Opublikował:

  Pliki do pobrania

Pobierz plik:  Wykaz szkół podstawowych prowadzacych oddziały integracyjne 

Pobierz plik:  Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Pobierz plik:  Informacja dla rodziców i nauczycieli dotycząca procedury wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego 

Pobierz plik:  Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzacych oddziały integracyjne 

Pobierz plik:  Wykaz szkół gimnazjalnych prowadzacych oddziały integracyjne 

Pobierz plik:  Wykaz szkół ponadgimnazjalnych prowadzacych oddziały integracyjne 

Pobierz plik:  Specjalistyczne punkty konsultacyjne - pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Pobierz plik:  Wykaz publicznych szkół i placówek oświatowych uprawnionych i zobligowanych do prowadzenia działalności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

Pobierz plik:  Adresy śródmiejskich Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych