Wyłącznik nadprądowy-budowa i zastosowanie

Źródło: https://alkan.pl/

Wyłącznik nadprądowy to ważny element instalacji elektrycznej. Chroni przed awariami, które powstają na skutek zwarć w obwodach odbiorczych. Zabezpiecza tym samym przed groźnymi dla podłączonych urządzeń elektrycznych przeciążeniami. Zróżnicowany asortyment w tej kategorii produktowej posiada hurtownia elektryczna Alkan. Zapraszamy do zapoznania się z zasadą działania wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz naszą ofertą w ich zakresie.

Specjaliści ze sklepu elektrycznego Alkan wyjaśniają, zasadę działania wyłącznika nadprądowego

Wyłącznik nadprądowy nazywany bywa potocznie „eską”. U podstaw zasady jego działania stoi funkcja ochronna, polegająca na przerywaniu ciągłości obwodu w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości przepływającego prądu. Służy on także do zapobiegania zwarciom oraz innym skutkom przeciążeń. Stosowany jest w obwodach odbiorczych instalacji, a także urządzeniach elektrycznych. W Polsce urządzenia te rozpowszechniły się w latach 90-tych, kiedy zaczęto odchodzić od bezpieczników topikowych i automatycznych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wielokrotnego użytku, a także wyższa czułość. Prąd może być rozłączany „eską” w krótszym czasie i przy niższych natężeniach.

Budowa

Obecnie w instalacjach elektrycznych wykorzystywane są płaskie wyłączniki instalacyjne, które mocuje się na wsporniku ze znormalizowaną szerokością biegunów dla wykonań standardowych i przemysłowych. Mogą występować w odmianach 1, 2, 3 i 4-biegunowych. Wyróżnia się się ponadto wyłączniki posiadające lub pozbawione toru naturalnego. Standardowa „eska” posiada podstawowe elementy, takie jak dźwignia napędowa, zamek, zaciski przyłączeniowe, stały i ruchomy styk, wyzwalacz termobimetalowy i elektromagnetyczny, wkręt regulacyjny czy komora do gaszenia łuku elektrycznego. Większość modeli oferuje kompatybilność z akcesoriami dodatkowymi, takimi jak dołączane styki pomocnicze, alarmowe i wyzwalacze wzrostowe. Prawidłowy dobór wyłączników na etapie projektu jest niezbędny do ich właściwego działania. Dotyczy to także prądów znamionowych oraz charakterystyk. Wyłączenie powinno następować przez wyłącznik najbliższy miejscu awarii. Znaczenie ma też odpowiednia orientacja przy montażu, co wynika z obecności komory gaszeniowej.

Zasada działania wyłącznika nadprądowego

Wszystkie przewody charakteryzują się ustalonym natężeniem maksymalnym, przy którym prąd może przepływać bez żadnego ryzyka. Jeżeli jednak wartość tego parametru nadmiernie wzrośnie, nastąpić może zjawisko nagrzewania się łącza. W przypadkach skrajnych, izolacja ulega nadtopieniu i występuje zwarcie. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy chroni właśnie przed taką sytuacją. Po wykryciu termicznego przeciążenia, zadziała zależnie od prądu płynącego przez wyłącznik. Element ten chroni również przed zwarciem, czyli prądem o zbyt dużym natężeniu. Pojawia się ono w sytuacji przypadkowego zetknięcia się przewodu fazowego z neutralnym. Szybka reakcja bezpiecznika zabezpiecza przed uszkodzeniem podłączonych urządzeń elektrycznych.

Wyłącznik nadprądowy Schneider