Wiedza o firmach jest niezmiernie ważna. Informacja o konkurencji daje przewagę w działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że wiele informacji znajduje się w internecie, a dostęp do nich czasem jest darmowy. Istotną rolę w pozyskiwaniu wiedzy o firmach odgrywa Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. Można w niej znaleźć podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP i REGON firmy, adres, pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza (pojedynczej osoby lub spółki cywilnej), datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania działalności, a nawet to, czy firma stanowi wspólnotę majątkową małżonków. W CEIDG można sprawdzić, czym się dany podmiot zajmuje – jakiego rodzaju działalność prowadzi, czy ustanowiono w nim pełnomocników i przez kogo jest reprezentowany. O firmach można pozyskać także informacje w innych poważnych bazach danych: KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), Księgach Wieczystych, Rejestrze Gospodarki Narodowej, Portalu Podatkowym – Status Podmiotu VAT, Geoportalu. We wszystkich tych bazach przedsiębiorca znajdzie poszukiwane przez niego informacje o firmach działających na rynku. Mankamentem niektórych z nich jest to, że nie wszystkie informacje można znaleźć w Internecie.

Szybki obieg informacji i zwiększenie do nich dostępu to poprawa jakości funkcjonowania firm i efektywności ich pracy. Największą zaletą baz danych jest rzetelność, aktualizowanie i modyfikowanie informacji. Największym zagrożeniem dla nich obecnie są ataki hakerskie, które mogą doprowadzić do zniszczenia bazy danych. Stąd ważne, by dbać o bezpieczeństwo baz, w których zgromadzone są informacje, zarówno jawne, jak i poufne, do których dostęp nie jest powszechny.

Sprawdź https://ad-fenix.pl/