Trzy typy urządzeń w automatyce przemysłowej – to warto wiedzieć!

Automatyka przemysłowa z racji na swój intensywny rozwój, zawiera dziś w sobie wiele różnych urządzeń sterujących pracą innych maszyn, nadzorujących tę pracę i mających zastosowanie kontrole i pomiarowe. Wszystkie urządzenia produkowane w tym dziale można skrótowo podzielić na trzy główne rodzaje. Pierwszy to właśnie aparatura kontrolno-pomiarowa, drugi to sterowniki PLC (nazywane często sercem układów opartych na automatyce przemysłowej i wreszcie trzeci: to panele operatorskie (z angielskiego HMI czyli Human Machine Interface). Każdy z tych typów ma w układzie przemysłowym nieco inne zadanie, ale razem stanowią dobrze naoliwioną maszynę. Sprawdź https://elektryk-sklep.pl/producent-eaton-moeller-11012

Automatyka przemysłowa w zakresie kontrolno-pomiarowym to cała paleta czujników dających szerokie spektrum działania. Są to np. czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, wizyjne, ale i specjalistyczne mierniki wielkości fizycznych (napięcia, temperatury itd). Elementy te montowane są zwykle w samej linii produkcyjnej. Sterowniki (PLC) to nic innego, jak programy, które połączone z czujnikami, będą nimi sterować, zbierać dane, analizować i informować o tym, czy system działa sprawnie. I wreszcie panele operatorskie (ściany pełne przycisków), dzięki którym można będzie dotykowo zarządzać poszczególnymi procesami, jeśli będzie tego wymagała optymalizacja pracy. Automatyka przemysłowa zaprojektowana przez profesjonalistów będzie więc mieć dla firm kluczowe znaczenie: pozwoli zmaksymalizować wydajność pracy i zmniejszy potrzebę zatrudniania do analiz kolejnych pracowników.