Opublikował:

  Pliki do pobrania

Pobierz plik:  Informacja dla rodziców i nauczycieli dotycząca procedury wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego 

Pobierz plik:  Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Pobierz plik:  Specjalistyczne punkty konsultacyjne - pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Pobierz plik:  Informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2017/2018 

Pobierz plik:  Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością 

Pobierz plik:  Wykaz zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w warszawskich jednostkach oświatowych