Czy rozwód przez internet jest możliwy?

Mnóstwo osób zastanawia się, czy jest dopuszczalny szybki rozwód, lub również zawsze musi dotrzeć do długotrwałego oraz stresującego postępowania sądowego. Należy zwrócić uwagę, że sam fakt rozstania kiedyś bliskich sobie osób już jest wielkim brzemieniem mentalnym. Mnóstwo osób z pewnością chciałoby uniknąć kolejnych dolegliwości połączonych z długotrwałym procesem i częstym byciem na sali sądowej. Jak wziąć rozwód przez internet?

Pozew o rozwód

Pozew rozwodowy to dokument, jaki należy złożyć w postaci pisemnej. Jak napisać pozew o rozwód? Do istotnych składników pisma należy także jego uzasadnienie, w jakim podaje się okoliczności faktyczne dla potwierdzenia stanowiska procesowego. Niezwykle istotne jest określenie okoliczności rozkładu związku małżeńskiego, jak i dołączenie do pozwu potrzebnych dokumentów, jakie mogą stanowić dowód w sprawie. Taki pozew winien także mieć osobisty podpis wnioskodawcy lub adwokata, jaki go reprezentuje.

Rozwód przez internet ma mnóstwo dobrych stron, lecz także złych

Rozwód przez internet to ogromna oszczędność czasu. Procedura jest prowadzona w błyskawicznym tempie, zatem jest szansa natychmiastowego unieważnienia małżeństwa. Takie rozwiązanie jest także niedrogie, ponieważ rozwód przez internet potrzebuje złożenia jedynie jednej opłaty. Zniesione są zatem koszta za wynajęcie adwokata itp. Także, rozwód przez internet, zapewnia brak stresu, jaki przeważnie połączony jest z rozstaniem. Nie jest potrzebne stawianie się przed sądem oraz jakikolwiek kontakt wspólny pomiędzy małżonkami.