francuskiego DELF 1 uczennica uzyskała dyplom B1, 6 uczniów A1 i 2 uczennice A2 - szkoła i 2 nauczycielki indywidualnie otrzymały dyplomy za udział w programie \"Szkoła Myślenia(kolejna akcja SZKOŁY z KLASĄ) -I miejsce chłopców w unihokeju w rozgrywkach dzielnicowych - II miejsce chłopców w dzielnicowych rozgrywkach w piłkę siatkową - II miejsce chłopców i III miejsce w rozgrywkach w piłkę ręczną w dzielnicy - I miejsce naszych wolontariuszy w ogólnopolskim konkursie ekologicznym WWF

Informacje dodatkowe

-bardzo aktywnie działający wolontariat w ramach Klubu \"Ośmiu wspaniałych\" -samorząd szkolny z ciekawymi pomysłami i inicjatywami -Uczniowska Rada Ministrów -gazetka szkolna PAUZA i gazetka Klubu Europejskiego EURO-NEWS - bardzo ciekawa i efektywna jest nasza współpraca z sześcioma szkołami im. Krzysztofa Kieślowskiego z całej Polski (licea z Łodzi,Zielonej Góry i Krakowa; gimnazja z Łodzi i Mieroszowa oraz zespół szkół odzieżowych z Gorzowa Wlkp.)przy aktywnym wsparciu żony Patrona Pani Marii Kieślowskiej, twórców i instytucji związanych z K. Kieślowskim ( m.in. p.Mai Komorowskiej, p. Ireny Strzałkowskiej, p. Stanisława Zwiślińskiego, Zespołu Filmowego TOR i Muzeum Kinematografii). Wspólnie obchodzimy szkolne uroczystości i jubileusze, organizujemy spotkania \"robocze\", podczas których młodzież i nauczyciele wymieniają się doświadczeniami. Np. dziesiątą rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego obchodziliśmy razem w naszym gimnazjum. W Dniu Patrona z naszą młodzieżą spotykają się aktorzy i twórcy świata filmu , byli m.in. p. Artur Barciś, p.Krzysztof Wierzbicki, p. Bożena Janicka, p. Maja Komorowska Dyrektorzy szkół spotykają się w czasie wakacji, by razem odpoczywać , rozmawiać o swoich szkołach i tworzeniu tradycji wokół postaci wielkiego artysty i człowieka jakim był Krzysztof Kieślowski.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon