Czy szkoła powinna mieć instrukcje przeciwpożarowe?

Szkoła, podobnie jak każdy inny budynek, który przeznaczony jest do użytku publicznego i w którym w danym czasie przebywa wiele osób, musi spełniać określone wymagania BHP, a co za tym idzie musi posiadać instrukcje przeciwpożarowe. Jak każdy inny budynek jest ona narażona na pojawienie się pożaru, dlatego osoby, które czuwają nad jej funkcjonowaniem, muszą być przygotowane na to, by mieć szansę na zapobieganie rozwojowi takich sytuacji lub ich pojawieniu się w ogóle.

Instrukcje takie opracowuje się przy współpracy inspektorów BHP. To im zleca się ocenę poziomu bezpieczeństwa w danej szkole i na podstawie tej oceny i jego uwag wprowadza się konieczne zmiany. Bo szkoły, tak jak inne instytucje, są pod tym względem kontrolowane i oceniane pod względem bezpieczeństwa. W wielu przypadkach nawet bardziej szczegółowo, bo to im powierza się dzieci. Dlatego osobom, które takimi placówkami zarządzają zależy na tym, by pod względem formalnym nie można było im nic zarzucić. Dlatego każdy dyrektor dba o to, by w szkole znalazły się znaki ewakuacyjne i żeby dzieci rozumiały ich znaczenie. W każdej szkole bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne i dba się o nie w każdej chwili. Dzięki stałej kontroli ze strony inspektorem BHP usuwa się zagrożenia, jakie pojawiają się często z czasem. Dzięki temu szkoły są bezpieczne. Systematycznie kontrolowany jest też sprzęt ochrony PPOŻ, bo w szkołach taki znajdować się musi. W tym kierunku szkoli się też nauczycieli, którzy jako pracownicy szkoły, w ramach szkoleń BHP, są instruowani, jak takie urządzenia powinno się obsługiwać. Dzięki temu szkoły są bezpieczne. Poza tym zarządzają nimi zazwyczaj osoby bardzo doświadczone i dokładnie znające zakres swoich obowiązków, dzięki temu łatwiej jest im ogarnąć funkcjonowanie szkoły pod każdym względem. Czy będzie to poziom edukacji, czy poczucie bezpieczeństwa dzieci w szkole. Ten aspekt funkcjonowania takich placówek jest bardzo ważny i podlega systematycznej kontroli. Podlegają jej dyrektorowie, którzy za działanie szkoły są rozliczani.