BRANŻOWA SZKOŁA POLIGRAFICZNA

BRANŻOWA SZKOŁA POLIGRAFICZNA

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego składa się z dwóch szkół:

 1. Technikum Poligraficzne
 2. Zasadnicza Szkoła Poligraficzna

Historia

Starania o powołanie do życia szkoły, zwanej początkowo graficzną, następnie poligraficzną rozpoczęły się jeszcze za czasów zaboru.
Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. możliwe było utworzenie zorganizowanego stałego systemu szkolenia kadr dla przemysłu graficznego.
 1. 9 czerwca 1926 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego otrzymało zezwolenie na utworzenie młodzieżowej Szkoły Przemysłu Graficznego, której otwarcie nastąpiło 21 września 1926 roku.
 2. Data 21 września 1926 r. uznawana jest za początek historii i działalności Warszawskiej Szkoły Poligraficznej.
 3. W 1938 szkoła otrzymała status gimnazjum o profilu przemysłowo-artystycznym. Rozwój szkoły został zahamowany napaścią hitlerowską 1 września 1939 roku.
 4. W marcu 1940 r. nastąpiło otwarcie szkoły, ale pod zmienioną nazwą: Prywatnej Męskiej Szkoły Graficznej I stopnia.
 5. W 1951 roku otwarto dwuletnią Zasadniczą Szkołę Poligraficzną dla Paracujących
 6. Od roku szkolnego 1954/1955 naukę w Zsadniczej Szkole Poligraficznej wydłużono do trzech lat.
 7. W drugiej połowie lat 60-tych rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły przy ul. Stawki. Został on oddany do użytku w 1969 roku. W nim szkoła mieści się do dnia dzisiejszego.
 8. Od 1 września 1975 roku na mocy decyzji Urzędu m.st. Warszawy Technikum Poligraficzne i Zasadnicza Szkoła Poligraficzna noszą nazwę Zespół Szkół Poligraficznych
 9. 10 marca 2006 roku szkoła uzyskuje akredytację OKE na przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w zawodach introligator i drukarz.
 10. Po osiemdziesięciu latach działalności Warszawskiej Szkoły Poligraficznej łączna liczba absolwentów osiągnęła liczbę 14 123

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe.
Współpracuje z wieloma zakładami i instytucjami poligraficznymi m.in z:

 1. Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego,
 2. Polską Izbą Druku,
 3. Instytutem Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 4. Heidelberg Polska.

Ucząc się w naszej szkole możesz:
 1. uzyskać świadectwo zdobycia kwalifikacji
 2. otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 3. uczestniczyć w projekcie unijnym \"Poligrafia XXI wieku\"

  Oferta edukacyjna

  Zasadnicza Szkoła Poligraficzna kształci w zawodach:

  1. drukarz
  2. introligator
  Absolwent może uzyskać dyplom technika procesów drukowania lub procesów introligatorskich po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

  Teoretyczna nauka zawodu

  W ramach kształcenia teoretycznego prowadzone są zajęcia z przedmiotów:
  1. kształcenia ogólnozawodowego
  2. kształcenia zawodowego dla danego zawodu
  Kształcenie teoretyczno-praktyczne prowadzone jest w salach szkolnych i specjalistycznych pracowniach np:
  1. pracownia rysunku technicznego
  2. pracownia technologii introligatorstwa
  3. pracownia technologii drukowania


  Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w wymiarze 630 godzin na przestrzeni 3 lat.

  Warsztaty szkolne

  Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych
  wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia.

  Trwa 970 godzin w cyklu trzyletnim.

  W zależności od klasy oznacza to
  od 1 do 3 dni w tygodniu zajęć praktycznych.

  Perspektywy po ukończeniu szkoły

  Nasi absolwenci zatrudnienie znajdują w zakładach poligraficznych, agencja reklamowych, pracowniach projektowych i wydawnictwach.
  Po ukończeniu nauki w szkole zasadniczej mogą uzyskać tytuł technika w odpowiednim zawodzie po uzupełnieniu jednej kwalifikacji i wykształcenia średniego.

  Informacje dodatkowe

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Kandydatów do szkoły
  18 marca 2015 roku o godz. 18.00
  10 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.00

  w świetlicy szkolnej

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon